Nova čitanja

Online lice škola No. 3

U ovom krugu uglavnom laka i brza navigacija

Andrej Arkoš

22.09.2023

Dobar primjer iz Laktaša: omogućen je pristup elektronskom dnevniku, te ponuđen link na zasebnu internet-stranicu interdisciplinarnog projekta Kad poraSTEM.

Ilustracija: Pixabay

U trećoj sedmici analize internet-stranica škola posmatrane su OŠ Sveti Sava, Foča, OŠ Meša Selimović, Sarajevo, OŠ Antun Branko Šimić, Mostar, OŠ Mladen Stojanović, Laktaši i OŠ Kiseljak 1, Bilalovac.

 

1. Po starom planu

Osnovna škola Sveti Sava, Foča, 15. 9. 2023. 10:03 (http://www.ossvetisavafoca.com/)

Internet-prezentacija škole je osvojila 52 boda. Pored urednosti i preglednosti, članci su praktično podijeljeni po kategorijama. Navedene su misija, vizija i ključne vrijednosti koje škola promoviše. 

Vijesti su jasne, kompletne i ažurirane, sa suviše malim i nepotpisanim fotografijama. Nepotpisani tekstovi su uređeni po pravopisu, uz prikladne fontove. Svi dokumenti u prilozima su u adekvatnom Word ili PDF formatu.

Među pravnim dokumentima prvih pet linkova ne radi, a dostupni su Protokol o postupanju u slučaju prigovora roditelja, Pravilnik o osiguranju kvaliteta rada i postupcima osiguranja kvaliteta, Poslovnik o radu nastavničkog vijeća, Pravilnik o zaštiti od požara, Procedure o postupanju u situacijama sukoba, vršnjačkog nasilja među djecom i u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, Dinamika realizacija pismenih provjera za učenike osnovne škole.

Dostupne su i analize uspjeha i vladanja, Etički kodeks za radnike i učenike osnovne škole i Statut škole.

Život u školi je predstavljen kroz izvještaje sa takmičenja (npr. iz pravoslavne vjeronauke, atletike, srpskog jezika, francuskog jezika, matematike) i vijesti o postignućima učenika uz fotoalbume koji prikazuju događaje. 

Spisak zaposlenih ne sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi, objavljenim radovima ili uspjesima i nagradama, kao ni e-mail kontakte i termine dostupnosti.

Godišnji plan rada škole i kalendar vaspitno-obrazovnog rada su iz 2021/2022. godine. 

Uz prikazan raspored konsultacija, raspored pripremne nastave za učenike koji su upućeni na polaganje popravnih ispita, stoje i informacije o sekcijama (Dramska sekcija, Ritmička sekcija, Informatička sekcija, Likovna sekcija, Ekološka sekcija).

Nedostaju nastavni planovi i programi, raspored nastave i zvona i pristup elektronskom dnevniku. 

 

2. Malo o školi, puno o piscu

Osnovna škola Meša Selimović, Sarajevo, 18. 9. 2023. 09:23 (https://osmssa.edu.ba/)

Ukupno 49 bodova za stranicu ove škole. Kroz ponuđene rubrike efikasnom navigacijom jednostavno dolazimo do željenih sadržaja. 

Pored detaljnog teksta o Meši Selimoviću i njegovom književnom stvaralaštvu, tu su kratke osnovne informacije o školi. Nedostaje izjava o ciljevima i viziji institucije. 

Kvalitet sadržaja ne zadovoljava kriterije, suviše kratke i neopremljene vijesti su nepotpisane i praćene su sitnim i nejasnim fotografijama. Vrste i veličine fontova u tekstovima nisu ujednačene.

U pravnim aktima ponuđeni su: Odluka izmjena plana JN 5.7.23., Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sis.docx juni 23, Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji, Odluka o zabrani pušenja, Odluka o dodatku na platu 2023, Plan evakuacije radnika i učenika, Pravilnik o radu produženog boravka, Pravilnik o video nadzoru, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Meša Selimović 2022, Zakon o osnovnom obrazovanju, Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Pravilnik o realizaciji izleta, ekskurzija…, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o realizaciji izleta, ekskurzija…, Pravilnik o inkluziji, Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika, Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Odluke, rješenja, konkursi i zapisnici su svrstani u rubriku Školske vijesti

Predstavljeni su đački uspjesi, izvještaji o školskim događajima i izvještaji o učešću učenika na takmičenjima i sekcijama. Na raspolaganju je i digitalni arhiv vijesti.

Osim spiska razrednika, nismo našli nikakve informacije o zaposlenicima i zaposlenicama. Dostupan je spisak vijeća roditelja i Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika.

Nije ponuđeno dovoljno informacija vezanih za nastavu. Nema rasporeda nastave, godišnjeg plana rada škole, rasporeda konsultacija i rasporeda praznika i nenastavnih dana. Dostupni su termini online nastave za učenike od V do IX razreda, za školsku 2023/2024. godinu.

 

Slika 1

 

3. Brz pristup starim informacijama

Osnovna škola Antun Branko Šimić, Mostar, 18. 9. 2023. 13:12

(https://os-absimica.com/hr/)

Stranica je osvojila 42 boda. Izgleda uredno i pregledno, sadrži istorijat škole sa ključnim prekretnicama, uz istaknute ciljeve, viziju i misiju.

Jednostavna podjela rubrika omogućava brz pristup raspoloživim informacijama. Vijesti nisu ažurirane i nema blagovremenih najava školskih događaja. Ponuđeni link na radove učenika ne radi. 

Pored Statuta škole i Pravilnika o pedagoškim mjerama, nema relevantnih zakona i pravilnika. Nema objavljenih odluka, rješenja i zapisnika, osim odluka o javnim nabavkama.

Dostupan je Obrazac za upis djece u prvi razred, Zahtjev za uvrštenje djeteta u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole i Zahtjev za odgodu upisa u prvi razred.

Nedostaju formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama na snazi.

Funkcionalnost stranice zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač.

Listajući stranicu nalazimo većinom prošlogodišnje vijesti i nepotpisane fotografije o događajima u školi i đačkim postignućima.

Spisak zaposlenica i zaposlenika sadrži podatke o struci i stručnoj spremi, bez informacija o usavršavanjima, uspjesima ili nagradama. Nedostaju i e-kontakti i termini dostupnosti.

Nije predstavljen godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored nastave sa satnicama i rasporedom zvona, raspored sekcija i raspored konsultacija. 

Objavljen je raspored đaka prvih razreda po odjelima za školsku 2023/2024. godinu. 

 

4. Razne školske aktivnosti

Osnovna škola Mladen Stojanović, Laktaši, 19. 9. 2023. 09:15

(https://osmladenstojanovic.com/)

Internet-stranica ove škole skupila je 54 boda. Pored uskog izbora rubrika, stranica djeluje pregledno i omogućava jednostavnu navigaciju. Brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i civilne zaštite su vidljivije istaknuti od kontakt-informacija škole. Nedostaju formulari za prijavu vršnjačkog nasilja i knjiga pohvala i žalbi. 

Uz pregled istorije škole nema navedenih osnovnih ciljeva, misije i vizije. 

Vijesti su ažurirane, kratke i jasne, tekstovi su uređeni, uz odgovarajuće fontove, ali su bez potpisa autora. Velike i jasne fotografije su također nepotpisane.

U pravnim aktima se nalaze Razvojni plan škole 2022. – 2026., Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zanemarivanja ili zlostavljanja djece, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici u opštini Laktaši, Etički kodeks za radnike i učenike osnovne škole, Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije, načinu i uslovima za dodjeljivanje diplome, Statut JU OŠ Mladen Stojanović, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika u disciplinskom postupku, pravilnik o bodovanju radnika koji su djelimično ili u potpunosti izgubili normu, Kućni red škole, Pravilnik o ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi.

Prezentovana su postignuća učenika, izvještaji sa takmičenja, izleta, posjeta izložbama, obilaska grada, posjeta crkvi, biblioteci i arheološkom nalazištu, uz fotoalbume koji prikazuju događaje.

Dostupan je raspored smjena i satnica časova, termini individualnih informativnih razgovora, raspored održavanja sekcija i raspored dopunske i dodatne nastave.

Omogućen je i pristup elektronskom dnevniku.

Ponuđen je link na zasebnu internet-stranicu interdisciplinarnog projekta Kad poraSTEM, koji za cilj ima da učenike kroz STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) program uključi u rad sa savremenim tehnologijama, i link za pristup internet-stranici za eUpis đaka u prvi razred.

 

5. Korisno za roditelje

Osnovna škola Kiseljak 1, Bilalovac, 20. 9. 2023. 08:35 (https://www.oskiseljak1.edu.ba/)

Ova internet-stranica je dobila 55 bodova. Njen dizajn i logični nazivi rubrika omogućavaju nam brzu i efikasnu navigaciju. 

U rubrici o školi, osim kratkog pregleda istorije, možemo pročitati i detaljan tekst o školi, kao i riječ direktora. Uz osnovne kontakt-informacije stoji i interaktivna mapa.

Ponuđene informacije su lako dostupne, ažurirane, potpune i jasne, ali pojedini sadržaji nisu uređeni po pravopisu. Osim glavnih naslova, tekstovi nisu opremljeni, a, kao i fotografije – nisu potpisani. Većina dokumenata u prilozima je u odgovarajućim formatima.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, ali nema odluka, rješenja i zapisnika škole ni formulara za žalbe i prijave.

Objavljeni su sadržaji korisni za roditelje, uputstvo za upis đaka u prvi razred, Protokol odnosa roditelj – škola i Prava i obaveze roditelja.

Informacije o zaposlenima u upravi škole sadrže biografiju, stručnu spremu i detalje o učešću na seminarima, dodatnim edukacijama i brojnim projektima, ali nastavnom kadru nedostaju podaci o stručnoj spremi, njihovim usavršavanjima i uspjesima.

Dostupan je Kalendar rada osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona za tekuću školsku godinu i nastavni plan i program (od 1. do 5. razreda osnovne škole za škole koje realizuju nastavu na bosanskom jeziku) iz 2012. godine.

Pored prikazanih rasporeda zvona i neradnih dana, nema rasporeda nastave i sekcija.

Najnovije

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

Nacrtano riječima

Kafić s pogledom na školu

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Nacionalizam i ljepota

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Dvije polovine mozga nastavnika

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Gdje su Romi u školi?

Školegijum redakcija