Medijska kultura

Online lice škola No. 8

Škole ne promovišu postignuća svojih nastavnika i učenika

Andrej Arkoš

28.10.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

Ilustracija: Paket / Shutterstock.com

U 8. sedmici školske 2023/2024. pregledane su stranice:

Osnovne škole Grbavica II, Sarajevo

Druge osnovne škole, Hrasnica

Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Livno

Osnovne škole Knez Ivo od Semberije, Bijeljina

Osnovne škole Crnići, Crnići

 

Bez imena škole

Osnovna škola Grbavica II, Sarajevo, 19. 10. 2023. 16:36

31 bod

Na početnoj stranici nedostaje naziv ustanove. U rubrici O školi predstavljen je kratak istorijat, opšti podaci o školi i misija i vizija institucije.

Kvalitet dostupnih sadržaja ne zadovoljava kriterije istraživanja: većinom su objavljivani skenirani konkursi i bodovne rang-liste.

Tekstovi koje nalazimo na stranici su uređeni presitnim fontovima, te nisu adekvatno opremljeni. 

Osim Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, nema drugih relevantnih zakona ministarstva. Dostupne su odluke, rješenja i zapisnici škole.

Stranica ne sadrži izvještaje o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika. 

Predstavljeni su godišnji plan rada škole za tekuću školsku godinu, plan pisanih provjera znanja za prvo polugodište školske 2023/2024, raspored konsultacija i informativnih razgovora, školska pravila i kućni red škole. Nije omogućen pristup elektronskom dnevniku za roditelje.

Dostupan je link na stranicu ministarstva na kojoj možemo naći nastavne planove i programe. 

 

Informacije o nastavi i stručnoj spremi

Druga osnovna škola, Hrasnica, 22. 10. 2023. 15:35

57 bodova

Internet-stranica ove škole je uredna i pregledna, sa jasnim nazivima rubrika. Sadrži pregled istorije i opšte informacije, uključujući brojeve telefona sekretara škole, pomoćnika direktora, pedagoga, psihologa i mobilnog stručnog tima. Ponuđena je e-mail adresa za prijavu vršnjačkog nasilja. 

Objavljeni članci su potpisani, uređeni po pravopisu, uz odgovarajuće fontove. 

Dostupni su relevantni zakoni i akti škole, nedostaju formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama na snazi.

Stranica je povezana sa društvenim mrežama, ali nije optimizirana za mobilne uređaje i ne posjeduje pretraživač.

Pregledajući sadržaje nalazimo izvještaje o aktivnostima učenika i vijesti o realizaciji raznih projekata.

Spisak nastavnog osoblja sadrži podatke o njihovoj stručnoj spremi.

Prikazan je raspored časova i smjena za ovu školsku godinu, termini informativnih sastanaka za roditelje, plan mjesečnih provjera znanja, spisak sekcija, raspored razrednika po odjeljenjima, stručni aktivi i termini dodatne i dopunske nastave. 

Nedostaju nastavni planovi i programi i pristup elektronskom dnevniku.

Na raspolaganju je Bibliografija sveobuhvatne bibliotečke građe.

 

Slika 1

 

Nastavni plan i program iz 2009. godine

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Livno, 23. 10. 2023. 15:21

41 bod

Pored kratkog istorijata nisu navedeni misija, vizija i ciljevi institucije. Uz osnovne kontakt-informacije nedostaje interaktivna mapa ili uputstva kako se dolazi do škole.

Objavljene vijesti su potpune i jasne, ali nisu ažurirane.

Sadržaji su uređeni po pravopisu, s odgovarajućim fontovima, oprema teksta uključuje naslov i potpis autora.

Među pravnim aktima dostupni su: Kućni red, Kriteriji za prijem u radni odnos kandidata po objavljenom natječaju, NPP za devetogodišnje obrazovanje HBŽ, Pravilnik o broju učenika u osnovnoj školi, Pravilnik o normi, Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i Zakon o osnovnom školstvu.

Nedostaju uputstva o upisu đaka u prvi razred, formulari za žalbe i prijave i informacije o mjerama sigurnosti.

Stranica je prilagođena za mobilne uređaje, povezana sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač.

Nismo našli izvještaje o dešavanjima u školi i vijesti o postignućima učenika i nastavnika. Na stranici se nalazi fotogalerija u kojoj su opisani školski događaji i đačke aktivnosti.

Na raspolaganju je raspored informativnih razgovora za roditelje i okvirni kalendar pisanih provjera znanja za tekuću školsku godinu.

Predstavljen je Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u Bosni i Hercegovini za Hercegbosansku Županiju iz 2009. godine.

Nedostaje godišnji plan rada škole, raspored nastave i pristup e-dnevniku.

 

Prošlogodišnji kalendar i red vožnje

Osnovna škola Knez Ivo od Semberije, Bijeljina, 24. 10. 2023. 14:50

49 bodova

Stranica je vizuelno jednostavna, uz praktičnu podjelu rubrika. U rubrici O školi nalazi se pregled istorije ustanove, Riječ direktora, tekst o knezu Ivi po kojem škola nosi ime, navedene su misija i vizija i informacije o područnim školama. Istaknuti su i termini autobuskog prevoza učenika.

Linkovi na ponuđene pravne akte ne rade. Dostupan je samo Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave i uputstva o upisu đaka u prvi razred.

Stranica ne sadrži ažurirane vijesti o dešavanjima u školi ili informacije o postignućima učenika i nastavnica. Predočeni su rezultati i kalendar takmičenja za prošlu školsku godinu.

Nije navedena stručna sprema nastavnica i nastavnika ni informacije o njihovim uspjesima, usavršavanjima ili nagradama.

Dostupan je link na kalendar obrazovno-vaspitnog rada, raspored zvonjenja, spisak brojnih školskih sekcija i raspored prijema roditelja u centralnoj i područnim školama.

Raspored časova je iz školske 2022/2023. godine.

 

Razne sekcije i školske manifestacije 

Osnovna škola Crnići, Crnići, 25. 10. 2023. 08:54

48 bodova

Uz pregled istorije nisu navedeni misija, vizija i ciljevi škole. Osnovnim kontakt-informacijama nedostaje interaktivna mapa. Na stranici nema knjige pohvala i žalbi i formulara za prijavu vršnjačkog nasilja.

Sadržaji su jednostavno dostupni, jasni i ažurirani. Tekstovi su pravopisno korektni, s odgovarajućim fontovima, ali osim glavnog naslova nisu dodatno opremljeni i potpisani.

Izostavljeni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, kao i odluke, rješenja i zapisnici škole. 

Stranica sadrži izvještaje o dešavanjima u školi, vijesti o posjetama, takmičenjima, ekskurzijama i izletima, uključujući fotoalbume koji opisuju događaje.

Dostupni su podaci o stručnoj spremi nastavnog osoblja, ali nema informacija o njihovim uspjesima i nagradama ili objavljenim radovima.

Prikazani su dnevni raspored trajanja nastavnih sati, termini informacija za roditelje, vrijeme održavanja sekcija i raspored školskih manifestacija.

Nisu dostupni godišnji plan rada škole i nastavni planovi i programi. Roditeljima nije omogućen pristup elektronskom dnevniku.

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš