Nova čitanja

Bilješka uz izložbu povodom sto godina od rođenja Dobrivoja Beljkašića

Dobri 100

Nenad Veličković

03.11.2023

U zamisli Dragane Smart, i u stvarnosti, izložbu prati nekoliko različitih programa, među njima i didaktički materijal za nastavnike likovne kulture.

Foto: Školegijum

Na otvaranju je ambasador Velike Britanije istakao jedan detalj iz slikarevog života: taj da je, nakon što su mu u Vijećnici, gdje je imao atelje, izgorjele sve slike, u Bristolu u 70. godini života počeo ispočetka. 

Veliku Britaniju i Dobrivoja Beljkašića povezala je njegova kćerka Dragana Smart, koja u Bristolu živi skoro četiri decenije. Ona i kustosica Dragana Brkić-Hodak su izložbu zamislile, motivisale sve aktere i osigurale sredstva koja su došla od Britanske ambasade u Sarajevu, Općine Centar, Bridging Histories projekta i privatnih donacija.

U njenoj zamisli, a sada evo i u stvarnosti, izložbu prati nekoliko različitih programa, među njima i didaktički materijal za nastavnike likovne kulture. Beljkašić je, naime, jedan dio svog profesionalnog života proveo kao pedagoški stručnjak, a sa legendarnim profesorom likovnog iz sarajevske Prve gimnazije napisao i udžbenik (koji se takođe može vidjeti na izložbi).

Materijal nije obiman, svega 16 stranica, od kojih 11 radnih, svaka sa jednom slikom Dobrivoja Beljkašića, podacima o slici, definisanim obrazovnim ishodom, metodičkim uputstvom za nastavnike i prijedlogom zadataka za đake. Didaktičke teme su Elementi likovnog jezika: linija; Konstruktivni karakter linije; Linija u funkciji kreiranja ritma; Deskriptivna funkcija linije; Elementi likovnog jezika: oblik/forma; Organske forme; Prazne forme/oblici; Elementi likovnog jezika: boja; Komplementarni kontrasti boja; Elementi kompozicije: simetrija; Elementi kompozicije: proporcija. Autorica materijala je Aida Šarac Berbić, koautorice Joanna Burch-Brown i George Francis, a saradnice Dragana Smart, Amra Mahmutović i Lejla Voljevica Radović. Koautorice su na jednoj stranici objasnile motive da izložbu uključe u projekat Bridging Histories, pokrenut u Bristolu s ciljem da se kroz umjetnost omogući djeci različitih kultura međusobno upoznavanje kao jednako vrijednih i ravnopravnih ličnosti. (Otuda su ključne aktivnosti vezane za crtanje, spravljanje hrane, historiju ulica, porodičnu prošlost, spomenike i obilježja i pokretanje promjena.)

Djeca čiji nastavnici posegnu za ovom brošurom, ili ona koja posjete radionice tokom trajanja izložbe, razgovaraće o napetosti, ljutnji, ugodi, zaljubljenosti, radoznalosti, začuđenosti... Biće pozvana da istražuju, pitaju, otkrivaju, pričaju, slušaju..., ali prije svega da se izražavaju kistom, olovkom, pastelom... Sve vrijeme i u svakom trenutku biće dio procesa čija je glavna poruka da je važno savladati likovni jezik, ali da jezik ne vrijedi mnogo ako se nema šta reći i ako se nema s kime razgovarati.

Dobrivoje Beljkašić ostavio je traga u likovnom stvaralaštvu Bosne i Hercegovine, i kao slikar i kao pedagog. Umro je i sahranjen u Bristolu, u kojem je do smrti, u 92. godini, govorio linijom i bojom. Odluka Umjetničke galerije da obilježi stogodišnjicu njegovog rođenja još jednom nas podsjeća zašto je Bosni i Hercegovini važna i potrebna ova institucija. Uz svu neizbježnu simboliku vatre i rađanja iz pepela, sama izložba učinila je krupan korak ka tome da Univerzitet u Sarajevu prepozna galeriju kao nastavnu bazu. Potpisan je, naime, ugovor o saradnji sa Pedagoškim fakultetom. Možda sada i inicijativa Likovne akademije lakše nađe otvoreno uho u Rektoratu UNSA. Mostovi prema prošlosti ne vrijede mnogo bez onih pruženih na suprotnu stranu.

Najnovije

Objavljujemo pobjednike konkursa Šta je tebi AI?

Školegijum redakcija

Razglednice iz Jajca

Nikad kasno za učenje i zabavu

Josipa Kulenović

Razglednice iz Tešnja, Doboja, Maglaja 3

Od čilanja do ćutanja

Mirela Buljubašić

Poznata imena autora/ica pet najboljih radova

23. februara tri prvoplasirana

Školegijum redakcija

Pravopisni amandman

U funkciji stvarnih potreba građana/ki

Nenad Veličković