Medijska kultura

Online lice škola No. 10

Nečitljivi rasporedi, stari školski kalendari...

Andrej Arkoš

10.11.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U desetoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija, Sarajevo

Osnovne škole Ivana Mažuranića, Tomislavgrad

Osnovne škole Jovan Dučić, Kasindo

Sedme osnovne škole, Blažuj

Osnovne škole Sveti Sava, Doboj

 

Saradnja škole i roditelja

Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Sarajevo, 3. 11. 2023, 08:53

65 bodova

Dizajn ove školske stranice omogućava brz i jednostavan pristup ponuđenim informacijama. U rubrici o školi nalazi se pregled istorije ustanove sa navedenim uspjesima, monografija, kratka biografija Mula Mustafe Bašeskije, himna škole, podaci o zaposlenicima i zaposlenicama i informacije o produženom boravku.

Vijesti nisu dodatno opremljene, fotografije koje prate tekstove su jasne, ali nepotpisane.

Dostupni su pravilnici, zakoni, odluke, normativni akti škole, informacije o sigurnosnim protokolima i uputstva za upis đaka u prvi razred.

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, posjeduje pretraživač, povezana je sa društvenim mrežama, ali brzina interakcije bi mogla biti veća.

Predočen je spisak udžbenika za školsku 2023/2024. godinu, plan pismenih provjera, raspored zvona, termini održavanja online nastave, raspored sekcija i informacije o prevozu učenika.

Za roditelje je dostupan raspored konsultacija i omogućen je pristup elektronskom dnevniku. Predstavljen je protokol saradnje porodice i škole i kućni red.

Dostupni su sadržaji sa savjetima za roditelje i edukativni članci za učenice i učenike.

 

Slika 1

 

Novosti bez datuma

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Tomislavgrad, 5. 11. 2023, 12:52

39 bodova

U rubrici O nama nedostaje pregled istorije škole, vrijednosti, ciljevi, misija i vizija institucije. Prikazane su osnovne kontakt-informacije sa interaktivnom mapom. Nedostaje link na knjigu pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Nije jasan sadržaj u rubrici Oglasna ploča i on ne vodi nigdje.

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole. Izostavljeni su i formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama. Link na rubriku Dokumenti ne radi.

Stranica pored vijesti Dani kruha 2023. i članka o posjeti školskoj knjižnici ne sadrži druge ažurirane izvještaje o školskim dešavanjima. Predstavljenim novostima nedostaje datum objave. Osim vijesti o pohvali za dvije učenice, nema novijih vijesti o postignućima učenika i nastavnica. Među sadržajima nalazimo fotoalbume koji opisuju aktivnosti učenika. 

Nisu prikazani godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi i raspored informativnih sastanaka za roditelje. 

Prikazan je raspored sati za prvu, drugu i međusmjenu. Dostupan je link za pristup elektronskom dnevniku. Prezentovane su kratke informacije o sekcijama (plesna, dramska i literarna, eko, kikovna, povijest/zemljopis i sportska sekcija).

 

Prazna galerija fotografija

Osnovna škola Jovan Dučić, Kasindo, 6. 11. 2023, 09:30

31 bod

Pored teksta o mjestu Kasindo i kratke biografije Jovana Dučića, nema nikakvih informacija o školi. Dostupne su osnovne kontakt-informacije, uključujući interaktivnu mapu.

Objavljeni tekstovi su pravopisno uredni, uz odgovarajuće fontove. Pored glavnog naslova, nisu opremljeni i nepotpisani su, kao i fotografije. 

Pretražujući sadržaje nismo našli ažurirane izvještaje o školskim dešavanjima niti vijesti o uspjesima učenica i nastavnika. 

Iako postoji link na galeriju fotografija, nisu predstavljeni fotoalbumi koji opisuju školska dešavanja i aktivnosti učenika i učenica.

Školski kalendar je iz 2022/2023. godine, a objavljeni raspored časova nije vidljiv i jasan.

Nedostaju nastavni planovi i programi, raspored konsultacija za roditelje i raspored praznika, i nenastavnih dana.

Predstavljene su kratke informacije o školskim sekcijama, opšte informacije o radu produženog boravka i kodeks ponašanja učenika, nastavnika i roditelja. 

U podrubrikama Informacije za roditelje, Roditeljski sastanci, Upis u prvi razred i Đak generacije nismo našli nikakve sadržaje.

 

Bez sadržaja o dešavanjima u školi

Sedma osnovna škola, Blažuj, 7. 11. 2023. 08:51

36 bodova

Izgled ove internet-stranice nam omogućava brz i jednostavan pregled ponuđenih sadržaja. Pored sažetog istorijata, nisu navedeni ciljevi i vrijednosti škole. Dostupan je formular za prijavu korupcije.

Uz objavljene pravilnike i odluke škole nedostaju relevantni zakoni i pravilnici ministarstva. Nedostaju informacije o sigurnosnim mjerama na snazi. Prilozi su u odgovarajućim formatima i dozvoljavaju copy/paste opciju.

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, nije povezana sa društvenim mrežama i ne posjeduje pretraživač. Brzina interakcije je adekvatna.

Ni ovdje nismo našli novije izvještaje o dešavanjima u školi ili vijesti o uspjesima učenika.

Nisu dostupni nastavni planovi i programi i godišnji plan rada škole. Predočeni su termini informativnih sastanaka za roditelje, raspored sa satnicom smjena, spisak školskih sekcija i plan pismenih provjera za ovu školsku godinu. 

Prikazani spisak udžbenika je iz 2021/2022. godine.

 

Kratke vijesti i male fotografije

Osnovna škola Sveti Sava, Doboj, 7. 11. 2023, 14:10

48 bodova

Pored opštih informacija o školi nalazi se Riječ direktora i tekst o Svetom Savi. Predstavljene su fotografije koje prikazuju opremljenost škole.

Kratke vijesti pored glavnog naslova nisu dodatno opremljene, fotografije su većinom previše smanjene i nepotpisane.

Linkovi na Statut škole, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku radnika i Pravilnik o izostancima ne rade.

Dostupan je protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja.

Stranica sadrži izvještaje o posjetama, vijesti o uspjesima na takmičenjima i članke o aktivnostima učenika i učenica. Nedostaju foto i videoalbumi koji prikazuju aktivnosti đaka.

Prikazani su e-mail kontakti nastavnog osoblja, ali nema informacija o njihovoj stručnoj spremi, uspjesima i usavršavanjima.

Nisu dostupni nastavni planovi i programi, a nedostaje i raspored nastave i zvonjenja. 

Školski kalendar je iz 2022/2023. školske godine. 

Prikazani su termini informativnih sastanaka za roditelje, raspored dopunske nastave i raspored sekcija. Pristup e-dnevniku roditeljima nije omogućen.

Dostupan je link na E-učionicu.

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš