Obrazovna politika

Ne pada budžet daleko od vlade

Marko Ban

26.03.2015

Povećanje plata poslanicima upakovano u potrebe obrazovanja

U srijedu su (25. marta) zastupnici u Kantonalnoj skupštini dobili poziv za sjednicu u ponedjeljak, na kojoj će vlada "Predložiti Skupštini Kantona Sarajevo da donese Budžet Kantona Sarajevo za 2015. godinu po hitnom postupku, u skladu s članom 159. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst i br.15/13 i 47/13).

Prijedlog budžeta nalazi se na sajtu Skupštine Kantona Sarajevo:

Usvojiće se na dan kada zakonski ističe rok za usvajanje. Usvojiće ga ljudi ucijenjeni rokom, usvojiće se bez javne rasprave, po sistemu uzmi ili ostavi, bolje vrabac u ruci nego golub na grani, ljudi, pretpostavljamo, koji su u školi imali dobre ocjene, i naučili da rade domaće zadaće, da misle svojom glavom, da ne prepisuju i ne foliraju da su pročitali ono što nisu. Da nisu, ukratko, iz magareće klupu prešli u poslaničku. Ali takvi većinom neće lako razumjeti 232 stranice tabela, opremljenih komplikovanom knjigovodstvenom terminologijom. Od toga 16 stranica prihoda i 216 rashoda. Plus stotinjak strana objašnjenja.

Prvo će poslanik pogledati, u strahu od ponovne februarske paljevine, kakva mu je projekcija plate. I naći, na stranici 18. (Nakon16 stranica prihoda kucanih normalnim fontom u rashodima se veličina ispisa amaha prepolovi - na font 6.) pod naslovom SKUPŠTINA KANTONA, POSLANICI, PARLAMENTARNE GRUPE, da se, umjesto 719.500 maraka za plaće i naknade troškova zaposlenih potrošenih u 2014., u 2015. godini planira iznos od 1.238.100.

Sad se poslanik malo zabrine, šta ako ga ljudi koji su glasali za njega zapitaju je li baš tako trebalo, da za pola miliona poveća sebi platu. Mora biti neko dobro obrazloženje za to, mora se pripremiti za to posraničko pitanje.

Šta piše u Obrazloženju? Piše, na str. 27:

Slijedi detaljno obrazloženje tekućih rashoda:

Bruto plaće

Planirani nivo sredstava za bruto plaće iznosi 216.271.600 KM za 11.069 zaposlenih i veći je za 1,75 % ili 3.712.800 KM u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2015.god. godinu i čini 29,33 % ukupnih rashoda u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2015 godinu. Do povećanja broja zaposlenih u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu najvećim dijelom odnosi se na zaposlene u osnovnim školama (160).

Sad, on je amater za knjigovodstvo, i nije ni pročitao svih 100 stranica obrazloženja, možda nije najbolje shvatio, teško je snaći se u svim tim kolonama i ciframa, ali ovako, na prvi pogled, to mu se čini lukavo izvedeno – da se njegovih pola miliona utopi u cifru od 212 miliona, a da se se sve skupa opravda zapošljavanjem 160 prosvjetnih radnika u osnovnim školama.

Šta da kaže svim tim učiteljim i nastavnicima, kad otkuca ponoć trideset prvog marta? Da je ovaj budžet prvoaprilska šala? Ili da im pošalje pusu iz banke: 

Pozdrav magarećim katedrama iz poslaničke klupe.

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica