Obrazovna politika

Anketa

Istraživanje, koje to nije

Enes Kurtović

18.12.2015

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH provodi istraživanje zadovoljstva zainteresovanih strana kvalitetom rada Agencije. U tu svrhu, kreirali su anketni list koji zainteresovane strane mogu popuniti i poslati elektronskim putem, putem platforme Google Forms. U periodu od 10.12.2015. do 24.12.2015. zainteresovane strane imaju mogućnost da izraze svoje mišljenje, odgovarajući na 16 pitanja. 

Pozitivno je to što jedna državna agencija pravi istraživanje o tome koliko su partnerske organizacije zadovoljne njihovim radom. Manje je pozitivno to što istraživanje Agencija radi “u projektu koji provodi GIZ”, što znači da se ne radi o nekoj samostalnoj aktivnosti Agencije.

Najveći nedostatak cijelog posla svakako je način izvođenja anketa i njen sadržaj. Dakle, ako je  anketa namijenjena zainteresovanim stranama, a to bi po organizatorima ankete trebali biti: visokoškolske ustanove, nadležne obrazovne vlasti i komisije stručnjaka o procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH, na koji način će se znati da li su anketu popunjavali baš oni ili tu ima i dokonih internetskih surfera koje su do ove ankete nanijeli nepredvidljivi virtuelni talasi. Anonimnost ankete ostavlja mogućnost zlonamjernog davanja negativnih odgovora, ali i suprotno, nekritično davanje pozitivnih odgovora.

Postoje i pitanja na koja je ponuđen odgovor u stilu Ne, zato što…, ali tehnički nije ostavljena mogućnost ispitaniku  da utipka u nastavku svoj puni odgovor. Anketa ima i problem što ispitanik može na jedno pitanje istovremeno označiti nekoliko odgovora koji su međusobno isključuju. Kojom statistikom će se obraditi ovako prikupljeni podaci i kako će se rezultati tumačiti?

Kreatori ankete trebali su imati u vidu ove metodološke i tehničke momente u pripremi same ankete i ne dozvoliti da anketa sa ovakvim nedostacima iziđe pred javnost, posebno ne internetsku. Rezultati dobijeni ovakvom anketom teško se mogu smatrati pouzdanim, relevantnim i korisnim, a iz ovakve ankete samo se može izvući zaključak da njene kreatore rezultati i ne interesuju.

Više o Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta možete pročitati u 14. broju Školegijuma. 

Foto: E. Kurtović

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica