Izbori za obrazovanje

Opći izbori 2018

Izbori (se) Za obrazovanje

Školegijum redakcija

08.09.2018

Političke stranke odgovaraju na četiri pitanja o obrazovanju

Školegijum će u narednih mjesec dana pratiti predizborne aktivnosti stranaka SDA, SBB, HDZ BiH, HDZ 1990, SDS, SNSD, PDP, NDP, SDP, DF i Naša stanka vezane za obrazovanje i obrazovne politike. Cilj je informisati i motivisati birače da na predstojećim izborima glasaju za opcije koje imaju jasan i realan plan unapređenja kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Par mjeseci prije početka predizborne kampanje svim ovim partijama smo poslali identična četiri pitanja:

 1. Kako ocjenjujete obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini (ili pojedinim njenim dijelovima) u ovom trenutku  i šta su vaše najveće zamjerke?
 2. Šta su izborni planovi, programi i ciljevi vaše stranke kada je u pitanju obrazovanje?
 3. Kako to mislite postići?
 4. Koje su prve tri stvari koje biste uradili u obrazovanju, ukoliko budete u prilici?

Iako smo pokušali na više načina, više puta, odgovore nismo dobili od stranaka HDZ BiH, SDS, SNSD, PDP i DF. Da li se radi o ljetnoj nepažnji ili o stvarnoj nezainteresiranosti za oblast obrazovanja, pokušaćemo saznati u narednih mjesec dana njihovih kampanja.

Odgovori stranaka:

Slika 1

SBB odgovara

Roditeljima vaučeri za privatne škole

Osigurati inkluziju svih koji su izostavljeni iz obrazovnog sistema po bilo kojem osnovu kako bi se održala društvena kohezija

Odgovarala: Adisa Omerbegović Arapović

 

Kako ocjenjujete obrazovni sistem u BiH (ili pojedinim njenim dijelovima) u ovom trenutku i šta su vaše najveće zamjerke?

Najveća zamjerka je što obrazovni sistem u BiH nije u dovoljnoj mjeri strateški usmjeren, odnosno nije u funkciji razvoja Bosne i Hercegovine. Za strateško djelovanje u ovoj oblasti prepreku predstavlja rascjepkan pravni i institucionalni okvir u sektoru obrazovanja. Iako postojeći strateški okvir definira pravce razvoja u nekoliko bitnih pravaca, poput učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u BiH, te platforme razvoja obrazovanja odraslih, izostaje koordinirano djelovanje s drugim oblastima društvenog i ekonomskog sistema i usmjerenost ka konkretnim ciljevima i rezultatima bitnim za društvo, a ne podsisteme, grupe ili pojedince. Ovaj strateški i obuhvatan pristup neophodan je kako bismo u budućnosti kreirali kadrove potrebne za novu ekonomiju BiH koja će biti u većem stepenu integrirana u globalnu digitalnu ekonomiju i ekonomiju znanja. On bi preispitao reformu obrazovnog sistema u kontekstu postojećih svjetskih trendova koji naglasak stavljaju na usvajanje vještina i primjenu znanja, ali i na znanje i vještine potrebne za ekonomiju znanja, poput STEM-usmjerenja za obrazovni sistem (STEM = Science, Technology, Engineering, Math, ili na bosanskom: nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Na kraju, ali ne manje bitno, jeste naglasiti potrebu promocije inovacija i razvoja novih znanja i aplikacije znanja u ekonomskom sistemu kroz istraživanja koja zahtijevaju mnogo veće investicije javnog novca za upotrebljiva istraživanja.

 

Šta su izborni planovi, programi i ciljevi vaše stranke kada je u pitanju obrazovanje?

Kako bi se obrazovni sistem efikasnije stavio u funkciju strateških ciljeva povećanog stepena društvenog i ekonomskog razvoja, SBB će:

 • insistirati na izradi Okvira strateškog planiranja za sektor visokog obrazovanja na nivou BiH;
 • inicirati usvajanje jedinstvene bh. strategije reforme visokog obrazovanja kako bi ona bila usko vezana s novodefiniranom strategijom privrednog i društvenog razvoja BiH;
 • harmonizirati standarde i kvalitet u obrazovnom sistemu sa zahtjevima koji se postavljaju pred obrazovni sistem kroz strateške ciljeve;
 • osigurati punu zastupljenost djece u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, uz široku inkluziju djece s invaliditetom, djece s posebnim potrebama, djece iz socijalno ugroženih porodica i tako dalje, te raditi na uvođenju besplatnog i obaveznog srednjeg obrazovanja;
 • osigurati inkluziju svih koji su izostavljeni iz obrazovnog sistema po bilo kojem osnovu, kako bi se održala društvena kohezija, ali i vertikalna i horizontalna mobilnost u društvu i na taj način odgovorilo na izazove rastuće nejednakosti, te osigurala pravednost i jednakopravnost svih građana u sticanju znanja i u jednakim šansama na tržištu rada;
 • program prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja iskoristiti kako bi se odgovorilo potrebama tržišta rada u odnosu na postojeće kvalifikacije onih koji ne mogu da pronađu posao i odgovorilo na izazov veoma niske stope aktivnosti radne snage u BiH;
 • insistirati na donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, te raditi na usvajanju jedinstvenog kvalifikacijskog okvira u BiH koji je podređen potrebama tržišta rada i definiranim strateškim ciljevima za obrazovni sistem.

 

Kako to mislite postići?

Osnovni preduslov za strateško usmjerenje i reformu obrazovnog sistema su finansijski resursi i izgradnja institucionalnih kapaciteta za provedbu definiranih strateških ciljeva i reforme. Iz tog proizlazi da je neophodno povećati efikasnost javne potrošnje u obrazovanju, ali i povećati izdvajanje za određene strateške funkcije obrazovnog sistema u svim javnim budžetima, te osigurati izdvajanje za naučno-istraživački rad u procentualnom iznosu u odnosu na BDP koji teži EU prosjeku, a u cilju strateškog djelovanja i reforme obrazovnog sistema.

 

Koje su prve tri stvari koje ćete uraditi u obrazovanju, ukoliko budete u prilici?

Kako bi obrazovni sistem pratio zahtjeve budućeg ekonomskog sistema BiH, odnosno pozicionirao nas za bolje ishode iz obrazovnog sistema, neophodno je provesti temeljite reforme. Prvi korak je jasno definiranje srednjoročne strategije reforme obrazovnog sistema. Drugi korak je provedba tih ciljeva, što podrazumijeva finansijski iskaz kroz budžete garantovanim procentom izdvajanja za obrazovanje i nauku u odnosu na BDP. Treći nužni korak kako bi se bilo kakvi strateški ciljevi realizirali jeste harmonizacija standarda i kvalitete sa zahtjevima koji se postavljaju pred obrazovni sistem u kontekstu dugoročne strategije obrazovnog sistema, razvijanje efektivnog i efikasnog sistema monitoringa, te osiguranje kvaliteta obrazovnog sistema. To podrazumijeva i inovirane metode nagrađivanja nastavnika; razmatranje uvođenja keš-vaučera za roditelje, koje mogu koristiti u privatnim ili javnim školama kako bi se podstakla zdrava konkurencija i reguliralo tržište obrazovanja. Na taj način bi se poreski novac vraćao roditeljima, te bi mogli da biraju najbolje obrazovanje za svoju djecu, čime se podstiče slobodno tržište i zdrava konkurencija, a to nužno vodi do unapređenja javnog obrazovanja kroz zdravu konkurenciju; uvođenje jedinstvene državne mature, te niz drugih mjera koje će osigurati kvalitetne i mjerljive ishode iz obrazovnog sistema.

Slika 2

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ o oбразовању

Деполитизоваћемо образовни систем, а нарочито сегмент високог образовања

 

Kако оцењујете образовни систем у БиХ (или његове дијелове) у овом тренутку и какве су ваше највеће примjедбе?

Образовни систем у Републици Српској и БиХ сматрамо потпуно девастираном друштвеном сфером којом владају уски групни и политички интереси до те мјере да је готово одбацио улогу едукације и васпитања становништва, а све више постаје једино сам себи сврха. Образовни систем не подстиче и не прати техничке и технолошке иновације, заснован је на архаичним образовним методама и не афирмише најбоље педагоге и професоре.

 

Који су изборни планови, програми и циљеви ваше странке када је риjеч о образовању?

НДП се бори за изградњу образовног система чија би функционална основа била заснована на потребама тржишта рада, изградњи система награђивања најбољих, те афирмацији принципа слободног тржишта и отворене привреде, и који би, у коначници, довео до запошљавања стручних и конкурентних, а не подобних и послушних партијских кадрова.

 

Шта тиме мислите да постигнете?

Увешћемо информатику од првог разреда основне школе, као и у све разреде средњих школа. Обавезаћемо образовне установе на транспарентно запошљавање у просвјети и омогућити стручним и способним педагозима да раде. Новим законом о сукобу интереса забранићемо више од једног примања из буџета и тиме отворити нове послове за младе и незапослене. У образовању ће то значити и већу посвећеност наставног кадра ученицима и студентима те њихово везивање за редован наставни процес.

 

Које су прве три ствари које бисте радили у образовању, ако бисте били у прилици да то учините?

Деполитизоваћемо образовни систем, а нарочито сегмент високог образовања, те провести све мјере побројане у претходном одговору.

Slika 3

HDZ 1990 odgovara

HDZ 1990 želi razvijati visoko obrazovanje

Povećati sredstva za visoko obrazovanje i istraživačko-razvojnu djelatnost na najmanje 0,5 % BDP-a.

 

Kako ocjenjujete obrazovni sustav u BiH (ili pojedinim njezinim dijelovima) u ovom trenutku i šta su najveće zamjerke?

Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je zastario i nefunkcionalan, školsko gradivo je opširno, a djecu se od vrtićke dobi, pa preko osnovnoga i srednjega do visokoga obrazovanja opterećuje nepotrebnim informacijama koje im neće biti od koristi kroz život. Tehnologija je uznapredovala, djeca koriste računare, pametne telefone, a školske učionice nisu opremljene potrebnom tehnološkom opremom koja znači budućnost.

 

Što su izborni planovi, programi i ciljevi vaše stranke kada je u pitanju obrazovanje?

Na razini države ili na entitetskoj razini potrebno je uraditi studiju izvodivosti razvoja visokog obrazovanja. Na taj način će se doći do spoznaje o broju visokoškolskih ustanova, njihovoj strukturi, broju nastavnika i suradnika, njihovim primanjima, mobilnosti domaćih nastavnika unutar zemlje, odnosno uvozu nastavnika iz susjednih zemalja, tehničkoj opremljenosti, raspoloživom prostoru, opremljenosti knjižnica, izdavačkoj djelatnosti, broju studenata i njihovoj strukturi, odnosno usmjerenju, te temeljem toga – uvida u stvarno stanje, napraviti projekciju potreba – izraditi konzistentni model visokog obrazovanja, u kontekstu značaja što ga visoko obrazovanje ima za razvoj društva, ali i kao temelj znanstveno-istraživačke, odnosno istraživačko-razvojne djelatnosti.

 

Kako to mislite postići?

Navedeno podrazumijeva znatno povećanje sredstava u % koja se izdvajaju za visoko obrazovanje i istraživačko-razvojnu djelatnost na najmanje 0,5% BDP-a.

 

Koje su prve tri stvari koje ćete uraditi u obrazovanju, ukoliko budete u prilici?

Prvo zapošljavati ljude po sposobnosti, a ne podobnosti na mjesta učitelja, nastavnika, profesora, asistenata, prema istim uvjetima, odnosno po natječaju, a ne stranačkoj iskaznici; modernizirati školske ustanove, odnosno opremiti ih adekvatnim tehnološkim uređajima; uraditi reformu školstva, tj. prilagoditi nastavne sadržaje školskim uzrastima. 

Slika 4

Naša stranka o obrazovanju pred izbore

Kontinuirano ulagati u obrazovanje i nauku

Depolitizacija obrazovanja, usklađivanje nastavnih planova i programa s ishodima učenja, inkluzija i osnivanje fondacije za naučna istraživanja

Odgovara: prof. dr. Damir Marjanović, član Predsjedništva NS

 

Kako ocjenjujete obrazovni sistem u BiH (ili pojedinim njenim dijelovima) u ovom trenutku i šta su vaše najveće zamjerke?

Obrazovni sistem je ogledalo današnje Bosne i Hercegovine. On je bio najveća žrtva Dejtonskoga sporazuma. U protekla dva desetljeća mnogo puta se interveniralo u oblasti obrazovanja, ali se nikada nije započela, a kamo li provela stvarna reforma. Sve izmjene su bile stihijske, prebrze i neplanirane. Stoga ne treba da nas čudi stav da je krajnje vrijeme da se kreira i provodi jedna stvarna, moderna obrazovna politika, a da se dnevnopolitička i nacionalna prepucavanja izbace iz obrazovanja. Podsjetio bih na jednu od mnogih definicija politike, ali za naše društvo trenutno najkorisniju: Politika je kolektivna djelatnost usmjerena ka donošenju odluke o rješenju problema i izvršenju te odluke koja je obavezna za sve članove zajednice. Kad je obrazovanje u pitanju, ovu definiciju treba doslovno primijeniti, držati je se kao aksioma i zaista zajedno svi moramo pristupiti rješenju tog problema i osloboditi obrazovanje strančarenja. Doslovno možemo reći da je današnje obrazovanje SDA obrazovanje, HDZ obrazovanje i SNSD obrazovanje, ono čak nije ni srpsko ni hrvatsko ni bošnjačko. Planovi i programi se kreiraju u stranačkim savjetima za obrazovanje, bez obrazloženja zašto učenici moraju znati to što im se nameće, uprave škola se biraju stranački, u škole se nerijetko zapošljavaju zaslužni članovi stranaka ili njihova rodbina, to treba u korijenu sasjeći.

 

Šta su izborni planovi, programi i ciljevi vaše stranke kada je u pitanju obrazovanje?

Duboko smo realni u procjenama naše političke snage i nivoa na kojima možemo djelovati, kao i uređenja države po kojem je obrazovanje degradirano na kantonalne i entitetske nivoe. Tu ne računamo FBiH jer položaj Ministarstva obrazovanja na ovom nivou vlasti je bitno ograničen. Dakle, ako dobijemo povjerenje glasača, planiramo da: povećamo broj vrtića, pripremimo i započnemo s realizacijom kurikularne reforme u osnovnom i srednjem obrazovanju, ojačamo profesionalne kapacitete i status prosvjetnog radnika, ojačamo stvarnu akademsku autonomiju univerziteta, ali i da stvorimo uvjete da svi oni koji su po nekim drugim zaslugama zalutali u te vode budu od strane istinskih članova akademske zajednice ispraćeni iz nje; osnovat ćemo fondaciju za znanstvena istraživanja, bitno ojačati i konačno urediti inkluzivnu nastavu, urediti prostor cjeloživotnog obrazovanja. Na kraju, planiramo da vratimo osmijehe na lica naše djece i njihovih roditelja.

 

Kako to mislite postići?

Jasnim povezivanjem različitih sektora unutar izvršne vlasti, kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje i nauku, mobilizacijom javnosti u smislu prepoznavanja reforme obrazovanja kao prijeko potrebne misije našega društva, preciziranjem postojećih i donošenjem potrebnih pravnih akata, poštivanjem znanja a ne podobnosti i predanim radom.

 

Koje su prve tri stvari koje biste uradili u obrazovanju, ukoliko budete u prilici?

Nećemo raditi hronološki, prva, druga, treća stvar. Upustit ćemo se u više njih paralelno. Glavne su svakako depolitizacija obrazovanja u smislu oslobođenja obrazovanja od partitokratije, usklađivanje nastavnih planova i programa s ishodima učenja, inkluzija i osnivanje fondacije za naučna istraživanja.

Najnovije

Obrazovanje u predizbornoj kampanji za opšte izbore u BiH 2018. godine

Stranački volonteri neznalice, a stranke nezainteresovane

Saša Buljević

Manifest

Izbori za obrazovanje

Nenad Veličković

Obrazovanje u sredini predizborne kampanje

Kandidati i stranke ne govore o obrazovanju

Saša Buljević

Opći izbori 2018

Izbori (se) Za obrazovanje: Odgovori stranaka (II)

Školegijum redakcija

Intervju s Elmedinom Konakovićem

Konaković: Moje opredjeljenje je obrazovanje kao temelj društva

Rubina Čengić