Obrazovna politika

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo

O platama prosvjetara odlučivat će struka

Rubina Čengić

28.04.2020

Nakon normalizacije stanja, Ministarstvo će kao jedan od prioriteta imati donošenje strategije informatizacije obrazovnog sistema, koja već duži period čeka na donošenje.

Foto: Amer Kajmović / Oslobođenje

Zbog obima odgovora, intervju s ministrom Krivićem, koji smo realizovali pismenim putem, objavljujemo u tri nastavka. U drugom dijelu više o platama prosvjetara i online nastavi nakon stanja prirodne nesreće.

 

Zaposleni u prosvjeti zabrinuti su da će doći do smanjena plata. Na društvenim mrežama već kruže različite informacije, pozivi za podršku... Koliko istine ima u tome i, ako dolazi do smanjenja plata, po kom osnovu i u kojoj mjeri će se smanjiti?

Vlada Kantona Sarajevo nije razmatrala takvu opciju. Različite informacije koje kruže po društvenim mrežama nisu ono čime se bavimo. Smatramo da je svako pitanje iz oblasti obrazovanja od iznimne važnosti za naše društvo, te stoga u odnosu na ta pitanja pristupamo odgovorno, ozbiljno i profesionalno. Nadalje, smatramo da sva pitanja u vezi s obrazovnim sistemom mora razmatrati struka, a nikako da se njima bavimo na osnovu informacija sa društvenih mreža.

 

Jeste li imali prve susrete sa sindikatom/sindikatima i imate li plan saradnje s njima?

Do sada nisam imao zvanične sastanke sa sindikatima iz oblasti obrazovanja.

 

Znate li nešto o tome da li je Ministarstvo (i ako jeste, na koji način) podržalo održavanje bala učitelja i šta mislite o tom i sličnim događajima?

Nije mi poznato da li je Ministarstvo podržalo Bal učitelja. Ono što znam jeste da je tu manifestaciju organizovalo Udruženje učitelja Kantona Sarajevo. Priznat ću Vam da prije februara ove godine i održanog prvog Bala učitelja nisam čuo za sličnu manifestaciju. Ono što znam jeste da je Svjetski dan učitelja, odnosno nastavnika, proglasio UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja, i da se obilježava u više od 100 zemalja svijeta, među kojima je i naša zemlja.

 

Šta zapravo znači Naredba Ministarstva kojom se do daljnjeg odgađa redovan odgojno-obrazovni proces u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo i u kakvoj je to relaciji sa online nastavom u svim ovim ustanovama?

Naredbom kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, od 12. 3. 2020. godine, naloženo je svim kantonalnim kriznim stožerima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, te da obustave rad dječijih vrtića, u trajanju od najmanje 15 dana na području kantona, sa rokom: odmah. Shodno tome, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo donio je naredbu istog dana. Istekom vremenskog perioda na koji su se odnosile navedene odluke, kao ministar za obrazovanje, nauku i mlade, 24. 3. 2020. godine donio sam naredbu kojom se do daljnjeg odgađa realizacija redovnog odgojno-obrazovnog procesa u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Takođe, naloženo je da se online nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo nastavlja realizirati u skladu sa instrukcijama Ministarstva i Uputstvom za realizaciju prakse Online nastava za osnovne i srednje škole. Nadalje, naloženo je da se online nastava na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo nastavlja realizirati u skladu sa odlukama nadležnih tijela visokoškolskih ustanova. Bitna razlika jeste što je Naredba od 24. 3. 2020. godine donesena na osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 18/20), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 21/20), naredbe Federalnog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18. 3. 2020. godine. Pošto je obustava nastave u trajanju od 15 dana isticala, a kako nisu bili stečeni uslovi za realizaciju redovnog nastavnog procesa i kako su donesene navedene odluke o proglašenju stanja prirodne i dr. nesreće, Naredba od 24. 3. 2020. godine je donesena kako bi se adekvatno reagovalo u novonastaloj situaciji i prvenstveno sačuvalo zdravlje učenika, ali i svih zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Odvijanje online nastave, kako je to navedeno u Naredbi, značilo je da se nastavni proces nastavlja realizirati online, dakle nije došlo do prekida nastave, a samim tim neće biti potrebno nadoknađivanje časova, kako bi se ostvario godišnji fond sati. Takođe, važno je istaći da Naredbom od 24. 3. 2020. godine nije obustavljen rad škola i uposlenika, već je odgođen redovni nastavni proces do daljnjeg, odnosno do stavljanja van snage odluka na osnovu kojih je i donesena Naredba od 24. 3. 2020. godine. Ovom prlikom bih želio i pojasniti zašto Naredba. Naime, Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH, u članu 66, propisano je da kantonalni organi uprave mogu donositi podzakonske propise iz svoje nadležnosti u cilju omogućavanja izvršavanja zakona i drugih propisa za koje su zaduženi, odnosno pravilnike kao provedbeni propis i uputstvo, instrukciju i naredbu kao opće akte. Nadalje, članom 68 istog Zakona propisano je da se naredbom naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opći značaj.

 

Šta sa online nastavom kada prođe stanje prirodne nesreće – hoćemo li je unapređivati i, ako hoćemo, na koji način? Razmišljate li o kupovini nekih novih platformi?

Realiziranje online nastave je otvorilo mnoga pitanja i ukazali su se problemi koji su višeslojni i različiti. Ministarstvo je započelo pripreme za realizaciju prakse Online nastava još u januaru tekuće školske godine i planira da nastavi sa unapređenjem online nastave kako bi bila prihvaćena kao opća praksa u realizaciji nastavnog procesa. Nakon normalizacije stanja, Ministarstvo će, kao jedan od prioriteta, imati donošenje strategije informatizacije obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo, koja duži period čeka na donošenje. Strategija i akcioni plan njene implementacije odredit će pravce daljeg razvoja i unapređenja online nastave u cjelini, ali i digitalne transformacije obrazovanja kao reformskog procesa, koji će obuhvatiti sve nivoe obrazovanja. To podrazumijeva finansijska ulaganja, ne samo u potrebnu infrastrukturu (nabavka računarske opreme, smart tabli, laptopa za nastavnike, tableta, asistivne tehnologije, obezbjeđivanje kvalitetne internet-konekcije za sve obrazovne institucije, akademske mreže), već i ulaganje u edukaciju obrazovnog kadra, odnosno jačanje digitalnih kompetencija odgajatelja, nastavnika, profesora i menadžmenta i izradu potrebnih strateških dokumenata za sve aktivnosti (digitalizacija sadržaja potrebnih za nastavu, rad sa platformama, izrada online udžbenika i tome slično). Kako je bilo mnogo reakcija na način i kapacitet realizirane online nastave u Kantonu Sarajevo, tako su nam se javile mnoge kompanije koje se bave uspostavljanjem cjelokupnih platformi sa svojim ponudama. Moj stav po tom pitanju je da nam jeste neophodna platforma, ali samo ukoliko u potpunosti odgovara našem obrazovnom sistemu i ukoliko zadovoljava i uvjete finansijske prirode. Smatram da naši učenici, učitelji, nastavnici i profesori zaslužuju imati funkcionalnu platformu, koja će u potpunosti moći pratiti njihove potrebe.

 

Prvi dio intervjua sa ministrom Anisom Krivićem čitajte ovdje. Treći dio pročitajte ovdje.

Najnovije

Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Jedan sat i jedan posto

Arifa Isaković

Vakcinacija u potiljak

Nenad Veličković

Kuku i kurikulele

Svjetsko, a hrvatsko

Nenad Veličković

Komunikacija u obrazovanju u predizborno vrijeme

Ministar u Zemlji društvenih mreža

Rubina Čengić

О заштити српског језика и ћирилице

Национална вриједност и политичко јединство

Vedad Smailagić