Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

U Walesu zabranjeno bilo kakvo fizičko kažnjavanje djece

Merima Dervišić

31.03.2022

Ovakvi zakoni su na snazi u 63 države diljem svijeta, ali velška opozicija smatra da će policija imati posla s lažnim prijavama i da su to new age dogme Laburista.

Ilustracija: Dennis Steen / Shutterstock.com

Od kraja marta 2022. u Walesu se ukida mogućnost ‘razumne fizičke kazne’, odnosno legalne prakse koja je starateljima davala pravo da dijete fizički kazne sve dok je to ‘u razumnim granicama’. Novi se zakon odnosi na sve roditelje, staratelje ili osobe koje se privremeno brinu o djetetu, ali i svakog stranog državljanina koji se nađe u ovoj zemlji. Fizičko je kažnjavanje otprije zabranjeno u školama, dječjim domovima i drugim ustanovama u kojima borave djeca.

Wales je druga zemlja u Ujedinjenom kraljevstvu koja je poptuno zabranila fizičko kažnjavanje djece (Škotska je donijela isti zakon u novembru 2020. godine). Danas su takvi zakoni na snazi u 63 države diljem svijeta, a prva od njih je bila Švedska gdje je on stupio na snagu 1979. godine.

 

Slika 1

Izvor: End Corporal Punishment

 

Iz Velške vlade kažu kako će, da bi se djeci osigurao najbolji mogući početak u životu, bilo kakva fizička kazna predstavljati krivično djelo, dok iz opozicije smatraju da je ovaj zakon nepotreban, neefikasan i nepoželjan i da su ga donijeli oni koji smatraju da djecu poznaju bolje od njihovih vlastitih roditelja. Navode i kako će policija sada imati previše posla jer ovaj zakon otvara mogućnost lažnim prijavama, te da se ne slažu sa new age dogmama koje zastupa vlada Laburističke stranke u toj državi. 

Iz organizacije Be Reasonable, koja se takođe protivi zakonu, poručuju kako će od sada majke i očevi koje svoju djecu vole na isti način na koji su nas voljeli naše majke i očevi biti označeni kao kriminalci. 

Mnoge će porodice patiti zbog ovog zakona i mislimo da će se on u dogledno vrijeme morati povući, zaključuju iz ove organizacije.

Izvor: BBC: Smacking children in Wales becomes illegal

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš