Nacija i poststrukturalizam

Nacija i poststrukturalizam
download

Education in BiH: What Do We (Not) Teach Children?

Education in BiH: What Do We (Not) Teach Children?
download

Dani Školegijuma - 1. dan

Dani Školegijuma - 1. dan
download

Dani Školegijuma - 2. dan

Dani Školegijuma - 2. dan
download

Dani Školegijuma - 3. dan

Dani Školegijuma - 3. dan
download

Dani Školegijuma - 4. dan

Dani Školegijuma - 4. dan
download

Dani Školegijuma - 5. dan

Dani Školegijuma - 5. dan
download

Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta (2007)

Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta (2007)
download

Analiza NPP za devetogodišnje obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Analiza NPP za devetogodišnje obrazovanje u Kantonu Sarajevo
download

Analiza NPP za osnovne škole u RS

Analiza NPP za osnovne škole u RS
download

Analiza radionica o izradi kurikuluma za devetogodišnju školu u FBiH

Analiza radionica o izradi kurikuluma za devetogodišnju školu u FBiH
download

Analiza srednjoškolskih udžbenika o LGBTIQ pojmovima u BiH

Analiza srednjoškolskih udžbenika o LGBTIQ pojmovima u BiH
download

Suprotstavljanje kultivisanju ekstremizma u Bosni i Hercegovini: Argumenti za sveobuhvatnu reformu obrazovanja

Suprotstavljanje kultivisanju ekstremizma u Bosni i Hercegovini: Argumenti za sveobuhvatnu reformu obrazovanja
download

Analiza drugostepene sudske odluke u predmetu Dvije škole pod jednim krovom

Analiza drugostepene sudske odluke u predmetu Dvije škole pod jednim krovom
download

Podijeljene škole u BiH

Podijeljene škole u BiH
download

Prava cijena obrazovanja - monitoring privatnih instrukcija

Prava cijena obrazovanja - monitoring privatnih instrukcija
download

Informacija o uključenosti djece predškolskog uzrasta u odgojno obrazovni proces u FBiH

Informacija o uključenosti djece predškolskog uzrasta u odgojno obrazovni proces u FBiH
download

Ustav i obrazovanje

Ustav i obrazovanje
download

Inkluzivno obrazovanje u BiH

Inkluzivno obrazovanje u BiH
download

Jajce - pravni okvir

Jajce - pravni okvir
download

Funkcionalni pregled obrazovanja

Funkcionalni pregled obrazovanja
download

Analiza ključnih faktora i preporuke za povećanje efikasnosti osnovnog obrazovanja u BiH

Analiza ključnih faktora i preporuke za povećanje efikasnosti osnovnog obrazovanja u BiH
download

Fenomen privatnog podučavanja, slučaj BiH

Fenomen privatnog podučavanja, slučaj BiH
download

Privatne škole u Bosni i Hercegovini

Privatne škole u Bosni i Hercegovini
download

Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo - Epidemija inicijavitisa

Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo - Epidemija inicijavitisa
download

Osnovno obrazovanje u BiH - kvalitet, kreativnost i inovativnost

Osnovno obrazovanje u BiH - kvalitet, kreativnost i inovativnost
download

Obezbijediti kvalitetno obrazovanje u BiH

Obezbijediti kvalitetno obrazovanje u BiH
download

Vodič kroz inkluziju u obrazovanju

Vodič kroz inkluziju u obrazovanju
download

Unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika

Unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika
download

Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove

Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove
download

Analiza stanja školskih biblioteka osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Analiza stanja školskih biblioteka osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
download

Nacionalizam i obrazovanje, studija slučaja BiH

Nacionalizam i obrazovanje, studija slučaja BiH
download

Kako učiti o Srebrenici

Kako učiti o Srebrenici
download

Historijska čitanka 1 - Osmansko carstvo

Historijska čitanka 1 - Osmansko carstvo
download

Historijska čitanka 2 - Nacije i države u jugoistočnoj Evropi

Historijska čitanka 2 - Nacije i države u jugoistočnoj Evropi
download

Historijska čitanka 3 - Balkanski ratovi

Historijska čitanka 3 - Balkanski ratovi
download

Historijska čitanka 4 - Drugi svjetski rat

Historijska čitanka 4 - Drugi svjetski rat
download

Religija i školovanje u otvorenom društvu - okvir za informirani dijalog

Religija i školovanje u otvorenom društvu - okvir za informirani dijalog
download

Religija i školovanje u otvorenom društvu - prepispitivanje modela religijskog obrazovanja u BiH

Religija i školovanje u otvorenom društvu - prepispitivanje modela religijskog obrazovanja u BiH
download

Demant - IUT

Demant - IUT
download