Dnevnik Ane Frank

05.07.2017
Selma Kopić

Dnevnik Ane Frank

Metodička priprema iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

Nastavnica: Selma Kopić

Razred: VIII

Nastavna jedinka: ''Dnevnik Ane Frank''

Tip časa: Lektira

Vrijeme: Dva nastavna časa

Obrazovni ciljevi:

– dnevnik kao književno-dokumentarna vrsta,

– sadržajna analiza,

– osobine likova,

– odrastanje,

– korelacija sa medijskom i likovnom kulturom,

 

Vaspitni ciljevi:

– dragocjenost ljudskoga života,

– univerzalne ljudske vrijednosti,

– pubertet i ono što je zajedničko Adrijanu i učenicima,

– razvijanje osjećaja za jednakošću, ljubavlju i slogom među ljudima,

– uticaj porodice i okruženja na odrastanje djeteta,

– važnost mašte, ciljeva koje sebi postavljamo, ambicija...

 

ISHODI/INDIKATORI/KOMPETENCIJE/POKAZATELJI

Čitanje

Ishodi

– Analizira likove, događaje i ideje, te njihove međuodnose u tekstu

– Utvrđuje kako tačka gledišta ili namjera utiču na oblikovanje sadržaja i načina pisanja teksta

Indikatori

– Analizira razvoj likova (s višestrukim ili sukobljenim motivima) u

tekstu u cilju tumačenja njihovog doprinosa zapletu I raspletu.

– Analizira određeno gledište ili kulturološko iskustvo koje se odražava u književnom djelu iz neke druge države razumijevajući kulturni identitet

Komunikacijska kompetencija na maternjem jeziku

Društvena i građanska kompetencija

Prožimajući pokazatelji:

– Kritički ocjenjuje komunikacije u različitim oblicima

– Poznaje općeprihvaćene norme i pravila ponašanja

– Izgrađuje povjerenje empatiju prema drugima

– Uviđa i razumije različita stajališta koja su posljedica različitosti i koja konstruktivno doprinose vlastitim stavovima

Pisanje

Ishod – Piše jednostavne I kraće ili složene i obimnije pisane radove za koje je potrebno vrijeme za istraživanje, razmišljanje i reviziju u različite namjene

Indikator – Piše složene i obimne pisane radove iz različitih oblasti za koje je potrebno vrijeme za istraživanje, razmišljanje i reviziju za različite namjene i publiku

Samoinicijativa i poduzetnička kompetencija

Prožimajući pokazatelj – Planira, organizuje, analizira, komunicira, izvodi, izvještava, procjenjuje i vodi evidencije

Usmeno izražavanje i slušanje

Ishod – Prezentira informacije, nalaze i dokaze tako da slušatelji mogu slijediti tok obrazlaganja, a organizacija, razvoj i stil primjereni su zadatku, svrsi i publici.

Indikator Iznosi tvrdnje, nalaze i dokaze u korist toga jasno, sažeto i logično, tako da slušaoci mogu slijediti tok obrazlaganja, a organizacija, razrada, suština i stil primjereni su svrsi, publici i zadatku.

Komunikacijska kompetencija na meternjem jeziku

Prožimajući pokazatelji

– Priča i sluša radi prenosa i razumijevanja informacija s poštovanjem i efikasno u različitim situacijama i u različite svrhe u konstruktivnom i kritičkom dijalogu

– Čita, razumije i analizira književne tekstove

– Kritički ocjenjuje komunikacije u različitim oblicima

Resursi:

Tajni dnevnik Adrijana Mola (starog 13 i ¾),

– Internet,

– Hamer papir, papir A3 formata, flomasteri, ljepilo, selotejp,

– Rječnik engleskog jezika,

– Rječnik stranih riječi i izraza,

Tehnike:

– Dnevnik čitanja

– Književni kružok,

– Galerija rezultata prethodno izvršenog istraživanja,

– Diskusija po specifičnim pitanjima

Oblici rada:

– Individualni oblik rada- rad kod kuće,

– Grupni oblik rada - prvi čas,

– Individualni oblik rada - drugi čas.

 

PRIJE OBRADE

Mjesec dana ranije učenicima najaviti lektiru i svakome pojedinačno dati zaduženja za strategiju Književni kružok.

Tokom čitanja svaki učenik vodi Dnevnik čitanja i bilježi i istražuje sve ono što je potrebno da bi svoj zadatak uradio na pravi način.

ILUSTRATORI

Izdvojiti dva učenika nadarena za crtanje i dati im zadatak da naprave strip o Adrijanu Molu. Prvi učenik će napraviti strip o Adrijanu i njegovoj prvoj ljubavi, Pandori. Drugi učenik će napraviti strip o Adrijanu i njegovim roditeljima.

Ostale učenike u odjeljenju podijeliti u pet grupa i dati im slijedeće zadatke:

GRUPA – TRAGAČI ZA RIJEČIMA

Zadatak ove grupe je da čitajući bilježi u Dnevnik čitanja pojmove, osobe, događaje koji su im nepoznati ili neobični i koje treba pojasniti da bi i sama knjiga bila jasnija. Nakon prikupljanja podataka, potrebno je da te pojmove istraže i objasne njihovu ulogu u razumijevanju knjige. Ti pojmovi su npr. pank kultura, Džejn Ostin, Pandora/Kutija, kraljevska porodica u Engleskoj, Samarićani isl.

GRUPA – TUMAČI LIKOVA

Svaki učenik u Dnevniku čitanja bilježi svoja zapažanja, citate, karakterne i fizičke osobine jednog lika: Adrijan, Pandora, otac, majka, Bert Bakster i ostali. Učenicima davati zaduženja redom kojim su likovi nabrojani – zavisno od broja učenika u grupi – 4 minimalno- Adrijan, Pandora, roditelji.

VEZISTI

Članovi ove grupe imaju zadatak da povežu svoj život sa Adrijanovim na što više različitih načina (porodica, okruženje, škola, druženje, prva ljubav, kako se nosi sa problemima odrastanja Adrijana – kako svako od njih, kakve su im želje i ciljevi...)

ODABIRAČI CITATA

U Dnevnik čitanja učenici bilježe zanimljive citate. Preporučiti im da pažnju usmjere na humoristične dijelove kao i na odluke koje Adrijan donosi. Citate prepisuju krupnim slovima na A4 papir. Ako su citati, po njihovom mišljenju, vrijedni pažnje, a predugački – naznače stranicu na kojoj se nalaze i o čemu govore.

GRUPA – ZA/PROTIV

Ova grupa, čitajući knjigu, bilježi sve što je kod Adrijana Mola dobro – stavove, ponašanje, ciljeve i odluke. S druge strane, učenici navode šta bi Adrijan Mol mogao/trebao u/raditi drugačije da bi njegov život bio sadržajniji i uspješniji.

PRVI ČAS

Tok časa i upravljanje vremenom:

Uvodni dio časa:

Galerija - prikupljenih podataka 10'

Glavni dio časa:

Književni kružok 25'

Završni dio časa:

Diskusija po specifičnim pitanjima 10'

Uvodni dio časa:

Pojedinci postavljaju prikupljene podatke na pano grupe. Okačiti urađene panoe raznolikog sadržaja na zidove učionice.

Svi članovi grupe upoznaju se sa sadržajem svog panoa i biraju predstavnika koji će ukratko taj sadržaj prezentirati odjeljenju.

Glavni dio časa:

Predstavnici grupa predstavljaju sadržaje svojih panoa ostatku odjeljenja.

Učenici u odjeljenju bilježe pitanja vezana za sadržaj panoa.

Završni dio časa:

Učenici postavljaju pitanja vezana za prezentirani sadržaj.

Nakon toga nastavnik pita učenike:

Šta je dnevnik značio Adrijanu dok ga je pisao?

Šta je dnevnik? Kakve sve podatke sadrži?

NAKON ČITANJA

Učinici imaju zadatak da do narednog časa napišu jednu stranicu zamišljene knjige Tajni dnevnik Adrijana Mola (starog 18 i ¾). Datum te stranice neka bude dan njihovog rođenja. Zadatak je, znači, da zamisle kakav će Adrijanov život biti za pet godina. Na naredni čas oni donose napisane stranice dnevnika, a nastavnik/ca donosi knjigu Bolno odrastanje Adrijana Mola. Učenici čitaju svoje radove, nastavnik/ca pronalazi taj datum u originalnoj knjizi i čita naglas. To bi mogla biti zanimljiva usporedba- Adrijanov život kako ga je osmislila autorica knjige i kako to zamišljaju učenici. Istovremeno je to i preporuka da učenici pronađu i slijedeću knjigu o Adrijanu Molu.

Kratak prikaz djela

Knjiga Tajni dnevnik Adrijana Mola (starog 13 i ¾) spada u najčitanije knjige 80-ih i 90-ih u Engleskoj i šire. Govori o osjetljivom dječaku, ''potajnom intelektualcu''. Adrijan živi u disfunkcionalnoj porodici, iskompleksiran je svojim izgledom, pokušava se snaći u okruženju u kojem su vidne klasne razlike, želi postati intelektualac, raditi na sebi, shvatiti sve što se oko njega događa i u bližoj okolini, a i u svijetu. Nema nikoga da mu u tome pomogne. Unatoč tome, njegovi snovi su veliki, on razmišlja o načinima da unaprijedi sebe kao ličnost i da napreduje u životu. Ne odustaje od svojih snova i ciljeva. Knjiga nema nema bajkovit ton, sve u njoj je život sam. Protkana je humorom što je čini vrlo primamljivom za čitanje, kao i pronicljivim zapažanjima o ljudima i njihovom ponašanju.

Nakon što je postala bestseler, knjiga je adaptirana u radio i TV-seriju te pozorišnu predstavu.

Za razliku od ostalih lektirnih naslova, ova knjiga učenicima nudi uživanje čitanja, govori o njihovom uzrastu i temama koje ih svakodnevno zanimaju, problemima koji ih svakodnevno muče. S obzirom na to kako žive naši učenici danas, kako se ponašaju, kako provode svoje slobodno vrijeme i koliko su nezadovoljni svojim životima, koliko su malodušni i neambiciozni- ovaj mali, osjetljivi dječak bi imao čemu da ih poduči. I uz to da se odlično zabave.