Legende i priče središnje Bosne

05.07.2017
Božena Volić

Legende i priče središnje Bosne

Prijedlog knjige za lektiru

(Knjiga se sastoji iz dva dijela KAMENI KRINOVI i IZGUBLJENO KRALJEVSTVO. U prvom dijelu nalazi se sedamnaest legendi koje govore o vilama, divovima, aždajama, prokletstvima, izgubljenim gradovima, gradu zlatnog orla, talentiranim neimarima koji poslije izvršenog posla budu oslijepljeni i isčupanog jezika kako nikad više ne bi takvo što napravili, o Sasima i sl.

U drugom dijelu nalaze se sedamnaest priča raznih tema: priče o caru Trajanu u Bosni, o tajnoj ljubavi rimskog legionara koju je u stvari djevojka pod odijelom legionara, o ljubomori, kraljicama Jeleni Gruboj, Regini Kujavi, o crnoj magiji, bosanskom Stanku, o dvorskim spletkama, tajnim prolazima i tunelima, tvrđavama i kraljevskim dvorima,tajanstvenim konjanicima, kugi i gubi, o Mravcu- artisti i njegovoj putujućoj glumačkoj trupi i sl.)

(Knjigu predlažem zato što sam radeći u nastavi uočila nedostatak tekstova legendi i priča iz Bosne za književnu obradu. Knjigu sam upravo zato i napisala.)

Uzrast: za učenike predmetne nastave

Ciljevi obrade ovakve knjige su višestruki:

– obrada književnih tekstova – književne karakteristike legendi i povijesnih priča;

– upoznavanje legendi i priča;

– upoznavanje usmene tradicijske književnosti;

– odgojni i socijalizirajući ciljevi: upoznavanje života predaka: što ih je motiviralo, čega su se bojali i što su činili, običaji i načini rješavanje životnih problema u prošlosti i sl.;

– povijesni i moralni otklon na relaciji prošlost – sadašnjost,

– povezanost sa zavičajem i domovinom,

– izgrađivanje osobnog stava na temelju legendi i priča o životu;

Bitno je da obradom tekstova u ovoj knjizi se afirmira potreba svakog čovjeka za upoznavanjem života kojim su živjeli naraštaji prije nas, upoznavanje njihovih želja, strahova, ljubavi, problema… i afirmativni odnos spram njih.

NASTAVNA METODIČKA PRIPREMA ZA OBRADU KNJIGE ZA LEKTIRU:

"LEGENDE I PRIČE SREDIŠNJE BOSNE“ spisateljice Božene Volić

(Pripremu sam napisala u natuknicama i tezama kako bi svaki predavač imao mjesta za osobnu kreativnost i obilježje).

NASTAVNA JEDINICA: Obrada knjige za lektiru "LEGENDE I PRIČE SREDIŠNJE BOSNE“ spisateljice Božene Volić

ZADACI:

Obrazovni:

usvajanje znanja o: usmenoj narodnoj predaji, književnoj vrsti legendi i povijesnoj priči, upoznavanje specifičnog književnog izričaja kao i vremena, mjesta, likova i moralnih tradicijskih ponašanja;

Funkcionalni:

razvoj mašte, ciljane percepcije, logičkog rasuđivanja, generaliziranje na temelju relacije nekad i sad;

Odgojni:

usvajanje moralnih i etičkih stavova i normi ponašanja nadogradnjom na usmenom i pisanom tragu legendi i povijesnih priča.

TIP SATA:

obrada novog sadržaja – sat lektire

NASTAVNE METODE:

rad na književnom tekstu, metoda usmenog izlaganja, dijaloška metoda,

NASTAVNA SREDSTVA:

knjiga "LEGENDE I PRIČE SREDIŠNJE BOSNE“ autorice Božene Volić

OBLICI RADA:

frontalni, individualni i rad u paru

NASTAVNE TEHNIKE:

Polu programirani materijali i mikro testovi

STRUKTURA SATA:

UVODNI DIO:

– Razgovor o usmenoj narodnoj predaji preispitujući učeničko predznanje

– Definiranje

– Zauzimanje osobnih stavova na istu temu

– Dati pojam legende i povijesne priče

GLAVNI DIO SATA I ISTICANJE CILJA SATA:

1. Dio: Čitanje ulomka legende, književna analiza

Donošenje zaključka

2. Dio: Čitanje ulomka priče, književna analiza

Donošenje zaključka

Stvaranje generalnog zaključka na temelju odrađenih književnih analiza:

Rad u grupama – ispunjavanje polu programiranog materijala;

ZAVRŠNI DIO SATA:

– Čitanje ulomaka i postavljanje moralnih i povijesnih otklona na relaciji nekad i sad

– Rezimiranje ispunjavanjem mikro testova