Moja prijateljica Esmeralda

05.07.2017
Edina Međić

Moja prijateljica Esmeralda

Priprema za čas: Čitanje/književnost

Književni tekst: “Moja prijateljica Esmeralda“ Ruža Zubac-Ištuk
Komponenta: Ključne ideje i detalji
Razred: peti

Ishodi učenja:

Analizira likove, događaje i ideje, te njihove međuodnose u tekstu.
(Razvijanje povjerenja, tolerancije, empatije, vještine timskog rada.)
(Afirmacija jednakosti, odgovornosti, pravičnosti…)Uvod u učenje:

Igra“Pronađite one kojim pripadate“
(Svim učenicima na čelo se lijepi obojena tačkica, a za to vrijeme drže zatvorene oči. Nastavnik objasni da su sad podijeljeni u pet grupa: crveni, plavi, žuti, zeleni i narandžasti. Zadatak učenika je da pronađu grupu kojoj
pripadaju, ali tako da ne govore. Svi mogu pomagati jedni drugima, ali bez riječi.)
Razgovor: Kako ste se osjećali kad su vas prihvatili u grupu? Kako su se osjećali oni koje niko nije htio prihvatiti? Je li neko ipak htio prihvatiti osobu s različitim znakom? Jeste li to nekad doživjeli u svojoj okolini?

Kroz učenje: Čitanje priče i globalna analiza primjenom Kipling tehnike.

AKTIVNOST 1: Grupe rješavaju zadatke na radnim listovima


1.grupa

Šta je majka savjetovala djeci? Šta im je pričala baka?
Kakvo mišljenje su djeca imala o Romima?
Pronađite u priči rečenice koje to pokazuju.

2.grupa

Šta se jednog dana dogodilo? (Gdje su djeca otišla?)
Šta su tamo vidjela i čula?
Pronađi u priči rečenice koje najbolje oslikavaju život Roma.

3.grupa

Kako su djevojčica i Esmeralda postale prijateljice?
Kako se prijateljstvo produbljivalo? U šta se pretvorilo?
Iz kojeg dijela priče se to najbolje vidi?

4.grupa

Kakvo je saznanje i iskustvo stekla djevojčica o Romima?
Pronađi rečenice u priči koje to potvrđuju.

5.grupa

Venovim dijagramom predstavite osobine djevojčice i Esmeralde, a u presjeku upišite iste ili slične osobine.
Šta ne bi trebalo da bude prepreka da ljudi postanu i budu prijatelji, da se vole, poštuju i sarađuju? Šta tome vrlo često jeste prepreka?
Šta vi mislite o tome?


AKTIVNOST 2:Tehnikom „Galerija“ učenici prezentiraju svoje radove, procjenjuju i evaluiraju urađeno. (Radovi su izloženi u učionici, učenici prezentuju svoje radove, a zatim obilaze ostale radove i procjenjuju ih. Zajednička analiza omogućava izvođenje zaključaka koji se zapisuju.

Nakon učenja: Igra „Prijatelji“
(Učenici se slobodno kreću i pjevaju pjesmu “Prijatelji“. Pjevajući dio teksta „prijatelj si mi...“ rukuje se svako sa svakim.)
Priprema za sljedeći čas:
* Pripremiti se za debatu zapisujući argumente ZA i PROTIV teze „Treba upoznati druge i drugačije.“
* Otkriti značenje riječi Rom.

Formativna procjena za ovaj čas:
Praćenje rada učenika u grupama i radni listovi

Razmišljanje nakon časa:
Šta je na ovom času bilo dobro za vaše učenike?
Koje promjene biste preporučili za:
a) sljedeći čas
b) poboljšanje ovog časa?