Nemoj nikome reći

Školegijum redakcija

05.07.2017
ap_595cbc7c11555.jpg
Branka Bojčetić

Nemoj nikome reći

Analiza lektirnog djela

Osnovna škola"13.rujan"

Predmet: Hrvatski jezik

Nastavno područje: Lektira

Nastavna jedinica: Analiza lektirnog djela: Nemoj nikome reći, Maja Brajko – Livaković

Razred: IX.

Profesorica:Branka Bojčetić

 

Činjenica je da djeca ne vole čitati, pogotovo, nametnuta lektirna djela. Lektira je postala bauk kao i matematika. Postavlja se pitanje kako privoliti cijeli razred da pročita neko djelo u cjelosti?

Zadatak nastavnika je da osuvremeni pristup djelu bez mnogo pisanja i klasične usmene provjere.

Potrebno je godišnje barem dvije – tri lektire da su suvremene, da su temom bliske generaciji. Djelo mogu predložiti i učenici.

Treba znati cijeniti mišljenje učenika, da shvate da znanje nije samo ono što je otiskano na stranicama knjige ili u nastavnikovim riječima. Vrijedno znanje se nalazi i u njihovim glavama.

Jedno od takvih djela je Nemoj reći nikome, Maje Brajko Livaković.

U knjizi se govori o djevojčici Teni, djevojčici, koja završava osnovnu školu. Razmažena je, naprasita, živi u idealiziranom svijetu. Ima malo veze sa stvarnošću. Živi u svijetu mode, markirane robe, frizura, foto – modela. Zaljubljena je u Frana, sina imučnog političara. Zbog Frana zanemaruje svoje školske obveze, zdrav pogled na svijet i njegove vrijednosti. Odlaskom na popravni iz povijesti ruši se idealna slika svijeta. Putem bloga upoznaje „prijatelje“ koji je na lukav način umjesto u svijet mode odvode u bijelo roblje( bijelo roblje, prostitucija, prodaja organa,…).

Knjiga je namijenjena učenicima devetog razreda.

Obradom lektirnog djela afirmirat će se vrijednosti: odgovornosti, povjerenja, humanosti, pravičnosti, ljubavi i poštovanja prema sebi i drugima, poticanje asertivnosti da donose odluke i da rješava problem,znati kontrolirati emocije.

Učenik će: osvijestiti važnost i ljepotu pojave prvih simpatija i ljubavi, njegovati i razvijati pozitivan odnos prema osobama drugoga spola, prihvaćati i poštivati razlike među vršnjacima

Cilj je da učenici nauče da okruženje može mnogo utjecati na njihovo ponašanje, razmišljanje i donošenje kako dobrih tako i ishitrenih odluka. Na socjalizaciju velik utjecaj ima vršnjačka grupa. Ako pojedinac dolazi iz nestabilne obitelji vršnjačka grupa može vršiti ogroman pritisak na njih.

Učenici trebaju naučiti odolijevati pritisku, preuzeti odgovornost za svoje postupke, znati se nositi sa posljedicama. Najbitnije je da uče iz neposredne sredine, da su spremni na situacije u koje ih život stavi.

Analizom djela učenik treba razvijati i komunikacijske vještine:obogatiti rječnik, iznositi svoje mišljenje, slušati i uvažavati drugoga, razvijati sposobnost komunikacije s književnim djelom, razvijati jezične djelatnosti i sposobnosti komuniciranja te kulture dijaloga i slušanja.

Obrazovni zadatci: vrsta romana, objasniti obilježja krimi priče, uočiti odnose među likovima u romanu, uočiti, tumačiti i oprimjeriti sociološko, psihološko i emotivno prikazivanje likova, uočiti govornu karakterizaciju likova i uporabu frazema u književnom djelu, uočiti kako se ista tema ostvaruje u različitim književnim rodovima i vrstama.

Odgojni zadatci: razvijati svijest o potrebi međusobne komunikacije u u obitelji; osvijestiti odnos između osobnoga, privatnoga i općega, javnoga dobra, osvijestiti da svatko ima pravo na slobodu i samoodređenje;

Oblici rada: frontalni, individualni, grupni

Za obradu lektirnog djela NPiP predviđena su dva zadnja sata u mjesecu.

I. sat

Učenici su podijeljeni u grupe. Svaka grupa je još tijekom čitanja dobila zadatke za uvodni dio sata. Tim zadatcima prezentira svoje razumijevanje djela.

Zadatci:

I.grupa: u obliku SMS poruka napišite o čemu se govori u djelu; Sastavite što interesantnije naslove, nadnaslove i podnaslove da privućete što više djece da pročitaju knjigu.

II. grupa: Napravite fabularnu piramidu!

Na iscrtane dijelove fabularne piramide potrebno je upisati:

  1. ime glavnog lika; 2. dvije riječi koje opisuju glavni lik;3. tri riječi koje opisujumjesto radnje;4.četiri riječi koje opisuju temu; 5. pet riječi koje opisuju jedan događaj; 6.riječi koje opisuju drugi događaj; 7. sedam riječi koje opisuju treći događaj:8. osam riječi koje opisuju rasplet.

III. grupa: Kartice razmatranja: S jedne strane navodi iz djela, a s druge tumačenje

IV. grupa: Drvo

Zadatak je nacrtati drvo s korjenom i granama. Na stablu napisati ključni problem, a na korijen – svi mogići izvori problema, na grane napisati posljedice.

V. grupa

Iz djela povadite frazeologizme i žargone kojima se likovi služe u djelu.

Ovo se može raditi cijeli sat.

(Napomena: sva rješenja ovih zadataka idu na veliki hamer papir i to se stavi u hol škole – Lektirni kutak. Zadatak je da do kraja idućeg mjeseca što više učenika Škole pročita tu knjigu. Na taj način skupljaju bodove koje će moći iskoristiti na kraju školske godine.)

II. sat

Analiza lika

Sat započinje heurističkim razgovorom.

Tko sve utječe na Tenino ponašanje? Kako odolijevamo pritisku? Zašto se upuštamo u avanturu?

Ovo se može dogoditi svakome – kad lako podlegnemo prijedlozima.. Što je Tenu natjeralo da se priključi Robertu ? Što mislite zašto je pristala? Što je željela postići? Je li se nečeg u životu bojala? Čega? Koje su njene potrebe, a koji su strahovi?

Što mislite. Je li Tena pasivna žrtva u trenurku kad se nižu krahovi jedan za drugim? Je li sama odgovorna za ono što joj se događa? Je li svjesna toga na početku?

Što bih učinio/la drugačije da zamjenim mjesto s: Tenom, Franom, mamom ili tatom,....Bi li reakcije bile drugačije?

Tehnika – Vruća stolica:

Neka jedan učenik iz grupe stane u centar kruga i glumi Tenu (Frana, mamu, Julijanu,..)! Zmisli što je sve mogao/la reći da se odupre situaciji u kojoj se našao/la. Mijenjajte se! Pronađite najbolja rješenja!

 

Zadatak: Što biste voljeli zapamtiti iz ove knjige.

U sukobu svaka strana ima svoje stajalište. Koji su sukobi nasatli zbog različitih stajališta?

Zadatak. Pronađite vezu između događaja u knjizi sa svijetom izvan ove knjige: u lektirnom djelu, filmu; stvarnom životu!

Utječe li ovo djelo na tvoja sadašnja razmišljanja? Koje ideje i misli mi padaju na pamet nakon čitanja djela?

O čemu biste više voljeli doznati nakon čitanja ove knjige? Kako ćete primjeniti ovo što ste naučili? Kako više možeš doznati o ovoj temi?

Kavo je vaše predviđanje u ovom trenutku?

Koji dio ti je nejasan? Učemu je problem? Što autorica otkriva o životu?

Što sam naučio iz načina na koji se likovi ponašaju?

Koja je najvašnija poruka? Što ćete zapamtiti o ovoj temi?

Koje kvalitete cijenite kod prijatelja? Zašto? Kad biste mogli otići u budućnost Gdje biste otišli? Koji biste period života odabrali? Koje biste društvene promjne izvršili?

Po nalazima stručnjaka vidi se da današnja djeca postaju sve osamljenija, depresivnija, nervoznija, sklona agresvnom ponašanju. Što možemo učiniti da našoj djeci pomognemo da žive boljimživotom i postanu bolji ljudi.

Treba li djecu držati pod staklenim zvonom ili ih suočiti sa istinom? Zbunji li roditelji dijete?

Što dijete uči ako se radnja ponavlja? Ne može razumjeti svijet oko sebe, što ne vidiš ne možeš rješavati, razmišljanje je beskorisno. Kako vjeruješ sebi? Kako razvijaš samopouzdanje i samopoštovanje?

S one strane zakona

Čime je zaluđena? Idealizira vlastite snove o uspjehu u svijetu frizure i mode

Na što ostaje gluha? Pogledi bistriji, zreliji od njenoga – Petar, Mareko

Šta te radnje:prostitucija, zarobljavanje potiru kod ljudi? ( temeljna ljudska prava, dostojanstvo)

Suvremeno odrastanje kroz svijet droge, narušenih obiteljskih odnosa, nasilje

Jesu li mladi često žrtve načina života i načina djelovanja svojih roditelja, društva općenito?

Je li nam dana nova mogućnost koju možemo iskoristiti ako znamo njena pravila, opasnosti, zakone?

Važna lekcija roditeljima – shvatiti što se dogodilo, gdje je tu njihova krivica, što trebaju poduzeti, koga angažirati da im pomogne, koga alarmirati?!

Domaći zadatak (uradak isto ide na hamer papir u hol škole)

1. Napiši pismo nekom liku! Podrži ga ili ga iskritiziraj!

Ili 2. Napiši novinski članak!

 

Literatura:

1. Kuniacou,C.(2001.) Temeljna nastavna umijeća, Zagreb:Educa

2. Priručnik za nastavnike, Genesis projekt, 2011.

3. Menaca, A. i dr.(2003.) Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb, Naklada ljevak

4. www.ljevakskole.hr/katalog/rubrika-23-hrvatski-jezik---hrvatska-krijesnica