Rezultati konkursa u kategoriji „Roman. Priče. Pjesme.“

Školegijum redakcija

31.08.2017
Književna nagrada Šukrija Pandžo

Rezultati konkursa u kategoriji „Roman. Priče. Pjesme.“

Na konkurs u ovoj kategoriji stigla su 22 rukopisa.

Povodom godišnjice rođenja učitelja i književnika Šukrije Pandže Školegijumje 28. aprila 2017. godine raspisao konkurs za neobjavljeni rukopis romana, zbirke priča ili zbirke pjesama za djecu. Na adresu redakcije pristigla su 22 rukopisa – dva romana, sedam zbirki priča i 13 zbirki poezije. Ova žanrovska podjela je ugrubo napravljena, jer dvije zbirke priča imaju elemente romana, a jedan prispjeli rukopis na početku i propituje žanr kao formu, "prelamajući" prozni tekst u stihove.

Pojedini rukopisi sadrže sjećanja na djetinjstvo samih autorica/autora i kao takve prvenstveno su namijenjene odraslim čitateljima koji baštine slična odrastanja. Pojedine zbirke poezije su bez kompozicije, bilo kakvog zajedničkog koncepta pa, čak, ne nude ni dovoljan broj pjesma da bi se rukopis izdao kao knjiga. U nekoliko zbirki pjesama prisutna je poezija koja u fokus stavlja rimu, a ne značenje pjesme, što utiče na kvalitet samog književnog teksta. Tematiziranje djetinjstva, škole, školskog gradiva, domaćih životinja ne nudi originalnost u jeziku, pripovijedanju, poetskom izražavanju – ostaje na nivou početničkog pisanja. Autorice i autori kao da pred sobom, kao čitatelja, zamišljaju neko davnašnje dijete koje jedino živi u svijetu knjige i škole, koje zanima djetinjstvo iz druge polovine XX stoljeća i koje se u rijetkim primjerima dotiče današnje dječije svakodnevnice. Prihvaćena, a ne propitana tradicija, idealizirana priroda i seoski život, klišeizirani učenički doživljaji škole i svijeta odraslih dominiraju u rukopisima prispjelim na konkurs. Ipak, u pojedinim dijelovima pojedinačni rukopisi posjeduju kvalitet koji bi uz dodatni rad mogao biti još izrazitiji.

Tročlani žiri (Ružica Marjanović, Zoran Ćatić i Namir Ibrahimović) od 22 prijavljena rukopisa stajališta je da nijedan nije spreman za objavljivanje bez znatne uredničke i autorske intervencije. Pa ipak, u želji da istakne rukopis koji svojom tematikom pravi makar mali odmak od tradicionalno shvaćene književnosti za djecu, koji u svoj tekst uključuje i savremene teme o kojima budući đaci mogu razgovarati, žiri je jednoglasno odlučio dodijeliti nagradu Šukrija Pandžoromanu „Zločesta ptica i neljubičanstvena djevojčica“ autorice Jagode Iličić. U romanu pratimo djevojčicu Vilmu i njeno odrastanje u gradu s opasnošću nad glavom– velikom pticom. Iako stanovnici ne poznaju svog „neprijatelja“, boje se i međusobno nadziru kako bi sačuvali jedinstvo. Ova bajkovita priča miješa političke ideologije, savremene medije, drevna predanja i obrazovanje, dajući priliku Vilmi da pokaže koliko je važna, uzbudljiva i korisna individualnost u društvu gdje se traži unificiranost. Također, knjiga djeci čitateljima pokazuje kako se ne pristaje na diktat sredine, pomodarstvo i površnost. Likovi u romanu propituju vrijednosti koje bi roditelji prenijeli djeci kao i vrijednosti koje djeca sama nalaze izvan vlastitog doma. Ova knjiga može da služi kao povod da se sa mladim ljudima razgovara o načinu na koji nastaju javni i društveno prihvatljivi narativi – šta se stvarno desilo, a čega se zajednica sjeća.

Redakcija Školegijuma zahvaljuje se svim autoricama i autorima koji su svoj rukopis poslali na ovogodišnji konkurs.