#nasilje

Nastavnička pitanja

Školsko nasilje nad nastavnicima i nastavn...

Lako je dokazati napade kada se koristi metalna šipka ili sjek...

Nejasni kriteriji i pravila ocjenjivanja put su do nasilja nad nastavnicima, tako da implementacija kurikularne reforme s tim nedos...

Arifa Isaković

Odgojni aspekti

Protesti protiv nasilja nad ženama i imena...

Gdje počinje femicid

Književnost i vjeronauka prednjače u tom žalosnom poslu, izborom priča u kojima dominira muška perspektiva nameću đacima i cijelom ...

Marko Ban

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

U Walesu zabranjeno bilo kakvo fizičko kažnjavanje djece

Ovakvi zakoni su na snazi u 63 države diljem svijeta, ali velška opozicija smatra da će policija imati posla s lažnim prijavama i d...

Merima Dervišić

Odgojni aspekti

Razrednici i vršnjačko nasilje

Ništa nismo naučili iz dosadašnje prakse, a ni pravilnici nisu...

Siguran sam da se društvo, pa i obrazovni sistem, treba baviti uzrocima nasilničkog ponašanja i na bazi toga raditi s djecom, sa sv...

Mirza Herco

Nastavnička pitanja

O ovome rijetko pričamo

Zgode i nezgode razrednika i razrednica

I uvijek, ali uvijek je dobro poslušati obje strane, bez obzira na to ko koga optužuje i ko je na višoj ljestvici školske hijerarhi...

Biljana Cvjetković

Odgojni aspekti

Uz Svjetski dan borbe protiv nasilja nad d...

Djeca kažu da su im roditelji rekli da ne reaguju na nasilje

Pojedini nastavnici kažu da djeca, da bi izbjegla školske obaveze, izmišljaju i preuveličavaju, ali bojim se da se svi plaše umiješ...

Maksuda Muratović