Zagadi pa vladaj

Nenad Veličković

01.04.2024
6609561D5caa7 Article
Foto: Nenad Veličković
O Standardima i normativima, argumentima sekretara škola

Zagadi pa vladaj

U pravnoj nesigurnosti zabetoniranoj lošim dokumentima stranci koja upravlja obrazovanjem otvoren je put za razne vrste institucionalnog nasilja.

Nedavno je sarajevska kantonalna vlada sastavljena od favorita trojke donijela Pedagoške standarde i normative za osnovni odgoj i obrazovanje i za srednje obrazovanje. Na stranici Vlade piše da će se primjenjivati od septembra 2024. godine, a javnosti se s tog mjesta pismeno obraća i ministrica obrazovanja:

U kontekstu procedure, naglašavamo da smo svim partnerima pravovremeno ponudili aktivno učešće u kreiranju standarda, na način da dostave vlastite primjedbe i sugestije koje se tiču kreiranja pedagoških standarda i normativa u osnovnoj i srednjoj školi. Sa zadovoljstvom ističem da su pravo iskoristile sve zainteresirane strane kroz dostavljanje prijedloga i sugestija prije izrade ovog dokumenta, ali i kroz učešće u javnim konsultacijama, kaže ministrica.

Elegantno prebacivši odgovornost na anonimne zainteresirane strane, Vlada na čelu s ministricom Naidom Hotom-Muminović opet se narugala građanima čije povjerenje, što se obrazovanja tiče, nastavlja da zloupotrebljava.

Formulacije donesenog akta zagađene su nejasnoćama i neodređenostima, a za sekretare škola, kojima je pravo struka, dodatno su ponižavajuće i uvredljive. Evo njihovih komentara (u zagradama) na citate iz dokumenta:

Izrađuje akte iz djelokruga rada sekretara škole. (A šta je djelokrug rada sekretara?)

Prati zakonske propise i službena glasila. (Koja, šta, kako, zašto, u okviru koje grupe i vrste poslova?) 

Priprema i izrađuje akte za školski odbor. (Koje akte?)

Poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar. (U okviru koje vrste poslova, šta su potrebne radnje, ko to određuje?)

Sarađuje sa nadležnim stručnim službama izvan škole. (Kako, šta se podrazumijeva pod saradnjom, ima li ograničenja?)

Zastupa i predstavlja školu/centar prema ovlaštenju direktora. (U kojim poslovima?)

Pruža potrebnu podršku u slučajevima angažovanja advokata za zastupanje škole/centra u sudskim sporovima. (Šta je potrebna podrška, ko to određuje, možda sam sekretar?)

Obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih porodica nadležnim službama. (U okviru koje grupe i vrste poslova i to na način da je prvo utvrđeno najšire – poslovi vezani uz zasnivanje radnih odnosa, kojih je mnogo, a potom nabrojana samo tri: evidencije, (koje evidencije?), prijave i odjave.

Učestvuje u izradi plana godišnjih odmora. (Šta znači učestvovati?)

Izdaje razna uvjerenja radnicima škole/centra. (Šta su razna uvjerenja?)

Pruža stručnu pomoć komisijama škole/centra. (Kako, šta, koliko?)

Poslovi javne nabavke. (SVI poslovi propisani Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima?)

Rad sa strankama. (Kako, šta, kada...?)

Poslovi vezani uz sistematske preglede radnika. (Valjda ne i izdavanje nalaza i uvjerenja?)

Vodi personalne dosjee radnika. (Šta znači voditi personalne dosjee?)

Sarađuje i dostavlja potrebne podatke iz djelokruga rada sekretara škole/centra. (S kim, šta, kako, zašto, kada? Šta su potrebni podaci, ko to određuje?)

Obavlja poslove lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. (Očit primjer amaterizma i neznanja osnovnih instituta i pojmova, jer poslovi po ovlaštenju automatski znače da nisu u opisu posla radnog mjesta. Zato su po ovlaštenju jer su poslovi nekog drugog.) 

Odgovoran je za ažurnost, pravovremenost, urednost i tačnost podataka u različitim bazama podataka (registri, evidencije, upitnici, portali....) uspostavljenim u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. (Preko odgovornosti do opisa posla? Koje podatke, šta su različite baze podataka?)

Unosi podatke u određene baze podataka. (Koje podatke, šta su određene baze, ko i kako određuje šta je određeno, a šta nije?) Itd.

Vlada nije ispoštovala procedure donošenja propisa, Standarde i normative nije uskladila sa Zakonom i ostalim podzakonskim aktima, nametnula je dokument koji sadrži frapantno visok broj nejasnih formulacija zbog kojih je upitna primjena, partnere nije obavijestila zašto njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni i nije osigurala potrebna sredstva za provođenje propisa u praksu. Pri tome, nije da ne zna bolje. Prije tri godine ministrica Hota-Muminović je uz saglasnost Vlade donijela Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, (Službene novine KS, br. 22/21) kojim su (kako-tako, ali ipak bolje) definisani principi organizacije rada i sistematizacija radnih mjesta sa navedenim elementima (vrsta djelatnosti, naziv grupe poslova složenost, status, pozicija, opis i dr.). Tako su zaposlenici Ministarstva puno bolje zaštićeni od nastavnika i osoblja koje radi u školama. U pravnoj nesigurnosti zabetoniranoj lošim dokumentima stranci koja upravlja obrazovanjem otvoren je put za razne vrste institucionalnog nasilja.

Na stranici Vlade KS čitamo i ovo:

Smatram da se možemo složiti da su ove promjene neophodne za dobrobit cjelokupne obrazovne zajednice. Svjesna sam i činjenice da će ovi Standardi i normativi tokom primjene pokazati i određene nedostatke na kojima se svakako u budućnosti može i treba raditi, ali već sada sam sigurna da nose niz prednosti, te će se njihovom primjenom omogućiti kvalitetniji, efikasniji, ekonomičniji i savremeniji odgojno-obrazovni sistem koji učenika zadržava u fokusu svih naših napora koje ulažemo kao obrazovna vlast, kao profesionalci u sistemu i kao roditelji, poručili su iz Ministarstva.

Usporeni snimak:

Smatram (jednina), svjesna sam (jednina)... poručili su (množina) iz Ministarstva. Kad premijerka nešto naumi, Vladi ostaje samo da klepi magarećim ušima.

Najnovije

 
Čekajući Feniksa
Nenad Veličković
16.07.2024
Mi smo ti koji dozvoljavamo
Zerina Birdžo
12.07.2024
Maratonci teturaju počasni krug
Marko Ban
04.07.2024
Došli divlji, i dalje se zna....
Nenad Veličković
03.07.2024
Dokimologija ili nastavnici su mjerni instrument
Smiljana Vovna
11.06.2024
Formirala se ideja
Nenad Veličković
30.05.2024
Seks u škole!
Nenad Veličković
28.05.2024
Duplo knjigovodstvo
Nenad Veličković
23.05.2024
Učimo učitelje: budite huligani!
Svjetlana Nedimović
20.05.2024
Četrdesetosatna radna sedmica
Aiša Isaković
16.05.2024
O pravilima takmičenja iz Bosanskog jezika i književnosti
Sandra Zlotrg
14.05.2024
Pedeset nijansi smeđe
Nenad Veličković
13.05.2024
O plivanju, davljenju i smrti logičkog razmišljanja
Andrej Madunić
11.05.2024
Vraćanje laboratorija u život
Sumeja Buljugija
09.05.2024
Već viđeno, a neprovodivo, i k tome nepotrebno
Aiša Isaković
07.05.2024
Prvomajski praznicizam
Nenad Veličković
06.05.2024
Predizborno pompanje
Marko Ban
04.05.2024
Studeni u svibnju
Nenad Veličković
29.04.2024
Komunikacija, matematika i kvalitet života
Nenad Veličković
18.04.2024
Ujarmi pa ujagmi
Nenad Veličković
03.04.2024
Sve u ime djece, pa ko koga prevari
Marko Ban
01.04.2024
U funkciji stvarnih potreba građana/ki
Nenad Veličković
13.02.2024
Prvo nije bilo crvenog mesa, a onda je nestalo bijelog
Marko Ban
01.02.2024
Glava u pijesku
Savka Skarić
29.01.2024
Četiri škole pod jednim krovom – solarnim
Nenad Veličković
23.01.2024
Ne sam, SAFER-e
Savka Skarić
22.01.2024
Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima
Lamija Tanović
11.01.2024
Ako neće škola u PISA-u, hoće SIPA u školu
06.01.2024
Usudite se znati i osloboditi se autoriteta
Smiljana Vovna
30.12.2023
Lud, zbunjen, postnormalan
Nenad Veličković
29.12.2023
U eri e-dnevnika, pišimo olovkom
Smiljana Vovna
13.12.2023
Djeca s teškoćama sada nemaju ni obrazovanje ni rehabilitaciju
Nura Varcar
11.12.2023
Prodavanje golog (studentskog) života
Svjetlana Nedimović
08.12.2023
Medijska nepismenost medija
Nenad Veličković
05.12.2023