Diplome s Malina dolaze iz Kiseljaka, gdje su stigle iz Travnika...

Anisa Mahmutović

20.06.2024
Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Travniku

Diplome s Malina dolaze iz Kiseljaka, gdje su stigle iz Travnika...

Nepoznat je broj direktora javnih preduzeća ili ministara u Tuzlanskom kantonu koji svoju kompetentnost dokazuju diplomom ispostave Univerziteta u Travniku iz živiničkog naselja Maline. Ima tu magistara, doktora nauka prava, ekonomije...

Ovaj istureni odjel Univerziteta iz Travnika, koji se nalazi na magistralnom putu nadomak Tuzle, nije upisan u sudski registar, pa je nejasno iz čega crpi pravo da izdaje diplome i kako je moguće da je dobio akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH jer, prema Zakonu o visokom obrazovanju u TK (član 19), visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području Kantona uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija. S druge strane – možda je istureno odjeljenje trebalo biti registrovano u Srednjobosanskom kantonu, gdje je sjedište Univerziteta, ali tamošnji zakon ne prepoznaje dislocirana odjeljenja.

Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Travniku radi isključivo na osnovu saglasnosti i odobrenja kantonalnog ministarstva kao nadležnog, kaže službenica za odnose s javnošću u Agenciji za visoko obrazovanje koja je u julu 2020. godine akreditovala Univerzitet u Travniku

Ministar Ahmed Omerović za odgovor na pitanje kako je moguće da dislocirano odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku radi bez upisa u sudski registar novinare upućuje na službenicu ministarstva Eminu Đozić, koja do zaključenja ovog teksta nije odgovorila na e-mail.

Adnan Kruško, sekretar Uprave Univerziteta u Travniku, kaže da već drugu godinu imaju problema sa upisom u sudski registar zbog navodne neusklađenosti kantonalnih zakona.

Potpuno zbunjena ovim saznanjem, krajem maja sam posjetila Maline i Fakultet i predstavila se kao zainteresovana za upis, kako bih saznala nešto više. Obukla sam i skupe patike moje rodice koja živi u Austriji da misle da imam para.

Do Fakulteta se dolazi putem pored tržnog centra, pa salona namještaja, pored firmi za proizvodnju stolarije... Ispred zgrade na jarbolu se vijori oštećena zastava na kojoj piše Pravni fakultet.

Foto: Školegijum

Na prvi pogled djeluje da je zgrada zatvorena, ali na ulazu nam se obraća jedna ljubazna gospođa. Na pitanje gdje i od koga saznati kako se upisati na fakultet kaže da je ona službenica u Studentskoj službi Pravnog fakulteta i da se sve o upisu nalazi na internet-stranici. Na pitanja o drugom ciklusu studija kaže da u toj zgradi na Malinama nije moguće upisati magistarski i doktorski studij jer ih oni nemaju.

Ovdje se ne održava nastava, to je u Kiseljaku. Ovdje se samo povremeno održavaju konsultacije s profesorima, kaže gospođa dok briše stolove u prostoriji koja bi vjerovatno trebala služiti kao kantina za studente.

Taj Kiseljak je oko 111 km od Malina.

U istoj zgradi je i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju – tako piše na banerima u hodnicima zgrade. Njihova Studentska služba je na drugoj strani hodnika, ali njihova vrata za pitanja studenata su u radno vrijeme bila zaključana – bila je srijeda oko 13 sati, kraj maja i vrijeme pred upis, ali...

Foto: Školegijum

Prema banerima postavljenim u hodniku, tu je moguće upisati šest smjerova prvog ciklusa (Opći menadžment, Poslovna ekonomija, Menadžment u bankarstvu i osiguranju, Poslovna informatika, Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Poslovna psihologija), pet smjerova drugog ciklusa (Opći menadžment, Finansijski menadžment, Poslovna ekonomija, Poslovna psihologija i Zdravstveni menadžment), te četiri smjera trećeg ciklusa (Opći menadžment, Poslovna ekonomija, Kvantitativna ekonomija i Poslovna psihologija).

Na internet-stranici ovog univerziteta ili ispostave stoji da je na drugom ciklusu Pravnog fakulteta moguće upisati Javnu upravu, Poslovno pravo i Opće pravo. Treći ciklus nudi sedam smjerova iz oblasti prava, od međunarodnog do građanskog. Posljednja obavijest za studente iz Tuzlanskog kantona je o dodjeli diploma u Kiseljaku.

Prema rasporedu za dislocirano odjeljenje Maline b. b. koji je istaknut na internet-stranici, predavanja drže predmetni nastavnici poput gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, Mirka Pejanovića, Halida Ganije, Harisa Hasića, Melihe Frndić-Imamović, Amera Ibrišimovića, Zijada Srabovića, Hane Korać, Mevludina Mustafića...

Screenshot: Školegijum

Raspored dostupan na stranici pak ne odgovara informaciji da se na Malinama ne održava nastava. Pojašnjenja radi, Univerzitet u Travniku ima internet-stranicu, a dislocirano odjeljenje https://pfk.edu.ba/v2/en/, gdje stoji da su to samo kampusi.

Predavači prenose znanje u vrhunski opremljenim prostorijama u sklopu kampusa nadomak Sarajeva i Tuzle. Za razliku od konkurencije, kampusi, u potpunosti u vlasništvu visokoškolskih ustanova, se sastoje od namjenski izgrađenih zgrada osmišljenih da budu po uzoru na kampuse iz SAD-a i razvijenih država zapadne Evrope. Sve nastavne prostorije su opremljene sa savremenim nastavnim edukativnim oruđima.

Prvi kampus se nalazi nekih petnaestak minuta od centra Sarajeva u Azapovićima, a do istog vodi gradski javni saobraćaj.

Drug kampus se nalazi nekih petnaestak minuta od centra Tuzle, nadomak Živinica, u Malinama, centralnoj lokaciji najmnogoljudnijeg kantona Federacije BiH. Lokacije kampusa možete pogledati klikom na sljedeći link: LOKACIJE, piše na internet-stranici dislociranog odjeljenja.

 

A na strani Univerziteta u Travniku nema informacija o ovim kampusima.

 

Gradonačelnica Sarajeva Benjaminu Karić nije odgovorila na pitanja da li predaje i kome, i gdje drži časove.

Za informacije o radu Univerziteta u Malinama kao dislociranog odjeljenja Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove upućuju nas na Rješenje od 24. 5. 2024. godine, u kojem stoji: Pravni fakultet na Malinama nije upisan u sudski registar. Naime, kantonalni inspektor za visoko obrazovanje i nauku je upozorio da tehnički raspored treba biti usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, što znači kompletan raspored mora biti dostupan na web-stranici, treba naznačiti kada počinju predavanja, a kada vježbe, te posebno naznačiti datum izvođenja nastave za svakog nastavnika. Inspektor je utvrdio i nedostatke u organizovanju i utvrđivanju termina polaganja ispita na način da je student opterećen polaganjem najviše jednog ispita u istom danu za predmete iz tekuće akademske godine. Također, u nalazu stoji da je potrebno objavljivati rezultate ispita na način da predmetni nastavnik rezultate pismenog dijela ispita objavi u roku od sedam dana od dana održavanja ispita uz obavezno oglašavanje termina u kojem student može izvršiti uvid u svoj rad. U Rješenju stoji i da je o svemu obaviješteno Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Sken: Školegijum

Na kraju je nejasno koliko je studenata završilo neki stepen visokog obrazovanja na ovom dislociranom fakultetu, šta piše na tim diplomama o tome ko ih izdaje i da li one uopšte vrijede ako Fakultet nije upisan u sudski registar, odnosno ne postoji.

Članica Komisije za obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona Silva Banović podsjeća da istrage tužilaštava i kantonalnih ministarstava diljem Bosne i Hercegovine, te brojni medijski naslovi i prilozi argumentirano svjedoče o nepravilnostima, ali i nezakonitostima u djelovanju pojedinih privatnih ustanova za visoko obrazovanje.

Sumnjive diplome ne služe na čast nikome, medvjeđa su usluga i samom vlasniku, a o utjecaju na društvo bi se moglo dugo govoriti. Profesionalni dignitet, čast i poštenje svih uključenih u proces obrazovanja trebaju održavati akademsku razinu i zaštititi pošteno sticanje diploma. Pod maskom obrazovanja, sterilno i u rukavicama, čak pomalo osvetoljubivo od pojedinaca, čini se s primarnim ciljem sticanja materijalne dobiti, urušava se naše društvo. Država stoji na temeljima znanja, vještina, rada, časti i pravednosti. Potkopavanje bilo kojeg od navedenih segmenata predstavlja čin dubokog ranjavanja države i samo na taj način treba biti tretirano. Za navedeno treba biti sluha i u Tuzlanskom kantonu, te se nadam da će trenutna politička pozicija uložiti dodatne napore i iskoristiti sve dostupne resurse kako bi se zaštitilo znanje i marljivi, vrijedni studenti, kaže Silva Banović.

I na kraju, ali ne manje važno, među zaposlenima na ovom univerzitetu bio je Šaban Nurić, osuđen na šestomjesečnu zatvorsku kaznu zbog lažiranja diplome, a među angažovanima po ugovoru o djelu je i bivši savjetnik ministra za boračka pitanja u Vladi FBiH (Salke Bukvarevića) Edis Bajić, osuđen u junu 2020. za zloupotrebu ovlasti u privrednom poslovanju, krivotvorenje službene isprave i sprečavanje dokazivanja.

Svako može da pogriješi. Mi gledamo da uvijek radimo u interesu studenata, kaže Adnan Kruško, sekretar Univerziteta u Travniku kojem pripadaju fakulteti na magistralnom putu na Malinama.

 

 

Na zahtjev Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, objavljen je zahtjev za ispravkama navoda u članku. Zahtjev i ispravke pročitajte ovdje.

Najnovije

 
Pisani demanti
Školegijum redakcija
08.07.2024
Škola iz Lopara, prvi prosumer u BiH
24.06.2024
Sajam inovacija Maker Faire u Zemaljskom muzeju
Andrej Arkoš
28.05.2024
Mnogo fakulteta, a nigdje studenata
Anisa Mahmutović
08.05.2024
Klinika Šurkovac
Enes Kurtović
08.03.2024
Osvajanje Poljina
Irhad Suljić
08.03.2024
Škola na kraju puta
Marko Ban
08.03.2024
U potrazi za Gornjom Tramošnjom
Enes Kurtović
08.03.2024
Djeca s ničije zemlje
Anisa Mahmutović
31.01.2024