Pisani demanti

Školegijum redakcija

08.07.2024
IMG 0087
Foto: Školegijum

Pisani demanti

Na zahtjev Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku objavljujemo zahtjev za ispravkama navoda u članku "Diplome sa Malina dolaze iz Kiseljaka gdje su stigle iz Travnika" Anise Mahmutović

Broj: 28-06-03/24

Datum: 28.06.2024.

 

Udruženje građana „Školegijum"

Brčanska br. 16

71000 Sarajevo

 

Anisa Mahmutović, autor

Brčanska br. 16

71000 Sarajevo

 

PREDMET: Zahtjev za pisani demanti u cilju iznesene klevete i uvrede prema Pravnom Fakultetu Univerziteta u Travniku

 

Poštovani,

 

Ovim putem podnosimo zahtjev za pisani demanti radi iznesenih netačnih i uvredljivih tvrdnji koje su objavljene na portalu Školegijum dana 20.06.2024. godine, u članku pod naslovom "Diplome sa Malina dolaze iz Kiseljaka gdje su stigle iz Travnika", autorice Anise Mahmutović.

Pozivajući se na član 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine, zahtijevamo ispravku sljedećih netačnih informacija:

1.     Netačna tvrdnja: Tvrdnja: "Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Travniku radi isključivo na osnovu saglasnosti i odobrenja kantonalnog ministarstva kao nadležnog, kaže službenica za odnose s javnošću u Agenciji za visoko obrazovanje koja je u julu 2020. godine akreditovala Univerzitet u Travniku." Činjenica: Univerzitet u Travniku je akreditovan u februaru 2021. godine.

2.     Insinuacija: Tvrdnja: "Ovdje se ne održava nastava, to je u Kiseljaku. Ovdje se samo povremeno održavaju konsultacije s profesorima, kaže gospođa dok briše stolove u prostoriji koja bi vjerovatno trebala služiti kao kantina za studente."

Činjenica: Ignorisali ste raspored nastave za prvi ciklus studija dostupan na oglasnoj ploči fakulteta i informaciju o obaveznom prisustvovanju studenata na 2/3 in class nastave (sve ste čak i slikali). Kolegica iz studentske službe Vam je jasno i ljubazno dala do znanja da se ne izvodi drugi i treći ciklus studija u disociranom odjeljenju Pravnog fakulteta u Tuzlanskom kantonu, a po osnovu Vašeg upita za upis na isti. Slučajno ili namjerno u tekstu ignorišete dobijenu informaciju, jer javnost mora znati da postojiu I, Il i IlI ciklus studija. Redovna nastava I ciklusa studija sa u Dislociranom odiujeljenjui odvija prema rasporedu koji ste u slici prikazali javnosti. Dislocirano odjeljenje Pravnog fakulteta u Tuzlanskom kantonu vrsi upis studenata samo na I ciklus studija (što ste mogli provjeriti po osnovu ranijih raspisanih konkursa za upis), a drugi i treći ciklus studija se izvodi isključivo u sjedištu fakulteta. Inspekcijski nadzor obavljen 23.5.2024. godine također potvrđuje i konstatuje održavanje nastave na koji vas upućujemo da provjerite. Vaš dopis za pristup informacijama je poslan inspekciji 15.5.2024. godine, a odgovor je dostavljen 24.5.2024. godine, dan nakon inspekcijskog nadzora gdje se konstatuje nastava te smatramo tendecioznom i radnju inspekcije jer je u svom dopisu izostavila navedenu činjenicu dan nakon kontrole. S druge strane insinuirate da se nastava na prvom ciklusu studija ne održava, a istu niste potkrijepili adekvatnim dokazima. U ispravci teksta insistiramo da objavite ove informacije.

3.     Netačna tvrdnja: Tvrdnja: "A na strani Univerziteta u Travniku nema informacija o ovim kampusima." Činjenica: Informacije o kampusima su dostupne na sljedećim linkovima:

4.     Netačna tvrdnja: Tvrdnja: "Adnan Kruško, sekretar Univerziteta u Travniku."

Činjenica: Adnan Kruško je sekretar organizacione jedinice Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, a ne cijelog univerziteta.

 

Ono za šta vas posebno držimo odgovornim je činjenica da ste neovlašteno snimali prostorije fakulteta i okolinu, te u vise navrata naglašavali da se radi o objektu u ekonomskoj zoni, aludirajući da je ovo privatni fakultet na kojem se lako stiču diplome.

Takođe ste se neovlašteno predstavljali, što može imati za posljedicu krivičnu odgovornost.

Posebno nas zabrinjava vaša tvrdnja da se radi o sumnjivim diplomama, jer navodno fakultet nije upisan u sudski registar. U sudskom postupku ćemo dostaviti sve vjerodostojne dokaze koji potvrđuju da ovo dislocirano odjeljenje radi u skladu sa pravilima i zakonskim propisima. Dislocirano odjeljenje je sastavni dio Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku i u okviru fakulteta izvodi svoj pravni subjektivitet. Pravni fakultet Univerziteta u Travniku je legalno registrovan i može biti osnivač dislociranog odjeljenja, što je omogućeno Odlukom i Zakonom o visokom obrazovanju TK.

Objavljivanje ovih netačnih informacija nanijelo je ogromnu štetu ugledu Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, posebno s obzirom na činjenicu da su ove informacije objavljene tokom upisnog roka, što smatramo tendencioznim pokušajem obmanjivanja javnosti i potencijalnih studenata.

 

 

Pozivajući se na član 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine, koji glasi:

„Svako fizičko ili pravno lice koje je predmet klevete ima pravo podnijeti zahtjev za ispravku

netačnih informacija u medijima. Medij je dužan objaviti ispravku u istom formatu i na istom mjestu gdje je prvobitno objavljena netačna informacija."

S obzirom na navedeno, zahtijevamo da se u roku od 7 dana prijme ove opomene objavi pisani demanti i ispravka ovih netačnih informacija u skladu s članom 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se umanjila šteta koja je nanesena Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Molimo Vas da ovaj demanti objavite u istom formatu i na istom mjestu gdje su objavljene prvobitne informacije, kako bi se ispravila nanesena šteta.

S poštovanjem,

Po punomoći 

Galiba Karačić Hrvačić, advokat iz Sarajeva

 

Ul. Kulovića br. 1, Sarajevo, Tel/Fax: 033/222-952, Mob: 061/229-851,

ID 4302882380000, Transakcijski račun BBI banka 141-306-53201235-59

e-mail: [email protected]

Najnovije

 
Škola iz Lopara, prvi prosumer u BiH
24.06.2024
Diplome s Malina dolaze iz Kiseljaka, gdje su stigle iz Travnika...
Anisa Mahmutović
20.06.2024
Sajam inovacija Maker Faire u Zemaljskom muzeju
Andrej Arkoš
28.05.2024
Mnogo fakulteta, a nigdje studenata
Anisa Mahmutović
08.05.2024
Klinika Šurkovac
Enes Kurtović
08.03.2024
Osvajanje Poljina
Irhad Suljić
08.03.2024
Škola na kraju puta
Marko Ban
08.03.2024
U potrazi za Gornjom Tramošnjom
Enes Kurtović
08.03.2024
Djeca s ničije zemlje
Anisa Mahmutović
31.01.2024