Mnogo fakulteta, a nigdje studenata

Anisa Mahmutović

08.05.2024
Caleb Rogers Sglh5 Cll4e Unsplash
Foto: Caleb Rogers / Unsplash.com
Do Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli dolazi se kroz garažu tržnog centra

Mnogo fakulteta, a nigdje studenata

Ministar obrazovanja je 25. marta imenovao Komisiju za provjeru ispunjavanja uvjeta za rad.

Nakon rasprave u Skupštini Tuzlanskog kantona o tome da li je Evropski univerzitet Kallos kažnjavan zbog neredovnog održavanja nastave i koliko puta, ekipa Školegijuma je otišla na adresu te visokoškolske ustanove.

Naime, u okviru Univerziteta djeluju fakulteti za obrazovanje stomatologa, ljekara, forenzičara, ali i inžinjera različitih tehničkih nauka, od građevinarstva, geodezije, arhitekture, hidrotehnike itd., a na sjednici Skupštine TK se čulo da vjerovatno nemaju uslova za rad.

Bio je radni dan i negdje iza jedanaest sati otišli smo na adresu XVII Hrvatske brigade broj 8 u Tuzli, koja je navedena na zvaničnoj internet-stranici Univerziteta: iz garaže trgovačkog centra stepenice vode u market prehrambenih artikala, a iz marketa pored lifta stepenište dalje vodi na drugi sprat, gdje je smješten Evropski univerzitet Kallos. Na stepeništu stoji žuta naljepnica Zatvoreno gradilište. Ipak ulazimo i na oglasnoj ploči tražimo raspored dnevnih predavanja. Prema njemu, tog dana je trebalo biti održano 12 predavanja i vježbe za četiri predmeta, i to u Medical institutu Bayer u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i u prostorijama Kallosa. No, hodnici Univerziteta su potpuno prazni, kao i studentska kantina i pult za informacije. Pred jednim kabinetom slamnate stolice poput onih u baštama kafića i jedan sto, nagurani na gomili kao da su sklonjeni da ne smetaju. Kabineti prazni...

Kantonalna inspekcija u Tuzli je od 6. jula 2020. do 7. februara 2024. godine izrekla ustanovi kao pravnom licu i rektoru kao odgovornom licu ukupno deset prekršajnih naloga. Izrečene su im i upravne mjere, odnosno rješenja o otklanjanju nepravilnosti i nedostataka, te je i tu dato deset prekršajnih naloga. Iz Kantonalne inspekcije napominju da kada je semestar okončan, a nije realizovan propisani fond sati predavanja i vježbi, nemaju zakonsku mogućnost izricanja upravnih mjera, ali su svoje izvještaje upućivali Ministarstvu obrazovanja i nauke TK. No, Univerzitet ima dozvolu za rad od Agencije za visoko obrazovanje BiH.

Prema podacima s internet-stranice Univerziteta Kallos, dekan njihovog Medicinskog fakulteta je načelnik Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Midhat Tabaković, koji je i vanredni profesor Univerziteta u Tuzli, s tim da je u penziji. Neki od vanjskih saradnika, zaposlenici UKC-a i profesori na Evropskom univerzitetu Kallos su Dilista Piljić, Ervin Alibegović, Amer Čustović, Azijada Beganlić...

Ministarstvu obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona uputili smo pitanja da li Evropski univerzitet Kallos ima upotrebnu i građevinsku dozvolu i, ako ima, zbog čega je građevinska inspekcija naznačila da se radi o zatvorenom gradilištu; da li Univerzitet zadovoljava zakonski minimum za izvođenje nastave na sedam fakulteta i 40 smjerova; gdje je nastavna baza studenata Medicinskog fakulteta i Zdravstvenih nauka... Na ovo je pomoćnica ministra Alisa Memić rekla da trenutno ne može odgovoriti jer su sva tri pitanja u mandatu Komisije za provjeru ispunjenosti uvjeta za rad Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, koju je ministar obrazovanja imenovao 25. marta 2024. godine.

Nakon neuspješne posjete rektoru Univerziteta Kallos Kemalu Brkiću, na službeni e-mail sa internet-stranice šaljemo pitanja o broju studenata, nastavnoj bazi za studente zdravstvenih nauka, saradnji sa zdravstvenim i drugim institucijama... Odgovor nikad nije došao.

U pisanim odgovorima dekana Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta Kallos Midhata Tabakovića na istovjetna pitanja stoji da imaju uslove za rad, programe za razmjenu studenata, ali i potvrdu da diplomanti Kallosa mogu aplicirati za odradu kliničkog staža u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, te da se nastava na Medicinskom fakultetu ovog univerziteta odvija redovno u UKC-u Tuzla i prostorijama Univerziteta.

Iz Rektorata Univerziteta u Tuzli tvrde da nemaju informaciju da je neko od zaposlenika Univerziteta angažovan na Kallosu, kažu da prema Senatu niko nije uputio zahtjev za angažman.

Za one koji su zaposleni u drugim ustanovama i u statusu su vanjskih saradnika ne znam, možda su im njihove matične ustanove davale suglasnost, kaže rektorka Nermina Hadžigrahić.

Šteta ovih stolica naguranih u ćošak, neki kafić bi ih lijepo koristio.

Najnovije

 
Klinika Šurkovac
Enes Kurtović
08.03.2024
Osvajanje Poljina
Irhad Suljić
08.03.2024
Škola na kraju puta
Marko Ban
08.03.2024
U potrazi za Gornjom Tramošnjom
Enes Kurtović
08.03.2024
Djeca s ničije zemlje
Anisa Mahmutović
31.01.2024