Doprinos roditelja kvalitetu obrazovanja

Marko Ban

29.01.2024
65b7536c4598a_article.jpeg
Foto: Redakcija
Ususret najavljenom štrajku prosvjetnih radnika

Doprinos roditelja kvalitetu obrazovanja

Na naknadni prijedlog člana Vijeća usvojeno je da se hrenovkama ne mjeri samo dužina, nego i obim, a da škola za tu namjenu nabavi krojački metar.

Nedavno je na vijeću roditelja jedne sarajevske škole usvojen poslovnik o radu, a iz dnevnog reda saznajemo da se raspravljalo još o zabrani korištenja električnih skutera u dvorištu škole, o zahtjevu prema MUP-u za pojačanom kontrolom prilazima školi, o razlozima začepljenja školske kanalizacije, alergijama na hranu, satnici dostavljanja i nedovoljnoj toploti hrane. 

A o čemu se još govorilo na roditeljskim vijećima u Kantonu Sarajevo?

Na primjedbu da djeca na odmorima trče u svim pravcima naglo mijenjajući smjer, zbog čega dolazi do čestih sudara i povreda upućena je inicijativa MUP-u da se u dvorištu škole postavi radar.

U vezi s ponovljenim pritužbama učenika da hrana u školskoj kuhinji nije dovoljno topla, dogovoreno je da se zamijene ringle na šporetu, a da se dopis Ministarstvu uputi što prije, kako bi se tenderska procedura okončala do početka naredne školske godine.

U vezi sa primjedbama nekoliko roditelja da su hrenovke u užini sve kraće, zadužuje se dežurni nastavnik da vrši redovna mjerenja i o tome vodi evidenciju u e-dnevniku kuhinje.

Da se toaletni papir ne ostavlja u kabinama, nego da dežurni nastavnik dodaje šest listova djeci. Manjoj djeci listove treba razdvojiti po perforaciji. O dnevnom utrošku rolni papira voditi evidenciju, za šta se zadužuje bibliotekar.

Da alergična djeca nose elektronske narukvice sa podacima o alergiji koju će djelitelji hrane moći očitati. 

Na naknadni prijedlog člana Vijeća usvojeno je da se hrenovkama ne mjeri samo dužina, nego i obim, a da škola za tu namjenu nabavi krojački metar.

Da se u vrijeme početka i završetka nastave dozvoli roditeljima parkiranje na trotoarima i vatrogasnim prilazima uz obaveznu naljepnicu na šoferšajbi. 

Da se mjeri kvalitet zraka u učionicama, a gdje prozori ne dihtuju da razrednici oblijepe štokove odgovarajućim trakama spužve ili žive gume kako smog ne bi ulazio u školu. Usvojena je informacija da žive gume ima u Peniju, na sniženju.

Na naknadni prijedlog je dogovoreno da se učenicima u razrednoj nastavi daje više listova tokom korištenja toaleta. Također je dogovoreno da se djevojčicama daje papir i za malu nuždu, pola dogovoreno količine, odnosno četiri lista, da ne bude neparan broj.

U cilju sprečavanja neovlaštenog snimanja vršnjačkog nasilja odlučeno je da se mobiteli predaju učiteljicama ili razrednicima prije prvog časa, a vrate djeci poslije zadnjeg, uz revers koji ostaje kod razrednika da ga djeca ne bi izgubila. Reversi moraju sadržavati datum, vrijeme primopredaje, naziv proizvođača mobitela, memoriju i prosječnu cijenu na PIK-u, za slučaj gubitka ili oštećenja. 

Usvojen je prijedlog dopune zaključka o raspodjeli toaletnog papira, s obvezom da se vodi računa o debljini listova. Ukoliko je škola ograničena sredstvima za nabavku debljeg toaletnog papira, da roditelji mogu donijeti deblji papir za svoje dijete u školu. Zadužuju se razrednici da putem Vibera obavijeste roditelje kad je rolna pri kraju.

U vezi s uspjehom na polugodištu dogovoreno je da nastavnici svaku lošu ocjenu moraju pismeno obrazložiti. Plan mjera za popravak ocjene dio je obrazloženja. Stranice sveske obrazloženja moraju biti numerisane i ovjerene. Na zahtjev roditelja nastavnik je dužan obezbijediti prepis obrazloženja.

Na naknadni prijedlog dogovoreno je da se kod nabavke hrenovki vodi računa o debljini opne. (Pošto se rasprava dalje vodila o tome da li hrenovka ima opnu, crijevo, kožuricu ili foliju, nije se precizirala maksimalna dopuštena debljina.)

Da se broj dežurnih nastavnika u smjeni poveća sa dva na dvanaest.

Da se da puna podrška štrajku nastavnika za dostojanstvo nastavničkog posla.

Najnovije

 
Captcha: Ne pronađi ministra
Marko Ban
07.06.2024
eki-policija
Školegijum redakcija
04.06.2024
Kakvi ste k'o roditelj
Školegijum redakcija
29.03.2024
Prosvetari, gde ste, da ste
Školegijum redakcija
29.03.2024
Potrošačka korpa i obrazovno smeće
Enes Kurtović
07.03.2024