Doprinos roditelja kvalitetu obrazovanja

Marko Ban

29.01.2024
65b7536c4598a_article.jpeg
Foto: Redakcija
Ususret najavljenom štrajku prosvjetnih radnika

Doprinos roditelja kvalitetu obrazovanja

Na naknadni prijedlog člana Vijeća usvojeno je da se hrenovkama ne mjeri samo dužina, nego i obim, a da škola za tu namjenu nabavi krojački metar.

Nedavno je na vijeću roditelja jedne sarajevske škole usvojen poslovnik o radu, a iz dnevnog reda saznajemo da se raspravljalo još o zabrani korištenja električnih skutera u dvorištu škole, o zahtjevu prema MUP-u za pojačanom kontrolom prilazima školi, o razlozima začepljenja školske kanalizacije, alergijama na hranu, satnici dostavljanja i nedovoljnoj toploti hrane. 

A o čemu se još govorilo na roditeljskim vijećima u Kantonu Sarajevo?

Na primjedbu da djeca na odmorima trče u svim pravcima naglo mijenjajući smjer, zbog čega dolazi do čestih sudara i povreda upućena je inicijativa MUP-u da se u dvorištu škole postavi radar.

U vezi s ponovljenim pritužbama učenika da hrana u školskoj kuhinji nije dovoljno topla, dogovoreno je da se zamijene ringle na šporetu, a da se dopis Ministarstvu uputi što prije, kako bi se tenderska procedura okončala do početka naredne školske godine.

U vezi sa primjedbama nekoliko roditelja da su hrenovke u užini sve kraće, zadužuje se dežurni nastavnik da vrši redovna mjerenja i o tome vodi evidenciju u e-dnevniku kuhinje.

Da se toaletni papir ne ostavlja u kabinama, nego da dežurni nastavnik dodaje šest listova djeci. Manjoj djeci listove treba razdvojiti po perforaciji. O dnevnom utrošku rolni papira voditi evidenciju, za šta se zadužuje bibliotekar.

Da alergična djeca nose elektronske narukvice sa podacima o alergiji koju će djelitelji hrane moći očitati. 

Na naknadni prijedlog člana Vijeća usvojeno je da se hrenovkama ne mjeri samo dužina, nego i obim, a da škola za tu namjenu nabavi krojački metar.

Da se u vrijeme početka i završetka nastave dozvoli roditeljima parkiranje na trotoarima i vatrogasnim prilazima uz obaveznu naljepnicu na šoferšajbi. 

Da se mjeri kvalitet zraka u učionicama, a gdje prozori ne dihtuju da razrednici oblijepe štokove odgovarajućim trakama spužve ili žive gume kako smog ne bi ulazio u školu. Usvojena je informacija da žive gume ima u Peniju, na sniženju.

Na naknadni prijedlog je dogovoreno da se učenicima u razrednoj nastavi daje više listova tokom korištenja toaleta. Također je dogovoreno da se djevojčicama daje papir i za malu nuždu, pola dogovoreno količine, odnosno četiri lista, da ne bude neparan broj.

U cilju sprečavanja neovlaštenog snimanja vršnjačkog nasilja odlučeno je da se mobiteli predaju učiteljicama ili razrednicima prije prvog časa, a vrate djeci poslije zadnjeg, uz revers koji ostaje kod razrednika da ga djeca ne bi izgubila. Reversi moraju sadržavati datum, vrijeme primopredaje, naziv proizvođača mobitela, memoriju i prosječnu cijenu na PIK-u, za slučaj gubitka ili oštećenja. 

Usvojen je prijedlog dopune zaključka o raspodjeli toaletnog papira, s obvezom da se vodi računa o debljini listova. Ukoliko je škola ograničena sredstvima za nabavku debljeg toaletnog papira, da roditelji mogu donijeti deblji papir za svoje dijete u školu. Zadužuju se razrednici da putem Vibera obavijeste roditelje kad je rolna pri kraju.

U vezi s uspjehom na polugodištu dogovoreno je da nastavnici svaku lošu ocjenu moraju pismeno obrazložiti. Plan mjera za popravak ocjene dio je obrazloženja. Stranice sveske obrazloženja moraju biti numerisane i ovjerene. Na zahtjev roditelja nastavnik je dužan obezbijediti prepis obrazloženja.

Na naknadni prijedlog dogovoreno je da se kod nabavke hrenovki vodi računa o debljini opne. (Pošto se rasprava dalje vodila o tome da li hrenovka ima opnu, crijevo, kožuricu ili foliju, nije se precizirala maksimalna dopuštena debljina.)

Da se broj dežurnih nastavnika u smjeni poveća sa dva na dvanaest.

Da se da puna podrška štrajku nastavnika za dostojanstvo nastavničkog posla.

Najnovije

 
Kakvi ste k'o roditelj
Školegijum redakcija
29.03.2024
Prosvetari, gde ste, da ste
Školegijum redakcija
29.03.2024
Potrošačka korpa i obrazovno smeće
Enes Kurtović
07.03.2024