#kanton sarajevo

Obrazovna politika

Kad već pričamo o reformi

Tajni sastanci ministrice Hote-Muminović

Centar za postnormalne politike i studije budućnosti je međunarodna istraživačka i konsultantska mreža koja promovira pismenost u b...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Povodom jedne interne javne rasprave

Statut Univerziteta u Sarajevu

A ima i jedan karikaturalni pokušaj da se kandidati za napredovanje oslobode obaveze pisanja knjiga. Pa je opravdan razlog to da za...

Nenad Veličković

Obrazovna politika

Stručno usavršavanje sekretara i računovođ...

Zavali i vladaj

Ako postupke ispred škola vode amateri, dok s druge strane za ponuđače igraju profesionalci, tenderi padaju, nabavke traju do u ned...

Marko Ban

Obrazovna politika

Enita Nakaš, ekspertica u Komisiji za obra...

Obrazovanje mora biti fleksibilno

Djeca u osnovnoj školi trebaju znanje dobiti na što brži, kraći i produktivniji način, a da im se kroz druge stvari povećava fokus ...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Uz debate 45 vs 40 minuta

Skraćenje časa može biti korisno ili kako smo otkrili da je pr...

Na četvrtom času učenici traže odlazak u toalet ili kriomice dovršavaju užinu tako da ne ostane ništa drugo nego 15 minuta časa pre...

Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Sarajevskim javnim vrtićima nedostaje odga...

Zapošljavanje samo kada Ministarstvo utvrdi da je potreba stva...

Za 2023. je planirano 11,2 miliona KM za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima, a u 2022. to je bilo 7,3 miliona KM za ...

Rubina Čengić