380 dana godišnje

Nusret Ahmetović

07.06.2024
IMG 9396
Foto: Omnibus
Kvaritmetika Nusreta Ahmetovića 14

380 dana godišnje

Pamtim to kao da je bilo danas...

Obično je to bila četvrta sedmica avgusta, čekali su se novi dnevnici (razredna knjiga i/ili dnevnik rada). U koloni ispred kancelarije sekretara škole razrednici čekaju da ih zaduže. Novi su, još mirišu, poznatim mirisom štamparske boje i novog papira. Poslije preuzimanja slijedio je posao u maksimalnom trajanju od 380 dana godišnje (zaduživali su se prije, a razduživali desetak dana po završetku školske godine).

Najveći broj stranica zauzimao je IMENIK UČENIKA i dio koji se odnosio na evidenciju održanih časova. Posao razrednika kad je u pitanju imenik je bio:

upisati sve nastavne predmete;

upisati podatke za svakog učenika (redni broj, ime, prezime, datum i mjesto rođenja, imena roditelja, zanimanje roditelja, adresa stanovanja, JMBG učenika i broj telefona roditelja);

– na kraju izračunati uspjeh svakog učenika, tj. zbir svih zaključnih ocjena podijeljen brojem nastavnih predmeta, s tim da, ako je učenik imao zaključenu slabu ocjenu (nedovoljan 1) iz jednog ili više predmeta, vodio se kao učenik sa nedovoljnim uspjehom (to je bilo rijetko, ali se dešavalo); taj prosjek se nije računao ni za učenika koji je bio neocijenjen iz jednog ili više predmeta, a to se dešavalo još rjeđe;

izračunati i upisati zbirni rezultat o uspjehu učenika, vladanju, uspjehu po predmetima (odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan, nedovoljan i neocijenjen), kao i ukupan broj, prosječnu ocjenu po predmetima, prosječnu ocjenu u odjeljenju...

izračunati broj izostanaka (opravdanih i neopravdanih) za svakog učenika, a to je opet posebna priča, jer su predmetni nastavnici u drugom dijelu ej-dnevnika evidentirali održane časove prema važećem rasporedu i imena učenika koji nisu bili prisutni na času; razrednik je trebao posebno voditi evidenciju o izostancima (opravdanim i neopravdanim) za svakog učenika, sve te izostanke razvrstati po razlozima, a razloga je bilo više (bolest, opravdanje roditelja i razrednika, odobrenje škole, kao i kašnjenja koja su mogla biti opravdana i bezrazložna ili neopravdana; postojali su i razlozi koji su evidentirani kao ostali); osam različitih razloga izostanaka se moralo razvrstati i zbrojati, a zatim ih sve razvrstati na opravdane i neopravdane (čas se, ko ne zna, pravda na osnovu izjave ili opravdanja, pismenog ili usmenog, roditelja učenika, učenika, predmetnog nastavnika, sportskog kluba, ljekara ili nekog devetog), i na kraju ukupan broj izostanaka, koji je predstavljao zbir opravdanih i neopravdanih; ukupno 294.000 mogućnosti! (175 radnih dana, 4–7 časova svaki dan, oko 30 učenika); izgleda komplikovano, a i jeste za većinu; poznajem kolege koje su samo izostanke na kraju polugodišta i školske godine „SREĐIVALE“ po 12 sati;

na lijevoj strani u redovima napisati dane od ponedeljka do subote, naravno sa datumom i rednim brojem nastavnog dana; to se obično radilo pred kraj sedmice za narednu sedmicu;

– u desnom gornjem uglu na desnoj strani upisati imena dva redara;

na kraju svake sedmice prekrižiti rubrike koje nisu iskorištene (7. i 8. čas, svi časovi za subotu, prazne rubrike za odsutne đake...);

izbrojati i upisati broj održanih i neodržanih časova;

– provjeriti da li su svi časovi upisani po važećem rasporedu, da li je svaki upisani čas predmetni nastavnik numerisao i potpisao;

voditi zapisnike sa održanih odjeljenskih vijeća (od četiri do šest sjednica u toku školske godine);

voditi zapisnike sa održanih roditeljskih sastanaka i evidenciju o prisustvu roditelja roditeljskim sastancima i konsultacijama.

Dugo je trajala nastavna godina.

Za sav ispisani tekst i brojeve, za sve realizovane računske operacije, zbrajanja, usklađivanja i oduzimanja, za sve potpise i kontrole razrednik je bio plaćen.

Koliko?

Saradnja sa roditeljima                                           0,5 sati sedmično

Vođenje dokumentacije i evidencije                        0,5 sati sedmično

Rad u stručnim organima                                        0,5 sati sedmično

Ukupno                                                                1,5 sati sedmično

 

Čas odjeljenske zajednice (45 minuta)                  1,0 sat sedmično

Priprema za čas odjeljenske zajednice 50%          0,5 sati sedmično

Ukupno za razredništvo                                   3.0 sata sedmično

U vrijeme dok se koristio stari dnevnik od papira, odjeljenja su brojala oko 30 učenika (± 10%) i ovaj posao su obavljali svi. Neki sa pauzama od jedne ili dvije godine, ali svi su to radili.

NAPOMENA: U školi je jedna osoba bila zadužena za pregled ej-dnevnika (najiskusniji učitelj/nastavnik, pomoćnik direktora, pedagog ili direktor, plaćalo se do dva časa), a svaka uočena greška ovjeravala se pečatom škole (ispravku je upisivao i potpisivao direktor škole). 

e-dnevnik danas

Odjeljenja danas broje 20 učenika (± 10%). Po mom mišljenju, današnji e-dnevnik predstavlja bazu podataka u koju se informacije o učenicima unose samo jednom (prilikom upisa), a poslije se ovaj imenik sa svim podacima iz godine u godinu provlači i po potrebi koriguje i dopunjava. Dopisuju se novi učenici, a ispisuju se oni koji su iz nekog razloga otišli. Časove unose predmetni nastavnici (ocjene, izostanci, sadržaj održanih časova), a svi izračuni se obavljaju automatski (izostanci po vrstama, danima i mjesecima, opravdani i neopravdani, bolest, kašnjenje, opravdanje roditelja itd.). Prosječna ocjena za učenika, predmet i odjeljenje se automatski izračunavaju, časovi, sedmice i dani se automatski numerišu...

Obim administrativnog posla, a naročito onog koji se odnosi na proračune, numerisanje i kontrolu, koji su obavljali razrednici, gotovo je nestao, a vrijednost tog posla kojeg gotovo da nema se po novim Pedagoškim standardima (red. br. 3 i 4 u tabeli na strani 61) povećala (zahvaljujući sindikatu, ministrici i Vladi) za 0,5 sati od 1. do 3. razreda, a od 4. do 9. za dva sata sedmično.

Prema tome, poslovi razrednika su znatno smanjeni: proračuni se obavljaju automatski (prosjek ocjena po učeniku, predmetu i odjeljenju, broj izostanaka, po učeniku, strukturi...), brojanja i kontrole su automatske (obavlja ih softver, automatski ih nudi: redni broj časa, zbrajanje časova). Popunjavanje knjižica, uvjerenja i svjedočanstava ne postoji, print je automatski, razrednik samo potpisuje.

Širiti priču kako je to teško, i teže nego nekad, uvreda je za svakoga sa IQ-om preko 40. A nju šire nastavnici koji čine većinu u zbornici.

Zašto to rade?

Zato što je to lakše nego raditi deset drugih poslova, od kojih svaki vrijedi 0,5 sati, a dodjeljuju se onima koji nemaju razredništvo, rade u mnogo odjeljenja i u više škola, ukratko: manjini u zbornici.

 

Najnovije

 
Zašto je propao i SMET
Nusret Ahmetović
31.05.2024
Isti posao – isto radno vrijeme
Nusret Ahmetović
24.05.2024
Situacija&frustracija
Nusret Ahmetović
17.05.2024
Pad sivrikata?
Nusret Ahmetović
10.05.2024
Kakve stimulacije, takve renovacije
Nusret Ahmetović
26.04.2024
Zakidanje na usavršavanju
Nusret Ahmetović
22.04.2024
Od dva mjeseca do nekoliko minuta
Nusret Ahmetović
19.04.2024
Oduševljen sam, iako ne kontam
Nusret Ahmetović
15.04.2024
Teorija sarme
Nusret Ahmetović
12.04.2024
Crno je iza roze naočala
Fontoplumo
10.04.2024
Zakon i debele burgije
Nusret Ahmetović
08.04.2024
Sekcije u međusmjeni
Nusret Ahmetović
05.04.2024
Priprema (pozor) za pregled, sad!
Nusret Ahmetović
02.04.2024
Množenje s nulom
Nusret Ahmetović
30.03.2024
Fušnote
Nusret Ahmetović
27.03.2024
Samo u BiH, ali malo izvan, a cijena prava sitnica
Fontoplumo
25.03.2024
3C + 4S = 0
Fontoplumo
07.02.2024
Za sada caruje dosada
Fontoplumo
06.02.2024
Ko je pozicija, a ko opozicija u zbornici
Nusret Ahmetović
02.02.2024
Formativno, sumativno, uzaludno ili praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
Fontoplumo
12.01.2024
Deseti krug Danteovog Pakla
Fontoplumo
19.12.2023
U neobranom grožđu
Školegijum redakcija
14.12.2023