Kakve stimulacije, takve renovacije

Nusret Ahmetović

26.04.2024
IMG 8373
Ilustracija: Omnibus
Kvaritmetika Nusreta Ahmetovića 09

Kakve stimulacije, takve renovacije

U teoriji, inovacije mogu biti planske, globalne, parcijalne, spontane, kontrolirane i nametnute, ili, jednostavno, didaktičko-metodske i reformske inovacije. Kakve su u životu i zašto nisu?

I dalje smo na strani 11 aktuelnih Pedagoških standarda kod kolone ostali poslovi u tabeli Globalni pregled obaveza nastavika u okviru radne sedmice za punu nastavnu normu.

Među tim navedenim poslovima su i inovacije. Prema važećim zakonima, ugovorima i pravilnicima, te prema pedagoškoj encikopediji i leksikonu pedagogije, inovacije (pedagoške renovacije) mogu biti planske, globalne, parcijalne, spontane, kontrolirane i nametnute ili jednostavno, didaktičko-metodske i reformske inovacije.

Naše inovacije nisu planske, još su manje globalne, nisu ni od koga kontrolirane.

Što se tiče Zakona o predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovnju u Kantonu Sarajevo, u njemu između ostalog piše ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .

Izvinjavam se. Kad su u pitanju inovacije, u Zakonu ne piše ništa.

Ima nešto u članu 4. stav 1. u), v), z) u kojima se spominje nešto što asocira na inovacije, a to su visok kvalitet i osposobljenosti radnika, kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, kontinuirano unapređenje kvaliteta obrazovanja, blablabla, ali to ipak nije to.

Član 91 istog zakona odnosi se stručno usavršavanje radnika, ali to je stručno usavršavanje.

Kad je u pitanju Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, u čijem donošenju osim stručnih predstavnika poslodavaca, učestvuju i najstručniji predstavnici učitelja, inovacije se spominju u članu 61. U postupku ocjenjivanja radnika, piše tu, treba voditi računa o uvođenju novih priznatih metoda rada i inovacija, ali samo prilikom isplate nagrade i stimulativnog dijela plate. Dalje (stav 1 člana 63, koji se odnosi na izume i tehnička unapređenja) predviđa se da radniku može pripasti naknada za patentirane izume, inovacije, tehnička unapređenja i druga kreativna rješenja. I tu, dakle, samo u kontekstu periodičnih naknada koje se isplaćuje radniku na njegov zahtjev, uz prethodnu pisanu saglasnost ministra i zaključenim posebnim ugovorom između radnika i direktora. (Dio rečenice naveden u stavu 2, člana 63. Zakona.)

Najzad, konačno, dolazimo do rečenice koja se nalazi ispod tabele na strani 11 aktuelnih pedagoških standarda, a u kojoj se spominju direktor i racionalnost: Veoma su opasne pojave da se stranački aktivisti nagrađuju položajem direktora. Da neko ne bi pomislio kako je navedena rečenica protiv petorke, trojke, Dine, Kuke, Neke, Seke ... ona se izvorno nalazi u publikaciji Seminar: Različiti načini pedagoškog pristupa osnovnoj školi sada i ubuduće, Pedagoške akademije u Sarajevu, iz 1995. godine, u članku Direktor u osnovnoj školi nastavnik ili administrator, autora Hamze Dobrače (str. 50).

Što maločas nabrojane racionalisti ne oslobađa sumnje da i sami zdušno ne rade na uništavanju odgojno-obrazovnih ustanova a sve iz razloga racionalizacije. Racionalisti su uspjeli ono što nije pošlo za rukom nacionalistima, pa se može izvući zaključak da su racionalisti gori nego nacionalisti.

Na kraju ću navesti samo citat iz meni najdraže Pedagogije čiji su autori S. Kačapor, M. Vilotijević, R. S. Krulj i R. Kulić, a koji glasi: Inovacija je po svom kvalitetu uvijek progresivna razvojna promjena. Novina koja se u određenu stvarnost unosi ne mora imati obilježje novog naučnog pronalaska, otkrića. To je novina u odnosu na postojeće stanje u određenoj sredini i djelatnost u koju se ona unosi.

U kontekstu brzog zastarijevanja nastavnih sredstava, dostupnih izvora znanja i pratećih pedagoških praksi inovacije su već i samo poučavanje ukorak s vremenom. Za šta je nephodno stručno usavršavanje, za koje smo već kvaritmetički utvrdili da je piši propalo.

Najnovije

 
380 dana godišnje
Nusret Ahmetović
07.06.2024
Zašto je propao i SMET
Nusret Ahmetović
31.05.2024
Isti posao – isto radno vrijeme
Nusret Ahmetović
24.05.2024
Situacija&frustracija
Nusret Ahmetović
17.05.2024
Pad sivrikata?
Nusret Ahmetović
10.05.2024
Zakidanje na usavršavanju
Nusret Ahmetović
22.04.2024
Od dva mjeseca do nekoliko minuta
Nusret Ahmetović
19.04.2024
Oduševljen sam, iako ne kontam
Nusret Ahmetović
15.04.2024
Teorija sarme
Nusret Ahmetović
12.04.2024
Crno je iza roze naočala
Fontoplumo
10.04.2024
Zakon i debele burgije
Nusret Ahmetović
08.04.2024
Sekcije u međusmjeni
Nusret Ahmetović
05.04.2024
Priprema (pozor) za pregled, sad!
Nusret Ahmetović
02.04.2024
Množenje s nulom
Nusret Ahmetović
30.03.2024
Fušnote
Nusret Ahmetović
27.03.2024
Samo u BiH, ali malo izvan, a cijena prava sitnica
Fontoplumo
25.03.2024
3C + 4S = 0
Fontoplumo
07.02.2024
Za sada caruje dosada
Fontoplumo
06.02.2024
Ko je pozicija, a ko opozicija u zbornici
Nusret Ahmetović
02.02.2024
Formativno, sumativno, uzaludno ili praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
Fontoplumo
12.01.2024
Deseti krug Danteovog Pakla
Fontoplumo
19.12.2023
U neobranom grožđu
Školegijum redakcija
14.12.2023