Oduševljen sam, iako ne kontam

Nusret Ahmetović

15.04.2024
IMG 8339
Foto: Omnibus
Kvaritmetika Nusreta Ahmetovića 06

Oduševljen sam, iako ne kontam

Šta je problem s odokativnim normativima za tzv. ostale redovne i vanredne poslove u normi nastavnika?

Na strani 11 aktuelnih Pedagoških standarda i normativa ispod tabele Globalni pregled obaveza nastavnika u okviru radne sedmice za punu nastavnu normu ispisana je rečenica: Direktor škole prema potrebama odgojno-obrazovnog procesa u školi, raspodjeljuje poslove na nastavnike u okviru neposrednog odgojno-obrazovnog rada na najracionalniji način, vodeći računa o uklapanju u 40-satnu radnu sedmicu.

U tabeli je plavom bojom u zadnjoj koloni ispisan tekst Ostali poslovi, a pored toga su navedeni neki (stručno usavršavanje, stručni organi, dežurstvo, inovacije, administracija...).

Iza te rečenice u drugoj koloni na istoj strani nalazi se poglavlje:

5.3. OSTALI REDOVNI I VANREDNI POSLOVI

Ostali redovni i vanredni poslovi se evidentiraju i utvrđuju kao prosječan broj sati sedmično i to:

Poslovi / sati

5.3.1. Stručno usavršavanje / 0,50

5.3.2. Rad u stručnim organima / 0,5018

5.3.3. Saradnja s roditeljima / 0,50

5.3.4. Rad na pedagoškoj dokumentaciji / 0,50

5.3.5. Rad na pedagoškoj dokumentaciji elektronskoj dokumentaciji / 0,50

5.3.6. Ostali poslovi po nalogu direktora / 2,0019

5.3.7. Vođenje stručnog aktiva / 0,50

5.3.8. Dežurstvo nastavnika – po danu u kome se dežura /1,0020

5.3.9. Konsultacije sa učenicima (ukoliko se realizuju u posebnom terminu van redovne nastave) / 0,50

5.3.10. Rad u komisiji koju imenuje stručni organ škole – po komisiji / 0,50

5.3.11. Rad u komisiji koju imenuje školski odbor – po komisiji / 0,50

5.3.12. Realizacija tri i više programa predmetne nastave – po programu / 0,50

5.3.13. Priprema za izvođenje terenske nastave / 0,50

5.3.14. Posjeta kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima /0,40

Ako zbrojimo sate za ostale redovne i vanredne poslove, dobijamo UKUPNO: 8,90.

U poglavlju 5.2. nalazi se tabela, a u koloni 6 te tabele sitnim slovima je ispisano OSTALI POSLOVI (stručno usavršavanje, stručni organi, dežurstvo, inovacije, administracija...).

Na ISTOJ stranici pored tabele ispisan je naslov 5.3. OSTALI REDOVNI I VANREDNI POSLOVI

Ovdje se nalazi ono: Dobro, i? (Čita se kao: Ja, i?)

Pod tačkom 5.3.14. Posjeta kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima dodijeljeno je 0,40 sati, odnosno 24 minuta. Ostali poslovi sa ovog spiska, redovni, vanredni ili po nalogu direktora, nagrađeni su sa 0,5 sati, odnosno 30 minuta. Ovom raspodjelom vremena k'oautor je htio pokazati svoju ozbiljnost, preciznost i odgovornost. Da se posjeti pozorištu dodijele 24 minute, a ne recimo 168 minuta, ili 12,5 minuta, mora se biti vrstan poznavalac mjerenja vremena potrebnog za neku aktivnost. Ne može to odoka!

Ja sam oduševljen i to mi je nekako logično, jer je 35 sedmica x 24 minuta = 840 minuta, a 840 minuta / 60 minuta = 14 sati.

Samo se pitam kako nastavniku koji ima dopunu od tri časa u nekoj školi dodijeliti pripadajuće vrijeme za posjete, a norma za tog nastavnika je 21 čas. Tri časa su 1/7 norme, a 1/7 od 24 minute iznosi 3,428571428571428571 minuta za posjete – za ovo mjerenje očigledno treba kvantni sat, a čini mi se da sam ga nekad negdje ranije spominjao.

Ja, i?

Osim što sam oduševljen, malo sam i zbunjen. Ne kontam kako su ostali poslovi IZ tabele (stručno usavršavanje, stručni organi, dežurstvo, inovacije, administracija...) postali redovni i vanredni poslovi na istoj stranici PORED tabele (stručno usavršavanje, rad u stručnim organima, dežurstvo nastavnika, saradnja s roditeljima, rad na pedagoškoj dokumentaciji, rad na pedagoškoj dokumentaciji elektronskoj dokumentaciji, ostali poslovi po nalogu direktora, vođenje stručnog aktiva, konsultacije sa učenicima, rad u komisiji koju imenuje stručni organ škole, rad u komisiji koju imenuje školski odbor, realizacija tri i više programa predmetne nastave, priprema za izvođenje terenske nastave, posjeta kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima)?

U Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo koji je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 24, od 16. 6. 2022. godine, spominju se neki poslovi, ali oni su privremeni i povremeni ili se evidentiraju kao prekovremeni rad, pa ih kao takve za sad neću tretirati.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 23 od 15. juna 2017. godine u članu 2 (pojmovnik i definicije) definiše pojam Drugi oblici odgojno-obrazovnog rada, a po ovom zakonu to su: poludnevne, višesatne ili jednosatne posjete učenika, u pratnji radnika škole – muzejima, pozorištima, galerijama, bibliotekama, sajmovima knjiga, književnim smotrama, sportsko-rekreativnim i drugim priredbama, svečanostima, kinima i drugim ustanovama i preduzećima u vezi sa obrazovnom djelatnošću.

Prema svemu izrečenom, moj je zaključak da ostale poslove možemo prebaciti u ostale oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada i na te časove, kao i na ostale, dodati 50% pripreme, a poslove koji su navedeni kao ostali redovni i vanredni treba izbrisati zajedno sa naslovom.

Ko je ZA???

U narednoj bomba epizodi Od dva mjeseca do nekoliko minuta čitajte zašto je ministrica Hota Muminović u pravu i zašto roditelji više ne poštuju nastavnike.

Najnovije

 
Situacija&frustracija
Nusret Ahmetović
17.05.2024
Pad sivrikata?
Nusret Ahmetović
10.05.2024
Kakve stimulacije, takve renovacije
Nusret Ahmetović
26.04.2024
Zakidanje na usavršavanju
Nusret Ahmetović
22.04.2024
Od dva mjeseca do nekoliko minuta
Nusret Ahmetović
19.04.2024
Teorija sarme
Nusret Ahmetović
12.04.2024
Crno je iza roze naočala
Fontoplumo
10.04.2024
Zakon i debele burgije
Nusret Ahmetović
08.04.2024
Sekcije u međusmjeni
Nusret Ahmetović
05.04.2024
Priprema (pozor) za pregled, sad!
Nusret Ahmetović
02.04.2024
Množenje s nulom
Nusret Ahmetović
30.03.2024
Fušnote
Nusret Ahmetović
27.03.2024
Samo u BiH, ali malo izvan, a cijena prava sitnica
Fontoplumo
25.03.2024
3C + 4S = 0
Fontoplumo
07.02.2024
Za sada caruje dosada
Fontoplumo
06.02.2024
Ko je pozicija, a ko opozicija u zbornici
Nusret Ahmetović
02.02.2024
Formativno, sumativno, uzaludno ili praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
Fontoplumo
12.01.2024
Deseti krug Danteovog Pakla
Fontoplumo
19.12.2023
U neobranom grožđu
Školegijum redakcija
14.12.2023