Teorija sarme

Nusret Ahmetović

12.04.2024
IMG 8371
Foto: Omnibus
Kvaritmetika Nusreta Ahmetovića 06

Teorija sarme

Ako odgojeni i obrazovani ne šute, nego misle, računaju i zanovijetaju, koji je kont obrazovnih vlasti da ikoga odgajaju i obrazuju?

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 10. 5. 2017. donijela je Zakon o osnovnom odgoju obrazovanju koji nosi broj 01-02-18342/17, a u potpisu je Ana B. Ovaj zakon se primjenjuje od školske 2017/18, a objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 23 koje su izašle u četvrtak, 15. 6. 2017. godine. U tom zakonu, na strani 42 je član 72 koji se odnosi na ocjenjivanje znanja učenika, a u stavu 8 člana piše: Bliže propise o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika donosi ministar.

 

Godinu poslije ministar Elvir K. je zbog stava 8, člana 72 Zakona 31. 5. 2018 donio Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Taj pravilnik objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 24, a novine su izašle u četvrtak, 7. 6. 2018, a primjenjuje se od 1. 6. 2018. godine.

 

Na strani 4 Službenih novina je član 10 koji se odnosi na usmeno i praktično ispitivanje, a u stavu 6 tog člana stoji: Usmena provjera znanja vremenski traje onoliko koliko procijeni nastavnik, u skladu s potrebama učenika, a u pravilu, treba trajati do 15 minuta.

 

Na strani 5, u stavu 5 člana 13, stoji: Kako bi bila izvedena zaključna ocjena, učenik mora biti ocijenjen sa najmanje dvije ocjene iz nastavnih predmeta u kojima se nastava realizuje u jednom času sedmično, odnosno sa najmanje tri ocjene iz nastavnih predmeta u kojima se nastava realizuje u dva ili više časova sedmično.

 

Shvatio sam poentu!

 

Svakom učeniku trebam upisati po dvije ocjene iz usmenog odgovora u toku polugodišta, odnosno četiri u toku školske godine.

 

U čemu je sad problem, Ahmetoviću?!

 

Pa u tome što ne pripadam grupi nastavnika koji nastavu realizuju sa po jednim časom sedmično.

Sjetio sam se Zorice Mićanović (moja učiteljica) koja je imala običaj blago reći: Razmisli, Fehima Alikadića (mog nastavnika matematike) koji je govorio: Izračunaj i provjeri, i moje nastavnice Nihade Alikadić koja je govorila: Čitaj više puta.

 

I evo, pročitao sam, razmislio i izračunao.

 

RAČUNAM:

Ako odjeljenje broji od 18 do 26 đaka (piše u Standardima), ako realizujem nastavu 35 sedmica (Zakon, član 33), ako imam jedan čas sedmično (program ili predmetni kurikulum) i ako za svaku ocjenu mogu potrošiti do 15 minuta, ispada:

15 minuta x 4 ocjene = 60 minuta za četiri ocjene po učeniku, odnosno 1,33 časa (čas traje 45 minuta).

Ako odjeljenje broji 18 učenika (minimum), potrebna su 24 časa za ispitivanje, ali ako odjeljenje broji 26 učenika, potrebno je 34,66 časova, odnosno 34 časa i 30 minuta od posljednjeg, 35. časa. Ostale su tri minute za intoniranje himne Bosne i Hercegovine i 12 minuta za sve ono što ste napisali u programu.

 

RAZMIŠLJAM:

Ako odgojeni i obrazovani ne šute, nego misle, računaju, pitaju i zanovijetaju, koji je kont stranaka na vlasti da ikoga odgaja i obrazuje?

 

ANALIZIRAM I ZAKLJUČUJEM:

Nastavnik koji ima više časova sedmično (3, 4 i 5) i manje učenika u odjeljenju, ima puno više vremena od 105 do 175 časova (4 x 35 = 140 ili 5 x 35 = 175), a kako troši to vrijeme – nije nam poznato.

 

Sjetih se profesora Josipa Milata (prof. dr. sa impozantnom biografijom i masom objavljenih radova), kojeg sam imao priliku slušati zahvaljujući aktivistima Narodne tehnike (Ešo, Nijaz, Selim, Nada, Melika...), koji su nekad organizovali seminare za nastavnike u Medenoj kod Trogira. E, taj uvaženi profesor je jednom prilikom držao predavanje o ocjenjivanju i praćenju, a za primjer je uzeo kuhara i proizvod iz kuhinje, čini mi se bosanska sarma je bila u pitanju.

 

Kuhar, da bi napravio dobru sarmu, mora imati recept, namirnice i mora izvršiti provjeru 100 puta, mora provjeravati namirnice, njihov kvalitet, mora provjeriti količine, da ne bude previše začinjeno ili nezačinjeno, mora voditi računa o izgledu, fino urolati, mora provjeravati ukus, mirisati, dodavati i oduzimati, provjeravati da li je pečeno, mora stajati pored šporeta, a sve zbog jednog ručka koji treba biti ukusan.

Mora li se baš sve to? Odgovor je: ne mora, ali onda sarma neće biti ukusna.

 

U narednoj epizodi Oduševljen sam, iako ne kontam računaćemo zašto pozorišne predstave za učenike ne mogu trajati duže od 24 minuta.

Najnovije

 
Situacija&frustracija
Nusret Ahmetović
17.05.2024
Pad sivrikata?
Nusret Ahmetović
10.05.2024
Kakve stimulacije, takve renovacije
Nusret Ahmetović
26.04.2024
Zakidanje na usavršavanju
Nusret Ahmetović
22.04.2024
Od dva mjeseca do nekoliko minuta
Nusret Ahmetović
19.04.2024
Oduševljen sam, iako ne kontam
Nusret Ahmetović
15.04.2024
Crno je iza roze naočala
Fontoplumo
10.04.2024
Zakon i debele burgije
Nusret Ahmetović
08.04.2024
Sekcije u međusmjeni
Nusret Ahmetović
05.04.2024
Priprema (pozor) za pregled, sad!
Nusret Ahmetović
02.04.2024
Množenje s nulom
Nusret Ahmetović
30.03.2024
Fušnote
Nusret Ahmetović
27.03.2024
Samo u BiH, ali malo izvan, a cijena prava sitnica
Fontoplumo
25.03.2024
3C + 4S = 0
Fontoplumo
07.02.2024
Za sada caruje dosada
Fontoplumo
06.02.2024
Ko je pozicija, a ko opozicija u zbornici
Nusret Ahmetović
02.02.2024
Formativno, sumativno, uzaludno ili praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
Fontoplumo
12.01.2024
Deseti krug Danteovog Pakla
Fontoplumo
19.12.2023
U neobranom grožđu
Školegijum redakcija
14.12.2023