Save the Children podsjeća na očuvanje dječije dobrobiti i zaštitu njihovih prava

Školegijum redakcija

02.04.2024
65F429cb4d610 Article
Reakcija na tekst Ko i kako u BiH zastupa Konvenciju o pravima djeteta?

Save the Children podsjeća na očuvanje dječije dobrobiti i zaštitu njihovih prava

Sve aktivnosti, pa i poliitčke,trebaju biti usmjerene na očuvanje dječije dobrobiti i zaštite njihovih prava, u skladu s međunarodnim konvencijama i lokalnim zakonima.

Iz Save the Children za sjeverozapadni Balkan su reagovali na tekst Ko i kako u Bosni i Hercegovini zastupa Konvenciju o pravima djeteta?

 

Poštovani,

U odgovoru na tekst autora Nenada Veličkovića, objavljen 11.3.2024.  godine na portalu Školegijum, koji otvara pitanje potencijalne zloupotrebe djece u javnim događajima i političkom kontekstu u Bosni i Hercegovini, Save the Children za sjeverozapadni Balkan želi naglasiti univerzalni značaj zaštite prava i dobrobiti djece. Važno je podsjetiti da sve aktivnosti, uključujući one političke prirode, trebaju biti usmjerene na očuvanje dječije dobrobiti i zaštite njihovih prava, u skladu s međunarodnim konvencijama i lokalnim zakonima.

 

U tom kontekstu, Save the Children izražava važnost odgovornog pristupa u svakoj situaciji koja podrazumijeva dječiju participaciju. To implicira obavezu svih društvenih aktera – od političkih stranaka, preko obrazovnih ustanova do organizacija civilnog društva i medija – da djeluju s ciljem zaštite interesa i prava djece. Ovo podrazumijeva i obavezu dobijanja informisanog pristanka od roditelja ili zakonskog staratelja, kao i samog djeteta u skladu s uzrastom, kada je u pitanju bilo koji oblik eksponiranja djeteta u javnom prostoru. Osim toga, posebno je važno stvaranje okruženja u kojem se djeca uopšte neće koristiti u svrhe koje bi mogle negativno utjecati na njihovo emocionalno stanje ili dovesti do njihove neprimjerene eksponiranosti.

Save the Children podržava inicijative koje promovišu dijalog i saradnju među svim zainteresiranim stranama radi bolje zaštite prava djece. Smatramo ključnim raditi na podizanju svijesti o važnosti zaštite dječijih prava i na razvoju smjernica koje će osigurati primjereno uključivanje djece u sve društvene aktivnosti.

Otvoreni smo za saradnju s institucijama, organizacijama i pojedincima u cilju unaprjeđenja zaštite i promocije prava djece u Bosni i Hercegovini. Kroz zajednički rad i angažman, možemo doprinijeti stvaranju sigurnijeg i pravednijeg okruženja za djecu, s posebnim naglaskom na njihovu zaštitu i dobrobit.

Najnovije

 
Ne za školu, već za život učimo
Josipa Kulenović
08.04.2024
Pauk nije bauk i druge priče
Mirela Buljubašić
08.04.2024
Ko i kako u Bosni i Hercegovini zastupa Konvenciju o pravima djeteta?
Nenad Veličković
02.04.2024
Objavljujemo pobjednike konkursa Šta je tebi AI?
Školegijum redakcija
23.02.2024
Nikad kasno za učenje i zabavu
Josipa Kulenović
19.02.2024
Od čilanja do ćutanja
Mirela Buljubašić
19.02.2024
Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse
Anisa Mahmutović
08.02.2024
Diskriminatoran pravilnik i dalje na snazi
Anisa Mahmutović
16.01.2024
Postnormalna nauka i halal Harari
Samir Lemeš
15.01.2024
Sretna nam Stara 1878. godina!
Svjetlana Nedimović
27.12.2023
Iz škola povučeni zaštitari
Anisa Mahmutović
19.12.2023
Razglednica iz Jajca
Josipa Kulenović
15.12.2023
Suši, narandže za ptice i Jelka Hemičarka
Mirela Buljubašić
15.12.2023
Ako se o nečemu šuti, to ne znači da problem ne postoji
Anisa Mahmutović
12.12.2023
Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo: Ministarstvo ima tajni plan
Rubina Čengić
01.12.2023
500.000 KM kao i prošle godine, ali promijenjeni kriteriji
Anisa Mahmutović
01.12.2023