Obrazovna politika

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

08.02.2024

Ilustracija: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Izeta Kahrimanović majka je djevojčice koja pohađa peti razred u Osnovnoj školi Sapna. Njena kćerka ima smetnje u razvoju i učenju, ali nema asistenta u nastavi jer OŠ Sapna nije informisala Ministarstvo obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona da ima potrebu za tim kadrom.

Asistent bi nam mnogo pomogao, jer sve je više gradiva, a njoj je to teško savladati. Ja sam školi dostavila dokumentaciju, njene dijagnoze i nalaz kategorizacije još kad je krenula u školu. Međutim, do sada nije rađeno ništa konkretno, učitelji su pomagali onoliko koliko su mogli u njenom radu, ali to nije dovoljno – priča Izeta Kahrimanović.

Ona je, kako kaže, ranije razgovarala sa pedagogom škole i rečeno joj je da oni ne mogu dobiti asistenta ili defektologa jer je teško organizovati rad sa po jednim djetetom u nekoliko područnih škola

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona tvrde da OŠ Sapna nije podnosila zahtjev za angažovanje asistenata u nastavi.

Pravila su jasna – svako dijete ima pravo na asistenta, što je oko 37% radne norme. Ukoliko su učenici u različitim smjenama, isti asistent može raditi sa više njih, kažu u Ministarstvu. 

Početkom januara 2024. godine imenovana je nova uprava ove škole i Muzijet Kahrimanović, vršilac dužnosti direktora, kaže da je od bivšeg direktora Ševada Brzovića dobio informaciju da je Ministarstvo odbijalo zahtjeve za asistenta.

Mi ćemo u narednom periodu uložiti maksimalan napor kako bismo pronašli najbolje rješenje za učenike, ali postoje roditelji koji ne žele izvršiti kategorizaciju smetnji u razvoju svog djeteta jer to smatraju nepotrebnim, a to značajno otežava rad i djeci i nastavnom osoblju, kaže Kahrimanović i napominje da imaju četiri kategorizirana učenika, ali i njih šest koji nisu kategorizirani jer roditelji smatraju da im kategorizacija i pomoć asistenta nije potrebna.

Na području Tuzlanskog kantona djeluje 89 osnovnih škola, među kojima su dvije privatne i jedna muzička, i njih pohađa ukupno 34.000 učenika i učenica, te 34 srednje škole koje pohađa 13.000 učenika i učenica. U ovom kantonu djeluju i dva obrazovna centra, ali ne postoji baza podataka o djeci s poteškoćama ili asistentima angažovanim na konkursima za školsku 2023/24. godinu. Na pitanje koliko je asistenata angažovano, šef Odsjeka za informatizaciju i opće poslove u Ministarstvu obrazovanja i nauke Elmir Tukić kaže da ne zna i preporučuje da na konkursima prebrojimo koliko asistenata je angažovano u školama ove zajednice. 

Udruženje građana Imam pravo iz Lukavca aktivno prati razvoj inkluzivnog obrazovanja i angažovanje asistenata u školi. U njihove programe je u prethodnoj školskoj godini bilo uključeno 115 djece različitog uzrasta. Kažu da su dosadašnja iskustva pokazala da je problem broj radnih sati na koje bi bili angažovani asistenti. Prema Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, za poziciju asistenta u nastavi predviđeno je 37% ukupnog broja radnih sati u mjesecu po jednom djetetu, što je tri sata u jednom radnom danu. Udruženje će od Ministarstvu obrazovanja i nauke u Vladi TK zatražiti da broj radnih sati asistentima u nastavi poveća na 40% pune norme za mlađe dijete, odnosno do petog razreda, i 60% norme za starije dijete koje pohađa predmetnu nastavu u osnovnoj i srednjoj školi.

Pomaci su vidljivi ako se s djetetom radi na pravi način. Asistent nije osoba koja obrazuje dijete, on je tu da uključi dijete u nastavu, potiče ga na rad. Još uvijek sva djeca nemaju asistenta, ali ćemo aktivno pratiti i raditi kako bismo omogućili svima jednake uslove, kaže predsjednik Udruženja Imam pravo Vahidin Nurikić. 

U Tuzlanskom kantonu asistent u nastavi može biti osoba koja ima diplomu nastavničkog smjera ili je diplomant Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a njegova osnovna primanja su oko 800 KM. Zbog neusvajanja budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu nije poznato koji je iznos Vlada predvidjela za ovu namjenu.

Najnovije

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović

Ususret najnovijoj reformi obrazovanja u KaNiPtonu Sarajevo

Lud, zbunjen, postnormalan

Nenad Veličković