Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020

Andrej Arkoš

16.12.2023
Online lice škola No. 15

Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U petnaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Sokolje, Sarajevo

Osnovne škole 19. april, Derventa

Osnovne škole Turbe, Turbe

Osnovne škole Marina Držića, Buna

Osnovne škole Zalik, Mostar

 

Ogledni časovi i mnoge vannastavne aktivnosti

Osnovna škola Sokolje, Sarajevo, 8. 12. 2023. 13:27

63 boda

Uz sve kontakt-informacije uprave škole dostupna je i interaktivna mapa i kontakt-forma za upućivanje pohvala ili žalbi. Link za prijavu nasilja ne radi. Dostupni su relevantni zakoni, školska pravila i propisi te informacije o sigurnosnim protokolima. Pregledno su predstavljene informacije o oglednim časovima iz matematike, bosanskog jezika i književnosti, istorije, informatike, njemačkog jezika, likovne kulture, geografije, vjeronauka i tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Među sadržajima se posebno ističu vijesti o uspjesima učenika na takmičenjima.

Stranica sadrži arhiv aktivnosti, uspjeha i nagrada. Sadrži i podatke o stručnoj spremi zaposlenika. Godišnji plan rada škole dostupan je sa prilogom školskom kalendaru.

Prikazani su rasporedi nastave i zvonjenja, pisanih provjera znanja, termini informacija i konsultacija i popis mnogobrojnih vannastavnih aktivnosti. Nedostaju nastavni planovi i programi, ali su đacima na raspolaganju ispitni katalozi pitanja za polaganje eksterne mature.

 

Bez vijesti o dešavanjima u školi

Osnovna škola 19. april, Derventa, 11. 12. 2023. 13:33

47 bodova

Rubrika O školi sadrži kratak pregled istorije, sa istaknutom misijom i vizijom ustanove. Kontakt-informacije uključuju brojeve telefona, fizičku i e-mail adresu.

Objavljeni tekstovi su pravopisno uređeni, sa odgovarajućim fontovima, ali opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora. Na stranici nema relevantnih zakona niti školskih dokumenata kakvi su školski pravilnici, odluke, rješenja i zapisnici. Zainteresovanima su predstavljena uputstva za upis učenika u prvi razred.

U sadržaje nisu uključeni ažurirani izvještaji o dešavanjima u školi niti vijesti o učeničkim uspjesima i postignućima. Pojedini članci sadrže fotoalbume koji opisuju školske događaje i đačke aktivnosti. 

Na stranici se nalazi kalendar rada za tekuću školsku godinu i raspored časova i odjeljenja po smjenama. Roditeljima je omogućen pristup e-dnevniku. Nedostaju formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama, kao i nastavni planovi i programi te termini informativnih sastanaka za roditelje.

Školska stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana je sa društvenim mrežama, uz dobru brzinu interakcije. 

 

Zastarjeli plan rada i rasporedi

Osnovna škola Turbe, Turbe, 11. 12. 2023. 16:11

32 boda

Na naslovnoj stranici, ispod imena škole, dat je kontakt-telefon i formular za kontakt, ali nema fizičke adrese škole ni adrese e-pošte. U rubrici Obavijesti dostupan je Protokol o postupanju i prevenciji nasilja među djecom i nad djecom u školi. Tražeći sadržaje vezane za život u školi nailazimo na čestitku za Dan državnosti, vijest o manifestaciji koja se sastoji od jedne rečenice i nekoliko nepotpisanih fotografija, te izvještaj o posjeti školi u Istanbulu. 

Uz tekstove su predstavljeni fotoalbumi koji opisuju školske događaje i aktivnosti učenika. U zasebnoj galeriji fotografija nije naznačeno o kojim se događajima radi. 

Na stranici ne nalazimo vijesti o uspjesima učenika i nastavnika, ali su na naslovnoj stranici istaknuti učenici generacije. 

Prikazani spisak zaposlenih ne sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi, uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. Objavljeni godišnji plan rada škole je iz 2016/2017. šk. god., raspored časova iz 2019/2020., spisak odobrenih udžbenika iz 2017., a u rubrici Dežurni nastavnici dostupan je link na Word dokument sa rasporedom dežurstava nastavnika iz 2017/2018. školske godine.

U rubrikama vezanim za dopunsku i dodatnu nastavu nema sadržaja.

 

Novi konkursi i stari tekstovi

Osnovna škola Marina Držića, Buna, 12. 12. 2023. 09:56

40 bodova

Uz kratak pregled istorije, tekst o Marinu Držiću i Riječ ravnateljice nisu navedeni misija i vizija škole. Nedostaje knjiga pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Među pravnim aktima dostupni su Pravilnik o kućnom redu, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ, Pravilnik o pedagoškim mjerama, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama HNŽ i Dokumenti za upis djece u prvi razred. Prilozi su u odgovarajućem PDF formatu i dozvoljavaju opciju copy/paste. Nedostaju informacije o sigurnosnim mjerama na snazi.

Pored objavljenih konkursa nisu predstavljeni izvještaji o školskim dešavanjima niti vijesti o aktivnostima učenika. Na stranici nema ni fotoalbuma koji bi opisivali školske događaje. Među sadržajima nalazimo zastarjele tekstove i razgovore iz 2017. godine.

Izostavljeni su nastavni planovi, programi i godišnji plan rada škole, ali su prikazani raspored zvonjenja, termini informativnih razgovora za školsku 2023/2024. godinu i popisi odjeljenja i nastavnih predmeta po razredima.

 

Navedeni kriteriji ocjenjivanja

Osnovna škola Zalik, Mostar, 13. 12. 2023. 09:42

48 bodova

Dizajn internet-stranice ove škole omogućava brz i efikasan pristup ponuđenim informacijama. Prilagođena je mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač.

Na stranici nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici niti školske odluke, rješenja i zapisnici.

Od vijesti se izdvajaju one o postignućima učenika na takmičenjima. Tekstovi sadrže fotoalbume koji opsuju događaje i aktivnosti. Objavljeni članci su pravopisno uređeni, ali osim što imaju glavni naslov nisu dodatno opremljeni. Fotografije su jasne, ali nisu potpisane, kao ni tekstovi.

U rubrikama Plan i program i Predmeti nema nikakvih sadržaja. U rubrici Kutak za učenike nisu ažurirani rezultati sa takmičenja.

Na stranici se mogu naći dnevni raspored trajanja nastavnih sati, termini informacija i konsultacija za roditelje. Plan i program rada Vijeća roditelja i spisak vannastavnih aktivnosti su iz školske 2017/2018. godine.

Navedeni su kriteriji ocjenjivanja za sve razrede i predmete, te kriteriji za ocjene vladanja. Roditeljima nije omogućen pristup elektronskom dnevniku.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023