U rubrici O školi – učiteljicin blog

Andrej Arkoš

29.12.2023
Online lice škola No. 17

U rubrici O školi – učiteljicin blog

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U sedamnaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Đulistan, Podlugovi-Ilijaš

Osnovne škole Hasan Kaimija, Sarajevo

Osnovne škole Sveti Sava, Gornji Smrtići

Prve osnovne škole, Srebrenik

Osnovne škole Zmaj Jova Jovanović, Banja Luka

 

Nastavni plan i program iz 2008. godine 

Osnovna škola Đulistan, Podlugovi-Ilijaš, 22. 12. 2023, 11:27

35 bodova

U rubrici O nama nedostaje istaknuta misija i vizija škole i izjava u kojoj se nalaze osnovne vrijednosti i ciljevi institucije. Kontakt-informacijama nedostaje interaktivna mapa i upute kako se dolazi do škole.

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama. Dostupan je obrazac za upis đaka u prvi razred.

Među sadržajima na stranici nema izvještaja o događajima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika.

Posljednje objavljene vijesti vezane za aktivnosti i posjete učenika stare su dvije godine.

Navedena je stručna sprema nastavnog osoblja, ali nisu dostupni e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Na stranici se nalazi prošlogodišnji školski kalendar. Nisu dostupni rasporedi nastave i termini informativnih sastanaka za roditelje.

Nastavni plan i program je iz 2008, dok je spisak odobrenih udžbenika za 2022/2023. godinu.

U rubrici Projekti predstavljeni su Dan majki i Defile slobode, dok ponuđeni link Sedmica poslanika A. S. vodi na praznu stranicu.

U rubrici Za nastavnike nalazi se samo Poziv za stručna usavršavanja nastavnika.

Predstavljen je spisak vannastavnih aktivnosti i kalendar takmičenja iz 2022/2023. godine.

Ponuđen je link na Međunarodnu dječiju digitalnu biblioteku – International Children’s Digital Library.

Dostupni su i linkovi na e-lektire iz engleskog i bosanskog jezika i književnosti.

 

Bodovne rang-liste i javni konkursi 

Osnovna škola Hasan Kaimija, Sarajevo, 25. 12. 2023, 16:48

48 bodova

Dizajn stranice, uz jasne nazive rubrika, omogućava brz i jednostavan pristup informacijama.

Uz pregled istorije škole predstavljena je biografija Hasana Kaimije. Pored kontakt-informacija, dostupna je i kontakt-forma i interaktivna mapa. 

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, pravilnici škole, informacije o upisu đaka u prvi razred i obrazac za prijavu korupcije. 

Izostavljene su informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana je sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač.

Ni ovdje ne nalazimo izvještaje o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenica i nastavnica. Nedostaju i fotoalbumi koji bi opisivali aktivnosti i postignuća đaka.

U rubrici Novosti većinom se nalaze bodovne rang-liste i javni konkursi. Dostupni su linkovi na izdanja školskog časopisa Glas Kaimijin.

Nije dostupan školski kalendar, raspored časova i zvonjenja, nastavni planovi i programi i termini informativnih sastanaka za roditelje.

Na raspolaganju su kalendar pisanih provjera i link za pristup e-dnevniku.

 

Na školskoj stranici učiteljicin blog

Osnovna škola Sveti Sava, Gornji Smrtići, 25. 12. 2023, 18:24

34 boda

U rubrici O školi nalazi se pregled istorije, rubrika Još nešto sa nejasnim sadržajem te link na blog učiteljice škole. 

Prikazane fotografije su jasne, ali su, kao i tekstovi, nepotpisane.

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu u prvi razred i informacije o mjerama sigurnosti.

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, posjeduje pretraživač, ali nije povezana sa društvenim mrežama.

Nema ažuriranih izvještaja o dešavanjima u školi niti novijih vijesti o postignućima učenika i učenica. Među sadržajima se nalaze zastarjele kratke obavijesti o uspjehu učenice na takmičenju, informacije o donacijama i stari članci o postignućima đaka u vannastavnim aktivnostima. 

Učenicima i roditeljima nije dostupan godišnji plan rada škole, raspored nastave i zvonjenja, nastavni planovi i programi, kao ni termini konsultacija i informativnih sastanaka.

Dostupni su linkovi za pristup e-dnevniku.

 

Informacije o upisu u prvi razred

Prva osnovna škola, Srebrenik, 26. 12. 2023, 12:00

36 bodova

Na stranici nema linka na knjigu pohvala i žalbi niti formulara za prijavu vršnjačkog nasilja.

Pored pregleda istorije škole nisu navedeni misija i vizija institucije. Osnovne kontakt-informacije ne sadrže interaktivnu mapu.

Tekstovi su pravopisno uređeni, sa odgovarajućim fontovima, ali oprema teksta ne zadovoljava kriterije.

Dostupna su uputstva za upis učenica i učenika u prvi razred, uz informacije kako se prepisati u drugu školu.

Stranica nije povezana sa društvenim mrežama i nije prilagođena mobilnim uređajima.

Među sadržajima se nalaze starije vijesti o obilježavanju značajnih datuma, članci o realizaciji projekata, izvještaji o posjetama i kratki tekstovi o uspjesima učenika na takmičenjima. 

Prikazan je školski kalendar za ovu školsku godinu. Nedostaje raspored nastave i zvonjenja, nastavni planovi i programi, termini konsultacija i informativnih sastanaka za roditelje. 

Raspored slobodnih aktivnosti i termini održavanja dodatne i dopunske nastave su iz 2022/2023. školske godine.

 

Adekvatno predstavljen život u školi

Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović, Banja Luka, 27. 12. 2023, 13:14

49 bodova

Stranica je jednostavna, sa jasnim nazivima rubrika, što omogućava efikasnu navigaciju kroz ponuđene sadržaje.

Pored istorijata škole, misija i vizija ustanove nisu jasne i vidljive.

Nisu dostupni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica sadrži kratke izvještaje o dešavanjima u školi, vijesti o đačkim postignućima, organizaciji turnira, o posjetama, učešćima na turnirima i raznim drugim školskim manifestacijama. Prikazani su i fotoalbumi koji opisuju aktivnosti i postignuća učenika. Stranica sadrži digitalni arhiv.

Objavljeni školski kalendar je iz 2021. godine. Nije navedeno za koju je godinu prikazani raspored časova. Predočen je raspored zvonjenja, a učenici, roditelji i zaposlenici imaju pristup e-dnevniku.

Prikazan je spisak školskih sekcija (kreativna, recitatorska, literarna, lutkarska, dramska, pravoslavna vjeronauka, biološka, saobraćajna, prva pomoć, mali hor, crveni krst, novinarska i informatička). Nisu navedeni termini održavanja dodatne i dopunske nastave

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023