Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu

Andrej Arkoš

13.10.2023
Online lice škola No. 6

Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu

Školegijum analizira internet-stranice škola, jer su one zamišljene za bržu i lakšu komunikaciju sa širom zajednicom u kojoj djeluju, i zato su važne.

Ove sedmice pregledane su stranice:

Osnovna škola Vladislav Skarić, Sarajevo

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Trebinje

Osnovna škola Stolac, Stolac

Osnovna škola Mustafa Ejubović – Šejh Jujo, Mostar

Osnovna škola Ivo Andrić, Đulići

 

Bez podataka o nastavnicima

Osnovna škola Vladislav Skarić, Sarajevo, 5. 10. 2023. 15:19

45 bodova

Internet-stranica škole izgleda uredno i njen dizajn omogućava jednostavan pristup ponuđenim informacijama.

Uz pregled istorije i osnovne kontakt-informacije nema interaktivne mape.

Nisu navedeni misija, vizija i ciljevi institucije.

Pored najave obilježavanja Dana učitelja nedostaju najave događaja kao što su takmičenja, posjete i izleti.

Prilozi nisu u odgovarajućem formatu jer ne dozvoljavaju copy/paste opciju.

Među pravnim aktima dostupni su Plan integriteta JU OŠ Vladislav Skarić, Priručnik sekundarna prevencija, Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja, Pravilnik o načinu i vođenju provođenja odgojno obrazovne podrške i stručnog tretmana, Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije, Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti i Pravila škole.

Na raspolaganju je uputstvo, poziv i online obrazac za upis učenika u prvi razred i link na formular za prijavu korupcije.

Stranica sadrži mali broj izvještaja o školskim dešavanjima, nedostaju vijesti o postignućima učenika i nastavnika.

Ovdje nismo našli nikakve informacije o zaposlenicima i zaposlenicama škole.

Nije dostupan akademski kalendar, nastavni planovi i programi, raspored nastave, raspored konsultacija i pristup elektronskom dnevniku.

Predstavljen je plan online nastave za tekuću školsku godinu i okvirni kalendar pisanih provjera znanja za prvo polugodište 2023/2024.

 

Stručna sprema i nacionalnost

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Trebinje, 6. 10. 2023. 08:55

54 boda

Knjiga gostiju omogućava upućivanje pohvala i žalbi, ali nedostaje formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Pravopisno uređeni tekstovi, osim glavnog naslova, nisu opremljeni i nepotpisani su, kao i fotografije.

Stranica sadrži izvještaje o dešavanjima u školi, posjetama, prijemima, radionicama i izletima. 

Dostupni su izvještaji sa takmičenja na kojima su učenici škole učestvovali od 2014. do 2023. godine. Pored toga nema zasebnog digitalnog arhiva vijesti.

Na stranici se nalaze foto i videoalbumi koji opisuju sve školske aktivnosti.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima i objavljenim radovima.

Uz spisak članova školskog odbora navedena je njihova stručna sprema i nacionalnost.

Predstavljen je popis školskih timova iz 2019/2020. godine.

Dostupan je godišnji plan rada škole i raspored školskog zvona.

 

Nejasni dokumenti

Osnovna škola Stolac, Stolac, 8. 10. 2023. 14:42

50 bodova

Početna stranica djeluje pregledno, sa jasnim nazivima rubrika i efikasnom navigacijom.

Nedostaje mogućnost upućivanja pohvala ili žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Pored kratkog pregleda istorije škole su i sve osnovne kontakt-informacije sa interaktivnom mapom.

Objavljene vijesti su kratke, jasne i ažurirane. Stranica sadrži zasebnu fotogaleriju sa brojnim albumima koji opisuju aktivnosti učenika i učenica. Nejasno je šta je predstavljeno u rubrici Dokumenti.

Stranica sadrži izvještaje o školskim događajima i vijesti o đačkim postignućima, uz prateće fotografije.

Među pravnim aktima dostupan je samo Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Spisak zaposlenica i zaposlenika škole sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi.

Predstavljen je raspored zvona, kućni red škole, kratak tekst o ciljevima vannastavnih aktivnosti uz članak o školskim manifestacijama. 

Izostavljen je godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, termini roditeljskih sastanaka i pristup e-dnevniku.

 

Uputstva, smjernice i savjeti

Osnovna škola Mustafa Ejubović – Šejh Jujo, Mostar, 9. 10. 2023. 13:07

53 boda

Dok listamo internet-stranicu najstarije osnovne škole u Mostaru lako dolazimo do raspoloživih informacija. Pored pregleda istorije škole je i tekst Ko smo mi, u kojem se navode vrijednosti institucije.

Dostupne su blagovremene najave pojedinih školskih događaja kao što je svečani prijem prvačića i poziv na svečanost povodom dana škole.

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama na snazi.

Funkcionalnost stranice u potpunosti zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama, posjeduje pretraživač uz dobru brzinu interakcije.

Ponuđena su uputstva za upis đaka u prvi razred, uz tekst koji se odnosi na početak školovanja.

Prezentovane su vijesti o izletima, posjetama, vanškolskim uspjesima i postignućima učenika na takmičenjima.

Dostupan je raspored vannastavnih aktivnosti za školsku 2023/2024. godinu.

Objavljen je godišnji plan rada škole za tekuću školsku godinu i adekvatno predstavljen raspored informacija. U rubrici za roditelje se nalaze smjernice i savjeti u odgoju.

Prikazan je spisak udžbenika za razrednu i predmetnu nastavu.

 

Prazna oglasna tabla

Osnovna škola Ivo Andrić, Đulići, 10. 10. 2023. 13:40

37 bodova

Početna stranica ne djeluje uredno i pregledno. Navigacija je ipak olakšana jasnim nazivima raspoloživih rubrika.

Ponuđene informacije su jednostavno dostupne, a vijesti jasne i ažurirane. Kratki tekstovi su uređeni po pravopisu, uz odgovarajuće fontove. Tekstovi ispod glavnog naslova nisu opremljeni, prateće fotografije su velike, jasne i nepotpisane.

Postojeća rubrika Oglasna tabla ne sadrži nikakve važne informacije. Uz jednu od vijesti je objavljen video kako su učenici obilježili Evropski dan jezika.

Stranica sadrži školski blog koji nije ažuriran.

U pravnim aktima dostupni su samo Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije i Etički kodeks za radnike i učenike osnovne škole.

Predstavljeni su izvještaji o aktivnostima učenika, kao što su nastava u prirodi, smotra učeničkih postignuća i posjeta pozorišnoj predstavi. 

Link na digitalni arhiv vijesti ne radi.

Pored rasporeda smjena, nema godišnjeg plana rada škole, nastavnih planova i programa i rasporeda časova.

Prikazana je fotografija sa rasporedom zvonjenja i raspored dežurstava nastavnika.

Nije navedeno na koju godinu se odnosi plan pismenih provjera.

U rubrici Biblioteka se nalazi spisak lektira za osnovnu školu.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023