Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš

12.01.2024
Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Školegijum je analizirao i ocjenjivao internet-stranice škola jer su one važne za komunikaciju sa lokalnom zajednicom i šire. Kontrolni pregled pokazuje da se ipak nešto mijenja nabolje.

U posljednja četiri mjeseca pregledali smo 85 internet-stranica osnovnih škola u Bosni i Hercegovini. Ponovo ocjenjujemo već posjećene stranice kako bismo saznali da li su naše analize i kritike rezultirale poboljšanjima u pružanju važnih informacija roditeljima, učenicama i učenicima. Ove sedmice se vraćamo na stranice škola koje su imale najniže ocjene:

Osnovna škola Zaim Kolar, Dejčići, Trnovo

Osnovna škola Kardinala Stepinca, Neum

Osnovna škola Mejdan, Tuzla

Osnovna škola Suljo Čilić, Jablanica

Osnovna škola Grbavica II, Sarajevo


Bez bitnih informacija

Osnovna škola Zaim Kolar, Dejčići, Trnovo, 7. 1. 2024, 12:52

39 bodova/drugo ocjenjivanje 39 bodova

Prilikom prvog ocjenjivanja ustanovili smo da na internet-stranici ove škole nedostaju formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama na snazi. Izostavljen je godišnji plan rada škole, rasporedi nastave, zvonjenja i termini informativnih sastanaka za roditelje. 

Među sadržajima tada nismo našli izvještaje o dešavanjima u školi niti fotoalbume koji bi opisivali aktivnosti i postignuća učenika i učenica. Informacije o zaposlenicima nisu sadržavale podatke o stručnoj spremi, njihovim uspjesima, nagradama i objavljenim radovima.

 

Pregledajući sadržaje na stranici drugi put, vidimo iste nedostatke. Jedina promjena koju uočavamo je objavljena Metodologija za izradu godišnjeg programa rada.

 

Božićne priredbe

Osnovna škola Kardinala Stepinca, Neum, 8. 1. 2024, 14:45

35 bodova/drugo ocjenjivanje 37 bodova

U prvoj analizi vidjeli smo da dizajn stranice ne omogućava jednostavan pristup informacijama. 

Osim kratkog pregleda osnivanja škole, nisu bile istaknute misija i vizija institucije, a izostavljene su i osnovne kontakt-informacije.

Pravopisno uredne, pored glavnog naslova, vijesti nisu bile dodatno opremljene. Fotografije u novijim objavljenim vijestima bile su nepotpisane i neproporcionalne.

Nisu bili dostupni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole.

Na školskoj stranici nije bilo godišnjeg plana rada škole, nastavnih planova i programa, rasporeda nastave, roditeljskih sastanaka i termina održavanja sekcija.

 

Ocjenjujući stranicu drugi put ustanovljavamo da navedeni nedostaci nisu popravljeni. Stranica je dobila dodatna dva boda jer nailazimo na ažurirane vijesti o božićnim priredbama, darivanjima i posjetama, te objavljene novije vijesti o postignućima đaka.

 

Izostavljeni rasporedi

Osnovna škola Mejdan, Tuzla, 8. 1. 2024, 16:00

21 bod/drugo ocjenjivanje 21 bod

Tokom prvog pregleda vidjeli smo da stranica nije pregledna, ne nudi praktičan pristup sadržajima i da pored osnovnih kontakt-informacija nisu prikazani nikakvi podaci o školi.

Objavljene vijesti bile su uređene neujednačenim veličinama i bojama fontova, a oprema teksta nije zadovoljavala kriterije. Nedostajao je godišnji plan rada, rasporedi nastave i zvonjenja, sekcija, nastavni planovi i programi i termini informativnih sastanaka za roditelje.

Nije bilo godišnjeg plana rada, rasporeda nastave, zvonjenja, sekcija, nastavnih planova i programa niti termina informativnih sastanaka za roditelje.

Nije bilo izvještaja o dešavanjima u školi, vijesti o đačkim postignućima niti fotoalbuma koji bi opisali školske događaje i aktivnosti učenika.

 

Pregledajući stranicu ponovo ne vidimo nikakve promjene i poboljšanja te nailazimo na iste sadržaje koje smo vidjeli i u septembru 2023. godine.

 

Objavljene informacije vezane za nastavu

Osnovna škola Suljo Čilić, Jablanica, 9. 1. 2024, 11:53

23 boda/drugo ocjenjivanje 37 bodova

Prethodno smo vidjeli da stranica ove škole nije vizuelno uredna te da je zatrpana mnoštvom reklama. Objavljene informacije su bile nepotpune i neažurirane a fotografije nejasne i nepotpisane. Nisu bile dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. Nismo našli izvještaje o događajima u školi niti vijesti o postignućima učenica i nastavnica.

 

Izgled stranice nije poboljšan nakon prethodnog ocjenjivanja. Dodatnih 14 bodova dobija jer su informacije sada ažurirane, jasne i dostupne na jedan klik, te su objavljeni nastavni planovi i programi, raspored održavanja sekcija za ovu školsku godinu i termini održavanja informacija za roditelje.

 

Skenirani dokumenti

Osnovna škola Grbavica II, Sarajevo, 9. 1. 2024, 13:20

31 bod/drugo ocjenjivanje 34 boda

Na ovoj internet-stranici nedostajao je naziv škole, kvalitet dostupnih sadržaja nije zadovoljavao kriterije jer su se objave sastojale od skeniranih dokumenata. 

Nedostajale su blagovremene najave školskih događaja, raspored nastave, zvonjenja i termini održavanja sekcija. I ovdje su bili izostavljeni nastavni planovi i programi. Pregledajući stranicu nismo našli nikakve sadržaje vezane za školske događaje i aktivnosti učenika i učenica, kao ni fotoalbume koji bi opisivali đačke aktivnosti i postignuća. 

 

Stranica je osvojila dodatna tri boda jer su objavljena obavještenja sada ažurirana, ali ponuđeni sadržaji su i dalje većinom skenirane bodovne rang-liste.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023