Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu

Andrej Arkoš

23.12.2023
Online lice škola No. 16

Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U šesnaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Pofalići, Sarajevo

Osnovne škole Holandija, Slatina

Osnovne škole Prača, Prača

Osnovne škole Osma osnovna škola Amer Ćenanović, Ilidža/Butmir

Osnovne škole Desanka Maksimović, Prijedor

 

Misija i vizija u stihu

Osnovna škola Pofalići, Sarajevo, 17. 12. 2023. 12:48

46 bodova

Na početnoj stranici većinu prostora zauzimaju dvije fotografije školske zgrade, ispod kojih se nalaze himna škole i raspored zvonjenja. Misija, vizija i pravila škole predstavljeni su u stihu. Na stranici nema pregleda istorije ustanove.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva te propisi i odluke škole. Nisu, pak, dostupni formulari za žalbe i prijave kao ni informacije o sigurnosnim protokolima i mjerama sigurnosti na snazi. Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup školske kuhinje za školsku 2023/ 2024. godinu zauzima cijelu zasebnu rubriku Oglas – školska kuhinja.

Pregledajući stranicu ne nalazimo ažurirane izvještaje o životu u školi, osim vijesti o uspjesima učenika na raznim takmičenjima. Tekstovi su pravopisno korektni, s tim da kratkim tekstovima i fotografijama nedostaju potpisi autora. 

Starije objavljene vijesti sadrže fotoalbume koji opisuju događaje i aktivnosti učenika.

Dostupan je digitalni arhiv vijesti.

Na školskoj stranici nisu objavljeni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave i informativnih sastanaka za roditelje, ali jesu prikazani termini pisanih provjera znanja za ovu školsku godinu.

U rubrici Učenici dostupne su informacije o školskim sekcijama, radionicama, oglednim časovima, a školskim projektima od 2017. do 2023. godine posvećena je posebna rubrika.

 

Omogućen pristup e-učionici

Osnovna škola Holandija, Slatina, 18. 12. 2023. 12:16

59 bodova

Pored pregleda istorije matične škole, predstavljen je razvoj područnih škola, tekst o školi danas i opšte informacije o Slatini. Na tim stranicama može se naći i etimologija mjesta i objašnjenje naziva škole.

Među pravnim aktima dostupni su Statut i Kućni red škole, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika i stručnih saradnika, Dokumenta o radu škole za školsku 2022/2023., Pravilnik o izboru učenika generacije, Hodogrami za postupanje u slučaju sumnje na infekciju COVID-19, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici grada Laktaši, Kodeks ponašanja dežurnog učenika, Dužnost redara, Kodeks ponašanja dežurnih nastavnika, Kodeks ponašanja roditelja, Pravilnik o zaštiti od požara i Izjava o sukobu interesa u procesu javnih nabavki. Nedostaje formular za prijavu vršnjačkog nasilja i link na knjigu pohvala i žalbi. Izostavljena su uputstva za upis učenika u prvi razred, ali su ponuđene informacije o upisu u srednje škole.

Stranica sadrži izvještaje o uspjesima učenika na takmičenjima, vijesti o đačkim aktivnostima i fotogaleriju sa albumima u kojima su opisane školske manifestacije.

Objavljen je kalendar rada za školsku 2023/2024. godinu, raspored časova i pisanih provjera znanja, termini održavanja informativnih sastanaka i raspored zvonjenja. 

Ponuđeni su linkovi za pristup e-dnevniku, e-učionici i predočeni su kriteriji za ocjenjivanje učenika. 

 

Čestitke na oglasnoj ploči

Osnovna škola Prača, Prača, 18. 12. 2023. 15:52

37 bodova

Na školskoj stranici jednostavna podjela rubrika omogućava brz pristup raspoloživim informacijama. Rubrika O nama sadrži pregled osnivanja škole sa ključnim prekretnicama i istaknutu misiju i viziju ustanove.

Među sadržajima nema ažuriranih tekstova o događajima u školi niti novijih vijesti o đačkim ili nastavničkim postignućima. Na oglasnoj ploči nailazimo na Bajramsku čestitku, zastarjele tekstove o školskim aktivnostima i čestitke nastavnicima, učenicima i roditeljima povodom završetka prošle školske godine.

Objavljeni su školski kalendar za 2023/2024. godinu i spisak vannastavnih aktivnosti, dok raspored časova iz 2022/2023. godine nije vidljiv i jasan. Dostupne su informacije o stručnoj spremi zaposlenika i zaposlenica, ali nisu ponuđeni e-mail kontakti niti termini fizičke dostupnosti.

Rubrika Kutak za roditelje potpuno je prazna.

 

Osmica

Osma osnovna škola Amer Ćenanović, Ilidža/Butmir, 19. 12. 2023. 13:16

61 bod

Uz pregled istorije, navedene su misija i vizija, kućni red škole i informacije o zaduženjima školskog odbora. Dostupne su kompletne kontakt-informacije sa interaktivnom mapom.

Objavljeni su pravilnici škole, odluke sa sjednica školskog odbora i informacije o sigurnosnim mjerama. Nedostaju relevantni zakoni i pravilnici ministarstva.

Stranica sadrži izvještaje o događanjima u školi i članke o aktivnostima učenika. Predstavljeni su uspjesi učenika na takmičenjima u školskoj 2022/2023. godini.

Stranica sadrži fotoalbume koji opisuju školske događaje, aktivnosti i postignuća.

Dostupan je digitalni arhiv vijesti.

Uz spisak zaposlenika nisu prikazane informacije o stručnoj spremi niti njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Na raspolaganju su raspored časova za ovu školsku godinu, plan pismenih provjera, termini informativnih sastanaka, dopunske, dodatne nastave i održavanja sekcija. Roditeljima je obezbijeđen pristup elektronskom dnevniku. Izostavljeni su godišnji plan rada škole i nastavni planovi i programi, ali je dostupan spisak lektira za sve razrede i školski e-časopis Osmica.

 

Prošlogodišnje informacije o nastavi

Osnovna škola Desanka Maksimović, Prijedor, 20. 12. 2023. 14:13

38 bodova

Stranica je jednostavna i pregledna, ima jasne nazive rubrika i navigacija kroz sadržaje je jednostavna i efikasna. Pored pregleda istorije nisu istaknute vizija, misija ni osnovne vrijednosti škole.

U pravnim aktima prikazani su samo Pravila ponašanja, Pravilnik o ocjenjivanju učenika i Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika. Izostavljeni su zakoni i pravilnici ministarstva, odluke i rješenja škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis učenika u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Osim vijesti o Bazaru u Donjim Garevcima, na stranici nema novijih izvještaja o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika. Objavljene vijesti sadrže fotoalbume koji opisuju događaje i aktivnosti učenika.

Raspored konsultacija sa roditeljima, termini dodatne i dopunske nastave i informacije o produženom boravku su iz 2022/2023. školske godine. 

Predstavljene su informacije o radu školskih sekcija (ekološka, folklorna, likovna, ritmička, recitatorska, crveni krst, mali hor, saobraćajna, literarna, zadrugarstvo, košarkaška, odbojkaška, veliki hor, orkestar i informatička sekcija) te o školskim projektima (Zadrugarstvo u školi, Čitalići, Dositej i Škole za 21. vijek).

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023