Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

30.01.2024
Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Nastavljamo s analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer olakšavaju komunikaciju sa zajednicom u kojoj škola djeluje.

U sedmici iza nas pregledali smo stranice:

Osnovne škole Šip, Sarajevo

Osnovne škole Aneks, Sarajevo

Osnovne škole Malta, Sarajevo

Osnovne škole Hrasno, Sarajevo

Osnovne škole Grbavica I, Sarajevo

 

Samo raspored konsultacija

Osnovna škola Šip, Sarajevo, 21. 1. 2024, 16:29

43 boda

Nedostaje link na knjigu pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja. Uz kratke informacije o školi nisu navedene misija i vizija ustanove.

Objavljene vijesti su uređene po pravopisu, uz odgovarajuće fontove, dok oprema teksta ne zadovoljava kriterije.

Nisu dostupni relevantni zakoni i propisi ministarstva, formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama. 

Objavljene su informacije o upisu učenika u prvi razred. Linkovi na pravilnike, propise i dokumente škole ne rade.

Stranica ne sadrži izvještaje o školskim događajima niti vijesti o postignućima učenica i nastavnica.

Galerija fotografija postoji, ali nije naznačeno koje događaje i aktivnosti fotografije u galeriji opisuju.

Godišnji kalendar nije dostupan, ali je objavljena Metodologija za izradu godišnjeg plana rada. Na raspolaganju je raspored konsultacija za roditelje. 

Pristup elektronskom dnevniku nije obezbijeđen.

 

Online katalog biblioteke

Osnovna škola Aneks, Sarajevo, 22. 1. 2024, 08:39

46 bodova

Zaglavlje stranice sa nazivima rubrika prekriva početak tekstova, tako da sadržaji nisu u potpunosti vidljivi. 

Uz kratke osnovne informacije o školi istaknuta je vizija ustanove. 

Opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora. Dostupne fotografije su jasne, ali nepotpisane, kao i tekstovi.

Ponuđeni prilozi nisu u odgovarajućem Word ili PDF formatu. 

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva i zapisnici sa sjednica školskog odbora.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima i povezana je sa društvenim mrežama, ali ne posjeduje pretraživač.

Na internet-stranici nema izvještaja o školskim događajima ni vijesti o postignućima učenika i nastavnika, kao ni fotoalbuma koji bi opisivali dešavanja u školi i đačke aktivnosti.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. Nedostaju i e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Predstavljeni su godišnji plan rada škole, termini dodatne i dopunske nastave, tabela pismenih provjera i spisak sekcija za ovu školsku godinu. Ni ovdje ne nalazimo nastavne planove i programe. Roditeljima je omogućen pristup e-dnevniku.

Biblioteka sadrži online katalog i link na digitalnu knjižnicu. Objavljen je spisak lektira za sve razrede.

 

Nastavni planovi i programi iz 2018. godine

Osnovna škola Malta, Sarajevo, 22. 1. 2024, 15:38

40 bodova

Školska internet-stranica je jednostavna, uz jasne nazive rubrika i brzu i laku navigaciju. 

Nema knjige pohvala i žalbi ni obrasca za prijavu vršnjačkog nasilja, ali je dostupan obrazac za prijavu korupcije.

Oprema teksta ne zadovoljava kriterije, malobrojne fotografije nisu jasne niti potpisne.

Prilozi nisu u odgovarajućem formatu jer ne dozvoljavaju copy/paste opciju.

Objavljene su informacije o upisu učenica i učenika u prvi razred.

Nisu predstavljeni izvještaji o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika. Stranica ne sadrži ni foto i videoalbume koji bi opisivali događaje u školi i aktivnosti đaka.

Izostavljen je godišnji plan rada škole i raspored nastave. Nastavni planovi i programi su iz 2018. godine. Dostupni su termini dodatne nastave i sekcija. 

Prikazani termini početka i kraja časova i plan slobodnih aktivnosti su iz 2021. godine.

 

Ništa o životu u školi

Osnovna škola Hrasno, Sarajevo, 23. 1. 2024, 11:00

46 bodova

Prikazane fotografije nisu dovoljno uvećane i nepotpisane su, kao i tekstovi. 

Dostupni su relevantni zakoni, pravilnici škole i zapisnici sa sjednica školskog odbora i nastavničkog vijeća.

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica ne sadrži novije izvještaje o događanjima u školi, kao ni ažurirane vijesti o đačkim i nastavničkim aktivnostima i postignućima.

Pojedini stariji članci sadrže fotoalbume koji opisuju učeničke aktivnosti.

Predočeni su termini dostupnosti nastavnog osoblja.

Na stranici nema godišnjeg plana rada škole, rasporeda časova i zvonjenja te nastavnih planova i programa. 

Na raspolaganju su kalendar pismenih provjera znanja, termini vannastavnih aktivnosti, dodatne i dopunske nastave i raspored konsultacija.

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu.

 

Izostavljeni rasporedi nastave

Osnovna škola Grbavica I, Sarajevo, 24. 1. 2024, 12:28

57 bodova

Na školskoj stranici su dostupni obrasci za prijavu nasilja i korupcije. Pored pregleda istorije navedene su misija i vizija škole. Uz osnovne kontakt-informacije ponuđena je interaktivna mapa. 

Dostupni su školski pravilnici i formulari, kao što je Izjava za pravdanje izostanaka i Zahtjev za pohađanje online modela nastave.

Na stranici se nalaze izvještaji o dešavanjima u školi, vijesti o uspjesima učenica i učenika i članci o đačkim aktivnostima.

Vijesti prate fotografije koje opisuju đačke aktivnosti i postignuća. Dostupan je i digitalni arhiv objavljenih sadržaja.

Prikazane su informacije o stručnoj spremi nastavnica i nastavnika.

Nisu dostupni nastavni planovi i programi, godišnji plan rada škole, rasporedi nastave, zvonjenja i roditeljskih sastanaka. Prikazan je raspored pismenih provjera znanja za ovu školsku godinu. 

Spisak udžbenika je iz 2022/2023. godine. 

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023