Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade

Andrej Arkoš

01.04.2024
Online lice škola No. 24

Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade

Školegijum analizira internet-stranice škola u BiH jer su one važne za komunikacija sa zajednicom, ali i jer i za njih vrijede određena pravila.

Nastavljamo s analizom internet-stranica škola u BiH. One su važne kako bi komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bila jednostavnija. U periodu iza nas pregledali smo stranice: 

Osnovne škole Drežnica, Drežnica

Osnovne škole Georgios A. Papandreu, Aleksandrovac

Osnovne škole Saburina, Sarajevo

Osnovne škole Bartola Kašića, Mostar

Osnovne škole Turija, Turija

 

Prošlogodišnje vijesti

Osnovna škola Drežnica, Drežnica, 18. 2. 2024, 16:52

40 bodova

Stranica je vizuelno jednostavna, bez rubrika koje se odnose na nastavu. Dostupna je kontakt-forma za upućivanje pohvala ili žalbi. U rubrici O nama istaknute su misija i vizija škole. Uz kontakt-informacije prikazana je i interaktivna mapa.

Oprema teksta ne sadrži podnaslove i potpise autora.

Nisu dostupni aktuelni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu učenika u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Na stranici nema ažuriranih izvještaja o dešavanjima u školi, niti vijesti o aktivnostima i postignućima učenica i nastavnica. Posljednje objave su iz maja 2023. godine.

Među sadržajima nalazimo stare članke o ekskurziji, uspjesima pojedinih đaka, priredbama i izletima.

Predstavljeni su fotoalbumi koji prikazuju nekadašnje školske manifestacije.

Predočen je raspored časova za tekuću školsku godinu. Nisu dostupni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi niti termini roditeljskih sastanaka.

 

Linkovi na prazne stranice

Osnovna škola Georgios A. Papandreu, Aleksandrovac, 19. 2. 2024, 7:53

47 bodova

U rubrici O školi nalazimo ovakav sadržaj. Uz pregled istorije nisu istaknute misija i vizija ustanove. Nije dostupan formular za prijavu vršnjačkog nasilja. 

Funkcionalnost stranice zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama, posjeduje pretraživač i brzina interakcije je adekvatna.

Nema informacija o stručnoj spremi nastavnog osoblja, njihovim uspjesima ili objavljenim radovima. E-kontakti i termini fizičke dostupnosti nisu ponuđeni.

Pregledajući stranicu nailazimo na kratke vijesti o događajima u školi i članke o aktivnostima učenica i učenika, te fotoalbume koji opisuju događaje i đačke aktivnosti.

Učenici i roditelji nemaju pristup školskom kalendaru. Nedostaju raspored časova, zvonjenja i termini informativnih sastanaka. Dostupni su linkovi na e-dnevnik.

Ponuđeni linkovi Dodatna uputstva i materijali, Vanškolski uspjesi učenika i Zavirite u našu biblioteku ne vode nikuda.

 

Bez informacija o nastavi

Osnovna škola Saburina, Sarajevo, 19. 2. 2024, 16:32

42 boda

Ponuđene Informacije su jasne i dostupne na jedan klik, ali nisu ažurirane. Nejasni su sadržaji u rubrici Novosti iz škole

Na stranici nema tekstova koji bi sadržavali naslove, podnaslove i potpise autora.

Prikazane fotografije su nepotpisane i nije naznačeno šta opisuju.

Dostupni su relevantni zakoni ministarstva te pravilnici i poslovnici škole. Nedostaju formulari za žalbe i prijave te informacije o sigurnosnim mjerama na snazi. Dostupne su informacije o upisu đaka u prvi razred.

Stranica ne sadrži izvještaje o događanjima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika. Nedostaju i fotoalbumi koji bi opisivali događaje i aktivnosti đaka.

Linkovi na raspored časova, termine informacija i sekcija ne rade.

Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine, a spisak udžbenika iz 2018/2019. školske godine.

Roditeljima nije obezbijeđen pristup e-dnevniku.

 

Zanemareni bitni sadržaji

Osnovna škola Bartola Kašića, Mostar, 20. 2. 2024, 8:48

29 bodova

Nedostaje knjiga pohvala i žalbi, kao i formular za prijavu vršnjačkog nasilja. U rubrici O nama nisu navedeni misija, vizija i ciljevi škole. 

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu đaka u prvi razred niti informacije o sigurnosnim mjerama. 

Stranica ne sadrži ažurirane izvještaje o događajima u školi niti vijesti o postignućima učenica i nastavnica.

Prikazani su fotoalbumi koji opisuju događaje u školi i aktivnosti učenika, ali nije navedeno o kojim se događajima radi.

Spisak zaposlenika sadrži podatke o stručnoj spremi. Izostavljeni su njihovi e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Nisu dostupni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, sekcija i zvonjenja niti termini roditeljskih sastanaka i konsultacija.

 

Ništa korisno za učenike i roditelje

Osnovna škola Turija, Turija, 27. 2. 2024, 14:00

41 bod

Pored pregleda istorije istaknute su misija i vizija škole. Kontakt-informacijama nedostaje interaktivna mapa ili upute kako se dolazi do škole.

Informacije su lako dostupne i jasne, ali neažurirane, posljednja objava je iz aprila 2023. godine. 

Oprema teksta ne zadovoljava kriterije, nedostaju podnaslovi i potpisi autora.

Fotografije su jasne, ali nepotpisane, kao i tekstovi. 

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, povezana je sa društvenim mrežama, posjeduje pretraživač, a brzina interakcije je zadovoljavajuća.

Pregledajući stranicu ne nalazimo izvještaje o događajima u školi niti vijesti o aktivnostima i uspjesima učenika i nastavnika.

Starije vijesti prate fotoalbumi koji opisuju događaje i aktivnosti. Dostupan je digitalni arhiv objavljenih sadržaja.

Učenici i roditelji na stranici neće naći godišnji plan rada škole, rasporede nastave i zvonjenja, termine konsultacija niti nastavne planove i programe.

Termini roditeljskih sastanaka su iz 2015. godine.

Naznačeno je da se saradnja sa roditeljima i vannastavne aktivnosti odvijaju po posebnom rasporedu koji se usvaja na početku školske godine, ali na stranici taj raspored nismo našli.

Pristup e-dnevniku nije obezbijeđen.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023