U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik

Andrej Arkoš

01.04.2024
Online lice škola No. 26

U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik

Školegijum analizira internet-stranice škola u BiH jer su one važne za komunikacija sa zajednicom, ali i jer i za njih vrijede određena pravila.

U periodu iza nas analizirali smo internet-stranica škola u BiH jer su one važne za komunikaciju škola sa zajednicama u kojima djeluje.

 

U protekloj sedmici pregledane su stranice:

Osnovne škole Isak Samokovlija, Sarajevo

Osnovne škole Boško Buha, Štrpci

Treće osnovne škole, Mostar

Osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja

Osnovne škole Mehmed Handžić, Ilidža

 

Opisani radni zadaci uprave škole

Osnovna škola Isak Samokovlija, Sarajevo, 10. 3. 2024, 19:26

64 boda

Pored pregleda istorije istaknute su misija, vizija, vrijednosti, prednosti škole, himna i kratka biografija Isaka Samokovlije, po kojem škola nosi ime.

Uz kontakt-informacije ponuđena je kontakt-forma za upućivanje pohvala ili žalbi.

Među pravnim aktima dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, pravilnici škole, informacije o upisu učenika u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama, ali nedostaju formulari za žalbe i prijave.

Predstavljeni su uspjesi učenika na takmičenjima te članci o raznim aktivnostima učenica i učenika.

Spisak zaposlenika ne sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi, nagradama ili objavljenim radovima.

Prikazane su informacije o stručnim usavršavanjima nastavnog osoblja.

Navedeni su radni zadaci direktora, školskog pedagoga, psihologa, bibliotekara i sekretara.

Prikazani su rasporedi sekcija, dopunske i dodatne nastave, kao i termini konsultacija za tekuću školsku godinu.

 

Bez rasporeda časova

Osnovna škola Boško Buha, Štrpci, 11. 3. 2024, 11:43

51 bod

Stranica je vizuelno jednostavna, jasni su nazivi malobrojnih rubrika, pa je navigacija brza i efikasna. Nedostaje formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Informacije su potpune, jasne i ažurirane, a tekstovi uređeni odgovarajućim fontovima i pravopisno korektni.

Opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora.

Nisu dostupni aktuelni zakoni ministarstva, odluke i rješenja škole, formulari za žalbe i prijave te informacije o sigurnosnim mjerama na snazi. Objavljene su informacije o upisu đaka u prvi razred.

Na stranici se nalaze izvještaji o događajima u školi, ali nema ažuriranih vijesti o postignućima učenica i nastavnica. Objavljeni članci sadrže fotoalbume koji opisuju školske događaje i aktivnosti đaka.

Dostupan je kalendar vaspitno-obrazovnog rada.

Nedostaju raspored časova, termini informativnih sastanaka za roditelje i nastavni planovi i programi. Dostupan je raspored zvonjenja za centralnu školu i područna odjeljenja.

Učenicima, roditeljima i zaposlenicima ponuđeni su linkovi za pristup e-dnevniku.

 

Prazan kutak za roditelje

Treća osnovna škola, Mostar, 12. 3. 2024, 7:40

36 bodova

Ponuđeni sadržaji nisu podijeljeni po rubrikama, zbog čega pristup potrebnim informacijama nije brz i praktičan.

Uz kratak istorijat nisu navedeni ciljevi, misija, vizija i vrijednosti škole. U rubrici Kutak za roditelje nema nikakvih sadržaja.

Fotografije i ilustracije nisu dovoljno uvećane, jasne i potpisane.

Nema izvještaja o događajima u školi, vijesti o postignućima učenika i nastavnika ni fotoalbuma koji bi opisivali dešavanja i đačka postignuća.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama, posjeduje pretraživač i brzina interakcije je zadovoljavajuća.

Predočen je kalendar rada za tekuću školsku godinu. Nedostaju nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, sekcija i zvonjenja, kao i termini konsultacija i roditeljskih sastanaka.

Kao korisni linkovi navedeni su Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-aZavod za školstvo MostarGrad MostarVlada HNŽ-aNarodna knjižnica HNŽ-a MostarRDVHercegovina u križu i Informatika & Tehnička kultura.

 

Izostavljene e-mail adrese

Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, 12. 3. 2024, 10:58

45 bodova

Dizajn stranice nam omogućava jednostavan pristup malobrojnim sadržajima. Ne nalazimo pregled osnivanja ustanove, a kontakt-informacijama nedostaje e-mail adresa škole.

Stranica sadrži izvještaje o školskim dešavanjima i vijesti o postignućima učenika i učenica, uz foto i videoalbume koji opisuju događaje i aktivnosti đaka.

Prikazane fotografije su jasne, ali su nepotpisane, kao i tekstovi.

Funkcionalnost stranice zadovoljava kriterije, povezana je sa društvenim mrežama, optimizirana za mobilne uređaje i ima pretraživač.

Nisu dostupni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored zvonjenja, termini roditeljskih sastanaka, sekcija i konsultacija.

Nema informacija o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. Izostavljeni su i e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Prikazani raspored časova je iz 2020. godine.

Stranica ne sadrži online katalog biblioteke niti linkove na nastavne materijale i korisne sadržaje.

 

Umjesto rasporeda jelovnik

Osnovna škola Mehmed Handžić, Ilidža, 13. 3. 2024, 9:05

40 bodova

Na stranici ove privatne osnovne škole nedostaje knjiga pohvala i žalbi, kao i formular za prijavu vršnjačkog nasilja. Pored informacija o školi navedene su misija i vizija ustanove.

Ponuđene informacije su potpune, jasne i lako dostupne.

Nema blagovremenih najava školskih događaja kao što su takmičenja, posjete ili izleti.

Nisu dostupni relevantni zakoni ministarstva, odluke i rješenja škole, formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama.

Objavljene su informacije o upisu učenika i učenica u prvi razred.

Stranica ne sadrži izvještaje o dešavanjima u školi niti vijesti o aktivnostima i postignućima đaka. Nedostaju i fotoalbumi koji bi opisivali školske događaje i đačke aktivnosti.

Spisak zaposlenika ne sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi.

Ni ovdje ne nalazimo godišnji plan rada škole, nastavne planove i programe, rasporede nastave i zvonjenja niti termine konsultacija i roditeljskih sastanaka.

U rubrici Odgoj nalazimo tekst o 5P programukućni red i vjerski život u školi, a u rubrici Obrazovanje osnovne informacije o nastavi.

Ponuđeni link na tabelu sa brojem časova redovne i dodatne nastave ne radi.

Prikazan je jelovnik za period od 4. do 15. marta 2024. godine.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023