Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

20.02.2024
Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Nastavljamo sa analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U proteklom periodu pregledali smo stranice: 

Osnovne škole Osman Nakaš, Sarajevo

Osnovne škole Vrapčići, Vrapčići

Osnovne škole Pale, Pale

Osnovne škole Banovići, Banovići

Prve osnovne škole, Bugojno – Jaklić

 

Izvještaji sa roditeljskih sastanaka

Osnovna škola Osman Nakaš, Sarajevo, 11. 2. 2024, 13:00

61 bod

Dostupni su obrasci za prijavu nasilja i korupcije. Istaknute su sve osnovne kontakt-informacije sa interaktivnom mapom.

Tekstovi su pravopisno uređeni, uz odgovarajuće fontove, ali im nedostaju podnaslovi i potpisi autora.

Na raspolaganju su informacije i prijava za upis učenica i učenika u prvi razred. Dostupni su obrasci za zahtjeve i izjave.

Stranica sadrži kratke vijesti o dešavanjima u školi, informacije o posjetama, te izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenica i zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Nalazimo nastavne planove i programe, ali nedostaju rasporedi nastave, zvonjenja, sekcija i termini roditeljskih sastanaka. Roditeljima je predočeno uputstvo za pristup e-dnevniku.

Prikazan je spisak sekcija i kalendar pismenih zadaća.

 

Stranica bez važnih informacija

Osnovna škola Vrapčići, Vrapčići, 12. 2. 2024, 7:47

32 boda

Ponuđena je kontakt-forma za upućivanje pohvala ili žalbi. Pored kratkog pregleda istorije navedene su misija i vizija škole. Nedostaje formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Objavljene informacije su lako dostupne i jasne, ali nisu ažurirane. Nedostaju najave događaja kao što su takmičenja, izleti ili posjete.

Nisu dostupni aktuelni zakoni i pravilnici ministarstva, kao ni odluke, rješenja i zapisnici škole.

Prikazane su informacije o upisu đaka u prvi razred.

Među sadržajima nema izvještaja sa školskih događaja niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika. Stari objavljeni članci sadrže fotoalbume koji opisuju aktivnosti učenika i učenica.

Uz spisak zaposlenika nedostaju informacije o njihovoj stručnoj spremi, kao i e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Nema važnih informacija vezanih za nastavu, nedostaje godišnji plan rada škole, raspored nastave i termini informativnih sastanaka i konsultacija.

Izostavljeni su i nastavni planovi i programi, a roditelji nemaju pristup e-dnevniku.

Linkovi Raspored časova i Saradnja s roditeljima vode na praznu stranicu.

 

Članci o školskim manifestacijama

Osnovna škola Pale, Pale, 12. 2. 2024, 15:20

43 boda

Stranica je pregledna, ima jasne nazive rubrika i navigacija kroz ponuđene sadržaje je jednostavna.

Uz pregled istorije škole objavljena je i riječ direktora. Dostupna je kontakt-forma za upućivanje pohvala i žalbi.

Funkcionalnost stranice potpuno zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama, posjeduje pretraživač, a brzina interakcije je adekvatna.

Na stranici se nalaze tekstovi o školskim manifestacijama, članci o đačkim aktivnostima te vijesti o usavršavanjima pojedinih nastavnika. Nedostaju vijesti o postignućima i uspjesima učenika.

Fotogalerija sadrži fotografije sa manifestacija od 2012. do 2015. godine.

Nema nikakvih informacija o zaposlenicima. Izostavljeni su godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, zvonjenja, konsultacija i roditeljskih sastanaka. Prezentovana je organizacija rada škole.

Dostupan je raspored pisanih provjera znanja za tekuću školsku godinu.

 

Spisak sekcija

Osnovna škola Banovići, Banovići, 13. 2. 2024, 13:50

27 bodova

Sav prostor na početnoj stranici zauzimaju informacije o školi, uz imena i fotografije direktora, pedagoga i sekretara škole.

Uz kratak istorijat nisu navedeni ciljevi, misija i vizija ustanove. 

Nedostaje knjiga pohvala i žalbi, kao i formular za prijavu vršnjačkog nasilja. 

Objavljene vijesti su pravopisno uređene, uz odgovarajuće fontove, umjesto naslova istaknut je samo datum objave. 

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva ni odluke i rješenja škole.

Nema ažuriranih izvještaja o školskim dešavanjima niti vijesti o postignućima i uspjesima učenica i nastavnica. Uz starije vijesti prezentovani su fotoalbumi koji opisuju aktivnosti učenika i događaje u školi.

Na stranici nisu ponuđene važne informacije o nastavi, zanemareni su godišnji plan rada, nastavni planovi i programi, raspored časova, kao i termini roditeljskih sastanaka.

Prikazan je spisak sekcija (Ekološka, Kino klub, Likovna, Recitatorska, Literarna, Dramska, Mladi tehničari, Stoni tenis i fudbal, Novinarska, Prva pomoć, Civitas, Saobraćajna, Informatika, Košarka, Odbojka, Ritmička i Folklor).

 

Bez fotografija

Prva osnovna škola, Bugojno – Jaklić, 13. 2. 2024, 17:19

38 bodova

Stranica je jednostavna i pregledna. Jasni su nazivi ponuđenih rubrika, a navigacija je brza i efikasna.

Objavljeni tekstovi su pravopisno korektni i uređeni odgovarajućim fontovima.

Među sadržajima uglavnom nailazimo na javne oglase, odluke i obavijesti.

Stranica, osim slike školske zgrade, ne sadrži druge fotografije.

Nedostaju izvještaji o školskim događanjima i vijesti o aktivnostima učenika i nastavnika.

Stranica ne sadrži fotoalbume koji bi opisivali školske aktivnosti i đačka postignuća.

Dostupni su podaci o stručnoj spremi zaposlenica i zaposlenika, ali nema informacija o njihovim uspjesima ili nagradama, niti objavljenim radovima.

Ni ovdje ne nalazimo akademski kalendar, rasporede nastave, zvonjenja i sekcija ni termine informativnih sastanaka i konsultacija. Roditeljima nije omogućen pristup e-dnevniku.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023