Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

12.02.2024
Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Nastavljamo s analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U posljednjoj sedmici januara 2024. godine pregledali smo stranice:

Osnovne škole Srednje, Ilijaš

Osnovne škole Zajko Delić, Vogošća

Osnovne škole Busovača, Busovača

Osnovne škole Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Sarajevo

Osnovne škole Desanka Maksimović, Stanari

 

Zakoni, pravilnici i stare vijesti

Osnovna škola Srednje, Ilijaš, 28. 1. 2024, 10:48

48 bodova

Ponuđene informacije su potpune i jasne, ali nisu ažurirane. Objavljeni tekstovi su pravopisno uređeni, uz odgovarajuće fontove, dok oprema teksta ne zadovoljava kriterije.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke i rješenja škole, informacije o sigurnosnim mjerama te uputstva o upisu đaka u prvi razred. Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave.

Stranica ne sadrži ažurirane izvještaje o dešavanjima u školi niti novije vijesti o postignućima i aktivnostima učenica i nastavnica.

Pregledajući sadržaje nalazimo starije članke iz 2019. godine, kao i zastarjele vijesti o uspjesima pojedinih nastavnika. Predstavljeni su fotoalbumi koji prikazuju đačke aktivnosti.

Na stranici nisu ponuđeni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, zvonjenja, sekcija i roditeljskih sastanaka. Pristup e-dnevniku nije omogućen.

 

Nastavni planovi i programi za 2017. godinu

Osnovna škola Zajko Delić, Vogošća, 29. 1. 2024, 7:26

49 bodova

Iako vizuelno ne djeluje pregledno, stranica ima jasne nazive rubrika i navigacija je laka i jednostavna.

Ispod naziva škole smjenjuju se neproporcionalno formatirane fotografije školske zgrade.

Uz istorijat nalazimo pregled osnivanja škole sa ključnim prekretnicama. Misija, vizija i ciljevi ustanove nisu navedeni.

Dostupan je obrazac za prijavu nepoželjnih oblika ponašanja.

Predočen je Plan i program prevencije maloljetničke delikvencije iz 2009/2010. godine.

Nedostaju uputstva o upisu u prvi razred te informacije o sigurnosnim protokolima i mjerama sigurnosti na snazi.

Nema objavljenih izvještaja o dešavanjima u školi niti vijesti o aktivnostima i postignućima učenika i učenica. Nailazimo na članke o posjetama iz 2016. godine.

Na raspolaganju su godišnji plan rada, rasporedi zvonjenja, održavanja slobodnih aktivnosti 

 i termini konsultacija sa roditeljima.

Ponuđeni su nastavni planovi i programi koji se primjenjuju od 2016/2017. školske godine.

 

Bez pregleda istorije škole

Osnovna škola Busovača, Busovača, 29. 1. 2024, 14:48

40 bodova

Na početnoj stranici najviše prostora zauzima velika fotografija škole. U rubrici O školi ne nalazimo istorijat ustanove.

Nedostaje knjiga pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja. 

Među pravnim aktima ponuđeni su Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, Pravilnik o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi, Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi i Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana je sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač. 

Ni ovdje ne nalazimo izvještaje o školskim aktivnostima, postignućima učenika i nastavnika niti fotoalbume koji bi opisivali život u školi.

Na školskoj stranici nema godišnjeg plana rada, nastavnih planova i programa, rasporeda nastave, zvonjenja, roditeljskih sastanaka i konsultacija.

 

Ima informacija o begu, ali nema o nastavi

Osnovna škola Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Sarajevo, 30. 1. 2024, 10:46

47 bodova

U rubrici O nama nema pregleda istorije ustanove, predstavljeni su tekst O našem begu i Himna. Logotip i ime škole su teško vidljivi i jasni. Ponuđen je obrazac za prijavu korupcije.

Objavljene informacije su dostupne na jedan klik, jasne i ažurirane. 

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva i škole te informacije o upisu đaka u prvi razred.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Funkcionalnost stranice u potpunosti zadovoljava kriterije, optimizirana je za mobilne uređaje, povezana sa društvenim mrežama, ima pretraživač, uz adekvatnu brzinu interakcije.

Među sadržajima nema objavljenih izvještaja o događajima u školi, vijesti o đačkim postignućima i aktivnostima, niti fotoalbuma koji bi opisivali školske događaje.

Predstavljen je godišnji plan rada škole, ali su izostavljeni nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, sekcija i zvonjenja i informativnih sastanaka za roditelje. Nisu ponuđeni e-kontakti nastavnica i nastavnika, kao ni termini fizičke dostupnosti.

 

Nepotpisani tekstovi i fotografije

Osnovna škola Desanka Maksimović, Stanari, 30. 1. 2024, 13:06

50 bodova

Stranica je jednostavna, uz jasne nazive rubrika, te je navigacija brza i efikasna.

Pored istorijata škole navedena je i misija ustanove. Uz sve osnovne kontakt-informacije dostupna je interaktivna mapa.

Tekstovi su uređeni po pravopisu, uz odgovarajuće fontove, ali opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora. Fotografije su dovoljno velike i jasne, ali nisu potpisane.

Dostupni su zakonski i podzakonski akti, dok su izostavljene odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Na stranici se nalaze izvještaji o pojedinim aktivnostima učenika, ali nedostaje vijesti o đačkim i nastavničkim postignućima i uspjesima.

Stranica sadrži fotoalbume koji opisuju aktivnosti đaka i dostupan je arhiv objavljenih sadržaja.

Prikazani su rasporedi časova, smjena i zvonjenja. Nisu dostupni godišnji plan rada škole i nastavni planovi i programi. Roditeljima je obezbijeđen pristup e-dnevniku.

Linkovi na rasporede prijema roditelja, pisanih provjera znanja i vannastavnih aktivnosti ne rade.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023