I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

23.01.2024
Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Web strane škola su važne za komunikaciju sa širom zajednicom i zbog toga nakon više od 60 pregledanih ponavljamo pregled nadajući se promjenama.

Ove sedmice ponovo smo pregledali stranice:

Osnovne škole Fatima Gunić, Sarajevo

Osnovne škole Meša Selimović, Zenica

Osnovne škole Ilići, Mostar

Osnovne škole Ivana Mažuranića, Tomislavgrad

Osnovne škole 9. maj, Pazarić

 

Isti nedostaci

Osnovna škola Fatima Gunić, Sarajevo, 14. 1. 2024, 13:22

40 bodova/drugo ocjenjivanje 40 bodova

Pregledajući stranicu na početku školske godine vidjeli smo da nema vijesti o školskim događajima, niti članaka o đačkim aktivnostima, a nedostajali su i fotoalbumi koji bi opisali dešavanja u školi. 

Tekstovi su bili bez podnaslova i imena autora, a malobrojne fotografije nisu bile potpisane. Nisu bile predstavljene nikakve informacije o zaposlenicima škole. 

Nedostajale su informacije važne za nastavu, rasporedi časova i vannastavnih aktivnosti, kao i termini roditeljskih sastanaka.

Ocjenjujući stranicu drugi put zapažamo da nema poboljšanja, te da osim objavljenih konkursa nema nikakvih novih važnih informacija.

 

Stari sadržaji iz 2021. godine

Osnovna škola Meša Selimović, Zenica, 15. 1. 2024, 12:41

25 bodova/drugo ocjenjivanje 25 bodova

Analiza iz augusta 2023. pokazala je da na stranici ne postoje sadržaji vezani za nastavu i obrazovanje. Nisu bili dostupni formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu učenika u prvi razred niti informacije o sigurnosnim mjerama.

Nedostajali su sadržaji koji bi opisali događaje u školi ili aktivnosti đaka.

I ovdje su bile izostavljene informacije koje bi učenicama i roditeljima bile bitne i korisne, nije bilo godišnjeg plana rada škole, nastavnih planova i programa, rasporeda časova, zvonjenja i sekcija, te termina informativnih sastanaka.

Ponovo smo pregledali školsku internet-stranicu i zatekli iste zastarjele sadržaje i nepotpune informacije koje smo vidjeli i ranije. Na oglasnoj ploči još uvijek stoje samo četiri objave iz 2021. godine.

 

Od novosti samo konkurs i humanitarna akcija

Osnovna škola Ilići, Mostar, 15. 1. 2024, 16:08

34 boda/drugo ocjenjivanje 34 boda

Tokom prethodne analize na školskoj stranici nismo našli pregled istorije ustanove.

Među sadržajima nije bilo izvještaja o dešavanjima u školi, niti ažuriranih vijesti o đačkim i nastavničkim aktivnostima i postignućima. Nije bilo ni fotoalbuma koji bi opisivali školske aktivnosti i život u školi. 

Nedostajali su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, kao i odluke, rješenja i zapisnici škole.

Pored Kalendara rada iz 2021/2022. školske godine, nije bilo informacija koje se odnose na nastavu. 

Gledajući stranicu drugi put, vidimo iste sadržaje i nedostatke koje smo vidjeli u prvoj analizi. Još uvijek nisu objavljeni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored nastave i termini konsultacija. Naknadno je objavljen samo jedan konkurs i vijest o humanitarnoj akciji.

 

Ažurirane vijesti

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Tomislavgrad, 16. 1. 2024, 08:39

39 bodova/drugo ocjenjivanje 44 boda

U prethodnoj analizi vidjeli smo da nisu istaknute vrijednosti, ciljevi, misija i vizija škole.

Nedostajao je formular za prijavu vršnjačkog nasilja i link na knjigu pohvala i žalbi. 

Nije bilo ažuriranih vijesti o događajima u školi i postignućima učenica i učenika. 

Među pravnim aktima nismo našli relevantne zakone i pravilnike ministarstva, kao ni odluke, rješenja i zapisnike škole.

Izostavljen je godišnji plan rada, nastavni planovi i programi i raspored informativnih sastanaka za roditelje. 

Stranica je sada dobila dodatne bodove jer su vijesti potpisane, a objavljeni su i noviji izvještaji o đačkim postignućima i događajima u školi. 

 

Bez značajnih promjena

Osnovna škola 9. maj, Pazarić, 16. 1. 2024, 11:52

39 bodova/drugo ocjenjivanje 42 boda

Pregledajući stranicu u septembru 2023. godine vidjeli smo da su pojedine vijesti nejasne, a sadržaji neažurirani. Oprema teksta nije zadovoljila kriterije jer su izostavljeni podnaslovi i potpisi autora. Nedostajali su fotoalbumi koji bi opisivali školske događaje i aktivnosti učenika i učenica. 

Uz spisak zaposlenika nisu bile dostupne informacije o stručnoj spremi, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. 

Nismo našli godišnji plan rada škole, nastavne planove i programe, raspored nastave, uputstva za upis đaka u prvi razred, niti informacije o sigurnosnim mjerama.

Pregledajući sadržaje ponovo uočavamo da navedeni nedostaci nisu popravljeni, a stranica je dobila dodatna tri boda jer su objave sada ažurirane.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023