Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine

Andrej Arkoš

01.04.2024
Online lice škola No. 27

Za školu u Sokocu vrijeme stalo 2014. godine

Školegijum analizira internet-stranice škola u BiH jer su one važne za komunikacija sa zajednicom, ali i jer i za njih vrijede određena pravila.

Školegijum više od šest mjeseci analizira internet-stranice škola u BiH jer  su one važne za  komunikaciju sa zajednicom u kojoj škola djeluje, a i jer se na njih odnose određena pravila poput aktuelnosti, tačnosti, navođenja autorskih prava...

U protekloj sedmici Školegijum je pregledao stranice:

Osnovne škole Vrhbosna, Sarajevo

Osnovne škole Kaonik, Busovača

Osnovne škole Han Bila, Han Bila/Travnik

Osnovne škole Sokolac, Sokolac

Osnovne škole Šerići, Šerići/Živinice

 

Opisane aktivnosti na nastavi

Osnovna škola Vrhbosna, Sarajevo, 17. 3. 2024, 15:02

48 bodova

Pored opštih informacija o školi i kratkog istorijata, nisu navedeni ciljevi, misija i vizija ustanove.

Prilozi su većinom skenirani dokumenti i ne dozvoljavaju opciju copy/paste.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke i opšti akti škole.

Nedostaju informacije o upisu đaka u prvi razred i informacije o mjerama sigurnosti na snazi.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. Izostavljeni su i e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Predstavljeni su fotoalbumi koji prikazuju školske događaje i aktivnosti učenika i učenica.

Predočen je godišnji plan rada škole za tekuću školsku godinu. Dostupni su raspored časova i okvirni kalendar pisanih provjera znanja.

Nedostaju nastavni planovi i programi, raspored konsultacija i roditeljskih sastanaka te raspored praznika i nenastavnih dana.

Pretražujući stranicu nailazimo na informacije o aktivnostima na časovima.

Roditeljima je omogućen pristup e-dnevniku.

 

Tekstovi iz 2018. godine

Osnovna škola Kaonik, Busovača, 18. 3. 2024, 15:29

33 boda

Nije dostupan link na knjigu pohvala i žalbi niti formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Izostavljeni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Među sadržajima se ne nalaze izvještaji o događanjima u školi, vijesti o postignućima učenica i nastavnica, kao ni fotoalbumi koji bi opisivali događaje i đačke aktivnosti.

Nailazimo na zastarjele tekstove kao što su Dani hrvatskog jezika i obavijest o kraju nastave iz 2018. godine.

Ovdje nismo našli nikakve informacije o zaposlenicima i zaposlenicama škole.

Nisu dostupni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, zvonjenja i sekcija, kao ni termini informativnih sastanaka. Roditeljima nije omogućen pristup e-dnevniku. U rubrici Učenici nema nikakvih sadržaja.

 

Samo raspored smjena

Osnovna škola Han Bila, Han Bila/Travnik, 19. 3. 2024, 8:16

25 bodova

Stranica je vizuelno jednostavna, nejasna je podjela rubrika, što otežava efikasnu navigaciju.

Nema nikakvih informacija o školi, ne nalazimo pregled osnivanja škole niti istaknute ciljeve, misiju i viziju ustanove. Kontakt-informacijama nedostaje e-mail adresa.

Prilagođena je mobilnim uređajima, ali ne posjeduje pretraživač, a ponuđeni linkovi na društvene mreže ne rade.

Nema izvještaja o dešavanjima u školi niti fotoalbuma koji bi opisivali školske događaje i aktivnosti učenika i nastavnika. Nalazimo jedan tekst o uspjehu učenika na takmičenju.

Ni na ovoj školskoj internet-stranici nema podataka o nastavnicima i nastavnicama.

Raspored časova je iz prošle školske godine. Dostupan je raspored smjena u centralnoj školi i područnim odjeljenjima.

 

Nastavni plan i program za 2014. godinu

Osnovna škola Sokolac, Sokolac, 19. 3. 2024, 8:16

36 bodova

Kontakt-informacije sadrže brojeve telefona, e-mail adrese uprave i interaktivnu mapu.

Objavljeni tekstovi su pravopisno uređeni, uz odgovarajuće fontove. Opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora. Prikazane fotografije su jasne, ali nisu potpisane.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, ali su izostavljene odluke i rješenja škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis učenika u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica nije adekvatno prilagođena mobilnim uređajima jer na njima nisu vidljivi nazivi rubrika.

Među sadržajima nema ažuriranih izvještaja o životu u školi ni vijesti o đačkim aktivnostima i uspjesima. Posljednja vijest je objavljena u januaru ove godine.

Starije tekstove prate fotografije koje opisuju događaje i aktivnosti đaka.

Link na godišnji plan rada škole ne radi. Dostupan je nastavni plan i program iz 2014. godine.

Nedostaju termini konsultacija i informativnih sastanaka za roditelje. Predočen je raspored smjena.

Na raspolaganju su informacije o školskim sekcijama (lingvističkadramsko-recitatorskalikovnaodbojkaška i modelarska sekcija).

 

Zastarjeli rasporedi

Osnovna škola Šerići, Šerići/Živinice, 20. 3. 2024, 8:35

36 bodova

Uz istorijat ustanove nalaze se informacije o centralnoj školi, ali je nejasan tekst o područnoj školi Priluk.

Malobrojne fotografije nisu jasne niti potpisane.

Nisu dostupni aktuelni zakoni ministarstva, odluke i rješenja škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis učenika u prvi razred ni informacije o mjerama sigurnosti na snazi.

Dostupni su rezultati sa takmičenja iz 2016. godine.

Spisak zaposlenika ne sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi, uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. Izostavljeni su e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Predočen je raspored zvonjenja za centralnu školu i područna odjeljenja.

Raspored časova i sekcija su za drugo polugodište 2019/2020, a termini informacija i izvođenja vannastavnih aktivnosti iz 2018/2019. godine.

Prikazano je brojno stanje učenika u školskoj 2015/2016. godini.

Najnovije

 
Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu vršnjačkog nasilja
Andrej Arkoš
01.04.2024
U privatnoj školi na internet-stranici i sedmični jelovnik
Andrej Arkoš
01.04.2024
U 2024. planovi iz 2016, ali postoji obrazac za prijavu korupcije
Andrej Arkoš
01.04.2024
Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade
Andrej Arkoš
01.04.2024
Lupetanje na maternjem jeziku
Nenad Veličković
08.03.2024
Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka
Andrej Arkoš
20.02.2024
Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka
Andrej Arkoš
12.02.2024
Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu
Andrej Arkoš
30.01.2024
I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22
Andrej Arkoš
23.01.2024
Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja
17.01.2024
Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje
Andrej Arkoš
12.01.2024
U rubrici O školi – učiteljicin blog
Andrej Arkoš
29.12.2023
Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu
Andrej Arkoš
23.12.2023
Godišnji plan rada škole iz 2016/2017. i raspored časova iz 2019/2020
Andrej Arkoš
16.12.2023
Škole ne objavljuju informacije bitne za roditelje
Andrej Arkoš
08.12.2023
Ja hoću život, pseći život...
Amer Tikveša
06.12.2023
Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka
Andrej Arkoš
01.12.2023
Škole su dužne informacije učiniti dostupnim, a lijepo je i da se pohvale
Andrej Arkoš
01.12.2023
Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu
Andrej Arkoš
13.10.2023