Medijska kultura

Online lice škola No. 17

U rubrici O školi – učiteljicin blog

Andrej Arkoš

29.12.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

Ilustracija: Školegijum

U sedamnaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Đulistan, Podlugovi-Ilijaš

Osnovne škole Hasan Kaimija, Sarajevo

Osnovne škole Sveti Sava, Gornji Smrtići

Prve osnovne škole, Srebrenik

Osnovne škole Zmaj Jova Jovanović, Banja Luka

 

Nastavni plan i program iz 2008. godine 

Osnovna škola Đulistan, Podlugovi-Ilijaš, 22. 12. 2023, 11:27

35 bodova

U rubrici O nama nedostaje istaknuta misija i vizija škole i izjava u kojoj se nalaze osnovne vrijednosti i ciljevi institucije. Kontakt-informacijama nedostaje interaktivna mapa i upute kako se dolazi do škole.

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama. Dostupan je obrazac za upis đaka u prvi razred.

Među sadržajima na stranici nema izvještaja o događajima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika.

Posljednje objavljene vijesti vezane za aktivnosti i posjete učenika stare su dvije godine.

Navedena je stručna sprema nastavnog osoblja, ali nisu dostupni e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Na stranici se nalazi prošlogodišnji školski kalendar. Nisu dostupni rasporedi nastave i termini informativnih sastanaka za roditelje.

Nastavni plan i program je iz 2008, dok je spisak odobrenih udžbenika za 2022/2023. godinu.

U rubrici Projekti predstavljeni su Dan majki i Defile slobode, dok ponuđeni link Sedmica poslanika A. S. vodi na praznu stranicu.

U rubrici Za nastavnike nalazi se samo Poziv za stručna usavršavanja nastavnika.

Predstavljen je spisak vannastavnih aktivnosti i kalendar takmičenja iz 2022/2023. godine.

Ponuđen je link na Međunarodnu dječiju digitalnu biblioteku – International Children’s Digital Library.

Dostupni su i linkovi na e-lektire iz engleskog i bosanskog jezika i književnosti.

 

Bodovne rang-liste i javni konkursi 

Osnovna škola Hasan Kaimija, Sarajevo, 25. 12. 2023, 16:48

48 bodova

Dizajn stranice, uz jasne nazive rubrika, omogućava brz i jednostavan pristup informacijama.

Uz pregled istorije škole predstavljena je biografija Hasana Kaimije. Pored kontakt-informacija, dostupna je i kontakt-forma i interaktivna mapa. 

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, pravilnici škole, informacije o upisu đaka u prvi razred i obrazac za prijavu korupcije. 

Izostavljene su informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana je sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač.

Ni ovdje ne nalazimo izvještaje o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenica i nastavnica. Nedostaju i fotoalbumi koji bi opisivali aktivnosti i postignuća đaka.

U rubrici Novosti većinom se nalaze bodovne rang-liste i javni konkursi. Dostupni su linkovi na izdanja školskog časopisa Glas Kaimijin.

Nije dostupan školski kalendar, raspored časova i zvonjenja, nastavni planovi i programi i termini informativnih sastanaka za roditelje.

Na raspolaganju su kalendar pisanih provjera i link za pristup e-dnevniku.

 

Na školskoj stranici učiteljicin blog

Osnovna škola Sveti Sava, Gornji Smrtići, 25. 12. 2023, 18:24

34 boda

U rubrici O školi nalazi se pregled istorije, rubrika Još nešto sa nejasnim sadržajem te link na blog učiteljice škole. 

Prikazane fotografije su jasne, ali su, kao i tekstovi, nepotpisane.

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu u prvi razred i informacije o mjerama sigurnosti.

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, posjeduje pretraživač, ali nije povezana sa društvenim mrežama.

Nema ažuriranih izvještaja o dešavanjima u školi niti novijih vijesti o postignućima učenika i učenica. Među sadržajima se nalaze zastarjele kratke obavijesti o uspjehu učenice na takmičenju, informacije o donacijama i stari članci o postignućima đaka u vannastavnim aktivnostima. 

Učenicima i roditeljima nije dostupan godišnji plan rada škole, raspored nastave i zvonjenja, nastavni planovi i programi, kao ni termini konsultacija i informativnih sastanaka.

Dostupni su linkovi za pristup e-dnevniku.

 

Informacije o upisu u prvi razred

Prva osnovna škola, Srebrenik, 26. 12. 2023, 12:00

36 bodova

Na stranici nema linka na knjigu pohvala i žalbi niti formulara za prijavu vršnjačkog nasilja.

Pored pregleda istorije škole nisu navedeni misija i vizija institucije. Osnovne kontakt-informacije ne sadrže interaktivnu mapu.

Tekstovi su pravopisno uređeni, sa odgovarajućim fontovima, ali oprema teksta ne zadovoljava kriterije.

Dostupna su uputstva za upis učenica i učenika u prvi razred, uz informacije kako se prepisati u drugu školu.

Stranica nije povezana sa društvenim mrežama i nije prilagođena mobilnim uređajima.

Među sadržajima se nalaze starije vijesti o obilježavanju značajnih datuma, članci o realizaciji projekata, izvještaji o posjetama i kratki tekstovi o uspjesima učenika na takmičenjima. 

Prikazan je školski kalendar za ovu školsku godinu. Nedostaje raspored nastave i zvonjenja, nastavni planovi i programi, termini konsultacija i informativnih sastanaka za roditelje. 

Raspored slobodnih aktivnosti i termini održavanja dodatne i dopunske nastave su iz 2022/2023. školske godine.

 

Adekvatno predstavljen život u školi

Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović, Banja Luka, 27. 12. 2023, 13:14

49 bodova

Stranica je jednostavna, sa jasnim nazivima rubrika, što omogućava efikasnu navigaciju kroz ponuđene sadržaje.

Pored istorijata škole, misija i vizija ustanove nisu jasne i vidljive.

Nisu dostupni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica sadrži kratke izvještaje o dešavanjima u školi, vijesti o đačkim postignućima, organizaciji turnira, o posjetama, učešćima na turnirima i raznim drugim školskim manifestacijama. Prikazani su i fotoalbumi koji opisuju aktivnosti i postignuća učenika. Stranica sadrži digitalni arhiv.

Objavljeni školski kalendar je iz 2021. godine. Nije navedeno za koju je godinu prikazani raspored časova. Predočen je raspored zvonjenja, a učenici, roditelji i zaposlenici imaju pristup e-dnevniku.

Prikazan je spisak školskih sekcija (kreativna, recitatorska, literarna, lutkarska, dramska, pravoslavna vjeronauka, biološka, saobraćajna, prva pomoć, mali hor, crveni krst, novinarska i informatička). Nisu navedeni termini održavanja dodatne i dopunske nastave

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš