Medijska kultura

Online lice škola No. 16

Ima mnogo informacija, ali za prošlu školsku godinu

Andrej Arkoš

23.12.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U šesnaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Pofalići, Sarajevo

Osnovne škole Holandija, Slatina

Osnovne škole Prača, Prača

Osnovne škole Osma osnovna škola Amer Ćenanović, Ilidža/Butmir

Osnovne škole Desanka Maksimović, Prijedor

 

Misija i vizija u stihu

Osnovna škola Pofalići, Sarajevo, 17. 12. 2023. 12:48

46 bodova

Na početnoj stranici većinu prostora zauzimaju dvije fotografije školske zgrade, ispod kojih se nalaze himna škole i raspored zvonjenja. Misija, vizija i pravila škole predstavljeni su u stihu. Na stranici nema pregleda istorije ustanove.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva te propisi i odluke škole. Nisu, pak, dostupni formulari za žalbe i prijave kao ni informacije o sigurnosnim protokolima i mjerama sigurnosti na snazi. Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup školske kuhinje za školsku 2023/ 2024. godinu zauzima cijelu zasebnu rubriku Oglas – školska kuhinja.

Pregledajući stranicu ne nalazimo ažurirane izvještaje o životu u školi, osim vijesti o uspjesima učenika na raznim takmičenjima. Tekstovi su pravopisno korektni, s tim da kratkim tekstovima i fotografijama nedostaju potpisi autora. 

Starije objavljene vijesti sadrže fotoalbume koji opisuju događaje i aktivnosti učenika.

Dostupan je digitalni arhiv vijesti.

Na školskoj stranici nisu objavljeni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave i informativnih sastanaka za roditelje, ali jesu prikazani termini pisanih provjera znanja za ovu školsku godinu.

U rubrici Učenici dostupne su informacije o školskim sekcijama, radionicama, oglednim časovima, a školskim projektima od 2017. do 2023. godine posvećena je posebna rubrika.Omogućen pristup e-učionici

Osnovna škola Holandija, Slatina, 18. 12. 2023. 12:16

59 bodova

Pored pregleda istorije matične škole, predstavljen je razvoj područnih škola, tekst o školi danas i opšte informacije o Slatini. Na tim stranicama može se naći i etimologija mjesta i objašnjenje naziva škole.

Među pravnim aktima dostupni su Statut i Kućni red škole, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika i stručnih saradnika, Dokumenta o radu škole za školsku 2022/2023., Pravilnik o izboru učenika generacije, Hodogrami za postupanje u slučaju sumnje na infekciju COVID-19, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici grada Laktaši, Kodeks ponašanja dežurnog učenika, Dužnost redara, Kodeks ponašanja dežurnih nastavnika, Kodeks ponašanja roditelja, Pravilnik o zaštiti od požara i Izjava o sukobu interesa u procesu javnih nabavki. Nedostaje formular za prijavu vršnjačkog nasilja i link na knjigu pohvala i žalbi. Izostavljena su uputstva za upis učenika u prvi razred, ali su ponuđene informacije o upisu u srednje škole.

Stranica sadrži izvještaje o uspjesima učenika na takmičenjima, vijesti o đačkim aktivnostima i fotogaleriju sa albumima u kojima su opisane školske manifestacije.

Objavljen je kalendar rada za školsku 2023/2024. godinu, raspored časova i pisanih provjera znanja, termini održavanja informativnih sastanaka i raspored zvonjenja. 

Ponuđeni su linkovi za pristup e-dnevniku, e-učionici i predočeni su kriteriji za ocjenjivanje učenika. 

 

Čestitke na oglasnoj ploči

Osnovna škola Prača, Prača, 18. 12. 2023. 15:52

37 bodova

Na školskoj stranici jednostavna podjela rubrika omogućava brz pristup raspoloživim informacijama. Rubrika O nama sadrži pregled osnivanja škole sa ključnim prekretnicama i istaknutu misiju i viziju ustanove.

Među sadržajima nema ažuriranih tekstova o događajima u školi niti novijih vijesti o đačkim ili nastavničkim postignućima. Na oglasnoj ploči nailazimo na Bajramsku čestitku, zastarjele tekstove o školskim aktivnostima i čestitke nastavnicima, učenicima i roditeljima povodom završetka prošle školske godine.

Objavljeni su školski kalendar za 2023/2024. godinu i spisak vannastavnih aktivnosti, dok raspored časova iz 2022/2023. godine nije vidljiv i jasan. Dostupne su informacije o stručnoj spremi zaposlenika i zaposlenica, ali nisu ponuđeni e-mail kontakti niti termini fizičke dostupnosti.

Rubrika Kutak za roditelje potpuno je prazna.Osmica

Osma osnovna škola Amer Ćenanović, Ilidža/Butmir, 19. 12. 2023. 13:16

61 bod

Uz pregled istorije, navedene su misija i vizija, kućni red škole i informacije o zaduženjima školskog odbora. Dostupne su kompletne kontakt-informacije sa interaktivnom mapom.

Objavljeni su pravilnici škole, odluke sa sjednica školskog odbora i informacije o sigurnosnim mjerama. Nedostaju relevantni zakoni i pravilnici ministarstva.

Stranica sadrži izvještaje o događanjima u školi i članke o aktivnostima učenika. Predstavljeni su uspjesi učenika na takmičenjima u školskoj 2022/2023. godini.

Stranica sadrži fotoalbume koji opisuju školske događaje, aktivnosti i postignuća.

Dostupan je digitalni arhiv vijesti.

Uz spisak zaposlenika nisu prikazane informacije o stručnoj spremi niti njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Na raspolaganju su raspored časova za ovu školsku godinu, plan pismenih provjera, termini informativnih sastanaka, dopunske, dodatne nastave i održavanja sekcija. Roditeljima je obezbijeđen pristup elektronskom dnevniku. Izostavljeni su godišnji plan rada škole i nastavni planovi i programi, ali je dostupan spisak lektira za sve razrede i školski e-časopis Osmica.

 

Prošlogodišnje informacije o nastavi

Osnovna škola Desanka Maksimović, Prijedor, 20. 12. 2023. 14:13

38 bodova

Stranica je jednostavna i pregledna, ima jasne nazive rubrika i navigacija kroz sadržaje je jednostavna i efikasna. Pored pregleda istorije nisu istaknute vizija, misija ni osnovne vrijednosti škole.

U pravnim aktima prikazani su samo Pravila ponašanja, Pravilnik o ocjenjivanju učenika i Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika. Izostavljeni su zakoni i pravilnici ministarstva, odluke i rješenja škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis učenika u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Osim vijesti o Bazaru u Donjim Garevcima, na stranici nema novijih izvještaja o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenika i nastavnika. Objavljene vijesti sadrže fotoalbume koji opisuju događaje i aktivnosti učenika.

Raspored konsultacija sa roditeljima, termini dodatne i dopunske nastave i informacije o produženom boravku su iz 2022/2023. školske godine. 

Predstavljene su informacije o radu školskih sekcija (ekološka, folklorna, likovna, ritmička, recitatorska, crveni krst, mali hor, saobraćajna, literarna, zadrugarstvo, košarkaška, odbojkaška, veliki hor, orkestar i informatička sekcija) te o školskim projektima (Zadrugarstvo u školi, Čitalići, Dositej i Škole za 21. vijek).

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš