Dva časa o Vrapcima Van Pea

Ružica Marjanović

22.02.2019
5c7072320992b_article.jpg
Vincent Van Gogh, Studije mrtvih Vrabaca, 1889. / Školegijum lektira 20
Pogovor knjizi Eriha Koša Vrapci Van Pea

Dva časa o Vrapcima Van Pea

Kako i zašto danas u javnom obrazovanju govoriti o holokaustu

Leonard Koen

SVE ŠTO TREBA ZNATI O ADOLFU AJHMANU

               

Oči: ............................................ Obične

Kosa: ......................................... Obična

Težina: ....................................... Srednja

Visina: ....................................... Srednja

Osobeni znaci: ............................ Nema

Broj prstiju na rukama: ............... Deset

Broj prstiju na nogama: .............. Deset

Inteligencija: .............................. Prosečna

Šta ste očekivali?

Kandže?

Prevelike sekutiće?

Zelenu pljuvačku?

Ludilo?

               

Verovatno je svaki mladi čovek tokom odrastanja čuo za Aušvic i video bar neke prepoznatljive fotografije nastale u vreme holokausta. Te scene su mogli videti u igranim i dokumentarnim filmovima, ređe u knjigama i časopisima, izuzetno u muzejima i galerijama. Tu i tamo iskrsla bi i neka slika u udžbeniku.

Svest o tome da se desilo nešto strašno i neuobičajeno ne prati u jednakoj meri razumevanje konteksta i uzroka. Za taj raskorak odgovorna je pre svega škola, u meri i na način kojom se bavi ovom temom. Ukoliko jedno savremeno društvo nema dilema zašto je znanje o genocidu važno, onda ono prepoznaje učionicu kao ključno mesto za sticanje takvog znanja. Ono takođe vidi nastavnicu i nastavnika koji o cilju takvog poučavanja imaju jasnu ideju, koji precizno imenuju pojave i događaje i koji umeju da đake zainteresuju za temu. U ovom poslednjem od velike pomoći mogao bi im biti roman Vrapci Van Pea Eriha Koša.

Holokaust je pojam kojim se označava sistematsko i plansko uništavanje Jevrejske zajednice tokom Drugog svetskog rata u nacističkoj Nemačkoj, državama koje su bile nemačke saveznice i u zemljama pod nacističkom okupacijom. Tokom tog perioda ubijeno je šest miliona evropskih Jevreja. U širem smislu, reč holokaust odnosi se i na genocid nad Romima (mada se genocid nad Romima označava rečju porajmos), Sintima i drugim etničkim zajednicama, ali i masovno ubijanje Jehovinih svedoka, društveno neprilagođenih, osoba s teškoćama u razvoju ili sa mentalnim teškoćama, homoseksualnih osoba, ruskih i poljskih ratnih zarobljenika. Grčka reč holocaust označava žrtvu paljenicu, odnosno čin spaljivanja cele životinje koja se prinosi na oltar bogu. Hebrejska reč šoa (šoah), čije je osnovno značenje katastrofa, takođe se upotrebljava da označi genocid počinjen polovinom 20. veka u Evropi. Da se radi o zločinu koji se teško može porediti sa nekim drugim događajem u istoriji postalo je jasno već tokom suđenja u Nirnbergu, kada se ispostavilo da ne postoji zakon po kojem se može suditi visokim nacističkim dužnosnicima, jer nijedan tada važeći zakon nije predvideo ovakve razmere zločina. Stvarnost je naprosto otišla daleko od imaginacije zakonodavaca.

Za potrebe imenovanja onoga što se u Evropi dešava, Raphael Lemkin, američki profesor prava poljsko-jevrejskog porekla, već je 1942/43. počeo da koristi kovanicu genocid koju je napravio od grčke reči genos (poreklo, pleme, rasa) i latinskog cide, što označava ubijanje. Genocid podrazumeva planiranje, pripremu i realizaciju masovnog ubijanja čitave jedne zajednice. Ali šta holokaust čini posebnim i drugačijim od nemalog broja genocida u istoriji i zbog čega se on mora posebno proučavati u školama, ne samo kao jedan u nizu tragičnih istorijskih događaja? Pre svega zato što je tako masovan zločin sproveden po važećim zakonima jedne zemlje i zato što je izvršena dehumanizacija žrtava, a egzekucija je izvedena po automatizovanom, skoro industrijskom procesu. Zato što je genocidu prethodio proces pripreme čitavog društva da na taj zločin pristane, svedoči mu, učestvuje u njemu, a da se većina ne pobuni.

Za razumevanje svih faza pripreme dragocen je roman Vrapci Van Pea, jer je ovom alegorijom pokazano, korak po korak, skoro u mikroslojevima, kako je moguće nekoga ko živi sa nama pretvoriti u neprijatelja i na kraju istrebiti. Erih Koš na literarno izuzetan način, tehnikom neutralnog pripovedača svedoka pokazuje uzroke i banalnost zla o kome precizno izveštava Hannah Arendt (Hana Arent).[1] Razgovor o Vrapcima Van Pea može biti više nego koristan kako bi se nastavio klasični čas istorije o holokaustu. Jer će đaci vrlo brzo postaviti pitanje zašto se to dogodilo, kako su Nemci pristali na nacizam.[2] To pitanje se čini jednim od najvažnijih jer traganje za odgovorom vodi ka razvijanju sposobnosti da se uoče društveni mehanizmi uspostavljanja zla kao dominantne ideologije i to se čini glavnim zadatkom poučavanja o holokaustu. Nacizam više nikada neće doći u obliku koji poznajemo. Neće biti podignute desne ruke, kukastog krsta i prepoznatljivih crnih uniformi. Kvalitetno poučavanje o holokaustu formiraće pojedince sposobne da uoče totalitarne i fašističke pojave i da na to ne pristanu. Valjano bavljenje holokaustom pomaže stasavanju svesnih mladih ljudi koji imaju empatiju za progonjene i ugrožene i koji neće da zatvore oči pred zlom. Ko razvije osetljivost za žrtve holokausta istu reakciju imaće i kada se radi o Jermeniji, Srebrenici ili Ruandi. Kada je u Evropi našeg vremena ponovo počelo da se raspravlja o kvotama migranata koje svaka od zemalja može da primi, oni mladi ljudi sa kojima se u školi razgovaralo o holokaustu setili su se da je porodici Ane Frank uskraćena viza za useljenje u SAD iz Holandije, jer su kvote za useljenje Jevreja te godine bile popunjene. I ta paralela nije prijatna.

Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji povodom tada aktuelnog incidenta vezanog za dnevnik Ane Frank, Ivan Ivanji[3] je, reagujući na komentare o načinu na koji se u školama bavimo ovim dnevnikom, izgovorio stav koji se danas čini možda najpreciznijim odgovorom na pitanje zašto i kako poučavati o holokaustu: „Šta se danas događa? Praunuci su na dnevnom redu. Dete koje se ručicom drži za očevu ruku ima poverenja u oca, u roditelja, ulazi u čamac, čamac se izvrne i dete se udavi. To je ista situacija kao sa onim jevrejskim detetom koje je uz poverenje u oca ušlo u gasnu komoru. Znači, nemojte samo o Jevrejima. Jevreji su tipični, kao što je Ana Frank tipična, ali danas, dok mi pričamo, neko gine u Egejskom moru i taj neko ili to dete i taj roditelj spadaju u Homo sapiense, u ljude. To ne bi trebalo da zaboravimo i zbog toga iz priče o Ani Frank, o pubertetu i roditeljima, ne zaboravimo kakva smrt stoji na kraju. I da se i dalje gine, a mi gledamo… ja bih tako tumačio dnevnik Ane Frank i znam da sam u manjini, ali moja generacija (svedoka, prim. aut.) će uskoro prestati da smeta.“[4]

A kako danas u školama učimo o Dnevniku Ane Frank (Anne Frank)? Koliko je drugih tekstova koji mogu biti povod da se o ovoj temi sa učenicima razgovara? U osnovnim školama u Bosni i Hercegovini Anin dnevnik je obavezna lektira i jedini tekst direktno povezan sa temom holokausta. (Indirektno je to, recimo, priča Isaka Samokovlije Dječak Aron.) U Hrvatskoj je u osnovnim školama ova knjiga deo izborne lektire, pa je odluka da li će je đaci čitati isključivo stvar nastavnika. Program osnovnih škola u Srbiji predviđa dva odlomka iz literature povezane sa ovom temom. Pored dela iz Dnevnika Ane Frank učenici imaju obavezu da čitaju i deo drame Danila Kiša Noć i magla.[5] Zanimljivo je koje odlomke biraju autori čitanki: iz Dnevnika Ane Frank one stranice kada zaljubljena devojčica razmišlja o dečaku Peteru, a iz drame Noć i magla radi se samo scena u kojoj se učiteljica, gospođa Rigo, priseća kako je mali Andi bio zaljubljen u Juliju Sabo. Ovako istrgnuti iz konteksta tekstovi kao da prikazuju idilično detinjstvo i ranu mladost. U interpretativnom delu uz tekst iz Dnevnika Ane Frank objašnjava se pojam dnevnika i kao zadatak učenicima sugeriše da počnu da pišu dnevnik. U samo jednoj od tri čitanke koje su u upotrebi ima tek nekoliko nemuštih rečenica o sudbini devojčice koja piše dnevnik, uz opasku o stradanju Jevreja u Drugom svetskom ratu. Nigde nema objašnjenja da je Noć i magla naziv specijalne operacije započete 1941. sa ciljem da se na najdiskretniji mogući način uklone svi koji su prepoznati kao neprijatelji Rajha, nakon koje je bez svedoka nestalo preko sedam hiljada ljudi, tako što je okolina tek konstatovala da ih naprosto nema.

U program nastave književnosti u srednjim školama BiH i Hrvatske nema niti jedne knjige ili teksta koji mogu poslužiti da se o ovoj temi razgovara. Stanje u Srbiji je nešto bolje, pa su u školskoj lektiri dve knjige Danila Kiša (Rani jadi i Enciklopedija mrtvih), roman Aleksandra Tišme Upotreba čoveka, priča Davida Albaharija Šetnje pored reke i zbirka Opis smrti. Iako je izbor knjiga solidan, nigde nije predviđeno da se sa učenicima kroz nastavni proces o temi holokausta razgovara.

Utisak je da su naši školski sistemi tek površno zainteresovani da se u školama bavimo učenjem o holokaustu, da ovako oskudnim ili neadekvatnim izborom na neki način kao da peremo savest. Tema i tekstovi su prisutni u nastavi, ali ćemo se potruditi da ne pogodimo cilj. A cilj obrazovanja o holokaustu nije samo da kod mladih ljudi razvije emociju, najčešće tugu zbog zločina i tako velike tragedije. Trebalo bi da nam cilj bude da poučavanje o holokaustu doprinese da se pored emocija i empatije razvije svest o opasnostima koje proističu iz predrasuda, diskriminacije, rasizma i dehumanizacije.[6] Važno je razvijati sposobnost da se u svetu u kome živimo prepozna uticaj propagande, snaga ekstremističkih ideologija, opasnost od zloupotrebe institucionalne moći, mržnja i nasilje usmereni ka određenim grupama. Na taj način će se u budućnosti stvarati društvo koje poštuje prava čoveka, u kome su svi jednaki pred zakonom i imaju iste mogućnosti, društvo solidarnosti i razumevanja, koje će imati kapacitete da se odupre izazovima stalno obnovljivog zla. Ljudi osetljivi za istorijski događaj koji označavamo kao holokaust usprotiviće se danas važećim zakonima u nekim evropskim zemljama u kojima je zabranjeno pomagati migrantima i znaće da je njihova ljudska obaveza da krše zakon, kao što su to polovinom dvadesetog veka radili oni koje sada nazivamo pravednicima među narodima.[7] Ako škola želi da formira takve građane, savesne i aktivne, u njoj se može/mora naći mesto za razgovor o romanu kakav je Vrapci Van Pea Eriha Koša. To je neophodno makar zbog onih mladih ljudi koji su često, skoro svakodnevno, izloženi informacijama kako svastika nije samo nacistički simbol (što je tačno, ali raspravu skoro uvek odvodi u slepu ulicu), da ipak valja videti da li je sve bilo onako kako nam se danas priča, da je sve podložno propitivanju i novoj analizi, da ipak tu možda ima još nešto što nam nisu rekli…

 

Poricanje holokausta

Suočeni sa prizorima u tek oslobođenom logoru Dahau, američki vojnici su informacije o razmerama užasa prosleđivali pretpostavljenima, sve do nivoa predsednika države. Ubrzo je stigao odgovor predsednika Trumana kojim zahteva da se sve snima i dokumentuje, „jer nam jednog dana neće verovati“. Ovu informaciju gledalac može da pročita na početku uznemirujućeg dokumentarnog filma nastalog u danima neposredno posle oslobođenja, a koji je danas deo muzejske postavke u memorijalnom centru Dahau.

Činjenica da su zločini i tragovi zločina precizno dokumentovani danas je izuzetno važna. Uprkos nacističkim pokušajima da se uništi dokumentacija, sačuvano je dovoljno podataka (dokumenata i svedočenja) koji nedvosmisleno pokazuju razmere užasa genocida, pre svega nameru i plan da se unište Jevreji u Evropi.

Poricanje holokausta kao fenomen pojavljuje se paralelno sa procesom objavljivanja podataka o razmerama genocida. Odmah je bilo jasno da je antisemitizam glavni, iako često prikriveni motiv svih poricatelja. Međutim, danas se čini da se radi o kompleksnijem problemu. Do kraja sedamdesetih godina dvadesetog veka negiranje holokausta bilo je vezano za ekstremnu desnicu i ostatke nedemontiranog nacističkog sistema. Početkom osamdesetih godina posao poricanja holokausta preuzimaju ljudi koji pripadaju akademskoj zajednici, ili to bar tako izgleda.

Poricatelji se gotovo uvek pozivaju na slobodu govora i pravo na drugačije mišljenje. Ništa od toga nije sporno, no pitanje je gde su granice slobode govora kada se promovišu ideje koje su suprotne univerzalnim pravima i šire etničku i rasnu netrpeljivost i mržnju. U početku su poricatelji holokausta pripadali radikalnim grupama ili su bili prepoznatljivi filofašisti, no krajem dvadesetog veka stvari se malo komplikuju. Poricatelji se sada javljaju u akademskom svetu, među istoričarima ili onima koji se tako predstavljaju, a pre bi mogli biti kvalifikovani kao kvazinaučnici, pa zbog toga problem poricanja više nije deo ekstremno radikalnog sveta.

Proučavaoci fenomena obično navode da postoje dve vrste osporavatelja, uslovno nazvane tvrdi i meki. Tvrdi poricatelji smatraju da je holokaust posleratna jevrejska izmišljotina (uz to se uvek pominje cionizam, država Izrael i Holivud kao mesto građenja mita). Mekši poricatelji smatraju da Jevreji jesu bili zatvarani u koncentracione logore ali da nisu sistematski uništavani, već su umirali u manjem broju zbog bolesti i opštih ratnih uslova. Oni sebe doživljavaju kao zagovornike revizije istorije, pozivajući se na pravo da se o svakoj temi raspravlja. Tako često onde gde je sve jasno i dokazano unose lažne dileme. Na argumentovane prigovore odgovaraju menjanjem pristupa i teorija, te optužbama da sagovornik sarađuje sa industrijom holokausta.

Najčešća teza većine revizionista i onih koji relativizuju razmere holokausta jeste da nije postojala namera nacističke politike, već da su zločine, ako ih je bilo, činili ekstremistički nacistički krugovi. Ideja da postoje ekstremni nacisti u sebi sadrži i tezu da postoje umereni nacisti, što se čini više nego problematičnom postavkom, koja je u biti vrlo opasna.

U uvodnom delu svoje sada već znamenite knjige Poricanje holokausta (1993) profesorka Deborah Lipstadt sugeriše da sa poricateljima ne treba raspravljati u javnom prostoru, jer im se na taj način daje legitimitet i pažnja javnosti se usmerava ka opskurnoj manipulativnoj paranauci, koja se ne oslanja na činjenice. Urednica knjige nije mogla da razume odluku profesorke Lipstadt da ne učestvuje u emisiji na nacionalnoj američkoj televiziji, u veoma gledanom terminu, što bi doprinelo da knjiga Poricanje holokausta bude vidljivija široj publici. Između mogućnosti da pristajanjem na razgovor da legitimitet poricatelju/ima i da njena knjiga ne bude dovoljno prezentovana, profesorka Lipstadt insistira da se sa ljudima koji ignorišu činjenice ne može raspravljati i da se ne može pristati na tezu da su oni druga strana koju treba čuti. Da li bismo pristali da nam druga strana tvrdi da je zemlja ploča ili, kako to objašnjava prof. Lipstadt, da li bi astrofizičar raspravljao sa astrologom.

Precizno analizirajući najrazličitije strategije koje poricatelji i revizionisti koriste kako bi privukli pažnju, profesorka Lipstadt govori i o notornim kvazinaučnim institutima, poput američkog Instituta za istorijsku reviziju (Institute for Historical Review) koji je 1978. godine osnovao osvedočeni antisemita Villis Carto. Iako je zvanični stav ove pseudoakademske institucije da tragaju za istorijskom istinom, njihov rad se svodi na promovisanje poricateljskih stavova i odbranu fašizma. Ipak profesorka Lipstadt smatra da su najopasniji oni pripadnici autentične akademske zajednice koji se bave relativizacijom i poricanjem holokausta, pri tom se predstavljajući kao respektabilni naučnici, istoričari. Njima metode naučnog istraživanja nisu nepoznate, ali ih se odriču u potpunosti ili većim delom kako bi mogli da u naučne radove upakuju revizionističke i poricateljske teze. U knjizi je analiziran slučaj Davida Irvinga[8] i njegovih poricateljskih i revizionističkih tekstova koji formalno liče na naučne radove, a zasnovani su na manipulaciji dokumentima i laži.
Pošto se 1996. godine pojavilo britansko izdanje knjige Poricanje holokausta, David Irving je pred engleskim sudom podneo prijavu protiv autorke i njenog izdavača (Penguin) optužujući ih za klevetu. Kako britanski sud u slučaju klevete optuženom stavlja na teret dokazivanje nevinosti, profesorka Lipstadt je smatrala da je to prilika da se na sudu dokaže da je istoričar Irving falsifikator i manipulator. Trebalo je pokazati da Irving laže kada tvrdi da nije bilo genocida i da nije postojala namera da se uništi jevrejska zajednica u Nemačkoj i na okupiranim teritorijama.[9] Na suđenju su, kao eksperti, učestvovali eminentni istoričari Richard. J. Evans, profesor savremene istorije Univerziteta Kembridž, američki istoričar Christopher Browning, nemački istoričar Peter Longerich i holandski arhitekta Robert Jan van Pelt, koji je dokazao da su logori smrti projektovani, napravljeni i korišćeni kako bi se sistematski organizovala masovna ubistva.

Presuda koju je doneo sud nije važna samo za Davida Irvinga, koji je zvanično u presudi nazvan rasistom, falsifikatorom, antisemitom i lažovom. Ova je presuda bitna jer su unutar institucije suda pokazani mehanizmi manipulacije i iskrivljivanja činjenica koje revizionisti i poricatelji koriste da bi izgradili teze koje ne samo da su antisemitske i rasističke, nego su duboko anticivilizacijske. O ovom važnom sudskom procesu snimljen je film Denail (Poricanje, 2016).

Pošto je izgubio na sudu, David Irving se delimično povukao iz javnosti, kao i većina najbučnijih poricatelja iz krugova profesionalnih istoričara. To se moglo objasniti činjenicom da im je sudska presuda oduzela makar i prividni kredibilitet, da je Irving bankrotirao, a da su skoro svi u poznom životnom dobu (notorni francuski profesor Robert Faurisson je preminuo). Ipak, Irving se nedavno javio[10] obavestivši javnost da svakodnevno dobija desetine pisama od mladih ljudi i na taj način potvrdio činjenicu na koju istraživači skreću pažnju – da su poricatelji, relativizatori i revizionisti svoje aktivnosti prebacili na društvene mreže i fokusirali se na mlade, pokušavajući da svoju destruktivnu ideju prenesu na nove generacije i da su od početka uočili potencijale društvenih mreža.[11]

Mnoge evropske zemlje uvele su zakone kojima se zabranjuje poricanje holokausta. U ovom trenutku 22 države imaju zakone koji sankcionišu različite oblike poricanja holokausta. Evropska unija 2007. godine usvaja okvirni plan za borbu protiv rasizma i ksenofobije, u okviru kojeg se predviđaju kazne za negiranje zločina definisanih odlukama Nirnberškog suda, kao i genocida, zločina protiv humanosti i ratnih zločina, definisanih Statutom međunarodnog suda.

Do sada su po ovim zakonima na novčane ili zatvorske kazne osuđeni pojedinci u Nemačkoj, Mađarskoj, Švajcarskoj, Austriji i Francuskoj.

Zakonskoj zabrani negiranja holokausta suprotstavljaju se eminentni istoričari Raul Hilberg i Richard Evans, kao i Timothy Garton Ash, Christopher Hitchens, Peter Singer i Noam Chomsky. Oni su uvereni da je obrazovanje važnije od zakona i da se kvalitetnim poučavanjem o holokaustu mogu postići bolji rezultati nego bilo kakvom zabranom.

Tako opet dolazimo do škole i do Eriha Koša i njegovih Vrabaca Van Pea koji kao alegorijska priča navode čitaoce, ovde đake, da otkrivaju sloj po sloj namere i plana da se genocid izvrši, da uoče šta je sve potrebno da se u jednoj zajednici desi kako bi bila spremna da izvrši genocid ili da ga ne spreči.

 

Slika 1

 

Primeri prakse

Pred čitaocem su dva moguća scenarija za razgovor o romanu Vrapci Van Pea. Prvi put je razgovor vođen sa studentima humanističkih grupa na fakultetima beogradskog i niškog univerziteta, a drugi put sa srednjoškolcima. Studenti su pohađali školu o migracijama, pa možemo pretpostaviti da je njihova osetljivost za migrantske teme i znanje o ovoj oblasti nešto viša nego kod prosečnih dvadesetogodišnjaka. Pročitan im je deo teksta Eriha Koša, samo do dela u kome su navedena saopštenja ornitologa (do početka sedmog poglavlja). Podeljeni su u grupe sa zadatkom da promisle o (ne)učešću i poziciji određenih grupa i pojedinaca u procesu pravljenja unutrašnjeg neprijatelja i planiranju akcije uništenja vrabaca. Cilj je bio da se uoče mehanizmi kojima se jedan deo pripadnika zajednice pretvara u neprijatelje i kako se priprema pogrom. Zadaci su bili da se analiziraju:

– mediji

– obrazovni sistem

– akademska elita

– nosioci političke moći

– odnos faktografije i mita (šta znamo, a šta se priča o onome što je prethodilo)

– reakcije građana (pristajanje da se izvrši zločin)

– ponašanje vrabaca.

 

Grupa koja se bavila građanima i vrapcima imala je zadatak da predvidi kako će oni reagovati, jer tekst nisu čitali do kraja.

Grupa studenata koja se bavila medijima prepoznala je kako se mediji stavljaju u ulogu promotera odrađene ideje i namere. Pokušavali su da prepoznaju trenutak kada se sistem informisanja pretvara u propagandnu mašineriju i zašto to većina građana ne primećuje. Zanimljiva je bila rasprava o dinamici pojavljivanja tekstova i da li se smeju zanemariti tekstovi koji na prvi pogled deluju opskurni, pa na njih niko ne reaguje. Pažnju im je privukla fotografija u ukrštenim rečima, koja diskretno navikava prosečnog građanina da su vrapci štetočine i neprijatelji. Studenti su smatrali da je to odličan pokazatelj kako se propaganda javlja u onoj zoni u kojoj je ne očekujemo i da je to možda opasnije od ogoljene poruke. Čak se u jednom trenutku govorilo kako se danas kroz ukrštene reči promovišu problematične kulturne vrednosti. Navodili su da se u ukrštenicama često pojavljuju fotografije estradnih ličnosti s opisom naša poznata umetnica. Činjenica da ni časopisi za decu nisu nevažni kada treba uspostaviti neprijateljski odnos i mržnju prema nekom navela je manju grupu studenata da se prisete primera iz školskih časopisa koje su kao osnovci preko škole dobijali. Većina je konstatovala da su u osnovnoj školi čitali samo jedan časopis čiji je zadatak bio da stvara mlade vernike i neki su tek sada prepoznavali šta je bila propaganda širena kroz kriptocrkveni časopis (izdavač zvanično nije crkva). Uočeno je da propaganda lako ide preko dece, verovatno jer su najmanje rezistentna, a i zato što su u tom slučaju roditelji sekundarni cilj.

Došlo je do preplitanja razgovora o obrazovnom sistemu i ulozi akademske zajednice, jer je očigledno da su ta dva sistema uvezana. Uočena su tri problema:

  1. upotreba paranaučnog rada koji je potom propagandno iskorišćen,
  2. marginalizacija odgovornih i stručnih (ornitolozi su rekli da je tekst besmislen, ali njima nije dato previše prostora u medijima, pa se taj glas skoro da nije ni čuo) te
  3. nezainteresovanost i konformizam najvećeg dela akademske zajednice.

 

U slučaju kvazinaučnog rada o štetnosti vrabaca fokus diskusije bio je na odsustvu profesionalne etike osobe koja piše taj rad. Navođeni su različiti primeri iz sopstvenog iskustva koji su ukazivali na pogubnost neetičnosti u naučnim krugovima. Neki su tvrdili da je i naučna zajednica ista kao i celokupno stanovništvo – većina ćuti i gleda svoja posla, nesvesna da na taj način saučestvuje u zločinu.

Neko se prisetio čuvene rečenice da je za pobedu zla potrebno da dobri ljudi ne urade ništa.[12] Potom se rasprava vodila oko pitanja da li su nezainteresovani ljudi dobri ljudi. Može li se dobrota pronaći tamo gde nema empatije i onde gde se prvenstveno gledaju svoji interesi. (Većina naučnika nastavila je da radi svoje poslove/projekte iako se oko njih razvija destruktivna ideja potpomognuta radom nekih njihovih kolega.)

Primetili su kako je ideja zla brzo ušla u udžbenike i škole. Tada je izneto mnoštvo primera iz vlastitog iskustva koji potvrđuju da je škola prostor u kome se sistematski širi negativna slika o drugom, odnosno uči o neprijateljima. Samo je jedna studentkinja rekla da ne shvata u kakvim su se to školama obrazovali, jer ona nema negativno iskustvo. Složili su se da je samo pitanje sreće što su se u njenoj školi našli profesori spremni da školu i učenike odbrane od indoktrinacije koja se kroz školske programe sprovodi. O ulozi škole u građenju slike o neprijatelju i drugom burno se i dugo raspravljalo.

Grupa koja se bavila onim što je prethodilo masovnoj histeriji i uništavanju vrabaca uočila je da pripovedač Eriha Koša insistira na činjenicama, a onda kada pokušava da objasni uzroke, jasno kaže da se do toga došlo naknadnom analizom i da nema pouzdanih podataka. Znači li to da je uzroke nemoguće prepoznati dok je proces u toku ili samo nemamo sposobnost da uočimo o čemu se radi? Neko je primetio da iza svih zala i zločina stoji potreba za prikrivanjem nečega (gradski sekretar je proneverio žito) ili banalnost poslu posvećenog birokrate (koji pokušava da izračuna količinu pojedenog žita, ne shvatajući koliko je pogrešnih premisa u tom bizarnom računu). Potom je u razgovor uvedena teza Hannah Arendt o banalnosti zla, jer je jednom studentu administrativni činovnik koji se bavi svojim poslom i ne vidi gde greši ličio na Adolfa Eichmanna, onakvog kakvog ga je videla ova autorica.

Dok su studenti samostalno radili zadatke u prostoriji se čuo diskretan cvrkut, a na zidu su projektovane fotografije vrabaca u krupnom planu i u različitim situacijama: sami na grani, u grupama, u parovima, kako hrane mladunce… Jedna grupa odmah je uočila da pripovedač, iako na prvi utisak izgleda objektivno i distancirano, pa samo beleži događaje, ipak dozvoljava čitaocu da primeti na čijoj strani su njegove simpatije, pa se uvek govori o nožicama, krilcima, stomačićima. Upotreba deminutiva trebala bi da skrene pažnju na ugroženost fragilnog sveta vrabaca.

Grupa studenata čiji je zadatak bio da predvidi ponašanje stanovnika Van Pea bila je potpuno sigurna da će se građani pobuniti, da neće učestvovati u kolektivnom ludilu, da je nemoguće da svi pristanu na ovu glupost. Neko će to već sprečiti. Na pitanje ko će sprečiti i kako – nije bilo jasnog odgovora. Uglavnom se sve vrtelo oko ideje da je ubijanje vrabaca besmisleno, da je to zločin i da neko mora to da zaustavi.

A vrapci? Pa oni će pobeći, smatraju studenti. Nemaju šanse da dobro prođu u sukobu sa ljudima. Njima valja bežati. Ptice su, lako im je. Neka odu tamo gde ih neće proganjati. A gde, pitao se neko.

No na to pitanje nije se odgovaralo.

Zajedničkim stavom da će sigurno neko sprečiti najavljeni i pripremani pogrom nad vrapcima završen je prvi deo razgovora, a učesnici su dobili zadatak da tekst pročitaju do kraja.

Drugi deo razgovora započeo je uz vidljivo razočaranje onih koji su verovali da će zločin biti sprečen. Neko se nije pojavio. Građani nisu prepoznali da su oni izvršioci volje nadređenih. Nema srećnog kraja. Majstorski je prikazana histerija zajedničkog čina ubijanja, detaljno sprovođenje plana i zastrašujućeg pitanja šta sada, koje lebdi nad građanima Van Pea odmah posle konstatacije da su vrapci mrtvi. San posle zločina nije okrepljujući, nebo je plavo, vrapci su istrebljeni, sve izgleda kao da se ništa nije dogodilo. Ali: šta sada? Da li će se život stanovnika Van Pea poboljšati?[13] Odakle osećaj neprijatnosti tokom noći posle zločina i zašto se ujutru ne dešava ništa neobično? Da li počinje zaborav ili prećutkivanje? Zašto je tako malo ljudi pokušalo da spase bar nekog vrapca i kakav je rezultat tih pokušaja? Rasprava se granala u nekoliko pravaca, ali je najintenzivnije preispitivana činjenica da zločine vrše obični ljudi, u grupi, a da podstrekači ostaju sa strane i nevidljivi. Onda je neko pitao da li bi to stvarno moglo da se desi.
Kao odgovor na to pitanje pokazane su fotografije nastale u Kini tokom kampanje ubijanja vrabaca, posteri kojima su đaci mlađeg uzrasta podsticani da ubijaju. Posle informacije o autentičnom događaju[14], studenti su pitali zašto o tome nikada nisu učili, vraćajući se stalno na konstataciju da su obični ljudi počinili zločin. Predloženo im je da pročitaju pesmu Leonarda Cohena: Sve što treba znati o Adolfu Ajhmanu[15] nakon čega je svima postalo jasno o kakvoj se alegoriji u ovom tekstu radi. Još jednom je pokazano da zlo nema rogove i rep, da ga je sve teže prepoznati, jer je često upakovano u ukrasni papir zakona i propisa. I da posle pogroma nema popravke. Šest miliona evropskih Jevreja su nepovratno mrtvi. Desetine miliona vrabaca u Kini neće se sledeće godine pojaviti, iako je ubrzo shvaćeno da će zbog toga u Kini vladati glad. Neko od učesnika je zaključio da je alegorija izvanredna i da je ovo možda najemocionalniji tekst o holokaustu koji je dosad čitao. A onda se javio student prava i rekao da mu ovde nešto nedostaje. Voleo bi da se u tekstu našlo mesta i za ljude poput Sofije i Hansa Šola,[16] za one koji su pokušali da se odupru, jer, ma kako bili tragični i neuspešni, da nije bilo njih teže bismo podneli sadašnjost.  

 

Čas sa srednjoškolcima

Učenici prvog i drugog razreda gimnazije pročitali su Vrapce Van Pea pre časa i odmah su rekli da se radi o alegoriji. Svi su čuli za reč holokaust, a kada su zamoljeni da kažu šta su im prve asocijacije, naveli su emocije: tuga, beda, patnja, nesreća, očaj, strah, zabrinutost, žalost, utučenost… Još je na spisku bila reč smrt.

Niko nije reč holokaust doveo u vezu se Jevrejima, logorima, žutom zvezdom, gasnim komorama, krematorijumima, prinudnim radom i sl.

Potom su učenici podeljeni u grupe i svaka je dobila po tri do četiri papirića na kojima su bili ispisani pojmovi vezani za holokaust. Zadatak je bio da provere da li znaju značenje svakog od pojmova. Na raspolaganju su im bili izabrani sajtovi i knjige kao izvori informacija o značenju svakog od zadatih pojmova.[17]

Sledeći zadatak je bio da u alegorijskom tekstu Vrapci Van Pea prepoznaju situacije i događaje koji su karakteristični za istoriju holokausta.

Na karticama su bili sledeći pojmovi:

– rasni zakoni

– Kristalna noć

– konačno rešenje

– paljenje Rajhstaga

– ustanak u Varšavskom getu

– geto

– genocid

– logori

– društveni darvinizam

– propaganda

– Der Stürmer

– Judenrat

– Judenjagd

– eugenika

– kapo

– krematorijum/spaljivanje žrtava.

 

Na karticama je moguće ispisati značenja pojmova, ali je istraživački deo i proces traganja za značenjem pojmova jednako dragocen, kao i prepoznavanje alegorijskog značenja teksta.

I opet su se pojavila ista pitanja: Kako je moguće da se ovo dogodilo? Zašto su to sugrađani dozvolili? Zašto nije bilo više učiteljica koje kriju vrapce? Da li su ono zaista bili vrapci ili su u opštem ludilu greškom stradale neke druge ptice?

Strašno je što učiteljica nije luda, a oni okolo jesu. Onda je neko rekao da oni nisu ludi nego su zli. A da li je moguće da svi građani budu zli, pitali su drugi. Ljudi nisu bili oprezni, pa su poverovali. Ko je tokom noći lepio plakate, zašto se nisu pitali ko je štampao i lepio plakate?

Pitaš li se ti ko je lepio plakate kada ujutru pođeš u školu i vidiš oblepljene zidove u celom gradu, dobacio je neko. Ljudi ne razmišljaju, ali to ne umanjuje njihovu odgovornost.

A vrapci? Zar nisu mogli da pobegnu, zašto su se prvo povukli i sklonili, ali nisu pobegli? A gde da pobegnu, mogu li da stignu do drugog grada? Ali vrapci su ptice stanarice, oni se ne sele, žive sa nama, pojašnjava neko ko je dobro učio lekcije prirode i društva. Pa da, zašto Jevreji nisu pobegli iz Nemačke? Zašto nisu? (A da li su mogli da odu? Tada su im pokazane fotografije i ispričana priča o Kladovskom transportu,[18] kao primer kako je odlazak iz zemlje kao spas od zla veoma brzo postao nemoguć.)

Pa tako danas izbeglice/migranti ne mogu da prođu kroz razne zemlje, a beže od rata, konstatuje jedan dečak. Ali to nije isto. Zašto? Zato što nije isto. Holokaust se ne može ponoviti? Ali vrapci mogu biti pobijeni! Ne, to nije tačno, ovo je priča, ovo je fikcija. Nastao je tajac kada su im pokazane fotografije ponosnih kineskih dečaka koji nose u školu, da se pohvale, desetine mrtvih vrabaca nanizanih na kanap, kao na ogrlicu. Pogledali su plakate koji pozivaju građane da ubijaju vrapce, a onda su mogli da vide plakate sa Antimasonske izložbe[19] iz 1941. godine, otvorene u Beogradu, a potom prikazivane i u drugim gradovima u Srbiji. Tajac. Pa ko je kriv? Zašto to ljudi urade? Ne svi ljudi, to je važno imati na umu. Zločinci su individualni, kao što su i žrtve individualne, ma o kolikom broju se radi.

Čas je završen komentarom jedne učenice koja bi radije bila učiteljica u Van Peu nego građanin kome noć ne donosi olakšanje. U mom dvorištu ima vrabaca, sad ću drugačije da ih gledam, rekao je jedan dečak izlazeći iz učionice.

 

Knjige, fikcija, dnevnici, memoari – izbor, jedan od mogućih[20]

Art Špigelman, Maus I i II, Samizdat B92, Beograd, 2002, 2003; ponovljeno izdanje 2008.

Primo Levi, Zar je to čovek?, Paideia, Beograd, 2005; Zar je to čovjek, Fraktura, Zagreb, 2017.

Primo Levi, Periodni sistem, Paideia, Beograd, 2007.

Primo Levi, Potonuli i spaseni, Clio, Beograd, 2002; Utopljenici i spašeni, Fraktura, Zagreb, 2017.

Dnevnik Davida Rubinoviča, Biblioteka Pana Dušickog, Beograd, 1990.

Eli Vizel, Noć, Rad, Beograd, 1988.

Eli Wiesel, Nesretni slučaj, Mladost, Zagreb, 1987.

Erih Koš, Novosadska racija, Rad, Beograd, 1961; Jevrejska opština, Novi Sad, 2014.

Fania Feldon, Ženski orkestar, Globus, Zagreb, 1985.

Imre Kertes, Besudbinstvo, Dosije K, Prometej, Stylos, Novi Sad, 2002; Imre Kertesz, Čovjek bez sudbine, Fraktura, Zagreb, 2003.

Imre Kertes, Dosije K, Laguna, Beograd, 2012.

David Grosman, Vidi pod ljubav, Arhipelag, Beograd, 2007.

Amos Oz, Priča o ljubavi i tami, Laguna, Beograd, 2013; Priča o ljubavi i tmini, Fraktura, Zagreb, 2009.

Viktor Frankl, Zašto se niste ubili?, Provincijalat franjevaca trećoredaca, Zagreb, 1978.

Vladislav Špilman, Pijanista, Narodna knjiga, Beograd, 2002.

David Albahari, Gec i Majer, Stubovi kulture, Beograd, 1998.

David Albahari, Mamac, Stubovi kulture, Beograd, 1997.

David Albahari, Teret, Forum pisca, Beograd, 2004.

Aleksandar Tišma, Kapo, Prosveta, Beograd, 1998.

Aleksandar Tišma, Knjiga o Blamu, Nolit, Beograd 1980.

Aleksandar Tišma, Upotreba čoveka, Nolit, Beograd, 1977.

Danilo Kiš, Rani jadi, Nolit, Beograd, 1970.

Danilo Kiš, Bašta, pepeo, Prosveta, Beograd, 1969.

Danilo Kiš, Peščanik, Prosveta, Beograd, 1972.

Danilo Kiš, Noć i magla, Globus, Zagreb, 1983; BIGZ, Beograd, 1995.

Đorđe Lebović, Aleksandar Obrenović, Nebeski odred (Himmelkommando), Sterijino pozorje, Novi Sad, 1959; u: Đorđe Lebović, Tetralogija, BIGZ, Beograd, 2007.

Đorđe Lebović, Semper idem, Kultura, Beograd, 2007; BIGZ, Beograd, 2008; Laguna, Beograd, 2016.

Mikloš Radnoti, Borska beležnica, Narodna biblioteka Bor, Bor, 1979.

Ivan Ivanji, Moj lepi život u paklu, Laguna, Beograd, 2016.

Miljenko Jergović, Ruta Tannenbaum, Durieux, Zagreb, 2006; Rende, Beograd, 2010.

Miljenko Jergović, Kratka povijest holokausta kroz dva telefonska imenika, jergovic.com/ajfelov-most/kratka-povijest-holokausta-kroz-dva-telefonska-imenika/

Filip David, Kuća sećanja i zaborava, Laguna, Beograd, 2014.

Mira Otašević, Gorgone, Geopoetika, Beograd, 2017.

Daša Drndić, Sonnenschein, Fraktura, Zagreb, 2007.

Ana Frank, Dnevnik, Logos-Art, Book, Feniks libris, Pčelica, JRJ, AKIA M. Princ, „Filip Višnjić”, Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Bookland, Beograd, Čačak, 1956, 1960, 1964, 1969, 1972, 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991, 1998, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

 

Priručnici, literatura

Bruno Betelhajm, Viktor Frankl, Ubijanje duše, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

Danijel Jona Goldhagen, Hitlerovi dobrovoljni dželati obični Nemci i holokaust, Samizdat B92, Beograd, 1998.

Dean Friedrich (ur.), Holokaust, ljudska prava i obrazovanje, Židovska općina Zagreb, Zagreb, 2006.

Deborah Lipstadt, Denying of Holokaust: The Growing Assault on Truth and Memory, Penguin, London, 1994.

Folkard Knige, Norbert Fraj (prir.), Podsećanje na zločine: rasprava o genocidu i ubistvu naroda, Platoneum, Savez jevrejskih opština Srbije, Novi Sad, Beograd, 2011.

Hannah Arendt, Eichmann u Jerusalimu, Samizdat B92, Beograd, 2000.

Ivo Goldstein, Holokaust u Zgrebu, Novi Liber, Zagreb, 2001.

Jaša Almuli, Ostali su živi, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.

Jisreael Gutman, Ostali su živi: Holokaust i njegovo značenje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

Jovan Bajford, Staro sajmište: mesto sećanja, zaborava i sporenja, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2011.

Kristofer Brauning, Obični ljudi – 101. Rezervni policijski bataljon i konačno rešenje u Poljskoj, Fabrika knjiga, Beograd, 2004.

Matthisa Heyl, Helmut Peukert, Never Again! The Holocaust’s Challenge for Educators, Krämer-Verlag, Hamburg, 1997.

Mi smo preživeli: Jevreji o holokaustu 1-5, Jevrejski istorijski muzej Saveza Jevreja Jugoslavije, Beograd, 2002–2009.

Radivoje Davidović, Od Daviča do Čelebonovića, Čigoja, Beograd, 2010.

Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Yale University Press, 2003.

Raul Hilberg, Zločinci žrtve posmatrači – jevrejska katastrofa 1933 – 1945, Samizdat B92, Beograd, 2001.

Rena Rädle, Milovan Pisarri (ured.), Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-1944: Priručnik za čitanje grada, Milan Radanović, Beograd, 2013.

Robert Eaglestone, Postmodernizam i poricanje genocida, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

Robert Solomon Vistrih, Hitler i Holokaust, Alexandira Press, Beograd, 2004.

Slavko Goldstein, 1941. Godina koja se vraća, Službeni glasnik, Synopsis, Sarajevo, Zagreb, Beograd, 2012.

Teodor Adorno, Vaspitanje dece posle Aušvica, u: Pedagogija, 2006, 1/06, str. 5-16.

Valter Manošek, Holokaust u Srbiji: vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja, Službeni list, Beograd, 2007.

Zygmunt Bauman, Modernost i holokaust, Tim press, Zagreb, 2017.

 

Filmovi

Sobibor, r. Konstantin Khabensky (Rusija, 2018)

Denial, r. Mick Jackson (SAD, 2016)

Son of Saul, r. László Nemes (Mađarska, 2015)

Ida, r. Paweł Pawlikowski (Poljska, Danska, 2013)

In Darkness, Agnieszka Holland, (Poljska, 2011)

Sarah's Key, r. Gilles Paquet-Brenner (Francuska, 2010)

La rafle, r. Rose Bosch (Francuska, 2009)

The Reader, r. Stephen Daldry (SAD, Kanada, 2008)

Un secret, Claude Miller (Francuska, 2007)

Die Welle, r. Dennis Gansel (Nemačka, 2007); i TV film Vawe, r. Alex Grasshoff, (SAD, 1981)

Fateless, r. Lajos Koltai (Mađarska, 2005), po romanu Besudbinstvo Imre Kertesa

Sophie Scholl: The Final Days, r. Marc Rothemund (Nemačka, 2005)

The Pianist, r. Roman Polanski (Francuska, Nemačka, Brtanija, Poljska, 2002)

Amen, r. Marc Costa-Gavras (Francuska, Nemačka, 2002)

The Grey Zone, r. Tim Blake Nelson (SAD, 2001)

Sunshine, r. István Szabó (Mađarska, Nemačka, Austrija, Kanada, Mađarska, 1999)

Jakob the Liar, r. Peter Kassovitz (SAD, 1999)

Schindler's List, Steven Spielberg (SAD, 1993)

Europa Europa, r. Agnieszka Holland (Francuska, Nemačka, Poljska, 1990)

Korczak, r. Andrzej Wajda (Poljska, 1990)

Music Box, r. Costa-Gavras (SAD, 1989)

Au Revoir, Les Enfants, r. Louis Malle (Francusaka, 1987)

Bekstvo iz Sobibora, r. Jack Gold (Velika Britanija, Jugoslavija, 1987)

Shoah, r. Claude Lanzmann (Francuska, 1985)

Sophie's Choice, r. Alan J. Pakula (SAD, 1982)

Playing for Time, r. Daniel Mann (SAD, 1980)

Okupacija u 26 slika, r. Lordan Zafranović (Jugoslavija, 1978)

QB VII, r. Tom Gries (Velika Britanija, 1974)

Exodus, r. Otto Preminger (SAD, 1960)

Kapo, r. Gillo Pontecorvo (Jugoslavija, Francuska, Italija, 1959)

Nuit et brouillard, r. Alain Resnais (Francuska, 1956)

 

[1] Hannah Arendt, Eichmann u Jerusalimu, Samizdat B92, Beograd, 2000.

[2] To pitanje postavili su svom profesoru istorije Ronu Jonesu učenici srednje škole u Palo Altu, Kaliforniji, 1967. godine. Pokušavajući da sa njima dođe do odgovora profesor je pokrenuo socijalni eksperiment, danas poznat kao eksperiment Talas (The Wave), pokazujući da svako društvo, pa i ono koje sebe smatra najdemokratskijim ima potencijale za prihvatanje totalitarizma i nacifikaciju. O ovom događaju snimljena su dva filma Talas (1981. i 2007. godine).

[3] Ivan Ivanji (rođ. 1929), pisac, prevodilac, novinar, diplomata. Preživeo je boravak u logorima Aušvic i Buhenvald. Bio je gost emisije Tako stoje stvari 1. novembra 2017. o važnosti sećanja na Anu Frank. Razgovaralo se povodom incidenta koji su izazvali navijači Lacija. Štampali su dresove rivalske Rome sa likom Ane Frank, uvereni da ih tako vređaju.

[4] Fokus grupa - Dnevnik Ane Frank, Tako stoje stvari, 1.11.2017. Dostupno na: www.youtube.com/

(pristupljeno 20. 11. 2018)

[5] U drami Noć i magla Danilo Kiš se bavi pitanjem zaborava, tendenciozne nespremnosti svedoka koji su iz neposredne blizine posmatrali tragediju jevrejskog dečaka da dvadesetak godina kasnije sa njim razgovaraju o onome što se desilo. Likovi često ponavljaju rečenicu: Sećanja su magla, dim, pepeo i ništa.

[6] UNESCO, The importance of teaching and learning about the Holocaust, 2018. Dostupno na: https://en.unesco.org/news/importance-teaching-and-learning-about-holocaust

[7] Priznanje koje od 1963. godine Jad Vashem, memorijalno-dokumentacioni i istraživački centar u Jerusalimu, dodeljuje nejevrejima koji su u vreme nacizma skrivali ili pomagali u spašavanju makar jednog progonjenog Jevrejina. Spasavanje i pomaganje Jevrejima kažnjavano je u nekim delovima Rajha slanjem u logor, negde smrću, a u Istočnoj Evropi stradala bi cela porodica. Pojedinci su ipak pomagali. U Poljskoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji i Danskoj postojale su ilegalne organizacije i mreže za spasavanje i skrivanje Jevreja.

Priznanje se sastoji od medalje i plakete. U prvih pet decenija kao znak počasti za svakog je posađeno drvo u Aleji pravednika među narodima, na Brdu sećanja. Kasnije je napravljen zid pravednika na koji se upisuju imena hrabrih koji su uprkos zabrani i zakonima vršili svoju ljudsku dužnost. Priznanje omogućuje i dobijanje počasnog državljanstva Izraela.

U Vilnnusu su se 31. decembra 1941. pripadnici ilegalne organizacije Dror sastali u stanu Antona Schmida, vojnika nemačke vojske iz Beča, koji je pomagao Jevrejima u getu. Tada su obećali da će ga posle rata pozvati u budući Izrael i tamo mu pokloniti zlatnu Davidovu zvezdu. Niko nije preživeo. Schmid je ubrzo uhvaćen i ubijen, ali je 22 godine kasnije obećanje ispunjeno.

Do početka decembra 2018. medalju čovečnosti dobilo je 26.973 ljudi, a prikupljeno je 10.000 priča o spasavanju.

Podaci o pravednicima među narodima dostupni su na: www.yadvashem.org/righteous.html

[8] David Irving (rođ. 1938), engleski istoričar i pisac. Polje njegovog interesovanja je Drugi svetski rat i nacistička Nemačka. Autor je nekoliko knjiga o Drugom svetskom ratu, ali je pažnju javnosti skrenuo tezom da Hitler nije znao ništa o masovnom uništavanju Jevreja, te da bi se tome suprotstavio da je znao. Od 1988. godine svojim kvazinaučnim radovima pokušao je da pokaže da holokausta nije bilo.

[9] Deborah E. Lipstadt, My courtroom battle with a Holocaust denier, TEDxSkoll. Dostupno na: youtube.com (pristupljeno 10. 11. 2018) te

ted.com/talks/deborah_lipstadt_behind_the_lies_of_holocaust_denial/transcript?language=en (pristupljeno 10. 11. 2018)

[10] Carole Cadwalladr, Antisemite, Holocaust denier … yet David Irving claims fresh support, The Guardian, 2017. Dostupno na: Theguardian.com/uk-news/2017/jan/15/david-irving-youtube-inspiring-holocaust-deniers (pristupljeno 9. 11. 2018)

[11] Joe Mulhall, Holocaust denial is changing – the fight against it must change too, The Guardian, 2018. Dostupno na:

Theguardian.com/commentisfree/2018/nov/21/holocaust-denial-changing-antisemitism-far-right (pristupljeno 22. 11. 2018)

[12] Ova se rečenica najčešće pripisuje Edmundu Burkeu.

[13] Da li živite bolje, pitao je Cloud Lanzmann u filmu Shoah stanovnike poljskih sela koji su se uselili u ispražnjene jevrejske kuće.

[14] Kineski predsednik Mao Ce Dung (Mao Zedong) je od 1958. do 1962. godine, u periodu poznatom kao Period velikog napretka, vodio kampanju istrebljenja četiri štetočine, kako se taj događaj i danas zove, mada je poznatiji kao kampanja ubijanja vrabaca. Masovna akcija uništavanja pacova, muva, komaraca i vrabaca počela je 18. marta 1958. Vrapci su proglašeni štetočinama, jer se hrane semenkama i žitom. Svi stanovnici su učestvovali u bizarnoj kampanji tokom koje je pravljena buka kako bi vrapci bili naterani na let i tako lakše uništeni od iscrpljenosti zbog dugog letenja ili ubijeni vatrenim oružjem. Uništavana su gnezda, jaja i ptići. Propaganda je bila intenzivna. Naročito su učenici podsticani da u uništavanju vrabaca učestvuju. U školama su nagrađivani značkama i pohvalama ako donesu veliki broj mrtvih vrabaca. Procena je da je za dve godine, do 18. marta 1960, ubijeno oko dve milijarde vrabaca, što je narušilo ekološku ravnotežu. Bez vrabaca, kao prirodnih neprijatelja, namnožile su se bube koje su uništavale žito i zrnevlje, pa su prinosi bili mnogostruko umanjeni, a to je dovelo do perioda poznatog kao Velika glad, tokom kojeg je za dve godine umrlo najmanje 15 miliona ljudi. Kampanja protiv štetočina nastavljena je i posle marta 1960, ali su vrapci zamenjeni žoharima.

Knjiga Vrapci Van Pea objavljena je prvi put 1962. godine.

[15] Leonard Cohen, Napredovanje stila, prevod Bogdan Mrvoš, Rad, Beograd, 1988, str. 59.

[16] Brat i sestra Sophie i Hans Scholl, zajedno sa nekoliko prijatelja, studenata Univerziteta u Minhenu, činili su grupu Bela ruža koja se aktivno i nenasilno bunila protiv nacističkog režima. Pisali su pamflete i ilegalno ih širili po univerzitetu, ali i u Hamburgu i drugim gradovima Nemačke. Delovali su nekoliko meseci 1942. do 18. februara 1943. godine, kada su uhvaćeni dok su sa trećeg sprata fakultetske zgrade u dvorište bacali antifašističke pamflete (šesti koji su napravili). Zbog otpora režimu, pored njih, osuđena su još četiri člana Bele ruže: Christoph Probst, Willi Graf, profesor Kurt Huber i Alexander Schmorell. Na suđenju je Sophie Scholl izjavila: „Mnogi drugi veruju u ono što smo mi napisali i rekli. Oni se samo ne usuđuju da se izraze kao što smo mi.“

Svi osuđeni članovi Bele ruže ubijeni su giljotinom. Danas su simbol antifašizma. Film Sophie Scholl: poslednji dani snimljen je 2005. godine, a u filmu Death of nation (r. Dinesh D’Souza, 2018) prikazani su heroizam, hapšenje i egzekucija Sophie Scholl.

[17] Jedan od mnoštva sajtova koji se mogu koristiti:

http://www.holocaustresearchproject.org/appendix/glossary.html

[18] Oko 1200 Jevreja, uglavnom iz Beča i Austrije, pokušali su, ukrcani na tri broda, da Dunavom stignu do Palestine i pobegnu od nacističke pretnje u Evropi. Rumunija nije dozvolila prolazak, a Jugoslavija je zabranila iskrcavanje sa brodova ukotvljenih u luci Kladovo. Septembra 1940. brodovi su vraćeni do Šapca, grada koji je primio izbeglice (iako je tada u Šapcu živelo oko 16.000 stanovnika). Većinu ljudi koji su stigli kladovskim transportom nacisti su ubili u Zasavici kod Šapca 12. i 13. oktobra 1941.

[19] Jelena Banjac, Antimasonski plakati 1941-1942, Hartefakt fond, Beograd, 2015. Dostupno na: http://www.festivaloftolerance.com/files/press/2015_antimasonski_plakati.pdf

[20] Navedeni izbor knjiga, stručne literature i filmova nije ni kompletan ni jedini mogući, ali može poslužiti kao polazna osnova za dalje istraživanje i učenje.

Najnovije

 
Cuke i djeca
Školegijum redakcija
06.12.2023
Francuski i može i ne može, ali turski može svakako
Smiljana Vovna
30.11.2023
Nije Facebook za škole i zvanične komunikacije
Anisa Mahmutović
29.11.2023
Nasilje nad ženama i Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju školu u FBiH
Fontoplumo
28.11.2023
Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.
Andrej Arkoš
24.11.2023
Hitna pomoć na putu od rata do mira
Svjetlana Nedimović
22.11.2023
Kafić s pogledom na školu
Školegijum redakcija
22.11.2023
Nacionalizam i ljepota
Školegijum redakcija
22.11.2023
Dvije polovine mozga nastavnika
Školegijum redakcija
22.11.2023
Gdje su Romi u školi?
Školegijum redakcija
22.11.2023
To je ono crveno i malo više smrdi
Školegijum redakcija
22.11.2023
Školske biblioteke, stvar prošlosti
Školegijum redakcija
22.11.2023
Od otpada do ukrasa
Školegijum redakcija
20.11.2023
U Vitezu čuvaju uspomenu na učenike generacije od 1965. do 2022. godine
Andrej Arkoš
20.11.2023
Pitanja, primjedbe i odgovori
Fontoplumo
15.11.2023
U školama Tuzlanskog kantona pištolji, prijetnje...
Anisa Mahmutović
14.11.2023
Udžbenici historije o Jevrejima i Palestini
Nura Varcar
13.11.2023
Nečitljivi rasporedi, stari školski kalendari...
Andrej Arkoš
10.11.2023
Kad je nemoguće ćutati...
Nenad Veličković
10.11.2023
Kako s djecom razgovarati o konfliktu i ratu
Školegijum redakcija
10.11.2023
Nije lako biti učitelj
Dejan Ilić
10.11.2023
Bilo bi dobro da se ministarstva obrazovanja oglase
Marko Ban
10.11.2023
Kad vašar zaigra pred školom
Anisa Mahmutović
09.11.2023
Jedan neobičan doktorat
Nenad Veličković
08.11.2023
Ono crveno što smrdi
Nenad Veličković
08.11.2023
Mitovi o obrazovanju
08.11.2023
Rendgen nastavničkog mozga
08.11.2023
Pogled sa Stijene
Nenad Veličković
08.11.2023
Sretan dan sretnih bankara ili treba li djecu voditi u banke
Svjetlana Nedimović
06.11.2023
Mnogo zastarjelih izvještaja, planova i informacija
Andrej Arkoš
03.11.2023
Dobri 100
Nenad Veličković
03.11.2023
Mentor on sentry duty
Rubina Čengić
03.11.2023
O golubovima i kišobranima
Marko Ban
01.11.2023
Na pravni sam ti put, majko, izišo
Nenad Veličković
30.10.2023
Internacionalni univerzitet Travnik: Demant
30.10.2023
Škole ne promovišu postignuća svojih nastavnika i učenika
Andrej Arkoš
28.10.2023
Hoće l' je bit', neće l' je bit'...
Anisa Mahmutović
26.10.2023
Baš osnovnu zanima gdje ćemo u srednju!
Fontoplumo
24.10.2023
Ima zapisnika sa sastanaka Vijeća roditelja, ali iz 2021. godine
Andrej Arkoš
20.10.2023
Nova školska godina će biti u znaku nadzora i kazni
Smiljana Vovna
19.10.2023
Zastava na fasadi Sveučilišta
Svjetlana Nedimović
18.10.2023
Agencija za mužu studenata
Nenad Veličković
17.10.2023
Mentor na mrtvoj straži
Rubina Čengić
16.10.2023
No phone – no problem!
Fontoplumo
09.10.2023
Subvencija za društvo u ćošku!
Svjetlana Nedimović
06.10.2023
Ima obrazaca za prijavu korupcije, ali i fotografija ravnatelja bez imena
Andrej Arkoš
06.10.2023
U oktobru 2023. daje se saglasnost za plan rada za 2023.
Nenad Veličković
04.10.2023
Inclusion in Confusion
Mumić Iskra
03.10.2023
Millions for unusable textbooks again this year
Nastavnica Na Godišnjem
03.10.2023
Zadržite još malo obrve podignute
Marko Ban
30.09.2023
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum
Mumić Iskra
29.09.2023
U Sarajevu zaboravili naziv škole staviti na zvanični web
Andrej Arkoš
29.09.2023
U Brčkom ljetna škola čitanja
Adnan Pečković
26.09.2023
Neke škole prazne, neke prenapučene
Fontoplumo
25.09.2023
U ovom krugu uglavnom laka i brza navigacija
Andrej Arkoš
22.09.2023
Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...
Svjetlana Nedimović
21.09.2023
Inkluzija u konfuziji
Mumić Iskra
18.09.2023
Vodi se računa o pristupu putem mobilnih telefona
Andrej Arkoš
15.09.2023
Sedlanje mrtvog konja
Nenad Veličković
14.09.2023
Ima svega, ali malo šta korisno
Andrej Arkoš
08.09.2023
Ako i preskočimo dječakovo razočarenje
Nenad Veličković
04.09.2023
Uključi me i razumjeću
Fontoplumo
03.09.2023
Ljeto kada sam naučila da sletim
Lamija Begagić
03.09.2023
Oaze u pustinji optimizma
Školegijum redakcija
01.09.2023
Mi smo smernice prihvatili, jel tako, Danice?
Ružica Marjanović
01.09.2023
Imali smo 57 radova koji nisu pisani isključivo zbog želje za nagradom
Školegijum redakcija
31.08.2023
I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike
Nastavnica na raspustu
31.08.2023
Autorice i autori izgubljeni u reformi
Arifa Isaković
30.08.2023
Opet brze izmjene pravilnika i ad hoc rješenja
Smiljana Vovna
29.08.2023
Sve je vrlo konfuzno i, nažalost, dolazi 5 do 12
Rubina Čengić
27.08.2023
Vizionarsko metiljanje
Nenad Veličković
25.08.2023
Niti škole znaju da li imaju nastavnike, niti nastavnice da li imaju posao
Rubina Čengić
24.08.2023
Čas o društvenim mrenama
Nenad Veličković
21.08.2023
Zgušnjavanje odsustva
Nenad Veličković
18.08.2023
Izabrano šest eseja među kojima su i tri koji će biti nagrađeni
17.08.2023
Nada umire posljednja
Fontoplumo
17.08.2023
Uzdam se u loše đake
Nenad Veličković
14.08.2023
Naziv o učešću
Nenad Veličković
11.08.2023
Gdje su danas roditelji u školi – 13 radova za drugi krug čitanja
Školegijum redakcija
10.08.2023
Kome ili čemu?
Marko Ban
09.08.2023
30 djevojaka kao 120 mladića i Sarajevo kao trećina FBiH
Marko Ban
01.08.2023
Uz morati ne ide voljeti
Fontoplumo
31.07.2023
Više odgovornosti, a ne viši stepen zaštite
Arifa Isaković
25.07.2023
Nastava povijesti jezikom vizuelne umjetnosti
Nenad Veličković
19.07.2023
Vratio se iz Engleske i sudario s tabuima
Rubina Čengić
17.07.2023
Glup, gluplji, mašine
MaiMei
07.07.2023
Čas može biti i kombinovan
Fontoplumo
05.07.2023
Dani Školegijuma: Peti dan – Kako modernizirati nastavu maternjeg jezika?
Školegijum redakcija
03.07.2023
Dani Školegijuma – četvrti dan: Obrazovanje u medijima i mediji u obrazovanju
Školegijum redakcija
03.07.2023
Šiljenje zakona
Marko Ban
03.07.2023
Od bleh muzike, preko udžbenika i upisa do pucnjave
Marko Ban
01.07.2023
Treći dan: Metodika seksualnog neobrazovanja
Školegijum redakcija
29.06.2023
Dani Školegijuma – drugi dan: Ako je bog jedan, zašto tri vjeronauke?
Školegijum redakcija
27.06.2023
Šta sa roditeljima koji ne žele odgajati djecu u duhu mira
Arifa Isaković
26.06.2023
Dani Školegijuma: Prvi dan – Izvrsnost u visokom obrazovanju
Školegijum redakcija
26.06.2023
S mature u hold mod
Fontoplumo
20.06.2023
Šta sa školom
Nenad Veličković
15.06.2023
Priča jednih cipela
Damir Dizdarević
07.06.2023
Saglasnost naša svagdašnja
Fontoplumo
06.06.2023
USFBiH: Skupština uvodi pravnu nesigurnost i provodi diskriminaciju
Smiljana Vovna
05.06.2023
Vršnjačko nasilje u porastu
Arifa Isaković
03.06.2023
Znači – nasilje se smije desiti samo između 9 i 16:30
Nastavnica Na Godišnjem
01.06.2023
Pažnja učenika i studenata na mikro i makroplanu
Samir Lemeš
29.05.2023
Zaštita djece
Damir Dizdarević
17.05.2023
Ne nedostaje nastavnog kadra, nego mnogi ne žele raditi u školama
Arifa Isaković
09.05.2023
Maturalni postizborni poklon od milion KM
Smiljana Vovna
08.05.2023
Odgovornost je kad imaš odgovore
Fontoplumo
06.05.2023
In the absence of a criminal registry, a dress code will do
Rubina Čengić
04.05.2023
Nasilje i obrazovanje
Ena Šehić
04.05.2023
Krađa digitalnog identiteta
Damir Dizdarević
28.04.2023
Tek će da se pitaju
Miloš Janković
28.04.2023
Tema Gdje su danas roditelji u školi?; jedna osoba može poslati više radova
Školegijum redakcija
27.04.2023
Knedla u grlu
Arifa Isaković
14.04.2023
U nedostastku registra, može i kodeks za oblačenje
Rubina Čengić
13.04.2023
Sovi škola ne treba, leptir je previše nemiran
Fontoplumo
12.04.2023
Pravo i književna kritika
Nenad Veličković
07.04.2023
Reklamiranje, kampanja, tabuizacija... u režiji Ministarstva obrazovanja
Lamija Begagić
07.04.2023
Statute of the University of Sarajevo
Nenad Veličković
04.04.2023
Broj pokušaja prevare u digitalnom svijetu mnogo je veći nego u fizičkom
Damir Dizdarević
04.04.2023
Obrazovanje u bh. medijima, mart 2023.
Marko Ban
03.04.2023
Oni će njih pretumbati, a možda i ukrasti zgradu i opremu
31.03.2023
Njezino veličanstvo – prezentacija
Fontoplumo
28.03.2023
Život nam se preselio na internet
Zoran Ćatić
24.03.2023
Tajni sastanci ministrice Hote-Muminović
Rubina Čengić
23.03.2023
ŽIVIO SOCREALIZAM!
Dubravka Ugrešić
20.03.2023
Plaćanje pametnim telefonom
Damir Dizdarević
16.03.2023
Statut Univerziteta u Sarajevu
Nenad Veličković
15.03.2023
Vrijeme je da mijenjamo kriterije za akademsko napredovanje
Samir Lemeš
15.03.2023
Oči jednog dječaka
Nenad Veličković
13.03.2023
Mitoza, mejoza i dekapodni rakovi
Fontoplumo
07.03.2023
Prisluškuju li nam telefone, prate li nam laptope?
Damir Dizdarević
06.03.2023
When the spaghetti blossom
Enes Kurtović
05.03.2023
Šta je tebi, školo?
Školegijum redakcija
28.02.2023
Online plaćanje
Damir Dizdarević
21.02.2023
Zavali i vladaj
Marko Ban
20.02.2023
Izbor najboljih pet radova na konkursu
Školegijum redakcija
18.02.2023
Eutanazija imaginacije i empatije
Fontoplumo
17.02.2023
Obrazovanje mora biti fleksibilno
Rubina Čengić
15.02.2023
Zaštita je moguća
Damir Dizdarević
14.02.2023
Skraćenje časa može biti korisno ili kako smo otkrili da je prava osoba na pravom mjestu
Arifa Isaković
13.02.2023
The authorities usually do the opposite of what is necessary
Rubina Čengić
12.02.2023
Out of 121 laid-off school principals who filed a lawsuit, 81 did so against their own school
Smiljana Vovna
12.02.2023
Informacija o pristiglim radovima na konkurs i prvom krugu izbora
Školegijum redakcija
10.02.2023
Lični identitet i izazovi
Damir Dizdarević
08.02.2023
Ministarske legende o prosvetiteljstvu Svetog Save
Tomislav Marković
05.02.2023
Zapošljavanje samo kada Ministarstvo utvrdi da je potreba stvarna
Rubina Čengić
03.02.2023
Sa bombom pod jastukom
Nenad Veličković
02.02.2023
San i zamajava
Nenad Veličković
01.02.2023
Za školske aktivnosti mora biti očigledno da koriste svoj deci
Miloš Janković
31.01.2023
Cilj postignut, forma zadovoljena, a suština – nula bodova
Smiljana Vovna
26.01.2023
Kriza, kriza, e pa šta je...
Nenad Veličković
24.01.2023
Sretno mjesto škola
Fontoplumo
24.01.2023
Šta će osmorka sa sedmorkom
Lamija Tanović
23.01.2023
Nastavnicima i nastavnicama treba doškolovanje ili ekvivalencija
Arifa Isaković
18.01.2023
Hoće li roboti prepisivati na ispitima?
Samir Lemeš
13.01.2023
Isključenost nastavnika iz oblikovanja obrazovanja vodi u monotoniju
Miloš Janković
11.01.2023
Iz ugla ili ćoška (moj pogled na učionicu)
Školegijum redakcija
10.01.2023
Od manjeg ka većem
Školegijum redakcija
09.01.2023
121 smijenjeni direktor podnio je tužbu, 81 protiv svoje škole
Smiljana Vovna
09.01.2023
Djeca, izbori i biranje
Fontoplumo
06.01.2023
Vlasti najčešće rade suprotno od potrebnog
Rubina Čengić
05.01.2023
Grlom u jagode, pa kud ko
Arifa Isaković
31.12.2022
Od brojeva do upitnika
Arifa Isaković
30.12.2022
urozivorter u ejnavozarbo, 2202
Nenad Veličković
28.12.2022
Đaci šampioni u Sarajevu, Banjoj Luci, Bosanskom Novom... Part 2.0
Marko Ban
28.12.2022
Više novca, manje studenata
Marina Meić
27.12.2022
Đaci šampioni u Sarajevu, Banjoj Luci, Bosanskom Novom...
Marko Ban
26.12.2022
Kazna bez objašnjenja nikom ne koristi
Rubina Čengić
23.12.2022
Komunikacija odozgo nadole
Nenad Veličković
22.12.2022
Djedovina
Sifet Karalić
19.12.2022
A onda se desilo ovo...
Nenad Veličković
15.12.2022
Kada je dobar dovoljno loš
Fontoplumo
14.12.2022
VKV programeri ili korak naprijed, nazad dva
Samir Lemeš
02.12.2022
Nema goriva i grijanja, plate pale ispod prosjeka – problem je skupštinska većina
Rubina Čengić
01.12.2022
Krenula reforma – sve isto, samo drugačije
Fontoplumo
30.11.2022
Naučno sljepilo za stvarnost
Irhad Suljić
29.11.2022
Korak prema napretku, jednakosti i slobodi ili potkopavanje obrazovne institucije
Marina Meić
28.11.2022
Nogometologija
Slavko Sušilović
26.11.2022
Duplo golo
Dejan Ilić
24.11.2022
U udžbenicima istorije u Republici Srpskoj nema ZAVNOBiH-a
Rubina Čengić
23.11.2022
Žena, majka, freelancerica
Lamija Begagić
23.11.2022
Bilješka sa javne rasprave o Budžetu Općine Novi Grad za 2023. godinu
Nenad Veličković
22.11.2022
Zanati još nisu umrli, a kad će, ne zna se
Amer Tikveša
22.11.2022
Povijest demantira sve mrzitelje i revizioniste
Rubina Čengić
21.11.2022
Nastavnice napisale priručnike o ishodima učenja
Hana Huskić
20.11.2022
Lako je dokazati napade kada se koristi metalna šipka ili sjekira, ali ima i drugih oblika napada
Arifa Isaković
19.11.2022
U miru sa dnom
Amra Penava
18.11.2022
Inercija i improvizacija
Nenad Veličković
17.11.2022
Šipak državnosti
Nenad Veličković
15.11.2022
Nedovoljno senzibiliziranosti, informiranosti i empatije
Darko Pandurević
14.11.2022
Sigurna kota 224
Enes Kurtović
10.11.2022
Pišem zlato, pamtim čokoladu
Jasmina Mršo
07.11.2022
Super-sak, tako lak
Fontoplumo
07.11.2022
Marija Kiri ili Maraja Keri?
Enes Kurtović
05.11.2022
Kad momak koji otvara e-mailove, zapravo pomoćnik ministra, dobije zadatak...
Rubina Čengić
04.11.2022
Posljedica je dugotrajno odsustvo đaka iz učionica
Marina Meić
03.11.2022
Koliko para, toliko nauke
Samir Lemeš
01.11.2022
Subjekat naprijed, ostali stoj!
24.10.2022
Plaši li se obrazovna vlast saradnje među nastavnicima
Arifa Isaković
19.10.2022
Potkolčari
17.10.2022
Gdje počinje femicid
Marko Ban
15.10.2022
Bitka za hranjenike
Nenad Veličković
05.10.2022
Nastavni plan i program izgubljen u reformskom vihoru
Arifa Isaković
23.09.2022
Neće biti djece za rat
Marko Ban
22.09.2022
O udžbenicima, rodu i emancipaciji
Miloš Janković
16.09.2022
Mnogi ostali neocijenjeni
Marina Meić
12.09.2022
Strah od obrazovnog cilja
Miloš Janković
31.08.2022
Puno verbalizma i nejasnih formulacija
Lamija Tanović
29.08.2022
Predizborna šarena laža od 4 miliona KM – zastarjeli i puni grešaka
Rubina Čengić
26.08.2022
Lana je spoj discipline i talenta
25.08.2022
Nekontrolisana privatizacija visokog obrazovanja značajno je snizila kvalitet 
Lamija Tanović
24.08.2022
Besplatni udžbenici i neostvareni ciljevi
Arifa Isaković
22.07.2022
Osnova za cvjetanje korupcije i nepotizma, ali i krađa budućnosti djece
Amna Dervišagić
20.07.2022
Staž izvan Sarajeva i muž poginuo u ratu ne pomažu, ali prave zbrku
28.06.2022
Jesu besplatni, al' džaba vam ih
Arifa Isaković
24.06.2022
Država ima obavezu da djecu nauči o demokratiji i pravima
Školegijum redakcija
07.06.2022
Dostupan jedan, a kao nijedan
Amna Dervišagić
02.06.2022
Vrijeme za promjene
Amna Dervišagić
31.05.2022
Ugrađivanje u holokaust
Nenad Veličković
30.05.2022
Reklo KAZALO
Nenad Veličković
30.05.2022
Preuzimanje
Nenad Veličković
28.05.2022
Akademska podvala 
Miloš Janković
25.05.2022
Udžbenici iz kojih djeca uče o ratu u BiH
Arifa Isaković
19.05.2022
Štivo nesavladivo đacima kojima je namijenjeno
Melisa Forić Plasto
11.05.2022
Ministrica obrazovanja odmjerila istaknute
Arifa Isaković
06.05.2022
Zašto je Prvi maj protjeran iz sarajevskih vrtića?
Marko Ban
06.05.2022
Ministarstvo nema posebne programe i škole ništa ne nude
L. Pi.
04.05.2022
Bašča i zemljište na kojem se uzgaja povrće
Arifa Isaković
29.04.2022
Zvekir i torabuša
Nenad Veličković
23.04.2022
Igrokaz u Zgradi na Koševskom potoku
Nenad Veličković
21.04.2022
U novu školsku godinu s velikim pozitivnim promjenama?
Arifa Isaković
20.04.2022
Sarajevski izdavači će pokušati oboriti tender dok neki možda već štampaju knjige
Rubina Čengić
19.04.2022
Nacrt, naprč
Nenad Veličković
15.04.2022
Može li 50 dolara promijeniti nečije obrazovanje?
Merima Dervišić
15.04.2022
Nikom se ne sviđa, ali nema veze, idemo dalje
Rubina Čengić
13.04.2022
Frljoke i tandarizmi
Nenad Veličković
13.04.2022
Topli napitak u restoranu na kraju galaksije
Nenad Veličković
12.04.2022
Rodni škrabopis
Nenad Veličković
12.04.2022
Ujdurmica
Nenad Veličković
12.04.2022
Empatikoni
Nenad Veličković
11.04.2022
Šiljenjem do tupljenja
Nenad Veličković
11.04.2022
Papir iz uhljebituta
Nenad Veličković
09.04.2022
Šuplja para
Nenad Veličković
08.04.2022
Engleska i Vels zabranjuju konverzijsku terapiju, osim za trans osobe
Merima Dervišić
06.04.2022
U Walesu zabranjeno bilo kakvo fizičko kažnjavanje djece
Merima Dervišić
31.03.2022
I higijenski ulošci i tamponi su školski pribor
Merima Dervišić
30.03.2022
Prešutni dogovor o nenapadanju (Haris)
Amer Tikveša
29.03.2022
Svi su đaci u Ulcinju jednaki, ali su neki nejednakiji
Edona Bakali
29.03.2022
Nastavničke kompetencije
Edina Međić
28.03.2022
Pritisak u šupljem loncu
Nenad Veličković
25.03.2022
Zašto djeca ne vole školu
Edina Međić
22.03.2022
Pomoć ili populizam
Nenad Veličković
21.03.2022
I kamion pun banana dovoljno je radioaktivan da pokrene detektor
Amna Dervišagić
17.03.2022
Posjete muzeju ne vode boljim ocjenama
Merima Dervišić
16.03.2022
Entitetski čiste ekskurzije
Srđan Puhalo
15.03.2022
Napušteni autobus kao kabinet muzičkog
Merima Dervišić
11.03.2022
Šest problema u vezi sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa
Arifa Isaković
09.03.2022
Socijalni radnici u školama mogli bi biti jedno od rješenja
Mirza Herco
08.03.2022
Online biblioteka Lektira narodu, četvrto kolo
Školegijum redakcija
07.03.2022
Nacionalizam, inkluzija i obrazovanje
Nenad Veličković
07.03.2022
Florida usvojila zakon Ne govori gej
Merima Dervišić
02.03.2022
Perfekcionizam može odmoći i najboljim đacima, ali škole mogu pomoći
Merima Dervišić
24.02.2022
Šta je nama naša vjeronauka
Srđan Puhalo
23.02.2022
Nijedna sličnost sa Balkanom nije slučajna
Nenad Veličković
23.02.2022
Ishodi učenja ne mijenjaju podučavanje
Arifa Isaković
16.02.2022
I u Belgiji štrajkuju prosvjetari
Merima Dervišić
14.02.2022
Vlada u Škotskoj za bolju ventilaciju podrezuje vrata učionica
Merima Dervišić
07.02.2022
Svi smo mi jedna velika cjelina
Vedran Zubić
02.02.2022
Četverodnevna sedmica u praksi: zadovoljnije nastavnice i bolje ocjene
Merima Dervišić
01.02.2022
Demokratsko odlučivanje u decentralizovanom obrazovanju
Dejan Ilić
31.01.2022
Kako je iz programa za osmi razred izbačen strip 'Maus' Arta Špigelmana
Školegijum redakcija
31.01.2022
Ne dajite toliko sebe
Dženisa Mešanović
29.01.2022
37% ljudi u BiH misli da obrazovanje ne daje mogućnost zaposlenja
Vedran Zubić
26.01.2022
O alkoholu uče iz priručnika koje sponzorira alkoholna industrija
Merima Dervišić
25.01.2022
Smanjen broj obaveznih knjiga mogao bi biti mač s dvije oštrice
Mirza Herco
24.01.2022
Nole me tangere
Nenad Veličković
21.01.2022
U šestim i sedmim razredima djeca ne znaju čitati
Arifa Isaković
21.01.2022
Napravila sam eksperiment – nisam ocijenila testove
Maksuda Muratović
20.01.2022
Djeca u Ugandi vraćaju se na nastavu nakon dvije godine pauze
Merima Dervišić
18.01.2022
Nastavnici odbijaju da se vrate na posao zbog COVID-protokola
Merima Dervišić
17.01.2022
Lektura kao hereza
Srđan Arkoš
17.01.2022
Čas hvatanja u laži
Ines Haskić
14.01.2022
Metodika za buduće kladioničare
Lota fon Bingof
13.01.2022
Nepotpisani šamar prevodilaštvu
Amira Sadiković
12.01.2022
Potrošačka korpa i obrazovno smeće
Enes Kurtović
11.01.2022
Dokument o propadanju obrazovanja
Srđan Puhalo
10.01.2022
Opće znanje, opća kultura i kritičko mišljenje
Arifa Isaković
10.01.2022
Evo kako neznanje izaziva probleme
Vedran Zubić
08.01.2022
Komplikovane procedure i podijeljene nadležnosti
Edina Međić
06.01.2022
Eksterna matura – u čemu je problem?
Nenad Veličković
05.01.2022
Lijek protiv pandemijskog stresa – manje časova
Merima Dervišić
05.01.2022
Prvi put sam zaključio negativnu ocjenu i pitao se je li do mene
Elvir Čajić
04.01.2022
Oda krompiru, ili kratak osvrt na medijsko izvještavanje o obrazovanju
Nenad Veličković
29.12.2021
Çka është kjo?
Radoje Dangić
29.12.2021
U Sjevernoj Irskoj mole penzionisane nastavnice da se vrate na posao
Merima Dervišić
29.12.2021
Važno je i super što smo nastavnice! Koje su vaše supermoći?
Vernesa Manov
27.12.2021
Ostrvo, zid i most
Edo Hirš
27.12.2021
Šarena učiteljica, najbolja prijateljica
Amer Tikveša
24.12.2021
Kako sam uz fiziku počela predavati muzičko
Amna Dervišagić
24.12.2021
Dolče Vita, na slici i dasci
Nenad Veličković
23.12.2021
Ništa nismo naučili iz dosadašnje prakse, a ni pravilnici nisu efikasni
Mirza Herco
22.12.2021
S djecom treba pričati o pornografiji prije nego što dobiju prvi telefon
Merima Dervišić
22.12.2021
Ni humanizam ni renesansa
Vedran Zubić
21.12.2021
Ima li života na dnu?
Aida Šarić
20.12.2021
Prosvjetni radnici nemaju pravo da budu uznemireni, tužni ili nervozni
Arifa Isaković
20.12.2021
U Afganistanu pokretne biblioteke ponovo u funkciji
Merima Dervišić
18.12.2021
Osnovni preduslov za reformu je da se dnevna politika isključi iz nje
Dženeta Ajanić
17.12.2021
Stjasni apjij
Nenad Veličković
17.12.2021
Moramo djecu naučiti da uče i mijenjati pravilnik
Maksuda Muratović
16.12.2021
Priča Vođa Radoja Domanovića obavila je zadatak
Minela Škrgić
14.12.2021
Znanje, ljubav i poštenje
Nenad Veličković
13.12.2021
Pravilnik za diskriminaciju
Arifa Isaković
10.12.2021
Zgode i nezgode razrednika i razrednica
Biljana Cvjetković
09.12.2021
Ne smijem nikome reći da je moja mama jako loša učiteljica
Dženisa Mešanović
08.12.2021
Kako mališanima objasniti klimatske promjene, a ne prestrašiti ih
Merima Dervišić
07.12.2021
Zaista želim da i djeci i meni bude zanimljivo
Tijana Bašić
06.12.2021
Nadareni i poniženi
Mirza Herco
04.12.2021
Naša djeca nemaju osnovna znanja i vještine i nisu zainteresovana da uče
Amna Dervišagić
02.12.2021
Igraće Stall Catchers i ubrzati traženje lijeka za Alzheimerovu bolest
Amna Dervišagić
01.12.2021
Samoposlužni automat za knjige
Merima Dervišić
30.11.2021
Na času violine ja sam učenica
Andrea Gračanin
29.11.2021
Koderi
Irhad Suljić
25.11.2021
Obrazovnoj politici je samo neodstajala osviještenost o rodnoj ravnopravnosti
Arifa Isaković
24.11.2021
Mogli bismo pokrenuti reforme u vlastitim učionicama
Edina Međić
23.11.2021
Učenici maltretiraju nastavnike na TikToku
Merima Dervišić
23.11.2021
Kauzalnosti znanja i osnova
Vedran Zubić
22.11.2021
Online biblioteka Lektira narodu, treće kolo
Školegijum redakcija
22.11.2021
Djeca kažu da su im roditelji rekli da ne reaguju na nasilje
Maksuda Muratović
19.11.2021
Engleski kod nas i u skandinavskim zemljama
Ognjen Stepanović
18.11.2021
Politička manipulacija
Miloš Janković
17.11.2021
Hokoš-bokoš
Nenad Veličković
17.11.2021
Više obaveza za one sa otežanim uvjetima rada
Mirza Herco
16.11.2021
Škole u Teksasu odbijaju vladi dostaviti popis knjiga
Merima Dervišić
16.11.2021
Sevdalinka
Ajna Hasanbegović
15.11.2021
#MeToo #MeToo Bekrijo
Dženeta Ajanić
15.11.2021
Inspekcija upozorava, Senat zapošljava, kandidati tuže...
Rubina Čengić
12.11.2021
Homo sepsiens
Nenad Veličković
10.11.2021
Britansko Ministarstvo obrazovanja upozorava da đacima nije mjesto na protestima
Merima Dervišić
09.11.2021
Rastaju se pred školom kao da su djeca krenula u vojsku
Đorđe Lalović
08.11.2021
Djeca igraju igre prikazane u seriji i gubitnik bude izudaran
Amna Dervišagić
04.11.2021
YouTube u nastavi
Maksuda Muratović
03.11.2021
Šta studenti znaju, misle, govore... ili zašto šute
Irhad Suljić
02.11.2021
Skupili 500 hiljada funti za sprečavanje samoubistva mladih osoba
Merima Dervišić
01.11.2021
Dobra prilika za istraživanje i vježbu mišljenja
Mirza Herco
29.10.2021
Prenaglašenost u ponašanju znak je da treba potražiti savjet i psihološku podršku
Nenad Veličković
28.10.2021
Kina zakonom smanjuje obim zadaće
Merima Dervišić
28.10.2021
Povjerenje je važno, ali ga treba graditi i čuvati
Maksuda Muratović
26.10.2021
Fizika je česta tema na časovima baleta
Sara Đurić
25.10.2021
Časovi vožnje kamiona izborni predmet u srednjoj školi
Merima Dervišić
25.10.2021
Ocjenjivanje – prečica do ćorsokaka
Dženeta Ajanić
21.10.2021
Čestitka je stigla, još se čeka stvarno priznanje rada i truda
Arifa Isaković
19.10.2021
Cigle u zidu
Mirza Herco
19.10.2021
Otkriće kao poticaj za daljnje učenje
Amna Dervišagić
19.10.2021
Biblioteke više ne naplaćuju kazne zbog kašnjenja
Merima Dervišić
19.10.2021
Jedno dijete uplašila je naslovnica udžbenika za muzičku kulturu
Adelita Zagorac
18.10.2021
Botoks zabranjen mlađima od 18 godina
Merima Dervišić
14.10.2021
Uporno tvrdim da je s djecom/đacima najljepše, moji mi i naočare popravili
Elvira Šišić
14.10.2021
FUJ
Nenad Veličković
13.10.2021
Online biblioteka Lektira narodu, drugo kolo
Školegijum redakcija
13.10.2021
Nula bodova za rad u trinaest škola
13.10.2021
Roditelji u školi
Mirza Ahmetović
12.10.2021
Peti razredi spašavaju norme
Dženisa Mešanović
11.10.2021
Lubrikacija privremenih odluka naspram sistemskog rješenja
Hana Vranac
08.10.2021
Moja čestitka
Edina Međić
05.10.2021
U toj ogromnoj učionici svakodnevno boravi, uči i radi nas šestoro
Dragana Arsić
04.10.2021
Najviše prijava se odnosi na obrazovanje
01.10.2021
Igre u učionici
Amna Dervišagić
30.09.2021
Čekajući Godoa
Maksuda Muratović
29.09.2021
Pet sati pauze između nastave u dvije škole koristim da obavim neke poslove u gradu
Ognjen Stepanović
27.09.2021
Priča o čovjeku koji je tužio Nirvanu
Merima Dervišić
27.09.2021
Opće obrazovanje i kultura spavaju s ribama
Mirza Herco
24.09.2021
Razlike su minimalne
Edina Međić
24.09.2021
Trebaš biti virtuoz da smisliš kako da rade sami i imaju osjećaj zajedništva
Edina Međić
23.09.2021
Abakusi u hladu fikusa
Dženeta Ajanić
23.09.2021
Uniforme, kecelje....
Amna Dervišagić
22.09.2021
Stručno usavršavanje nastavnica
Arifa Isaković
22.09.2021
Jesmo li zakasnili s reformom?
Arnela Borovac-Bekaj
21.09.2021
Pet dana opravdanog odsustva za bolje mentalno zdravlje
Merima Dervišić
18.09.2021
Nastavnici fizike žele da poboljšaju svoje kompetencije
Maksuda Muratović
16.09.2021
Univerzitetske kantine u Berlinu služit će manje mesa
Merima Dervišić
14.09.2021
Ove godine sam i mama i nastavnica, malo je čudno
Meliha Herić
13.09.2021
Dossierr Vax Populi
Egon Muljica fon Alchak
07.09.2021
Kako odabrati zaštitne maske za djecu
Merima Dervišić
03.09.2021
Vakcina kao test medijske pismenosti
Arifa Isaković
02.09.2021
Vakcinacija u zbornici
Nenad Veličković
02.09.2021
Rezultati konkursa za Nagradu Šukrija Pandžo 2021.
Školegijum redakcija
01.09.2021
Otvorena je online biblioteka naslova iz edicije Lektira narodu
01.09.2021
Pobijedila je konzervativna struja u obrazovanju i strah od novog, ali i više posla
Ismeta Kulenović
31.08.2021
Završio godišnji odmor – počele edukacije, i to poslijepodne
Saša Knežević
31.08.2021
Uvodna pitanja za više pročitanih lektira
Mirza Herco
30.08.2021
Pisana priprema za čas
Arifa Isaković
26.08.2021
Poduzetništvo u nastavi
Maksuda Muratović
25.08.2021
U borbi protiv Covida: učionice s monitorima kvalitete zraka
Merima Dervišić
24.08.2021
Sjediti na času ili hodati kroz učionicu
Amna Dervišagić
23.08.2021
Dva sata sedmično za funkcionalnu pismenost nije dovoljno
Mirza Herco
19.08.2021
Da li je korisnije vakcinisati mlade u bogatim ili odrasle iz siromašnijih zemalja
Merima Dervišić
18.08.2021
Postojeće čitanke ne zadovoljavaju nastavničke ni učeničke potrebe
Mirza Ahmetović
17.08.2021
Kakve škole trebamo i zašto ih nemamo
Nenad Veličković
16.08.2021
Planiranje anarhijskog nihilizma
Dženeta Ajanić
13.08.2021
Američko udruženje pedijatrica: U školama svi treba da nose maske
Merima Dervišić
12.08.2021
Pismo direktora osnovne škole o inkluziji LGBTIQ+ đaka
Merima Dervišić
03.08.2021
Kakva si ti ništarija, Ahmede Nurudine
Mirza Herco
30.07.2021
Da bi motivisale učenice, nastavnice moraju raditi više
Maksuda Muratović
30.07.2021
Elitna odjeljenja
Maksuda Muratović
28.07.2021
U Kini djeca nevakcinisanih roditelja neće moći u školu u septembru
Merima Dervišić
27.07.2021
Historija – da ili ne
Arifa Isaković
26.07.2021
Sindikat obrazovanja u Chicagu gradskim vlastima uputio zahtjeve
Merima Dervišić
26.07.2021
Filmska lektira za fiziku
Amna Dervišagić
23.07.2021
Konvencije o pravima djeteta u BiH u slučaju djece s dijabetesom
Edina Međić
22.07.2021
Pravilnik jedno, praksa nešto sasvim drugo
Mirza Herco
22.07.2021
Većina nastavnika nezadovoljna je čitankama
Mirza Ahmetović
19.07.2021
Matematička lektira
Dženeta Ajanić
17.07.2021
Postoji način da mnogo više djece, od sadašnjih 17,2 posto, ide u vrtiće
Rubina Čengić
14.07.2021
Univerzitet u Manchesteru nastavit će sa online predavanjima
Merima Dervišić
13.07.2021
Epilepsija u razredu
Amna Dervišagić
12.07.2021
Rešavati, a ne nadzirati i kažnjavati
Miloš Janković
10.07.2021
Devetogodišnja osnovna škola u BiH je kao zgrada bez temelja
Arifa Isaković
09.07.2021
Mnogo je pitanja bez odgovora
Anera Zagrljača
08.07.2021
Ovo je najbolji posao na svijetu
Orhan Maslo
07.07.2021
Mora li moje dijete čitati lektiru na raspustu?
Merima Dervišić
07.07.2021
Svake godine se na naše obaveze doda nešto više
Amna Dervišagić
30.06.2021
Direktor škole napisao poruku za svakog od 459 đaka
Merima Dervišić
30.06.2021
U pripremi kvalitetnije obrazovanje budućih nastavnika i nastavnica
Rubina Čengić
29.06.2021
Tri kilograma klikera iz Švajcarske
Zehida Biorac Odobašić
29.06.2021
Stariji svakako napreduju, a mlađi...
Mirza Herco
28.06.2021
I neodobrene čitanke mogu poslužiti
Mirza Ahmetović
24.06.2021
Zašto su nastavnice sklonije depresiji nego druge odrasle osobe
Merima Dervišić
23.06.2021
Ekonomska liberalizacija visokog obrazovanja
Denis Berberović
21.06.2021
Bez izmjerene temperature nema ulaska u školu
Edina Karasuljić
21.06.2021
Mit o nenadoknadivom
Lejla Pehlivanović
21.06.2021
U Škotskoj će utakmice evropskog prvenstva gledati i u učionicama
Merima Dervišić
18.06.2021
Teški roditelji
Amna Dervišagić
17.06.2021
Novi zakon, stara nafaka
Nenad Veličković
16.06.2021
Do sada pristiglo 25 radova o bibliotekama iz cijele Bosne i Hercegovine
Školegijum redakcija
16.06.2021
Sedam minuta za tjelesno, tri za informatiku, a za fiziku manje od minut
Nusret Ahmetović
15.06.2021
Zbog čega sebi ne mogu dati dobru ocjenu
Edina Međić
14.06.2021
Sedmica zabranjenih knjiga
Merima Dervišić
12.06.2021
Opsada ili predaja
Miloš Janković
11.06.2021
Farsa demokratskih procedura – forma bez suštine
Dženeta Ajanić
10.06.2021
Isto kao direktori preduzeća
Rubina Čengić
10.06.2021
Za nastavnički posao nisu važne samo funkcionalne glasnice
Arifa Isaković
09.06.2021
Moj posao je nesiguran, sve je manje đaka
Fadil Kadrić
08.06.2021
Inovacije u nastavi
Maksuda Muratović
03.06.2021
Fizika ne smije biti učenje napamet
Maksuda Muratović
02.06.2021
Korona u doba nastave
Alma Šahović
01.06.2021
Nastavnici i nastavnice ne znaju kako se nositi sa seksualnim nasiljem u učionicama
Merima Dervišić
01.06.2021
Loš odziv, još se ne zna ko će analizirati komentare
Rubina Čengić
28.05.2021
Nerasprava o kurikulumu
Školegijum redakcija
27.05.2021
Fizička aktivnost može pomoći siromašnijoj djeci
Merima Dervišić
27.05.2021
Različita količina posla za istu plaću
Arifa Isaković
26.05.2021
Osnovci postaju analitičari
Nusret Ahmetović
25.05.2021
E, moja profesorice, da ti se vratiti da vidiš...
Anera Zagrljača
24.05.2021
Bilješka o ishodima učenja
Mirza Herco
24.05.2021
Prosvjetni nomadi iz Unsko-sanskog kantona
Almira Topić
22.05.2021
Uloga peškira kod usmene provjere znanja u online nastavi
Amna Dervišagić
20.05.2021
Doručak nakon zvona
Merima Dervišić
19.05.2021
Čitanka
Mirza Ahmetović
18.05.2021
Samo u učionici svi imaju iste šanse, online je nešto drugo
Saša Knežević
17.05.2021
Vrijednosti u našem društvu
Edina Međić
15.05.2021
Olakšice od 1.000 dolara za vakcinisane studente i studentice
Merima Dervišić
12.05.2021
Studenti i studentice traže uvođenje obaveznog testa o seksualnom pristanku
Merima Dervišić
11.05.2021
Teško je, ali ili radiš čestito ili nikako
Amila Islamović
10.05.2021
Kad nastavnica ne zna odgovor na pitanje učenika
Amna Dervišagić
07.05.2021
Škole treba otvoriti
06.05.2021
Decu treba naučiti kako da budu racionalno nepoverljivi, odgovorni građani
Miloš Janković
05.05.2021
Nema veze, ne odustajem
Dženeta Ajanić
03.05.2021
Nije normalno da svršeni osnovac ne zna da živi u 21. stoljeću
Arifa Isaković
30.04.2021
Učimo djecu da misle, a ne šta da misle
Amna Dervišagić
29.04.2021
Obrazovna arhitektura za svijet nakon pandemije
Merima Dervišić
28.04.2021
Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2021.
Školegijum redakcija
27.04.2021
Fiziku treba uvesti u prvi razred osnovne škole
Maksuda Muratović
26.04.2021
Vruć krompir u rukama prosvjetara
Almira Topić
24.04.2021
Dječiji vrtić je izložen, a ni škole nisu sigurne
Amna Dervišagić
23.04.2021
Zašto je Instagram za djecu loša ideja
Merima Dervišić
20.04.2021
Hoće li fakulteti primati nevakcinisane studente i studentice?
Merima Dervišić
14.04.2021
Bilješke na času trebale bi biti obavezne
Maksuda Muratović
13.04.2021
General u borbi za obrazovanje
10.04.2021
2 naprema 25 za Bern!
Arifa Isaković
09.04.2021
Umjetnost pomaže da spoznamo kako radi mozak
Amna Dervišagić
07.04.2021
Pismena vježba
Mirza Ahmetović
07.04.2021
5 praksi koje bi univerziteti trebali nastaviti i nakon pandemije
Merima Dervišić
06.04.2021
Antigona, Sokolo i postojanje smisla
Almira Topić
05.04.2021
Uloga lijeka za virus SARS-CoV-2 u obrazovanju ili kako smo shvatili da ne mislimo
Marko Ban
02.04.2021
Osnovci u školu moraju pješke
Merima Dervišić
01.04.2021
Eksperimenti u razrednoj nastavi
Edina Međić
31.03.2021
Za one koji misle da su crtani samo crtani
Amna Dervišagić
30.03.2021
Kad kasne važne informacije
Edina Međić
30.03.2021
Svako može pospremiti svoje
Amna Dervišagić
29.03.2021
Samo je odustajanje poraz
Nenad Veličković
29.03.2021
Samoupravljanje i ugled Univerziteta
Miloš Janković
27.03.2021
Pobijedili smo strah od javnog nastupa
Mirza Ahmetović
26.03.2021
Za mene su ovakvi ljudi poklon
Maksuda Muratović
25.03.2021
Za neke đake online nastava znači bolje akademske rezultate
Merima Dervišić
24.03.2021
Kada u razredu imamo ožalošćeno dijete
Amna Dervišagić
23.03.2021
Ne moramo čekati da STEM postane zvanični dio nastave
Maksuda Muratović
22.03.2021
Između onog čemu učimo djecu i onog što im zaista treba
Amna Dervišagić
19.03.2021
U JU Gimnazija Živinice koriste nekonferencije
Maksuda Muratović
18.03.2021
Prvo riješiti postojeće probleme
Arifa Isaković
17.03.2021
28 godina od zabrane joge u školama u Alabami
Merima Dervišić
16.03.2021
Već od druge godine djeca mogu učiti da kuhaju
Merima Dervišić
10.03.2021
KWL tabela
Mirza Ahmetović
09.03.2021
Francuska omladina i pandemija
Merima Dervišić
08.03.2021
Prosvjetari naglašavaju da smo, brinući se o fizičkom, zanemarili mentalno zdravlje
Rubina Čengić
05.03.2021
Stvaramo novo ministarstvo; najveća pobjeda je fond za nauku od tri miliona konvertibilnih maraka
Nenad Veličković
02.03.2021
Pripravnici, papirologija i klikeri
Maksuda Muratović
27.02.2021
Čas odjeljenske zajednice
Maksuda Muratović
25.02.2021
Bolesna djeca ne trebaju ići u školu
Merima Dervišić
23.02.2021
Osim pandemije, postoje i epidemije, ali djeca ne uče o tome
Arifa Isaković
22.02.2021
Režimska patriotska tiranija
Miloš Janković
22.02.2021
Podcasting u službi učenja
Amna Dervišagić
19.02.2021
Prepisivanje i varanje na testovima
Maksuda Muratović
18.02.2021
Škola mišljenja i linija slaganja
Edina Međić
17.02.2021
Ljeto je za igru, a ne dodatne časove
Merima Dervišić
16.02.2021
Šta su uopšte obrazovni ciljevi u nastavi književnosti i ko ih postavlja?
Almira Topić
15.02.2021
Realno vrijeme je nerealno
Arifa Isaković
13.02.2021
Pravda, ispravnost, profit i tehničko znanje
Miloš Janković
12.02.2021
Kurikulis pubis
Nazor Ćitać
11.02.2021
Kina želi spriječiti feminizaciju muške djece
Merima Dervišić
11.02.2021
Dobrodošli u antropocen!
Seno Turković
10.02.2021
Zakoni su nam prenormirani
Rubina Čengić
09.02.2021
Pitaju me zašto mi to treba, ali sam nabavila uređaj za mjerenje zagađenja
Amna Dervišagić
08.02.2021
Reformski akti urađeni su usprkos vlastima, a ne zahvaljujući njima
Rubina Čengić
06.02.2021
Džaba analize, greške, tužbe, kad su podobni najbolji
Rubina Čengić
04.02.2021
Origami u službi učenja fizike
Amna Dervišagić
03.02.2021
Treba li omogućiti ponavljanje razreda zbog pandemije
Merima Dervišić
02.02.2021
Djeca vam se smiju
Nazor Ćitać
01.02.2021
U Brčko po prolaznu ocjenu?
Adnan Pečković
30.01.2021
Pomoć djeci ili izraz nepovjerenja
Maksuda Muratović
29.01.2021
Zašto su nam potrebne drugačije igračke
Merima Dervišić
28.01.2021
Smisao međunarodnih testiranja
Edina Međić
25.01.2021
Besplatni, pod kontrolom politike ili bez njih
Miloš Janković
21.01.2021
Radijem se emituje muk
Nenad Veličković
21.01.2021
Zašto je period od druge do sedme godine života bitan za razvoj mozga
Merima Dervišić
21.01.2021
Milorad Dodik na času vjeronauke
Seno Turković
20.01.2021
Ništa nije isto kao prije 20 godina, osim udžbenika
Maksuda Muratović
19.01.2021
Kafa s profesoricama na raspustu
Nazor Ćitać
18.01.2021
Da li metodologija tjera na kršenje zakona?
Arifa Isaković
18.01.2021
Voz u snegu
Dejan Ilić
16.01.2021
Oproštaj s Hogswartom
Nenad Veličković
15.01.2021
Nezainteresovanost đaka za takmičenja
Amna Dervišagić
15.01.2021
Samopovređivanje
Mirza Ahmetović
14.01.2021
Zašto igrati videoigrice sa porodicom
Merima Dervišić
12.01.2021
Ovo nije škola!
Maja Abadžija
11.01.2021
Drvo problema protiv lošeg uspjeha
Maksuda Muratović
07.01.2021
Tango, kino Zovo i plišana igračka
Zoran Ćatić
06.01.2021
Direktori škola u Engleskoj tuže ministarstvo
Merima Dervišić
05.01.2021
Zakon spojenih posuda
Maksuda Muratović
31.12.2020
Kritičko mišljenje je kada nastavnik kritikuje učenika
Arifa Isaković
30.12.2020
Zašto je prihvatljivo da djeca misle da Djed Mraz postoji
Merima Dervišić
30.12.2020
Kako približiti rezultate i preporuke međunarodnog istraživanja
Nenad Veličković
29.12.2020
Magija na času fizike
Amna Dervišagić
28.12.2020
Odgoj i obrazovanje u naslovu
Zoran Ćatić
25.12.2020
Teorije zavjere
Mirza Ahmetović
25.12.2020
Mnogo korisnih istraživanja provedeno je tokom 2020. godine
Merima Dervišić
24.12.2020
Neformalni sažetak informisanja o temi obrazovanja u bh. medijima
Nenad Veličković
23.12.2020
Tehnika Šest šešira
Maksuda Muratović
22.12.2020
Obrazovne vlasti koriste prava, ali ne ispunjavaju obaveze
Arifa Isaković
21.12.2020
Za normalnu nastavu vakcinacija školskog osoblja je prioritet
Merima Dervišić
16.12.2020
Kad je Sheldon Cooper gost na času fizike...
Amna Dervišagić
15.12.2020
Šta ćeš biti kad porasteš?
Zoran Ćatić
14.12.2020
Heroji pandemije
Edina Međić
12.12.2020
Treba uskladiti nastavne planove srodnih predmeta
Maksuda Muratović
11.12.2020
Google kursevi kao konkurencija fakultetskom obrazovanju
Merima Dervišić
10.12.2020
Ako su informacije iz TIMSS istraživanja biseri, ko su svinje?
Nenad Veličković
09.12.2020
Ko to tamo puca?
Enes Kurtović
08.12.2020
Pitanje stila, ali i povjerenja
Maksuda Muratović
07.12.2020
Teže, ali ljepše
Amna Dervišagić
05.12.2020
Fali mi potvrda
Samir Lemeš
04.12.2020
Kockice za jamb dobrodošle na čas fizike
Maksuda Muratović
03.12.2020
Zašto je volontiranje korisno za djecu u neizvjesnim vremenima
Merima Dervišić
01.12.2020
Kuhinja kao laboratorija
Maksuda Muratović
30.11.2020
Uloga odjeće u nastavi
Amna Dervišagić
30.11.2020
Jedan sat i jedan posto
Arifa Isaković
30.11.2020
Vakcinacija u potiljak
Nenad Veličković
27.11.2020
Pokret Loši đaci na Tajlandu traži promjene u državi
Merima Dervišić
23.11.2020
Izumiranje dinosaura
Irhad Suljić
21.11.2020
Humor na času
Amna Dervišagić
18.11.2020
Nakon lockdowna neka djeca zaboravila su koristiti pribor za jelo
Merima Dervišić
17.11.2020
Svjetsko, a hrvatsko
Nenad Veličković
16.11.2020
Nauka je važna, ali često biva zloupotrijebljena
Maksuda Muratović
13.11.2020
Najsiromašnija djeca na velikom gubitku
Merima Dervišić
13.11.2020
Neophodno je podsticati razvoj dječije kreativnosti i poticati njihovu samostalnost
Rubina Čengić
12.11.2020
Provjera znanja bez imena i ocjene
Maksuda Muratović
10.11.2020
Mikroskop zalutao u učionicu
Amna Dervišagić
09.11.2020
Zašto univerzitet u Bristolu testira drogu za studente?
Merima Dervišić
05.11.2020
Poruka u boci
Mirza Ahmetović
30.10.2020
Breza, sretno!
Irhad Suljić
29.10.2020
Avatari za lakše učenje stranih jezika i drugih predmeta
Amna Dervišagić
28.10.2020
Pandemija i procvat mikroškola
Merima Dervišić
27.10.2020
Nastavnica u kombinovanoj nastavi
Edina Međić
26.10.2020
Nema istraživanja, znanja, lijekova, dijagnoza...
Edo Marić
26.10.2020
I nastavnica uči dok je živa
Maksuda Muratović
23.10.2020
Kritičko mišljenje i vrijednosti zajednice protiv teorija zavjere
Merima Dervišić
23.10.2020
Ministar u Zemlji društvenih mreža
Rubina Čengić
23.10.2020
Kombinovani model
Mirza Ahmetović
22.10.2020
Za boju čaja odgovorna je difuzija, a za plač od luka syn-Propanethial-S-oxide
Amna Dervišagić
20.10.2020
Национална вриједност и политичко јединство
Vedad Smailagić
19.10.2020
Nauku treba uvesti u petom razredu
Maksuda Muratović
16.10.2020
Pokazali dobre nastavne prakse, iz kojih nastavnice širom svijeta mogu učiti
Rubina Čengić
16.10.2020
Mladima sa depresijom dati šansu da parcijalno polažu ili odgode ispite
Merima Dervišić
15.10.2020
Trema i strah od javnog nastupa
Maksuda Muratović
14.10.2020
Desant na šikaru
Nenad Veličković
13.10.2020
Koronavirus nije toliko opasan za djecu, ali jeste za mlade
Merima Dervišić
09.10.2020
Kokošarenje po skraćenom postupku
Nenad Veličković
08.10.2020
Igrom djeca stiču kompetencije
Edo Marić
07.10.2020
Pandemija i univerziteti širom svijeta
Merima Dervišić
07.10.2020
Dan učitelja
Edina Međić
05.10.2020
Eratostenov eksperiment u Živinicama
Maksuda Muratović
30.09.2020
Malo o zvuku
Amna Dervišagić
30.09.2020
A onda su se pojavili vatrogasci – kao kad u filmu negativci samo što nisu pobijedili, ali se pojavi konjica
Irhad Suljić
30.09.2020
Djeca kao faktor planiranja u obrazovanju
Nenad Veličković
29.09.2020
Trka s pet vremena
Irhad Suljić
25.09.2020
Grad New York još jednom odlaže početak nove školske godine
Merima Dervišić
25.09.2020
U školama u Bristolu istraživat će se zaraza među đacima
Merima Dervišić
24.09.2020
Đaci bolje razumiju i više nauče
Maksuda Muratović
23.09.2020
Djeca koja odrastaju u zelenilu imaju viši IQ
Merima Dervišić
10.09.2020
Obične junakinje: Irena Sendler, Diana Budisavljević, Kate Evans
Dejan Ilić
09.09.2020
Posljedice mogu biti veće od fizičkog međuvršnjačkog nasilja
Rubina Čengić
07.09.2020
Obrazovanje je prostor za rast
Rubina Čengić
04.09.2020
Sloboda u školi
Nenad Veličković
02.09.2020
Savjeti za roditelje pred novu školsku godinu
Merima Dervišić
01.09.2020
Djeca trebaju učiti praktične vještine koje život čine lakšim
Maksuda Muratović
31.08.2020
Čelnici sindikata rade prvenstveno za svoju korist, a ne za radnike
Marina Stojaković
31.08.2020
Online nastava – online čitanke
Nenad Veličković
29.08.2020
Dva citata i jedno lukavo pitanje
Nenad Veličković
27.08.2020
Lov na svjetlost ili svjetlopis trebao bi biti dio nastave
Amna Dervišagić
27.08.2020
U Madridu će nova školska godina početi nastavničkim štrajkom
Merima Dervišić
26.08.2020
Mala anketa za teške spoznaje
Amna Dervišagić
25.08.2020
Obrazovanje treba reformu, ali vlast treba loše obrazovanje
Školegijum redakcija
24.08.2020
Upravljanje razredom – sedam grešaka i sedam rješenja koje nudi nauka
Merima Dervišić
21.08.2020
Online nastava – za i protiv
Saša Knežević
20.08.2020
Površna i neznalačka improvizacija
Nenad Veličković
19.08.2020
Film
Mirza Ahmetović
17.08.2020
Gimnazijalke iz Bosanske Krupe odbrojavale sekunde do polijetanja rakete
Amna Dervišagić
13.08.2020
Obrnuta učionica kao rješenje
Maksuda Muratović
12.08.2020
Nazad u školske klupe prepolovljene pilama
Merima Dervišić
11.08.2020
Obrazovna inicijativa kao borba za pravedno obrazovanje
Marina Stojaković
09.08.2020
Analiza treba dati odgovore, a ne praksa
Edina Međić
03.08.2020
Ulice oko škola zatvoriti za saobraćaj i tako dobiti dodatni prostor
Merima Dervišić
03.08.2020
Više od 50% đaka s natprosječnim sposobnostima ne prolazi dobro u školi
Maksuda Muratović
03.08.2020
Strah od odgovornosti ili neuspjeha
Amna Dervišagić
03.08.2020
Višak šaka za stolom za obaranje ruku
Nenad Veličković
03.08.2020
Ivica Vanja Rorić: Više gube djeca nego izdavači koji ostaju bez posla
Rubina Čengić
30.07.2020
Vitalno postihnuće
Nenad Veličković
30.07.2020
Od akuzativa i novog vokabulara do kolonijalizma i ljudskih prava
Marina Stojaković
29.07.2020
Grad New York plaćat će dnevnu skrb za 100 hiljada djece
Merima Dervišić
27.07.2020
Kako s djecom pričate o pandemiji?
Merima Dervišić
24.07.2020
Per prevara ad astra
Osman Zukić
23.07.2020
Dragi roditelji, pedijatri, ministri...
Maksuda Muratović
22.07.2020
Nije lako zapamtiti sva nova imena u razredu, ali i za to postoji način
Amna Dervišagić
21.07.2020
Nova normalna škola
Enes Kurtović
20.07.2020
Direktori škola trebaju biti dio pregovaračkog tima o kolektivnom ugovoru
Marina Stojaković
20.07.2020
Šta znamo o rizicima koje koronavirus predstavlja za djecu školskog doba
Merima Dervišić
18.07.2020
Monitori u polumraku
Nenad Veličković
16.07.2020
Oportunizam i politika ćutnje
Marina Stojaković
13.07.2020
Uramljeni junoša
Marko Ban
11.07.2020
Mogle bi ići u drugi krug, ali...
Amna Dervišagić
09.07.2020
Uloga grupe Queen u podučavanju fizike
Amna Dervišagić
08.07.2020
Menstruacija u toku pandemije
Merima Dervišić
07.07.2020
Treba prestati djecu učiti da je prevođenje učenje jezika
Marina Stojaković
06.07.2020
10 hiljada snimljenih časova kao plan B za septembar
Merima Dervišić
03.07.2020
Vlada imenovala pregovarački tim
Rubina Čengić
01.07.2020
Rezultati konkursa za Nagradu Šukrija Pandžo 2020.
Školegijum redakcija
01.07.2020
Protuzakonito izabrani predstavnici
Marina Stojaković
29.06.2020
TikTok i mikroučenje/male lekcije
Merima Dervišić
27.06.2020
Pristigli radovi na konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2020.
Školegijum redakcija
26.06.2020
Ima načina da se đaci potaknu da misle, samo treba vremena i truda
Maksuda Muratović
26.06.2020
Veliko srce, pogled svisoka i pumpe koje hrane mozak i srce
Amna Dervišagić
25.06.2020
Djeca ne vole gimnaziju jer...
Amna Dervišagić
24.06.2020
(Ni)gdje s njima
Adnan Pečković
23.06.2020
Kako škole mogu pomoći đacima koji nemaju stabilnu internet-konekciju
Merima Dervišić
22.06.2020
Phet simulacije u nastavi fizike
Maksuda Muratović
20.06.2020
Saradnja porodice i škole
Edina Međić
19.06.2020
(Ne)spremnost nastavnika
Mirza Ahmetović
18.06.2020
Kako je izgledao povratak u školu širom svijeta
Merima Dervišić
17.06.2020
Još 10 dana za radove
Školegijum redakcija
08.06.2020
Ovaj svijet se preporađa
Marina Stojaković
04.06.2020
Britanska vlada ohrabruje odrasle da se besplatno školuju u vrijeme karantina
Merima Dervišić
03.06.2020
Mobilna mreža 5G
Amna Dervišagić
02.06.2020
Popušite, studenti!
Nenad Veličković
01.06.2020
Sve što se ne vidi
Maksuda Muratović
01.06.2020
Djeca su hrabra i pametna, samo ih treba potaknuti
Marina Stojaković
01.06.2020
Deset metara za studente
Nenad Veličković
01.06.2020
O mogućem rješenju za egzistencijalno mrcvarenje radnika Zemaljskog muzeja
Nenad Veličković
29.05.2020
Poruka dečaka iz pakla: Hellboy
Dejan Ilić
29.05.2020
KJKP Park: Moje dvije bašte
Irhad Suljić
29.05.2020
Kako nam kokice mogu pomoći da bolje razumijemo uticaj pritiska i temperature na brzinu kretanja?
Amna Dervišagić
29.05.2020
Šta smo naučile tokom pandemije
Merima Dervišić
28.05.2020
Učenice iz BiH nisu mogle razgovarati s astronautom – bile su na online nastavi
Amna Dervišagić
27.05.2020
Mišljenje učenika i učenica
Edina Međić
26.05.2020
Privilegija je jedino što ocjenjujemo u doba pandemije
Merima Dervišić
23.05.2020
KJKP Rad – Front u pozadini
Irhad Suljić
22.05.2020
Škola za malinare
Enes Kurtović
20.05.2020
Kabineti fizike nemaju opremu za eksperimente
Maksuda Muratović
19.05.2020
Trebaju li škole plaćati internet nastavnicama
Merima Dervišić
15.05.2020
Podijeli ako se slažeš
Samir Lemeš
14.05.2020
Dio nas kojeg se svakodnevno odričemo (Vodovod i kanalizacija, 2. dio)
Irhad Suljić
13.05.2020
Zašto videopozivi toliko umaraju
Merima Dervišić
11.05.2020
Leševi putuju u Sarajevo
Nenad Veličković
09.05.2020
Stripovi kao alat
Maksuda Muratović
07.05.2020
Najbolje rukavice su one za pranje mozga
Egon Muljica fon Alchak
06.05.2020
Šta ja to radim?
Nenad Veličković
05.05.2020
Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2020.
Školegijum redakcija
05.05.2020
Elektrodistribucija
Irhad Suljić
04.05.2020
Ništa vas ne čujem
Anes Osmić
04.05.2020
Zdravstvo u improvizatoriju
Nenad Veličković
04.05.2020
Kao Dodikova predizborna kampanja
Saša Buljević
30.04.2020
Kako će škola izgledati (ako se vratimo na nastavu)
Merima Dervišić
30.04.2020
Za svako pitanje postoji odgovor
Amna Dervišagić
29.04.2020
Ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa
Rubina Čengić
29.04.2020
Konkluzija u džipu
Marko Ban
28.04.2020
O platama prosvjetara odlučivat će struka
Rubina Čengić
28.04.2020
Čarolija cijevi
Irhad Suljić
27.04.2020
Online nastava odvija se uspješno, iznad očekivanja
Rubina Čengić
27.04.2020
Sandman Neila Gaimana kao specifični obrazovni roman
Dejan Ilić
24.04.2020
Aleksandra Elbakian – Robin Hood savremene nauke
Samir Lemeš
24.04.2020
Ocjena iznad svega?
Mirza Ahmetović
24.04.2020
Štala, pašnjak, štala, pašnjak
Enes Kurtović
23.04.2020
Zamislite da naša država odluči da počne ulagati u budućnost
Edina Međić
23.04.2020
Dan planete Zemlje u online učionici
Maksuda Muratović
22.04.2020
Inspekcija kao tehnološki višak
Nenad Veličković
22.04.2020
Grah i pravoslavne kašike
Egon Muljica fon Alchak
21.04.2020
Neki univerziteti povratak na nastavu planiraju tek 2021. godine
Merima Dervišić
21.04.2020
Povratak u vrtiće – čeka li nas isto
Jeppe Wedel-Brandt
20.04.2020
Prosvjetare bole ramena – nose težak teret odgovornosti
Amna Dervišagić
20.04.2020
Pogrešno podučavamo
Maksuda Muratović
17.04.2020
Platforme su bolje rješenje, na Viberu roditelji preuzimaju kontrolu
Enes Butković
17.04.2020
Trebaju li svi dobiti prolaznu ocjenu u vrijeme pandemije?
Merima Dervišić
16.04.2020
Od euforije do pregorijevanja
Lamija Begagić
15.04.2020
Virus, penzioneri i 5G mreža
Egon Muljica fon Alchak
15.04.2020
Kad špagete procvjetaju
Enes Kurtović
13.04.2020
Gdje ministarstva zakažu, struka spašava
Merima Ražanica
13.04.2020
Nastavnice predviđaju ocjene za otkazane ispite
Merima Dervišić
11.04.2020
Uticaj virusa na potenciju
Egon Muljica fon Alchak
06.04.2020
Korisne lekcije roditelja djece s poremećajem autističnog spektra za doba pandemije
Merima Dervišić
01.04.2020
Pojedinci kriju zdravstvene probleme
Adnan Pečković
31.03.2020
Organizovali smo je kako smo znali
Edina Međić
30.03.2020
Štiti li maska od virusa ozada?
Egon Muljica fon Alchak
28.03.2020
Škole u ekranima
Adnan Pečković
27.03.2020
Online nastava u očima nastavnika
Mirza Ahmetović
26.03.2020
Krečenje u nedoba
Nenad Veličković
25.03.2020
Uputstva za online nastavu u vrijeme pandemije
Merima Dervišić
24.03.2020
Pandemija i nespremnost škola za online učenje
Merima Dervišić
23.03.2020
Mobiteli u nastavi
Adnan Pečković
21.03.2020
Valja naučiti učiti
Amna Dervišagić
18.03.2020
Hranu ne treba koristiti kao nagradu ili kaznu
Merima Dervišić
14.03.2020
Gimnazijalci iz Bosanske Krupe s lakom za nokte ušli u finale International STEM-a
Amna Dervišagić
13.03.2020
Strah od (utopije) zombija/živih mrtvaca
Dejan Ilić
13.03.2020
Oprez, panika i zdrav razum
Egon Muljica fon Alchak
12.03.2020
Hir, hir, niko nije kriv
Nenad Veličković
11.03.2020
Ah, ti roditelji…
Maksuda Muratović
10.03.2020
Podvedi me nježno
Nenad Veličković
08.03.2020
Korona virus i nastava na daljinu
Merima Dervišić
07.03.2020
Očev i majčin posao
Mirza Ahmetović
03.03.2020
Nema smisla dok ne bude individualnog vrednovanja rada
Maksuda Muratović
29.02.2020
Adolescenti/ce i kafa
Merima Dervišić
28.02.2020
Ponekad i ne slutimo šta sve djeca razumiju
Amna Dervišagić
27.02.2020
Marionetska demokratija
Nenad Veličković
27.02.2020
Roditelji nisu obučeni za roditeljstvo
Edina Međić
26.02.2020
Sloboda u Prijedoru (?)
Enes Kurtović
26.02.2020
Djeci treba vratiti kreativnost i prijateljstvo
Lejla Kovačević
24.02.2020
You-tu-be-ha-es
Lamija Begagić
21.02.2020
Kako je sjedenje povezano s depresijom
Merima Dervišić
20.02.2020
Učitelj svom djetetu
Amna Dervišagić
19.02.2020
Prvi put s Pisom na izbore
Nenad Veličković
19.02.2020
Učeničke zadruge: Radišna Mladost iz Foče
Enes Kurtović
18.02.2020
Eshatologija i futurologija iz močvare
Dejan Ilić
18.02.2020
Hladna glava u učionici
Maksuda Muratović
17.02.2020
Internet
Mirza Ahmetović
15.02.2020
Nauka o pričanju na času
Merima Dervišić
14.02.2020
Status studenta na Facebooku isto što i psovka asistenta u učionici
Rubina Čengić
13.02.2020
Ni nastavnicima nije lako biti novi kolačić
Maksuda Muratović
12.02.2020
Dobar glas daleko se čuje
Maksuda Muratović
11.02.2020
Obrazovanje o lažnim vijestima već u osnovnoj školi
Merima Dervišić
10.02.2020
Aplikacija za lakši put do zaposlenja
Midheta Omić
08.02.2020
Uvid u nastavu i susreti s kolegama unapređuju kompetencije
Maksuda Muratović
07.02.2020
Kad se male ruke slože
Enes Kurtović
07.02.2020
Čas odjeljenske zajednice
Mirza Ahmetović
06.02.2020
Šta poslije PISA-e?
Edina Međić
06.02.2020
Kako obrazovati dječake da ne postanu nasilnici?
Merima Dervišić
05.02.2020
Ima STEM-a, nema STEM-a
Ilhana Dukić
04.02.2020
Manipulatori u učionici
Amna Dervišagić
03.02.2020
Razmišljam da napravim priručnik za eksperimente, ali mi za to treba kredit
Amna Dervišagić
27.01.2020
Strategija bez pokrića
Marina Stojaković
25.01.2020
Učitelj lutkar
Osman Zukić
24.01.2020
Psihijatrice od društvenih mreža traže podatke i novac za istraživanje
Merima Dervišić
23.01.2020
Ledeni dječak
Amna Dervišagić
22.01.2020
Nastavnici vagaju da li je to prihvatljivo ponašanje
Maksuda Muratović
21.01.2020
Škole tuže proizvođača elektronskih cigareta zbog epidemije među mladima
Merima Dervišić
20.01.2020
Roman o novčiću
Mirza Ahmetović
18.01.2020
Ne studira ti se više? Nema problema! Ili ima?
Marina Stojaković
17.01.2020
Imaju funkcionalno znanje, ali i problem s čitanjem i pisanjem
Arifa Isaković
16.01.2020
Naučna fantastika i fantazija u kurikulumu veronauke
Dejan Ilić
15.01.2020
Roditeljski sastanak
Marko Ban
15.01.2020
Škola kao sigurna zona
Lamija Begagić
14.01.2020
Bolja plaća neće poboljšati motivaciju nastavnica
Merima Dervišić
13.01.2020
Od izrabljivanja do dana za pamćenje
Maksuda Muratović
10.01.2020
Plavom tipkom do Mjeseca
Amna Dervišagić
09.01.2020
Slobodan dan za proteste
Merima Dervišić
06.01.2020
Vojnici UN-a i samohrane majke tinejdžerke
Merima Dervišić
31.12.2019
Budimo prijatelji
Edina Međić
28.12.2019
Ipak biram smanjenje obima posla
Arifa Isaković
27.12.2019
Po čemu se pamte direktori
Maksuda Muratović
26.12.2019
Osamnaesti čas: Napojnica
Ferhat-beg Vuković
25.12.2019
Najbolji način da učimo je da u 15% slučajeva griješimo
Merima Dervišić
24.12.2019
Naučna fantastika u službi akademske karijere
Samir Lemeš
23.12.2019
Vijeće mladih Brčko distrikta traži stipendije
Adnan Pečković
20.12.2019
Vrtlog dobrote i nade
Nenad Veličković
19.12.2019
Sedamnaesti čas: Ruždija sa Bara
Ferhat-beg Vuković
18.12.2019
Solidarnost je jača od sažaljenja
Školegijum redakcija
17.12.2019
Pilot-projekat u Dublinu: nema više zadaće za osnovce
Merima Dervišić
16.12.2019
...- --- .-.. .. -- / - . znači volim te
Amna Dervišagić
12.12.2019
Oni imaju stav o tome kakvu školu žele i šta bi bilo da je nema
Edina Međić
11.12.2019
Historija je pogrešno postavljena
Arifa Isaković
10.12.2019
Ocjenjivanje
Mirza Ahmetović
09.12.2019
Priče ili anegdote iz života velikana
Amna Dervišagić
07.12.2019
Svijetla tačka na beskraju tunela
Nenad Veličković
06.12.2019
Šta uslovljava želju za studiranjem
Merima Dervišić
06.12.2019
Projekat Dositej i treća sreća s 27 miliona KM
Enes Kurtović
05.12.2019
Sveti Sava na zidu, Dositej u ormaru
Enes Kurtović
04.12.2019
Evo zašto nam je kako nam je
Nenad Veličković
04.12.2019
Odjava
Nenad Veličković
04.12.2019
Pepezjanija
Nenad Veličković
03.12.2019
Ispod prosjeka, u zadnjoj četvrtini od 80 zemalja
Školegijum redakcija
03.12.2019
Pročitajte PISA 2018 Izvještaj za BiH
Školegijum redakcija
03.12.2019
BiH prvi put uključena
Školegijum redakcija
02.12.2019
Ajtizacija
Nenad Veličković
02.12.2019
Originalni anđeo
Dejan Ilić
02.12.2019
Vjerodostojni i međunarodno mjerljivi pokazatelji rezultata obrazovanja
Školegijum redakcija
01.12.2019
Jedno ili dva ministarstva
Nenad Veličković
01.12.2019
Lastavica nisko leti pred kišu jer padne pritisak, pa i mušice lete niže
Amna Dervišagić
30.11.2019
I Ajnštajn se zamislio oko paradoksa u šoljici
Maksuda Muratović
30.11.2019
Zakon u Kukuruzu
Nenad Veličković
30.11.2019
Na roditeljskom samo jedan roditelj
Midheta Omić
29.11.2019
Centar provincije
Nenad Veličković
29.11.2019
Zašto penzioneri žive u univerzitetskom kampusu
Merima Dervišić
29.11.2019
Kulikularna reforma
Nenad Veličković
28.11.2019
Neuspjeh đaka je neuspjeh nastavnika
Ljiljana Kranjc Tekavec
28.11.2019
Za šta spremamo djecu
Edina Međić
27.11.2019
Tri kamere
Nenad Veličković
27.11.2019
Istorijska sjedeljka
Nenad Veličković
26.11.2019
Neka svako preuzme svoju odgovornost
Edo Čelebić
26.11.2019
Nisu sva djeca za inkluzivno obrazovanje
Ines Kavalec
26.11.2019
Nastava fizike pokazala da je ova metoda učenja veoma korisna
Maksuda Muratović
23.11.2019
Da prava uđu u glavu
Adnan Pečković
22.11.2019
Šta razumiju petogodišnjaci, a ne razumije Federalna vlada
Lamija Begagić
21.11.2019
Nepodobni vojnik sa Krfa
Vanja Šunjić
21.11.2019
Tri prijedloga za kvalitetnije obrazovanje
Arifa Isaković
20.11.2019
Škole brinu o hrani za učenike koji je nemaju dovoljno
Merima Dervišić
20.11.2019
Zašto ukoso ako može ravno
Nenad Veličković
18.11.2019
Šume važnije od ljudi
Enes Kurtović
15.11.2019
Profesorica je malo pričala s njima…
Maksuda Muratović
14.11.2019
Nije bilo lako definisati vrijednosti modernog vremena
Saša Buljević
13.11.2019
Zašto svi moramo razumjeti nauku
Merima Dervišić
12.11.2019
Povodom malog istraživanja: kultura čitanja
Mirza Ahmetović
11.11.2019
Knjiga koju bi trebao pročitati svaki profesor istorije jer propituje granice znanja
Saša Buljević
09.11.2019
Najvažniji dio je klasifikacija
Amna Dervišagić
08.11.2019
Nije sotonistički već sekularni praznik
Saša Buljević
07.11.2019
Mogu li odrasli bar malo biti djeca?
Mirza Ahmetović
06.11.2019
Nacionalizam vs. nacionalizam
Saša Buljević
06.11.2019
Univerzitet nije zamišljen da služi ženama
Merima Dervišić
06.11.2019
Važnost mjerenja atmosferskog pritiska
Maksuda Muratović
02.11.2019
Radni dan đaka
Edina Međić
01.11.2019
Dok palme njišu grane
Enes Kurtović
31.10.2019
Đaci kao džokeri
Ines Haskić
30.10.2019
Besplatna školarina na fakultetima u Novom Meksiku
Merima Dervišić
30.10.2019
Naopaki čas i kamera na nastavi
Mirza Ahmetović
29.10.2019
Kultura i prosvjeta biće naša osveta?
Enes Kurtović
29.10.2019
Povodom dana osnivanja Mense: uloga pamćenja u nastavi fizike
Amna Dervišagić
28.10.2019
Zašto u američkim školama prestaju slaviti Halloween
Merima Dervišić
28.10.2019
Slijedi još jedna naopaka reforma
Arifa Isaković
26.10.2019
Baterija od limuna
Maksuda Muratović
23.10.2019
Znanje za čovjeka
Nenad Veličković
22.10.2019
Dečak koji je upregao vetar
Dejan Ilić
21.10.2019
Kurikulumi koji podržavaju fragmentirani obrazovni sistem
Arifa Isaković
21.10.2019
IT Akademija, Jala Brat i obrazovanje
Anes Osmić
17.10.2019
Inkluzivna nastava preko leđa nastavnika
Mirza Ahmetović
16.10.2019
Zagrli učiteljicu za bolje ponašanje u školi
Merima Dervišić
15.10.2019
Empatija, druga riječ za inkluziju
Nenad Veličković
14.10.2019
Vrata na kojima piše s. z. r. Oštrica
Irhad Suljić
12.10.2019
Klik na submit za škljoc aparatom na svemirskoj stanici
Amna Dervišagić
11.10.2019
Parada inteligencije
Samir Lemeš
09.10.2019
Je li nam u školi potrebna policija?
Merima Dervišić
09.10.2019
Neki od izvora spoznaje
Ferhat-beg Vuković
08.10.2019
Topla kuća u podnožju Bjelašnice
Irhad Suljić
08.10.2019
Mnogo je neusklađenosti
Rubina Čengić
07.10.2019
Izvini, gospođo reformo
Edina Međić
07.10.2019
Nekoliko reči za naše učitelje
Školegijum redakcija
05.10.2019
Meritokratija i emancipacija
Dejan Ilić
05.10.2019
Zagađenje bukom izaziva traume
Amna Dervišagić
04.10.2019
Program digitalnog odvikavanja za tinejdžere Južne Koreje
Merima Dervišić
03.10.2019
O izvorima filozofije – ekstaza, religija, umjetnost, znanost i svakodnevni život
Ferhat-beg Vuković
01.10.2019
Obrazovne vlasti ne razumiju inkluziju
Rubina Čengić
30.09.2019
Analiza pismene vježbe
Mirza Ahmetović
26.09.2019
Platforma osnovna.ba opet tema
Školegijum redakcija
25.09.2019
Novac je novac: duhanska industrija gradi škole
Merima Dervišić
25.09.2019
Šta je moral?
Ferhat-beg Vuković
24.09.2019
Treba nam institut za srednjovjekovnu Bosnu
Saša Buljević
24.09.2019
Pismenost i sjećanje
Enes Kurtović
21.09.2019
Mesto radnje: škola
Dejan Ilić
20.09.2019
Vole piće iz limenke, ali ne znaju o štetnosti aluminija
Amna Dervišagić
19.09.2019
Barbie lutke dobile izgled stvarnih žena značajnih za historiju
Merima Dervišić
18.09.2019
Fiskultura na časovima jezika i književnosti
Mirza Ahmetović
16.09.2019
Vuk, Petrol i Vitapur
Nenad Veličković
16.09.2019
Sindikat obrazovanja – društvo jednog lica
Nenad Veličković
14.09.2019
Brojke&postoci: Šestomjesečni obračun
Školegijum redakcija
12.09.2019
Najveći problemi u obrazovanju
Merima Dervišić
12.09.2019
Zašto i kako u Singapuru svi uče kodirati
Merima Dervišić
05.09.2019
Kako sam postala tehnološki višak
Amna Dervišagić
04.09.2019
Rezultati konkursa za nagradu Šukrija Pandžo
Školegijum redakcija
02.09.2019
Egipat kopira japanski sistem obrazovanja
Merima Dervišić
31.08.2019
Cedulja
Nenad Veličković
30.08.2019
Problematični đaci
Mirza Ahmetović
28.08.2019
Dan 7: Udisanje poezije
Lamija Begagić
28.08.2019
Dan 6: Na kraju krajeva
Lamija Begagić
27.08.2019
Natpis U Boga vjerujemo u školama SAD-a
Merima Dervišić
27.08.2019
A da promijenimo Okvirni?
Samir Lemeš
26.08.2019
Dan 5: Nije malo što je malo
Lamija Begagić
26.08.2019
Dan 4: Neočibne rejči
Lamija Begagić
25.08.2019
Dan 3: Ja, ja, ja
Lamija Begagić
24.08.2019
Dan 2: Normalni i nenormalni zec
Lamija Begagić
23.08.2019
Dan 1: Ne, nismo sami
Lamija Begagić
22.08.2019
Stranačke sofe i obrazovanje
Nenad Veličković
22.08.2019
Djeca koju roditelji umiruju dajući im mobitel ponašaju se gore
Merima Dervišić
20.08.2019
Djeca u Kantonu Sarajevo čekaju poštivanje prava na predškolsko obrazovanje
Irhad Suljić
19.08.2019
Djevojčice ne biraju STEM predmete jer su bolje u čitanju
Merima Dervišić
14.08.2019
Pomiriti obrazovanje i tržište rada
Adnan Pečković
14.08.2019
Bioritam
Mirza Ahmetović
08.08.2019
Dara više ne stanuje ovdje
Enes Kurtović
05.08.2019
Kako TV-program niske kvalitete zaglupljuje djecu (i pomaže populističkim političarima)
Merima Dervišić
02.08.2019
Nisu imali hrabrosti da nam kažu da smo razdvojeni po nacionalnoj osnovi
Anes Osmić
01.08.2019
Predložite temu i osvojite poklon
Školegijum redakcija
30.07.2019
Četiri lekcije za roditelje o seksualnom zlostavljanju djece
Merima Dervišić
29.07.2019
Škola u prirodi
Mirza Ahmetović
27.07.2019
Retardirani plan i program za djecu sa intelektualnim poteškoćama u razvoju
Anes Osmić
25.07.2019
Roditelji protiv LGBT časova
Merima Dervišić
23.07.2019
Ne stati na zmiju predrasuda
Nenad Veličković
22.07.2019
Oksimoron koji zorno oslikava stanje nauke i visokog obrazovanja u BiH
Samir Lemeš
22.07.2019
Djeca i novac
Merima Dervišić
19.07.2019
Možda jesam najlošiji nastavnik, ali mogu raditi na sebi
Mirza Ahmetović
18.07.2019
Upis u sudijskoj nadoknadi
Marko Ban
17.07.2019
Izvještavanje pod svadbenim velom ili uloga jedne svadbe u obrazovnom sistemu u BiH
Anes Osmić
17.07.2019
Šta je nama Amazon, a šta smo mi Amazonu?
Enes Kurtović
16.07.2019
Učenje o rodnim identitetima će pomoći učenicima da kritički misle o tome da je nešto prirodno ili normalno
Saša Buljević
16.07.2019
Izručenje bez osnova kao osnov za dobre prijateljske odnose
Irhad Suljić
15.07.2019
Plod stručne, intelektualne i moralne inercije
Nenad Veličković
15.07.2019
Nastavnici istorije u sjeni istorijskog falsifikata
Saša Buljević
12.07.2019
Mlijeko ili šta je istina
Ferhat-beg Vuković
10.07.2019
Elma Hodžić i Sanela Husić-Musabašić: Bajka o muzejskom kraljevstvu
Saša Buljević
09.07.2019
Životinje u učionici
Merima Dervišić
09.07.2019
Čitanka nije udžbenik
Mirza Ahmetović
08.07.2019
Preduniverzitetsko obrazovanje, what the facts
Nenad Veličković
08.07.2019
U potrazi za medijem
Dejan Ilić
06.07.2019
Fukare
Ferhat-beg Vuković
02.07.2019
Kulturno blago, fenomen ili pseudonauka na policama školskih biblioteka
Saša Buljević
01.07.2019
Starosna diskriminacija može se smanjiti obrazovanjem
Merima Dervišić
29.06.2019
Suđenjem Mladoj Bosni do kritičkog mišljenja
Saša Buljević
28.06.2019
I nastavnice bi u prirodu
Merima Dervišić
26.06.2019
Hiltijevka
Ferhat-beg Vuković
25.06.2019
Pogodite ko sam
Mirza Ahmetović
24.06.2019
Nije za žensko škola
Lamija Begagić
24.06.2019
Anketa koja spašava živote
Merima Dervišić
22.06.2019
Kada su emocije rukovodeći element političkog odlučivanja – odluke su pogrešne
Saša Buljević
21.06.2019
Drama ili lakrdija
Nenad Veličković
21.06.2019
Sibir
Ferhat-beg Vuković
20.06.2019
Djeca bez greške, a sistem bez razmišljanja
Lamija Begagić
20.06.2019
Higgsov bozon u Oštroj Luci
Enes Kurtović
14.06.2019
Neko je gurnuo ruku u nastavnikovu torbu
Mirza Ahmetović
13.06.2019
Pojo vuk konje
Irhad Suljić
11.06.2019
Samoubistvo treće na listi uzroka smrti djevojčica od 10 do 14 godina u SAD-u
Merima Dervišić
11.06.2019
Jedan čas – jedan kviz – ponovljeno gradivo iz cijelog polugodišta
Mirza Ahmetović
09.06.2019
Stidite li se svoje maturantske slike?
Enes Kurtović
08.06.2019
Gospođa direktorka
Anes Osmić
06.06.2019
U školi Doull u Denveru joga umjesto kazne
Merima Dervišić
06.06.2019
Opšti osvrt na Istočnu i Zapadnu Evropu
Saša Buljević
01.06.2019
Istoriografija i politička kultura u Srbiji
Saša Buljević
01.06.2019
Izložba Jugoslavija 1989.
Saša Buljević
01.06.2019
Slom socijalizma kao okosnica promjene u istočnoevropskim društvima
Saša Buljević
30.05.2019
Treba je ugraditi u obaveznu nastavu, bar za djecu koju to interesuje
Adnan Bajrović
28.05.2019
Skype pomaže da se u nastavi prošire znanja, ali i steknu prijatelji
Merima Dervišić
27.05.2019
Mi smo malo zaribali
Rubina Čengić
27.05.2019
Slabo divanim mađarski
Enes Kurtović
24.05.2019
Medalja s Infomatrixa za BiH ove godine kao kiše
Irhad Suljić
23.05.2019
Deveti čas: Šta je metafizika
Ferhat-beg Vuković
21.05.2019
Šta nam je važnije – popljuvana vrata učionice ili zdravlje djeteta
Damir Dvorniković
20.05.2019
Pidžama nije adekvatna odjeća za roditelje koji dolaze u školu
Merima Dervišić
20.05.2019
Jedna od 60 kockica u svemir ide iz BiH
Amna Dervišagić
17.05.2019
Čega se škola stidi, tome se djeca raduju
Anes Osmić
16.05.2019
U Arizoni poništili zakon koji diskriminira LGBT
Merima Dervišić
15.05.2019
Osmaši iznenadili stavovima o kažnjavanju i školovanju kod kuće
Nastavnica koja čeka godišnji
30.04.2019
Kakvo seksualno obrazovanje imaju zemlje širom svijeta
Merima Dervišić
30.04.2019
Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo
Školegijum redakcija
27.04.2019
Zbog naknade od 3 KM direktor završio na sudu
Adnan Pečković
27.04.2019
Škole u Barseloni čiste školske biblioteke od stereotipa i seksizma
Merima Dervišić
24.04.2019
Osmi čas – Klasifikacija znanosti
Ferhat-beg Vuković
23.04.2019
Rupa po rupa – zakrpa
Enes Kurtović
23.04.2019
Inspekcija uređuje SPUS
Irhad Suljić
20.04.2019
Nezamislivo je da učenice izostaju iz škole zbog menstruacije
Merima Dervišić
18.04.2019
Sedmi čas: Filozofsko preispitivanje znanosti
Ferhat-beg Vuković
16.04.2019
Zagađenje zraka može imati katastrofalne posljedice po zdravlje ljudi
Merima Dervišić
16.04.2019
Novi naziv predmeta bi mogao biti Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost
Merima Ražanica
12.04.2019
Šesti čas: znanost i nauka
Ferhat-beg Vuković
09.04.2019
Mene mama šalje u školu samo da joj ne smetam kući
Anes Osmić
08.04.2019
Muke po bolonji
Nenad Veličković
08.04.2019
U Velikoj Britaniji kazne za roditelje čija djeca izostaju zbog jeftinih odmora
Merima Dervišić
05.04.2019
Čas peti: Odnos filozofije i znanosti
Ferhat-beg Vuković
02.04.2019
Izložba Plavi artizam u Umjetničkoj galeriji BiH
Saša Buljević
30.03.2019
Stereotipi su prvi korak ka netoleranciji
Sandra Josović
30.03.2019
15.000 nastavnika štrajkuje u Rabatu
Merima Dervišić
30.03.2019
Koje bakterije sjede u školskim klupama?
Armin Stefanović
29.03.2019
Spremačica i gluhoprde
Anes Osmić
28.03.2019
Zašto je pješak prešao ulicu?
Enes Kurtović
28.03.2019
Kad bi pas bio učitelj...
Lamija Begagić
26.03.2019
Za 12 sati moguće je uraditi mnogo toga
Irhad Suljić
26.03.2019
Moba
Ferhat-beg Vuković
26.03.2019
U Holandiji nedostaje prosvjetara
Merima Dervišić
20.03.2019
Šifranje
Ferhat-beg Vuković
19.03.2019
Ministrice u Vladi ne garantuju manje rodno zasnovanog nasilja
Merima Dervišić
19.03.2019
Samo u Kantonu Sarajevo moglo bi oboljeti 60.000 ljudi
Rubina Čengić
16.03.2019
Lektira na staklenim nogama
Anes Osmić
14.03.2019
Ritam sekcija
Ferhat-beg Vuković
12.03.2019
Apsolventska sindžirijada
Nenad Veličković
09.03.2019
Instagram i opasnost online groominga
Merima Dervišić
09.03.2019
Matematika u raskoraku
Nenad Veličković
08.03.2019
Školski YouTube kanal donosi nagrade
Irhad Suljić
08.03.2019
Prepakivanje krova
Ferhat-beg Vuković
05.03.2019
n 4- za 10+
Nenad Veličković
05.03.2019
Rekonstrukciju mora inicirati rukovodstvo škole
Irhad Suljić
05.03.2019
Nastavnice se pridružuju zahtjevima učenika za više ekologije u nastavi
Merima Dervišić
04.03.2019
Da, djeca konzumiraju pornografiju
Merima Dervišić
26.02.2019
Sezona gripe i dezinfekcija
Merima Dervišić
22.02.2019
TIMSS 2019 počinje u maju u Bosni i Hercegovini
Školegijum redakcija
20.02.2019
Autor tuđe pjesme
Damir Šabotić
19.02.2019
Globalizacija, digitalizacija i starenje najveći izazovi u obrazovanju 2019.
Merima Dervišić
18.02.2019
Bazen i nadgradnja
Irhad Suljić
18.02.2019
Lektira i selotejp
Nenad Veličković
15.02.2019
Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara
Rubina Čengić
15.02.2019
Traže bolji status
Adnan Pečković
12.02.2019
Prvo Pedagoški zavod, pa onda ostalo
Nenad Veličković
11.02.2019
Djeca protiv klimatskih promjena
Merima Dervišić
08.02.2019
Raspust Adios!
Damir Dvorniković
08.02.2019
U Engleskoj ohrabruju studente na komunikaciju licem u lice
Merima Dervišić
31.01.2019
Ka obrazovanju kao privilegiji bogatih
Hana Huskić
28.01.2019
Win-win situacija za sve igrače
Enes Kurtović
25.01.2019
Kenijci koji znaju mandarinski bit će u prednosti
Merima Dervišić
24.01.2019
Ekonomija pažnje
Dejan Ilić
23.01.2019
Krov mimo temelja
Irhad Suljić
22.01.2019
Zlatokosa i tri medvjeda: šta je prevruće, a šta prehladno u pričanju priče
Merima Dervišić
14.01.2019
Jako loša saradnja između institucija
Adnan Pečković
30.12.2018
Novogodišnje darivanje koje izmiče kontroli
Merima Dervišić
27.12.2018
U timu vlada dobra atmosfera
Irhad Suljić
25.12.2018
SPUS više nema pravo donositi odluke, ali ih donosi
Irhad Suljić
25.12.2018
SPUS praktično ne postoji – oteo ga predsjednik, koji to više nije
Irhad Suljić
25.12.2018
1.500.000 KM bez plana i strategije
Merima Ražanica
19.12.2018
Diskriminirajuće plaće na prestižnim univerzitetima u Britaniji
Merima Dervišić
11.12.2018
Nacionalizam ili samo ljubav prema učiteljici
Adnan Pečković
10.12.2018
I Amerikanci revidiraju istoriju
Merima Dervišić
06.12.2018
Jedna večer s filozofijom ili kako objekt želi postati subjekt
Gabrijela Bešlić
05.12.2018
Nove mjere američke vlade prema migrantima ugrožavaju zdravlje djece
Merima Dervišić
28.11.2018
Organizacioni nered
Irhad Suljić
26.11.2018
U školi u Liverpulu zabranjena skupa odjeća
Merima Dervišić
22.11.2018
Volontiranje i plaćanje mentora
Merima Ražanica
22.11.2018
Poezija o nejednakom tretmanu žena u nauci
Lamija Begagić
20.11.2018
Djecu zanima, ali ko ih pita
Adnan Pečković
16.11.2018
Djecu treba učiti da vjeruju u ljepotu svojih snova
Rubina Čengić
14.11.2018
Djeca iz imućnijih porodica imaju lakši pristup internetu
Merima Dervišić
13.11.2018
Što bliže SNSD-u to bliže donacijama
Saša Buljević
12.11.2018
Vlada mora učiniti mnogo više kako bi sva djeca imala jednake mogućnosti
Merima Dervišić
09.11.2018
Korak unazad u pravom smjeru
Saša Buljević
08.11.2018
Čudesni svijet privatluka u brčanskim školama
Adnan Pečković
07.11.2018
Kad nemaš udžbenik – napravi internet-stranicu
Školegijum redakcija
05.11.2018
Djevojčice koje govore u kodovima i informatika koje nema
Marina Veličković
04.11.2018
CEU tvrdi da mađarska vlada kažnjava programe studiranja za izbjeglice
Merima Dervišić
31.10.2018
Čemu nas uči videoigrica Fortnite
Merima Dervišić
26.10.2018
I može i ne mora, a utiče na ocjenu
Merima Ražanica
25.10.2018
Pobeda novca nad kulturom i politikom
Dejan Ilić
24.10.2018
Korisno je đake pozdraviti na ulazu u učionicu
Merima Dervišić
21.10.2018
Na drumu, uz piletinu i pomfrit
Damir Dvorniković
20.10.2018
Bosnian Art Deco
Enes Kurtović
19.10.2018
Školegijum rastjeruje strah i mrak u obrazovanju
Školegijum redakcija
18.10.2018
Besmisleno je pričati o inkluziji naglašavajući nečiju invalidnost
Zoran Ćatić
17.10.2018
Dodjela nagrade Šukrija Pandžo i promocija novog broja
Školegijum redakcija
15.10.2018
AntiOna
Neda Monti
15.10.2018
Fotokopiranje fotokopije fotokopijine fotokopije
Enes Kurtović
13.10.2018
U Londonu 81 % nastavnika razmišlja da napusti profesiju
Merima Dervišić
10.10.2018
Stranački volonteri neznalice, a stranke nezainteresovane
Saša Buljević
05.10.2018
Kratki mandat za jednog ministra obrazovanja, cijela vječnost za pokusne kuniće njegove reforme
Roditeljka
05.10.2018
Do kraja godine biće osnovan brčanski univerzitet
Adnan Pečković
03.10.2018
UNICEF kreira pasoš za učenje
Merima Dervišić
01.10.2018
Odluka je na roditeljima
Saša Buljević
01.10.2018
Nauka pokreće svijet
Amina Magoda
30.09.2018
Poštenje se u pravu ne isplati
Ines Haskić
27.09.2018
Izbori za obrazovanje
Nenad Veličković
26.09.2018
U SAD-u na izborima nikada više kandidatkinja-nastavnica iz Demokratske stranke
Merima Dervišić
25.09.2018
Iako je pogrešno postavljena, kaldrma je završila na cekerima i bedževima
Saša Buljević
24.09.2018
Kandidati i stranke ne govore o obrazovanju
Saša Buljević
21.09.2018
Matematika i računica
Nenad Veličković
19.09.2018
Djeca nisu boce
Zoran Ćatić
18.09.2018
Šah kao kazna za maloljetne delikvente
Merima Dervišić
17.09.2018
Nagradu dijele Indira Buljubašić i Mirza Ahmetović
Školegijum redakcija
15.09.2018
Zloupotreba poginule djece u predizborne svrhe
Saša Buljević
14.09.2018
Nema interesa i nema sindikata
Adnan Pečković
14.09.2018
Izbori (se) Za obrazovanje: Odgovori stranaka (II)
Školegijum redakcija
10.09.2018
U Amsterdamu oko 8.000 djece nema dovoljno nastavnika i nastavnica
Merima Dervišić
10.09.2018
Izbori (se) Za obrazovanje
Školegijum redakcija
08.09.2018
Vesela, antologija: Iz recenzija
Školegijum redakcija
06.09.2018
Uticaj carskog reza na uspjeh u školi
Merima Dervišić
04.09.2018
Podjele poslova na muške i ženske nemaju smisla
Saša Buljević
03.09.2018
Kairo i kairo nije isto
Dino Šiljak
02.09.2018
Gomila nesklada
Zoran Ćatić
02.09.2018
Izgubljena generacija bez šanse za obrazovanje
Merima Dervišić
30.08.2018
Pristigli radovi na konkurs za nagradu Šukrija Pandžo
Školegijum redakcija
28.08.2018
Nastavnicama i nastavnicima je najteže
Dino Šiljak
27.08.2018
Ništa ne bih uradio da sam čekao saglasnost učiteljica
Rubina Čengić
24.08.2018
Zelenilom u školskim dvorištima protiv terorizma
Merima Dervišić
22.08.2018
Volim što sam Ero
Zoran Ćatić
22.08.2018
Odgoj djece nije trka, svako se razvija po svom ritmu
Merima Dervišić
17.08.2018
Podijeljene table kao vrhunac demokratije
Adnan Pečković
17.08.2018
Krotki kolektiviteti, kratke pameti
Jasmina Bajramović
12.08.2018
U Delhiju uče da budu sretni
Merima Dervišić
12.08.2018
Pismenost, imenica muškog roda
Marina Veličković
10.08.2018
Sistemski njegovano neznanje
Nenad Veličković
09.08.2018
Monetarna politika Zubotehničke škole
Amer Tikveša
09.08.2018
Arheologija i san o veličini naroda
Saša Buljević
06.08.2018
Odgoj prije obrazovanja
Nenad Veličković
01.08.2018
Pričajmo o smrti u školi
Merima Dervišić
01.08.2018
Skepsa iz baze
Nenad Veličković
29.07.2018
Edukacija nastavnika i mentorstvo
Nastavnica na raspustu
28.07.2018
Školski kalendar nema logike
Nastavnica na raspustu
28.07.2018
Tramp-efekat
Adna Bašić
26.07.2018
Dugo gledanje TV-a, migracije... ugrožavaju uspjeh u školi
Merima Dervišić
24.07.2018
Zašto još književnost?
Dejan Ilić
24.07.2018
Previše je od nastavnika tražiti da budu policajci
Merima Dervišić
17.07.2018
Naučena bespomoćnost
Sandra Muratović
17.07.2018
Djeca ne idu u školu
Dino Šiljak
16.07.2018
A na Filozofskom fakultetu svi u kabanice
Amina Magoda
14.07.2018
Došao na red i pravilnik o oblačenju
Jasmina Bajramović
13.07.2018
Malo bazirani na činjenice, ali moraju kritički razmišljati
Saša Buljević
12.07.2018
Genocid u nastavi – opasnosti po pedagoške i obrazovne ciljeve
Saša Buljević
10.07.2018
U SAD-u roboti ocjenjuju ispite
Merima Dervišić
10.07.2018
Novi broj Školegijuma je u prodaji
Školegijum redakcija
09.07.2018
Sloboda i demokratija za usaglašavanje nastavnih planova
Jasmina Bajramović
05.07.2018
Online upis bez greške ostao samo obećanje
Jasmina Bajramović
30.06.2018
Šestosedmični program čitanja za đake s traumama
Merima Dervišić
28.06.2018
Pozorište protjerano iz škola u RS-u
Sandra Josović
27.06.2018
Ministarstvo ne odgovara na zahtjeve
Merima Ražanica
23.06.2018
Matematika puna proizvoljnosti
Školegijum redakcija
22.06.2018
Zabranom mobitela do boljih ocjena
Merima Dervišić
20.06.2018
Kraj školske godine
Pipirepka
19.06.2018
Mrtvo slovo inkluzije na papiru
Jasmina Bajramović
18.06.2018
Uzoravanje nastavnika
Nenad Veličković
14.06.2018
Gaokao polagalo 9,7 miliona đaka
Merima Dervišić
11.06.2018
Treba omogućiti smjenu loših
Rubina Čengić
09.06.2018
Najavljen elektronski upis bez grešaka
Jasmina Bajramović
08.06.2018
Turpijanje zraka kao obrazovni cilj
Osman Zukić
07.06.2018
Naučno dokazano – ne moš učit kad je vruće
Merima Dervišić
07.06.2018
Svaka platforma sama o sebi najbolje govori
Školegijum redakcija
06.06.2018
Ponos škole – sajdžijski zanat
Hana Huskić
04.06.2018
Zašto se kroz brile vidi dalje nego kroz teleskop
Nenad Veličković
03.06.2018
Od 41 posto za dvojku do 1.000 KM kazne
Merima Ražanica
01.06.2018
Sindikaliste posvađao 1,5 milion KM
Rubina Čengić
01.06.2018
Škole bez krova, štrajk, nepismeni...
Školegijum redakcija
31.05.2018
Matematika izaziva anksioznost
Merima Dervišić
30.05.2018
Mostarski prosvjetari opet štrajkuju
Rubina Čengić
29.05.2018
Borba za duše (2): Kako stoji srpska stvar
Dejan Ilić
29.05.2018
Reklama po glavi studenta
Merima Ražanica
28.05.2018
Borba za duše (1): Jezik i/ili crkva
Dejan Ilić
27.05.2018
Kad se ministrima ne da nagraditi
Školegijum redakcija
24.05.2018
Američki nastavnici sami kupuju pribor za nastavu
Merima Dervišić
23.05.2018
I nastavniku je glava ponekad puna pitanja
Pipirepka
22.05.2018
Zašto Finska ruši zidove u školama?
Merima Dervišić
21.05.2018
Posljednja izbjeglica
Osman Zukić
19.05.2018
Posjeta kinu kao povod za restigmatizaciju
Merima Ražanica
19.05.2018
Da djeci koja dolaze bude bolje
Osman Zukić
18.05.2018
Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u BiH
Saša Buljević
16.05.2018
Štrajkovi prosvjetara i zapošljavanje asistenata – paradoks u malom
Školegijum redakcija
16.05.2018
Materijalne greške, prepisani zadaci, netačna rješenja...
Školegijum redakcija
14.05.2018
Pogrešna pitanja i pogrešni odgovori
Školegijum redakcija
13.05.2018
Cijena gradnje sa ugradnjom
Školegijum redakcija
12.05.2018
Netačni odgovori, nema slušanja
Školegijum redakcija
10.05.2018
Zagrebi i uči
Rubina Čengić
09.05.2018
Uloga grudi u školstvu
Merima Dervišić
08.05.2018
Ljudska prava u zbornici i van nje
Pipirepka
07.05.2018
Samo još da deklaraciju usvojimo…
Sandra Josović
03.05.2018
Zakona ima, ali nema primjene
Ines Haskić
30.04.2018
Gdje li su, Bože, Ždrimci?!
Osman Zukić
29.04.2018
Književna nagrada Šukrija Pandžo 2018.
Školegijum redakcija
27.04.2018
Konaković: Moje opredjeljenje je obrazovanje kao temelj društva
Rubina Čengić
26.04.2018
Osnovci žele zanimanja za koja škole još ne postoje
Školegijum redakcija
24.04.2018
Djecu vam neću oprostiti
Saša Buljević
23.04.2018
Školegijum nas upućuje na realnost
Školegijum redakcija
20.04.2018
Sto protesta za platu, jedan za kvalitet
Školegijum redakcija
20.04.2018
Otvaranje škole na Aneksu i dalje neizvjesno
Merima Ražanica
19.04.2018
Školegijum u Banjaluci
Školegijum redakcija
18.04.2018
Pedagogija laži
Dejan Ilić
18.04.2018
Koeficijent 50
Nenad Veličković
17.04.2018
Svakodnevno ponižavanje struke
Nenad Veličković
12.04.2018
Riječ o tehnološkim i etičkim inovacijama
Školegijum redakcija
12.04.2018
Pješčana kutija za geografiju
Hana Huskić
10.04.2018
Novi broj Školegijuma je u prodaji
Školegijum redakcija
10.04.2018
Izložba pronašla školu
Elma Velić
09.04.2018
Ime bez škole
Školegijum redakcija
06.04.2018
Škole bez učenika u državi sa 62 fakulteta
Školegijum redakcija
05.04.2018
Toplo druženje u hladnom
Hana Huskić
04.04.2018
Kriza (visokog) obrazovanja
Dejan Ilić
03.04.2018
Kad fiskalni račun stane na put odličnoj ideji
Hana Huskić
02.04.2018
Imate li ideju vrijednu dijeljenja?
Školegijum redakcija
01.04.2018
Učenici oduševljeni, mogu sve
Rubina Čengić
31.03.2018
Prirodno-naučna pismenost: Primjeri zadataka (3)
Školegijum redakcija
30.03.2018
PISA na vrata, znanje kroz prozor
Školegijum redakcija
30.03.2018
Matematička pismenost: primjeri zadataka (3)
Školegijum redakcija
30.03.2018
Čitalačka pismenost: Primjeri zadataka (3)
Školegijum redakcija
29.03.2018
U prosvjetu uvedena elektronska evidencija prisustva na radnom mjestu
Merima Ražanica
29.03.2018
Prirodno-naučna pismenost: Primjeri zadataka (2)
Školegijum redakcija
28.03.2018
PISA 2018 je investicija u BiH
Osman Zukić
27.03.2018
Matematička pismenost: primjeri zadataka (2)
Školegijum redakcija
27.03.2018
A bili su društvena bića koja brinu o mladunčadi
Saša Buljević
23.03.2018
Čitalačka pismenost: Primjeri zadataka (2)
Školegijum redakcija