Dani Školegijuma: Prvi dan – Izvrsnost u visokom obrazovanju

Školegijum redakcija

26.06.2023
64993dfabbb72_article.jpg
Samir Lemeš, Lamija Tanović, Samir Dolarević, Aleksandra Nikolić

Dani Školegijuma: Prvi dan – Izvrsnost u visokom obrazovanju

Učesnice i učesnici: Lamija Tanović, Aleksandra Nikolić i Samir Dolarević, uz moderaciju Samira Lemeša

Samir Lemeš: Akademska izvrsnost je, prema definiciji, demonstrirana sposobnost osobe da obavlja, ostvaruje i ističe se u akademskim aktivnostima, a to je nastava, mentorstvo, istraživanje, što je opis posla univerzitetskog profesora. Pridjev akademski koristi se za opisivanje stvari koje se odnose na rad u školi, fakultetu i univerzitetima, posebno posao koji podrazumijeva učenje i razmišljanje, a ne praktične ili tehničke vještine, što je viši nivo od čiste reprodukcije naučenog u školi. Interesantno je da Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo na početku ima definisane pojmove, kao i drugi zakoni, i jedan od pojmova je izvrsnost sa svrhom, a to je, kako tamo stoji, princip po kom je promocija izvrsnosti i sama izvrsnost dio svih aktivnosti, procesa, timskih i pojedinačnih stremljenja, ali nije cilj, nego rezultat i nagrada za napore i odanost kvalitetu, kako vođstva, tako i svakog pojedinca na visokoškolskoj ustanovi. Kada krenemo u istraživanje izvrsnosti – ima autora koji kažu da je izvrsnost u nauci i visokom obrazovanju neiskoristiv i često štetan koncept koji kroz jačanje kompetitivnosti štetno djeluje na raspodjelu finansijskih sredstava i ograničava naučni rad tako da se akcenat stavlja na istraživački rad ili istraživanja koja obećavaju revolucionarne pronalaske i imaju neki ogromni uticaj. Da objasnim: kada se profesori među sobom takmiče – takmiče se u citiranosti ili koliko je ko važan u naučnom smislu, i imam osjećaj da je iz tog razloga data ova definicija. E sad, u januaru 2023. održan je okrugli sto u Akademiji nauka i umjetnosti BiH Uticaj scientometrije na nauku i akademsku zajednicu. Pričalo se upravo o citiranju i mjerenju kvaliteta naučnog rada i donesene su 3–4 stranice zaključaka, ali ja bih izdvojio četiri. Jedan je da je publikacija osnovni parametar za naučnu valorizaciju, dakle to koliko je nečija nauka kvalitetna koristi se i za akademsko napredovanje, kao i osnovni parametar za dodjelu sredstava za naučna istraživanja. Dakle, naučni rad mora biti publikovan ili objavljen. Drugi zaključak, bilo ih je više, ali sam ja izdvojio samo nekoliko, jeste evoluiranje naučne produkcije naučnika, što zavisi uglavnom od broja citiranja. Znači važno je ne samo objaviti, nego objaviti tako da neko to citira i da koristi vaše rezultate. I to ne bilo ko, nego u nekim časopisima koji imaju jak impakt-faktor i koji objavljuju puno članaka koji se više puta citiraju. Pored ovog, kredibilitet naučnika mjeri se brojem i kvalitetom grantova za naučnoistraživačke projekte, ali to bi kod nas išlo malo teže, barem po dosadašnjoj praksi (ne znam koliko su se grantovi dodjeljivali po tim kriterijima, ali to je preporuka Akademije), zatim liderstvom u istraživanjima, članstvom u naučnim redakcijama, članstvom u akademskim društvima, potom edukacijskim vještinama, mentorstvom na doktorskim disertacijama i slično. I evo još jedan zaključak: primjena međunarodno priznatih naučnih kriterija u evaluaciji naučnih istraživanja postaje najvažniji preduslov za poboljšanje stanja u našoj akademskoj zajednici. 

E sad, u široj javnosti ili po onome što se objavljuje na portalima, najčešće se akademska izvrsnost povezuje sa španskom webometrix listom. Dva puta godišnje bude objavljena rang-lista univerziteta i onda idu dnevnopolitički komentari: Jao, Univerzitet u Sarajevu je pao za 15 mjesta na listi, vidi kakav je onaj Bihać, najgori su na webometrixu, i tako dalje. Ili se to povezuje s vicevima o privatnim univerzitetima, kao dok čekaš autobus pojedeš ćevape i završiš fakultet... Mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo 39 akreditiranih visokoškolskih ustanova i od njih samo dvije imaju uslovnu akreditaciju, što znači da su dvije uspjele dovesti svoj rad do toga da im je rečeno: Hajde još malo ti to nauči, pa ćeš dobiti akreditaciju, tako da svi ispunjavaju formalne uslove. Ali gdje je tu akademska izvrsnost? 

Ovdje bih krenuo s pitanjima. Za profesoricu Lamiju Tanović: Šta je po Vama danas dobro, pozitivno u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine, a čega bi se možda trebali stidjeti? 

Lamija Tanović: Mislim da je nivo podviga činjenica da su naši univerziteti preživjeli ratno razaranje, materijalno i kadrovsko pustošenje univerziteta. Desio se taj famozni brain drain koji nije bio samo tokom rata, mislim da je daleko intenzivnije bio poslije rata, i čak kad su se neki ljudi htjeli vratiti – nisu im dali oni koji su sjeli na njihova mjesta. Imala sam puno informacija da je puno vrijednih ljudi htjelo da se vrati nakon što su pobjegli od rata, kao i mnogi drugi, ali nije bilo moguće. Bilo je zbilja neugodnih situacija. Znači, dobro je da smo opstali. Ovaj javni sektor u visokom obrazovanju je preživio sa onoliko univerzitetske snage koliko smo imali i prije rata, s tim da danas imamo dva nova univerziteta, ali zato što su se dva pocijepala – Sarajevo je dobilo još Istočno Sarajevo, a Mostar je dobio, osim Univerziteta Džemal Bijedić, i Sveučilište, tako da sada imamo osam javnih univerziteta. Ali, u osnovi, to je sve tu, na broju, i to je po mom mišljenju zaista ravno podvigu. Recimo, mom PMF-u su poslije rata samo fasadu popravili, a silne su pare nekakve dolazile za poslijeratnu obnovu u BiH, bar smo mi slušali o tome da dolaze silne pare. I tek nedavno je moj odsjek, pazite – tek nedavno, to je 30 godina poslije rata, dobio neke primjetne novine koje bi mogle privući studente, a broj studenata fizike kod nas je tako mali da ja gledam kad će iščeznuti uopšte. Taj broj se toliko smanjuje iz više razloga, ali to sada nije bitno. Loših stvari ima jako puno, siromaštvo, brain-drain, nedovoljna saradnja među našim univerzitetima... Ali dovoljno je da samo kažem da su nam zakoni loši. Nama su najgori zakoni, i to počevši s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH koji je nekako nasilu usvojen 2007. godine i evo 16–17 godina nikada nije revidiran. Nikada! Mi imamo već 17 godina iskustva sa bolonjskom reformom zbog koje je taj zakon napravljen, a niko se nije sjetio nakon pet, nakon sedam, nakon deset godina da kaže da vidimo šta nam je to dalo, hajde da taj zakon malo popravimo. Taj zakon propisuje obaveze za sve obrazovne vlasti, a imamo ih 13: Federacija BiH, Republika Srpska, deset kantona i Brčko distrikt, i svako ima svoj zakon, a bili su obavezni da ih usklade sa Okvirnim zakonom, pa nisu na vrijeme, i tako dalje. Znači, zakoni su nam najgori, a od toga sve ide dalje. Spominjali ste akreditaciju, a samo dva člana Okvirnog zakona definiraju mandat i ulogu čuvene Agencije za visoko obrazovanje i kvalitet, koja ima beskrajno važnu ulogu, ali je od nje taj zakon napravio cirkus.

 

Samir Lemeš: Kad smo kod zakona – moram isto pitati ministricu. 

 

Aleksandra Nikolić: Bivšu ministricu! Profesorica Tanović i ja smo dugo godina radile na sistemima kvaliteta Univerziteta u Sarajevu. Bila sam uključena u te procese jer je sistem kvaliteta oblast kojom se bavim. Evo, broj studenata na fizici je mali, a tim ljudi koji se bave teoretskom fizikom je najbolji tim, najizvrsniji tim u BiH. Naš kolega akademik, profesor Milošević, u dva je posto najcitiranijih. Zbog tog tima je CERN potpisao ugovor sa Univerzitetom u Sarajevu jer sa državom to nije bilo moguće. CERN potpisuje ugovore samo se državom, ali zbog spomenutog tima je napravljen izuzetak i potpisan je ugovor sa Univerzitetom u Sarajevu, jer su shvatili da ovdje postoji kapacitet daljeg razvoja onoga što oni žele razvijati. To je neka vrsta hidronske terapije, ali da sad ne pričam o tom projektu, hoću samo da kažem zašto se ponekad govori da je koncept izvrsnosti loš za razvoj akademskog ili visokog obrazovanja. Kad razvijate te jake, izvrsne timove, velika je posvećenost, morate raditi, zatvoriti se, zaključati... Tako mladi ljudi vide disciplinu koja se promovira kada se govori o izvrsnosti, i to njih malo odbija, pa ne dolaze na te institucije da se obrazuju. Zašto je koncept izvrsnosti u Zakonu dat sa svrhom? Prema onom što se radi u Evropi i kako EUA Asocijacija evropskih univerziteta vidi budućnost visokog obrazovanja, a to je univerzitet bez zidova ili granica, kako oni to nazivaju, univerzitet koji živi sa zajednicom i zadovoljava njene potrebe. Zasigurno je rogobatno to što je bosanskohercegovački akademski prostor rascjepkan na lokale, ali postavlja se pitanje da li je Kantonu Sarajevo potreban Univerzitet u Sarajevu, koji je kapacitiran da bude regionalni univerzitet, a sveden je na nivo Kantona koji je preuzeo ulogu osnivača i finansijera. Onaj ko daje pare postavlja zahtjeve u smislu šta mu treba od toga i šta će ta industrija visokog obrazovanja da zadovolji. Kažu nam i da smo neprilagođeni tržištu rada. Kojem tržištu? U Kantonu Sarajevo? Kad se tako stvari postave, onda je pitanje treba li nama izvrsnost u fizici, imamo li mi industriju koja može koristiti ta znanja? Ili da zatvorimo sve osim turizma i IT sektora koji je u Kantonu Sarajevo potentan, ima i neke mašinske i drvne industrije... Šta drugo nam treba? Ali to nije uloga visokog obrazovanja. Uloga visokog obrazovanja je razvoj društva, a ovaj Univerzitet je i nastao odmah poslije Drugog svjetskog rata sa zadatkom da razvije ovu zemlju. On ima tu vrstu tradicije. Ovdje govorim kao profesorica Univerziteta u Sarajevu. Mi jesmo nastojali da zadovoljimo potrebe zajednice, naše zemlje, ali uz nastojanja da budemo aktivni u međunarodnom prostoru, a to je upravo koncept koji je sad u Evropi promoviran i koji je oduvijek bio ovdje, a naš rad je uvijek bio naslonjen na istraživanje. Znači, nikad se nije Univerzitet u Sarajevu razdvajao na učitelje ili nastavnike i istraživače, to je bio koncept gdje je profesor i nastavnik i istraživač. Neki instituti i dijelovi univerziteta su bili zaduženi za nauku, ali postojao je transfer znanja i mogućnost direktne aplikacije znanja u smislu kreiranja razvojnih rješenja i inovacija. 

Samir Lemeš: Ali imali smo četiri fabrike aviona: Soko, Utva, Ikarus, Orao. Bio je to vrhunac tehnologije u to doba. Da li mi sada imamo kapaciteta da dajemo takve rezultate? 


Aleksandra Nikolić: Znate li kada je sistem počeo davati rezultate, ako govorimo o bivšem sistemu? Onda kada su se posložile neke druge stvari i kada je počeo sistem da radi, ali svaki dio sistema. Uz to, sistem mora da bude podržan od svih drugih dijelova društva. Ali ono što bih ja rekla je puno važnije za večerašnji razgovor, a to je akademski integritet, a ne izvrsnost, jer izvrsnost i takmičenje da se sakupe bodovi/citati nije uvijek dobar put, jer ima i zaobilaznih načina da se to ostvari, a ti načini nisu baš za preporučiti. Zato je rad na razvijanju institucije i svakog pojedinca na jačanju vlastitog integriteta mnogo važnije od izvrsnosti. Odnosno, to jedno bez drugoga ne može, jer ako trčite za tom kvaziizvrsnošću, ona će pasti prije ili poslije, i nećete dočekati ove rezultate o kojima smo pričali, a koje je univerzitet u saradnji sa drugim akterima postizao.

 

Samir Lemeš: Šta ne valja?

 

Samir Dolarević: Malo sam gledao ove rang-liste vezane za nauku, gdje se mi sada nalazimo, jer ja sam inžinjersku izvrsnost shvatio kao niz dostignuća u naučnom radu. To se na kraju svodi na to koliko članaka je neko objavio, koliko je toga citirano i tako dalje. Ono što sam ustanovio je da smo mi trenutno ispod stotog mjesta na svjetskoj rang-listi, praktično u svemu, a rang-lista vam ide otprilike tako da su na prvih 50 mjesta zapadne zemlje, Australija, Japan, Kina, također i azijske, pogotovo u obrazovanju, onda tamo oko pedesetog mjesta su Hrvatska, Srbija i Slovenija, onda dolazi malo afričkih zemalja, južnoameričkih i tako dalje, i onda tu negdje dođe Sjeverna Makedonija i onda tamo negdje sasvim na dnu, ali ipak ispred Albanije, Bosna i Hercegovina. To je naše realno stanje ako pogledate izvrsnost, ako pogledate doprinos u nauci, ako pogledate procjenu edukacionog kvaliteta, ali ne samo to. I u bilo kojoj drugoj djelatnosti, osim, čini mi se, po procentu ljudi koji odlaze iz zemlje – tu smo među prve četiri, odmah iza Litvanije i Hrvatske. To znači da je realno stanje ipak loše i da je mnogo onih stvari kojih se trebamo stiditi, mnogo više nego onih dobrih. Jer, pazite, negdje 90-ih godina prošlog vijeka, prije nego što se desio rat, mi smo na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno Sarajevski univerzitet nije bio kao beogradski, zagrebački i ljubljanski, ali je bio tu negdje, nije bila drastična razlika. To je reper u odnosu na koji se mi trebamo usmjeriti. Znači – i oni su i dalje na dnu Evrope, i Hrvatska i Srbija, oko pedesetog mjesta u svijetu, ali na šangajskoj listi su i Ljubljana i Zagreb i Beograd i Novi Sad, a prema svim ovim drugim listama koje sam mogao naći na internetu, ispred nas su i Osijek i Split i Rijeka i Kragujevac i Niš i Maribor i tako dalje. 

 

Samir Lemeš: Ko je kriv za to, ko je zaslužan? Koga da nagradimo za to?

 

Samir Dolarević: Davno sam na pitanje šta nedostaje Univerzitetu u Sarajevu rekao da nam nedostaje dobrih profesora i dobrih studenata. Dakle, kada bi mi došli nekako do akademske prosječnosti u Evropi – to bi za nas bilo izvrsno. 

 

Samir Lemeš: Ali kažete da nam fale i dobri profesori i dobri studenti – kako to ocjenjujemo? 

 

Samir Dolarević: Stvar je u tome što mi u krugu od stotinu kilometara imamo naprimjer devet građevinskih fakulteta, dok Stuttgart ima jedan jedini građevinski fakultet koji opslužuje cijelu pokrajinu Baden-Virtemberg. Pritom mi nemamo kadra ni za jedan dobar građevinski fakultet, a ne za devet. Prva strahovita greška je što je visoko obrazovanje spušteno na kantonalni nivo. Od uvaženog profesora Šaćira Filandre sam čuo jednu jako pametnu stvar, a to je da nikada kanton neće biti dovoljno kapacitiran da rukovodi univerzitetom! To je jednostavno tako. Osim toga, mi ovdje imamo osam univerziteta i imamo još gomilu privatnih univerziteta. Ono za šta imam konkretne podatke, jer sam dekan već pet godina, jeste činjenica da je Građevinski fakultet kojim rukovodim privatni fakultet, i da ne ganjam nikakvu izvrsnost, nego samo da završimo nastavu, platimo račune i obezbijedimo ljudima plate na nivou kakve su sada – trebali bi imati svake godine stotinu studenata koji plaćaju školarinu po deset hiljada maraka, i da se uz to potrudimo da nijedne godine ne izgubimo nijednog studenta. Tada bih kao vlasnik bio na pozitivnoj nuli. 

 

Samir Lemeš: Ali, mi to nemamo.

 

Samir Dolarević: Privatni fakulteti su zločin prema visokom obrazovanju u siromašnim društvima. Argumenti da su privatni MIT, Oxford, Cambridge totalno bezveze jer u Bosni i Hercegovini nema dovoljno ljudi koji mogu priuštiti takve fakultete... Mi upisujemo sto ljudi svake godine, ali ti ljudi su na budžetu, ne plaćaju ništa, i od njih odustane najmanje 50 posto odmah, u startu.

 

Samir Lemeš: Ali ti veliki privatni univerziteti su neprofitni, a kod nas se privatni organizuju kao profitni?

 

Samir Dolarević: Stvar je u tome što na tim univerzitetima godišnja školarina košta po 50 hiljada dolara; 55 hiljada dolara je školarina godišnja na Stanfordu. I onda tamo ljudi uzimaju nekakve kredite, pa se tim zabavljaju kad završe fakultete. A kako se kod nas to rješava? Ti privatni univerziteti, a ima ih, cvjetaju, razvijaju se kao gljive poslije kiše, ali kako rade? Evo ja ću dati jedan primjer s kojim sam potpuno upoznat, to je Burch Univerzitet u Sarajevu. Ljudi imaju bachelor studij i prošle godine (2022) su pokrenuli inicijativu da otvore još pet master studija iz oblasti građevine. U komisiji koja je trebala to da odobri bila su dva profesora sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i oni su bili protiv, ali Burch je dobio odobrenje od Ministarstva. Po novom Zakonu više ne moraju ni pitati Ministarstvo, znači nema ni te komisije, znači to mogu da urade da nikad niko ne sazna. Ovako sam ja bar saznao, i gledajte sada: oni imaju jednog građevinskog inžinjera zaposlenog na cijelom univerzitetu, koji je docent ili vanredni profesor. Bio je naš student, solidan i tu nema problema. On drži 14 predmeta na bachelor studiju i sada su otvorili još pet master studija iz oblasti građevine. Onda su se dosjetili da to baš nema smisla, pa su odlučili da im treba još jedan redovni profesor, a kako sada tih biljki nema puno kod nas, odlučili su ga izmisliti. 

 

Samir Lemeš: Imaju penzioneri?

 

Samir Dolarević: Ne može po zakonu. A nije dobro ni za marketing.

 

Samir Lemeš: Kod nas ko god od profesora ode u penziju sa javnih univerziteta – nastavi da radi na privatnim univerzitetima. 

 

Lamija Tanović: Tu bi lijek bila akreditacija. Ako je licenciranje propalo jer ga više ne radi Ministarstvo, onda je akreditacija tačka koja bi trebala to da provjeri.

 

Samir Dolarević: Penzionera baš i nema zato što imamo puno građevinskih fakulteta i ti penzioneri su već prodati. Čak su prodati i kod nas, naše penzionere mi koristimo dok ne umru. Nedavno je profesor Zlatar praktično iz učionice preminuo. Uglavnom, onda su se oni sjetili genijalne ideje koja se nigdje u svijetu nije primijenila – uzeli su vanrednog profesora iz oblasti geodezije i geoinformatike, čovjeka koji se bavi GPS-ovima, satelitima i ostalim stvarima, i proglasili za redovnog profesora građevine. Kako? Sad ja kad sam vidio – znam čovjeka, on je zaista dobar u tim stvarima, ima privatnu firmu, relativno je mlad, bio je u Tuzli vanredni profesor za tu oblast, GPS-ovi, geoinformatika, geodezija i tako dalje. Međutim, oni su sada na bacheloru njega izabrali za redovnog profesora građevine. Oformili su nekakvu komisiju od tri profesora građevine, dva iz Tuzle i jedan, nažalost, sa mog fakulteta, i oni su onda uzeli i pogledali zakon u kojem piše: Da biste bili izabrani za izbor u zvanje docenta treba vam doktorat iz oblasti za koju se bira, članci, i tako dalje... E sad, kada se bira za vanrednog i za redovnog profesora – oblast se više ne spominje, jer su valjda ti koji su pisali zakon pretpostavili da kad je već neko izabran za docenta u jednoj oblasti i kad mu to istekne, a ispuni sve zakonske uslove i tako dalje, valjda će se birati za istu oblast. Ovaj čovjek, ja sam pogledao taj izvještaj, zadovoljava sve uvjete za izbor za redovnog profesora za oblast kojom se bavi čitav život i u kojoj je stručan. Ali Burchu to nije trebalo, pa su oni njega jednostavno izabrali za redovnog profesora iz oblasti građevine, iako se čovjek time nikada nije bavio. Ja sam reagovao kada sam to saznao, poslao ministrici pismo, ona je poslala inspekciju tamo i ja imam papir na kojem piše da je to sve po zakonu. I inspekcija i ministarstvo tumače zakon upravo tako i, prevedeno – ja mogu sada, ako se dogovorim sa Nenadom Veličkovićem, kad bi on imao kakav uticaj na svom fakultetu, biti izabran za redovnog profesora iz oblasti književnosti, ili bilo koje druge, svejedno je.

 

Samir Lemeš: Građevinska? (smijeh) 


Samir Dolarević: Oni to dijele na srpsku, hrvatsku i bošnjačku i vjerovatno mogu biti samo bošnjačka, oni su se tako dogovorili, ali to je naš zakon o visokom obrazovanju. (Lamija Tanović: Rekla sam ja da je zakon problem.) Znači i tumačenje inspekcije je da je to sve uredu, da nema nikakvih problema.

 

Samir Lemeš: Da li oni koji donose odluke to znaju?

 

Samir Dolarević: Problem je u tumačenju zakona. Pazite: ja sam biran za docenta, za vanrednog profesora i, ako bukvalno čitam taj zakon, nikada mi nije palo na pamet, nikada nisam uočio da ja mogu biti izabran i za nešto drugo što mi se više sviđa osim za građevinu. Građevina je prilično dosadna, u principu, ima toliko lijepih stvari, recimo teoretska fizika, to bi bilo super, ti ljudi su stvarno pametni. Može i eksperimentalna ili bilo što drugo. Ili, recimo, neka umjetnost, to je isto lijepo, a pošto sam deklarisan antitalenat za te stvari – to je stvarno totalno besmisleno i vi upozorite na to i dobijete zvaničan akt od inspekcije da je to sve ok i da tako treba. 

 

Samir Lemeš: Formalno sve ok, ali ima li tu korupcije?

 

Lamija Tanović: To je korupcija. Prvo – imate čitav niz instanci gdje se taj izvještaj provjerava: na Naučnom vijeću fakulteta, na Senatu Univerziteta... Postoji čitav niz stepenica gdje bi neko morao vrlo ozbiljno da ispriča ovo što ste Vi sad ispričali i da taj auditorij motivira da ne glasaju za taj izvještaj, da izvještaj propadne. Znači, svi smo mi pomalo u tom loncu korumpirani i ne znam kako izaći iz toga. Mi smo odrasli u sistemu u kojem ne vjerujete zakonu jer znate da ga neko može skroz izokrenuti i da nešto neprihvatljivo prođe. Mi živimo u takvom sistemu, i to predugo. Hoću još da se referiram na ovo što ste rekli. Naime, mi previše vjerujemo ovim nekim rang-listama. Naš Univerzitet u Sarajevu ide na ovu najmasovniju webometrix listu, a tu ima preko 30 hiljada škola i Sarajevskog univerziteta nema do skoro hiljadu petsto i nekog mjesta. (Samir Dolarević: Nisu to sve univerziteti.) Pa eto, svega ima, i visokih škola vjerovatno, ali ja ne mislim da je to mjerilo. Mjerilo kvaliteta univerziteta je zadovoljstvo studenata. Vi kažete: šta je problem? Odoše studenti, nema ih, imamo ih sve manje i manje. Studenti su nezadovoljni, a mjerilo toga koliko smo loši jeste što imamo sve manje studenata. Oni koji hoće da dobiju diplomu, ali ne baš i da nauče, otići će na te privatne. Tamo će otići nastavnici koji ne mogu da se izaberu na Univerzitetu u Sarajevu. Vi vidite da dolaze silne diplome sa nekakvih čudnih škola. Imate zaista čudnih škola. Ja sam sjedila dva mandata u Upravnom odboru Agencije koja bi trebala sve da provjeri, akreditacija je slovo kvaliteta, ona provjerava licenciranje, ako se već i pravi kako ne treba, a onda ga periodično kontroliše, i to vas natjera da se dovedete u red, akreditacija je afirmativan proces. Agencija kaže da svi treba da prođu akreditaciju pa vam napišu šta vam ne valja i imate dvije godine uslovne akreditacije da to popravite. To je za instituciju, za univerzitet. Ali, problem je kod nas programska akreditacija jer svaki program treba da bude akreditovan, a veliki univerziteti ih imaju jako velik broj, ne znam koliko Sarajevo ima programa... (Aleksandra Nikolić: 520 studijskih programa.) Treba napraviti akreditaciju studijskih programa. Kod nas još nijedan studijski program nije akreditovan. U drugim zemljama akreditacija studijskih programa se vrti svakih nekoliko godina.

 

Samir Lemeš: Kažu da je to skupo i Agencija je odlučila da to radi po klasterima.

 

Aleksandra Nikolić: Nemojte tako, ja bih bila obazrivija s podsmijehom prema tom procesu, odnosno izabranom pristupu. Mi u BiH smo imali pet EU projekata da ojačamo tu Agenciju i radili smo mnogo da je postavimo na noge i onda je došla 2010. i počelo se s podjelom vlasti, pa je Agencija dobila stranački Upravni odbor, koji je blokirao rad Agencije i ljudi (zaposleni u Agenciji) u koje je BiH uložila novac, obučila ih, a uz to smo razvili i cjelokupnu dokumentaciju i procedure i bili ravnopravni s hrvatskom Agencijom za osiguranje kvalitete, koja je danas članica ENQA. Nezadovoljni stanjem i vođstvom Agencije zaposleni su napustili Agenciju i zaposlili se u druge institucije, ima ih i u Kantonu Sarajevo, u Ministarstvu obrazovanja, u Ministarstvu pravde, a najvažnija institucija za razvoj visokog obrazovanja je bez kadrova, ovaj novi direktor bi htio i da radi, prošli nije htio. Sadašnji direktor sada ne razumije šta je njegov posao. Sada je stanje da ljudi žele da se vrate u 2005. i da ponovo gradimo cjelokupni sistem kako bi uvažili nove univerzitete i njihove probleme vezane za prepoznavanje diploma. Mi kao društvo, ali i institucije, nismo uspjeli da sačuvamo znanje koje smo sakupili i sada imamo u ovoj vrlo važnoj oblasti puno raznovrsnih problema koje nastojimo riješiti. Ide sporo. 

 

Lamija Tanović: Ali naša Agencija nema odgovarajući mandat! Njoj ta dva člana Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ne daju adekvatan mandat, odnosno oni su tako nekako loše, površno sročeni, da svi izmišljaju šta tu piše. No, na bazi toga je Republika Srpska napravila svoju agenciju.

 

Aleksandra Nikolić: Da, i ta Agencija radi na akreditaciji, pogledajte liste i koji su studentski programi akreditirani. Pojedini studijski programi su akreditirani od strane EU (međunarodnih) akreditacijskih agencija. Ti program se nalaze i na evropskom portalu akreditiranih programa.

 

Samir Lemeš: Ali to nije bilo dovoljno hrvatskoj Agenciji da prizna diplome naših univerziteta?

 

Aleksandra Nikolić: To je stvar primjene njihovog novog zakona, ali ide i sezona upisa studenata, pa univerziteti u Hrvatskoj i Sloveniji traže načine da privuku studente iz BiH. Ne znam da li je iko o tome razmišljao, odnosno šta je bh. nivo vlasti poduzeo. Studenti Univerziteta u Sarajevu vrlo lako dobijaju posao u Hrvatskoj, čak i kada se radi o studijima koji su vezani za BHS jezik.

 

Lamija Tanović: Upravo bolonjska reforma je smislila taj proces provjere i postizanja kvaliteta kako bi u tom ogromnom prostoru od skoro 50 ili 47 država koje su u bolonjskom programu olakšala priznavanja diploma, a to je da samo akreditirani studijski programi izdaju diplome koje su priznate u cijelom tom prostoru. To što je Hrvatska iz nekih političkih razloga prihvatila samo diplome jednog našeg univerziteta, nije bitno. Međutim, ako nemamo akreditirane studijske programe, onda oni na osnovu bolonjskih pravila ne treba da igdje budu priznati. Njemačka vjerovatno primi naše inženjere i bez toga, ali ih testira i provjeri, neće oni nikoga primiti samo na osnovu diplome. Sve ozbiljne države to vrlo ozbiljno rade: imate intervjue, probni rad i drugo i naši ljudi se zaposle, oni koji vrijede, ali u osnovi pojednostavljen proces tog fluktuiranja kadra kroz evropske zemlje jeste akreditacija. Ovaj naš Centar za priznavanje diploma to zbog neadekvatnog Okvirnog zakona ne radi sasvim dobro. Vjerujte, Okvirni zakon je problem broj jedan, jer svi drugi se trebaju uskladiti s njim. Moraju. Tačno piše šta sve treba napraviti...

 

Samir Dolarević: Čini mi da sad već ulazimo u domenu politike jer Okvirni zakon je za državu, a država Bosna i Hercegovina je, objektivno, vrlo klimava. Tamo u RS-u šta god urade i naprave, bilo kakvo rješenje mimo tog zakona, niko ih ne sprečava u tome. U FBiH nema zakona o visokom obrazovanju, imamo kantonalne i onda svako ima svoj.

 

Lamija Tanović: Oni se moraju uskladiti, ako to ne urade – dođe inspekcija kojoj je to posao.

 

Samir Lemeš: Inspekcija provjeri da li je usklađeno i ako nije, kaže šta treba uskladiti? 

 

Lamija Tanović: Tačno. Znači to što neke struke ili neki organi ne rade nešto, to ne znači da je to dobro. Ovo nije dobro urađeno, nije uopšte napravljen sistem, a po mom mišljenju glavni problem, uopšteno rečeno, našeg visokog obrazovanja je to što nam fali sistem, što smo tako divljački razuđeni na 12 obrazovnih vlasti i što smo siromašni, a možda i zbog toga što nas ima previše. Naš univerzitet je siromašan univerzitet – da vidite šta znači imati univerzitet negdje gdje imaju dovoljno sredstava i dovoljno plaćaju. Šta bi falilo da postoji jedan građevinski fakultet na nivou Bosne i Hercegovine? Znači, taj sistem dozvoljava to čudo od pet mašinskih fakulteta koji, kad su reformisali studij, nisu uopšte diskutovali šta će. Ovaj u Tuzli napravi trogodišnji, ovaj ovdje četverogodišnji... Skroz različite mašinske fakultete.

 

Samir Dolarević: Sada dolazimo do toga kako su organizovani naši univerziteti, pa i Univerzitet u Sarajevu. Sada smo jedno pravno lice (Nikolić: Ali kao nismo promijenili organizaciju.) i sve smo integrisali osim nastave i nauke, a osnovna djelatnost nam je nastava i nauka. Sada imamo jednu pravnu službu, jedan generalni sekretarijat, jednu služba za kvalitet, ali imamo 12 katedri za matematiku, samo u Sarajevu. Kod nas na fakultetu sada radi jedan profesor matematike, pravi genijalac, ja to znam prepoznati, i on je tamo sam kao vuk... Ja sam jednom njega vidio nasmijanog, i to kada sam ga pitao ima li kakvo temu za doktorat – on je meni to počeo objašnjavati i bio je veseo... Nažalost, ništa ga, naravno, nisam shvatio, rekao sam mu: Emile dragi, sve je to lijepo, lijepo te tako gledati, ali si na pogrešnom mjestu. Naravno da mi je žao. (Lamija Tanović: A to je rasipanje sredstava i znanja.) Plus to rasipanje sredstava. Znači imate 12 nekakvih profesora matematike i svi su matematičari. Ima ih gomila samo na PMF-u, ali na svakom tehničkom fakultetu imate po još jednog usamljenog vuka ili dvojicu koji tamo nešto rade, pa katedre za statiku, katedre za ovo, za ono... to nismo ujedinili, to nismo integrisali. Integrisali smo pare, rukovodstvo, te nekakve službe, a nauka i nastava su ostali neintegrisani. 

 

Samir Lemeš: Mi u Zenici smo manji univerzitet i prvi smo se integrisali, krenulo je sa 20 katedri, sad ih već ima 50 i još jedno 2–3 nove katedre i ponovo ćemo se dezintegrisati, a nije ništa integrisano osim kase i potpisivanja za trošenje novca.

 

Aleksandra Nikolić: Mi nismo integrisali ni službe. Vjerujte mi, ništa mi nismo integrisali osim administrativnog protokola ko može potpisati ili ko treba odgovoriti, i naravno finansijske integracije jer smo dio trezora, odnosno budžeta KS. Ali to nije integracija, to je samo dodatni administrativni posao koji stvara nezadovoljstvo kod svih zaposlenih.

 

Samir Dolarević: Svaki dan potpisujem 50 nekakvih papira za Univerzitet. (Aleksandra Nikolić: Ali to nije integracija.) To je maltretiranje – potpisujem svaki putni nalog, ali i odluku na osnovu koje se izdaje putni nalog, plus da je to sve po zakonu itd. Stvar je, znači, u tome da mi imamo sada i problem organizovanja Univerziteta u Sarajevu koji bi eto trebao da bude najbolje organizovan. Postoji politička volja i raspoloženje da to bude integrisano, ali mi to ne znamo da uradimo kako treba.

 

Samir Lemeš: Gdje je u svemu tome izvrsnost, ima li mjesta za izvrsnost?

 

Lamija Tanović: Nema je bez dobre organizacije i bez adekvatnog finansiranja. Mi smo svi osuđeni na prosječnost. Gubimo studente, odoše zato što je to slika univerziteta, ne samo ovog, ili smo se možda suviše...

 

Aleksandra Nikolić: Kada pričam o izvrsnosti, odmah zamislite neke velike laboratorije, raznovrsnu istraživačku infrastrukturu, u zavisnosti od područja iz kojeg dolazite, a nivo investiranja je nizak, zavisi odakle dolazite, a Vlada KS, odnosno Ministarstvo je odobrilo pet miliona KM za grantove selektirane po kriterijima o kojima se govorilo na početku u zaključcima ANUBIH. Za poređenje, lično sam implementirala projekat koji je bio za obrazovanje, ne za nauku, nego za obrazovanje, od 2,2 miliona KM. Dakle, taj jedan projekat je bio polovina vrijednosti godišnjeg ulaganja u nauku od pet miliona KM. Kod kreiranja prošlog zakona, politika, a možda i rukovodstvo Univerziteta je odlučilo su da ugura UNSA u budžet, tako da smo sada dio budžeta, u trezoru smo kao svaka druga administrativna jedinica i sada tu čučimo oslabljeni. Budžetska sredstva budžetski korisnik mora potrošiti u okviru tekuće godine dana, dakle nema mogućnosti da finansirate dugoročne projekte. Sad vi meni recite kako da neko za pola godine vidi kako će biljka narasti, koliko će plodova dati, koliko ćemo obrati i da li je prilagođena klimatskim promjenama?

 

Samir Dolarević: Nama su jednom novac dali 20. decembra da potrošimo do kraja godine.

 

Samir Lemeš: Ali je pitanje gdje ode taj novac, ako nema akademske izvrsnosti.

 

Aleksandra Nikolić: Nisam ja baš sigurna da mi, kada ovako pričamo ad hoc i angro, bez fokusiranja, nesistematski, a ne precizno inženjerski, pogodimo poentu. Kada pričamo angro onda se fokusiramo na loše, a ja tvrdim, to i statistika može potvrditi, da imate pet posto onih excellent, pet posto onih koji su u minusu i onih ostalih 90 posto na koje treba da se fokusiramo. Mi u ovoj državi, na ovom Univerzitetu, u ovom Ministarstvu, gdje god hoćete, fokusiramo se na pet posto loših, i to uništava kapacitet da nudimo rješenja. Mi samo nudimo konstatacije ovoga ili onoga. 

 

Samir Dolarević: Bilo bi lijepo da je samo pet posto loših, to bi stvarno bilo super. Mi na Građevinskom fakultetu imamo jednu dobru priliku – imamo jednog profesora koji je ovdje radio prije rata, a sada je stvarno zvijezda u naučnom svijetu iz numeričke mehanike i radi u Parizu na tehničkom univerzitetu, profesor je i isključivo se bavi istraživanjima i naukom. On je profesionalac koji se samo time bavi, oslobođen je nastave i bilo čega drugog. Kad god zaposlimo nekog mladog asistenta, napravimo zajednički doktorski studij s njima i onda ti naši novi idu tamo i budu kod njega četiri puta po četiri mjeseca ili tako nekako, i oni se tamo bave naukom. Pričali su nam da oni tamo svako jutro u 9 sati ujutro imaju brifing, deset tih doktoranata, dakle govorim o profesoru koji ima deset doktoranata u svakom trenutku iz cijelog svijeta, i oni mu raportiraju šta su uradili prethodni dan. Iz toga sam zaključio da se mi ustvari naukom bavimo iz hobija, nama je to hobi, pa ako ko šta ubode – ljepota. I još nešto: učestvovao sam u komisijama gdje su se dijelili ovi grantovi, i federalni i kantonalni i neki drugi, i napravili smo nekakve kriterije, ali je nastao totalni haos na Senatu i onda je donesena odluka da grant-sredstva podijelimo sa brojem fakulteta da svako dobije para, vrlo jednostavna matematika, ona iz osnovne škole, znači iznos kroz 25, oni se moraju prijaviti, prijaviti nekakve projekte, i ko god se prijavi treba da kaže koji mu je projekt najvažniji i dobit će tačno određenu sumu koja je jednaka za sve fakultete. To je konformizam. To je isti problem kao s izborima koje provodimo tako da se niko nikom ne zamjera, da se ništa ne talasa. Evo ja sam pred penziju, 60 mi je godina, i još nijednom nisam doživio da je neko na fakultetu ili grupaciji rekao da neka doktorska radnja nije na nivou doktorata, osim ako nije posrijedi neki lični sukob. To sam vidio na nivou Univerziteta – profesori se posvađaju oko neke pete stvari, nekog biznisa ili bilo čega drugog, i onda jedan drugome podmeću klipove pri izboru. 

 

Lamija Tanović: Suviše se fokusiramo na neka naša mala iskustva, a ima raznih iskustava. Osim toga, suviše se fokusiramo na naš univerzitet, tamo gdje smo mi, a mi to sve znamo. Mislila sam da treba da pričamo globalno o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Imamo 39 univerziteta ili uglavnom univerziteta i otkud nama uopšte ideja da u ovoj situaciji sanjamo o izvrsnosti? To je moje pitanje. Zar ne bi bilo bolje da budemo samo dobar univerzitet, dobar fakultet, dobar odsjek, odnosno dobar nastavnik, dobar student? Studenti su oni koji se osipaju, a oni su mjerilo koliko smo dobri, i ovo što sam htjela na početku kazati, kada je Aleksandra govorila o balansu između izvrsnosti i potreba: teoretska fizika, odnosno fizika generalno, ima totalni disbalans. To što se tamo našlo dvoje ljudi koji mogu nešto da naprave u teoretskoj fizici je dobro, ali nama, nažalost, ne trebaju ti kadrovi. Nama trebaju nastavnici, i to nam trebaju dobri nastavnici, a nastavnički smjer je skoro uništen. Drugo, sasvim su uništili medicinsku fiziku, a to nam treba jer svaka bolnica ima rendgen i druge aparate. Tu nam ne može pomoći CERN, ali neka idu studenti tamo, mi smo poslali najbolje, moj najbolji student je u CERN-u, ali i nama ovdje treba nešto, taj balans, i možda možemo jednog Admira obrazovati ovdje, pa ga poslati tamo na magisterij, doktorat i slično, pa da nam se vrati jer nam treba. Problem je što masovno propadaju na teoretskim fizikama, pobjegnu glavom bez obzira od fizike, a imamo perfektne nastavnice koje su doktorirale na fizici, doktori fizike u nastavi, ima ih u Drugoj gimnaziji mislim četiri sada. Znači, ne možemo sanjati o izvrsnosti, ali možemo sanjati o tome da dobijemo zadovoljne nastavnike, koliko-toliko zadovoljne profesore, odnosno da dobijemo to što ovoj sredini i ovom društvu treba. 

 

Aleksandra Nikolić: Kad govorimo o izvrsnosti – ako pogledate, recimo, oblast biodiverziteta na međunarodnim naučnim stranama i ukucate Univerzitet u Sarajevu, vidjet ćete da se (imaju super vizualizaciju) UNSA nalazi u području Raising Star (tako se zove taj dio vizuelnog prikaza) zahvaljujući istraživanju kolege sa Šumarskog fakulteta; oni se tamo pojavljuju. Zašto? Zato što je biodiverzitet u Evropi hot tema, a oni su odlični u toj oblasti, puno rade i istražuju biodiverzitet bh. šuma. Mi kao institucija, i kada ne želimo, koristimo resurse koje imamo. Ne bih ja da mi sanjamo o izvrsnosti, moramo da shvatimo da je izvrsnost jedan posto ljudi. Nemojmo pričati o jedan posto, oni će isplivati iz ovog što nam se dešava, i iz ovog što nije dobro i onog što jest dobro. Izvrsni će isplivati, ali da bi oni isplivali mi se kao institucija, kao zemlja moramo otvoriti, kao visoko obrazovanje moramo se otvoriti prema našim partnerima i kolegama u Evropi i naši kadrovi će tamo plivati bez problema. Moja generacija nije mogla da doktorira ovdje jer je fakultet izgorio i nestali su svi resursi. I ja sam bila na ETH-u, moje kolege su bile na ETH-u, ali i drugim EU (USA) univerzitetima, i mi znamo kako to izgleda, odnosno kako se promijeni perspektiva kada iskusite rad na drugim, a posebno prestižnim institucijama. Moramo gurnuti kolege i studente da izađu malo odavde, da vide i da se vrate. Mi ovdje imamo prednosti koje su prikrivene sada, ali sve dok se fokusiramo na manjinu, izvrsnu ili lošu, neće nam dobro biti. I još kratko o neprofitnim ustanovama – neprofitna ustanova je ona koja zarađuje i stvara profit, ali taj profit vrati u ustanovu (Samir Lemeš: U ovim slučajevima se ne vraća...) Mora postojati i interes za ličnu zaradu, odnosno unapređenje kvaliteta života. 

 

Samir Lemeš: Broj 39 visokoškolskih ustanova u BiH me podsjetio na jednu rečenicu koju sam čuo u Beogradu. Naime, na pitanje čovjeku iz Beograda kada će u Srbiji biti bolje, on je rekao da će biti bolje kada budu razmišljali kakva će biti Srbija, a ne kolika će biti. Tako i kod nas akademska zajednica – kada budemo razmišljali kakva je, a ne kolika je. 

 

Samir Dolarević: Kada imate 39 univerziteta i toliko profesora, onda je jasno da je odnos prema profesorima takav kakav jest, jer je to zvanje devalvirano. Jednostavno – ima nas previše i ima nas svakakvih.

 

Iz publike: Ako govorimo o 39 visokoškolskih ustanova i mnogo katedri samo za matematiku – ko treba da pokrene ukrupnjavanje koje će dati kvalitet, jer sada je na 39 univerziteta, sa svim fakultetima, katedrama i pripadajućim pozicijama, teško obezbijediti izvrsnost. Ko treba da pokrene priču o ukrupnjavanju koje bi moglo dati kvalitete? (Samir Lemeš: Ko treba da resetuje visoko školstvo?)

 

Lamija Tanović: Država koja nema nikakvu ulogu u visokom obrazovanju. U Ministarstvu civilnih poslova u Vijeću ministara BiH postoji jedan odjel koji se bavi obrazovanjem, i to je sve što država ima, odnosno samo Okvirni zakon. To je sve što je država bila dužna napraviti. Sve ostalo je spušteno na niže nivoe i to je jedan opšti haos.

 

Iz publike: Koja je uloga profesora ako žele da budu najbolji u što boljoj konkurenciji?

 

Lamija Tanović: Nauka i nastava. Mi smo to davno, osamdesetih godina prošlog vijeka, na Univerzitetu u Sarajevu pokrenuli, nas nekoliko, zahtjev da se Univerzitet razdvoji na nekoliko manjih univerziteta, na grupacije: tehničke nauke, prirodne plus matematika, biomedicinske nauke i tako dalje. To bi faktički značila integraciju nastave i nauke. Ne mora se Univerzitet administrativno raspasti, neka ostane jedan rektor i rektorat, ali da se po grupacijama nauke podijele. Onda bi mogle, recimo, tehničke i prirodne nauke da imaju zajedničku katedru matematike, fizike, informatike, i tako dalje, To bi bila strašna ušteda. Mi smo i tada imali katedre fizike, odnosno laboratorije. Zamislite jedna u Vogošći na Saobraćajnom fakultetu, jedna na Koševu na Građevinskom fakultetu. itd. Kad se ovako ukrupnite, onda imate bogate laboratorije, imate katedru sa puno kadrova u kojoj je 20 kvalifikovanih ljudi koji mogu i u naučnom smislu nešto da proizvedu. Samo neki fakulteti su sačuvali neke od instituta, ima nekih koji su privatizovani. Zašto svi istraživači sa instituta koji pripadaju Univerzitetu moraju da rade i u nastavi, jer nisu svi talentirani da budu nastavnici, i to je poseban problem. Ako ti tamo studenti daju na onoj anketi da si loš – ti imaš svoje mjesto na institutu. Naši instituti su nestali, odjednom. 

 

Samir Dolarević: Naši instituti rade i sada ima ih pet, oni su bili nezavisna pravna lica i onda 2000. godine, prema tadašnjem zakonu, morali su ući u sastav fakulteta i mi smo ih prihvatili. Oni koji su pristali su ušli u sastav fakulteta, a sa drugima imamo nekih problema.

 

Lamija Tanović: Svi kažu koliko para – toliko muzike, a mi smo, ako uzmemo procenat GDP-a, to rade svi u svijetu, na dnu. Profesor je o tome nešto pričao. Znači, mi smo negdje na 0,2 posto, daj bože da je i toliko. (Aleksandra Nikolić: Možda od budžeta 0,2 posto, ali ne od GDP-a.) U svakom slučaju ima jedna preciznija skala koja govori koliko se dolara ili procenata GDP-ja godišnje po glavi stanovnika izdvaja za nauku – tu se tačno vidi i naš region: Slovenija daje 700 i nešto dolara po glavi stanovnika i zato je na tristo i nekom mjestu na webometrix listi, pa Srbija, pa Hrvatska. Na dnu je BiH, koja izdvaja samo 32 dolara po stanovniku za istraživački rad, a na vrhu je Južna Koreja sa skoro 2.000 dolara po glavi stanovnika. Izrael daje 4,5 posto GDP-ja, i kada pogledate tu skalu – nema ništa nejasno. Mi nemamo sredstva za značajna ulaganja u novine, jer ono što treba dati izvrsnost je nešto novo, nešto savršenije nego što imamo. Konačno, to je pitanje kao kada radite doktorat – traži se vaš doprinos, mada mi imamo prepisanih doktorata.

 

Samir Lemeš: Tih 2.000 koje daje Koreja nisu sve iz budžeta, ima tu novca iz privrede. Ima li kod nas investicija iz privrede u visoko obrazovanje?

 

Aleksandra Nikolić: Postavite to pitanje onom gospodinu iz Udruženja poslodavaca i onom gospodinu iz BIT alijanse. Bila bih jako sretna kada bi i oni i njihove firme dali svoj doprinos. Ali kada ti ljudi dođu, a ja sam to doživljavala i na Univerzitetu i u Ministarstvu, oni imaju neke zahtjeve, ne valja im ovo, ne valja im ono... Uvijek sam im odgovarala da je to sve sjajno i da se slažem s njima, ali gdje su pare? Mislim da je to nekorektno, jer kada vidite da IT  industrija kao brzorastuća ima porast profita 70 posto – gdje je taj profit uložen u društvenu sredinu? Ne moraju ništa nama davati, ali neka ulože u obrazovanje da zadovolje svoje potrebe, a mi ćemo to podržati, sve ćemo podržati.

 

Iz publike: Nedavno sam završila ETF i znam 10–15 firmi koje su nam zaista kvalitetno opremile laboratorije. 

 

Aleksandra Nikolić: Zato nisam spomenula nijednu kompaniju, nego sam rekla BIT alijansa i Udruženje. Neki dijelovi Univerziteta imaju jako dobru komunikaciju sa privredom, iako se postojanje te saradnje osporava. Ali ja dolazim iz Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i mi imamo super komunikaciju s privredom; nezadovoljna sam samo što nemamo programe koji direktno podržavaju saradnju s ciljem rješavanja problema u proizvodnji. Ima EU sada projekat EU for DIGI, digitalizaciju biznisa. Taj program je bogat i mogao bi da doprinese porastu konkurentnosti kompanija, ali ne predviđa ujedinjavanje fakulteta i biznisa na način da apliciramo zajedno, pa da bude pravi transfer znanja, razmjena ideja. UNDP smatra da njemu treba samo jedan partner, a to je firma, i onda se pare pomalo razbacuju, novac nije efikasno usmjeren na pravi način. Lično uvijek insistiram, posebno kod viših nivoa vlasti, da kada daju privredi novac, uvijek bude ono sveto trojstvo, ako smijem tako da kažem, da uvijek bude vlada i ministarstvo, pa univerzitet, odnosno istraživački timovi i oni koji će to koristiti, privreda. U toj interakciji bi se mnogo više napravilo, to je nešto prema čemu treba ići.

 

Samir Lemeš: Da li je akademsko osoblje motivisano da učestvuje u tim projektima, da li im se pruža prilika?

 

Aleksandra Nikolić: Ne može se akademskom osoblju pružiti prilika, akademsko osoblje je plaćeno 50 posto za nauku i ono mora izaći da nađe sebi posla u toj nauci.

 

Samir Dolarević: Da, ali se to 50 posto ne valorizira kroz platu. Pitanje je bilo odlično. Bavili se vi naukom ili ne, vama će na Univerzitetu u Sarajevu biti uvijek ista plata, a ono gdje vam se gleda naučni rad je to koliko ste objavili članaka u publikacijama koje prate indeksirane baze podataka. Za vanrednog profesora, kao docent imate šest godina da objavite dva članka u takvim publikacijama. Šest godina za dva članka, pri čemu na jednom članku mogu biti tri potpisnika. To znači šest puta tri je 18 – za devet godina trebate napisati jedan kompletan članak i vi ste ispunili svoje obaveze i niko vas neće dirati. Devet godina rada na jednom članku vrijedi, ako je rezultat nešto u rangu teorije relativiteta.

 

Aleksandra Nikolić: Prema novom Zakonu, moraju se uvažiti bar tri kategorije, pa ćemo vidjeti kako će to Univerzitet uraditi, odnosno kako ćemo mi to uraditi.

 

Samir Dolarević: Izvinite, nama na Fakultetu su sa Univerziteta sada dali da pišemo smjernice za izbor akademskog osoblja. (Lamija Tanović: To bi trebalo po grupacijama.) Fakulteti pišu smjernice za izbor akademskog osoblja. Jednom sam na Senatu rekao da Senat donosi odluke za koje nismo kompetentni jer nas 45 ili 47 glasamo za sve, pa me zamalo nisu izbacili iz sale. Nedavno sam bio u situaciji da glasamo o tome da li neka žena koja svira violinu ispunjava nekakve uslove da bude nešto za violinu, valjda viši asistent; u principu – da li ona zna dovoljno dobro svirati violinu ili ne. Ja koji ni ne prepoznajem violinu kad je čujem, trebam glasati i donijeti odluku o tome! To je redovno stanje, ako glasamo nešto vezano za tehničke nauke – u cijelom Senatu pet ljudi zna o čemu se radi, samo pet ljudi razumije o čemu se radi. Sad smo imali izbor za nešto na Teološkom fakultetu, islamski, ja vam sada ne znam reći šta je to jer je to nešto na arapskom, neke dvije oblasti i niko živ ne razumije. (Aleksandra Nikolić: Ali imate povjerenja u komisiju.) Kada sam to rekao, svi su se naljutili na mene. Sada po Zakonu sve izbore donosi Senat, i to znači da ih donosimo potpuno nekompetentnom većinom. Lično mogu razumjeti jedino šta se dešava na tehničkoj grupaciji, mogu razumjeti bar naslove tih doktorskih teza.

 

Lamija Tanović: Budite hrabri, pa pokrenite inicijativu da se tehničke nauke ujedine u tehnički univerzitet Sarajevo, a Aleksandra neka to uradi za biotehničke.

 

Aleksandra Nikolić: Ja sam protiv toga.

 

Samir Dolarević: To nema nikakve šanse za uspjeh zato što su oni uradili ono što su htjeli, a to je da integrišu fakultete i svaka dezintegracija je za njih korak unazad, jer je smisao integracije da kada vam treba da na Univerzitetu provedete neku politiku – pritisnete samo jednog čovjeka. Do sada ste morali zvati 30 ljudi, od kojih su neki jako nezgodni. (Aleksandra Nikolić: Samo da se zna – nisam ja taj ministar.) Ovako je jednostavnije i upravljati i praviti politički uticaj na Univerzitet kada je integrisan. Nisam ja bezveze rekao da mi nismo željeli da se integrišemo radi toga što nama integracija treba, što će integracija popraviti naš posao, jer da smo to htjeli – mi bismo integrisali prvo nauku i nastavu, pa onda išli na ostalo. Očito je da je ovakva integracija politički potez.

 

Iz publike: Kakav je smisao da glasate neinformisano i da li se osjećate loše?

 

Samir Dolarević: Svaki put se osjećam loše. Jednom sam to rekao i zamalo me nisu izbacili, a kada bi pokrenuli ovu inicijativu, vjerovatno bi neko podigao krivičnu prijavu protiv mene.

 

Lamija Tanović: Mi smo to pokretali osamdesetih godina u tom groznom sistemu i nisu nas pohapsili. U isto vrijeme smo pokrenuli ono što se desilo na kraju – da Kasarna Maršal Tito bude kampus, i to na televiziji, bio je neki kontakt-program, Kecmanović je bio rektor i tada je nas nekoliko reklo tako nešto. Nisu nas pohapsili, ali se ništa nije desilo. Sada predlažem tri zaključka: prvo – treba nam malo više sredstava, ne može Univerzitet biti siromašan. (Aleksandra Nikolić: Moramo se otvoriti prema vani.) Drugo – moramo sarađivati, otvoriti se. Evropa je smislila evropski prostor visokog obrazovanja i evropski prostor nauke da bismo sarađivali. 

 

Samir Dolarević: Samo kad se sada pogleda budžet Kantona Sarajevo i ono što se sada izdvaja za Univerzitet u Sarajevu, to je odlično, to je više od 10 posto. Moja ideja je bila da se Univerzitet prihvati kao partner i da završava određene poslove koji se, zbog evidentnog nedostatka stručnog kadra u društvu, mogu završiti kvalitetno jedino na Univerzitetu. Sadašnje plate profesora u odnosu na ljude koji rade u privredi su puno povoljnije nego što je to bilo ranije, pogotovo prije rata. Sjećam se, kad sam se zaposlio, da su me finansirala raja koja su radila u privredi. Šteta je što je koncept finansiranja napravljen tako da se sva sredstva praktično troše na plate i troškove izvođenja nastave.

 

Lamija Tanović: Pritom se kod izbora u zvanja jako malo vrednuje to koliko ste dobar profesor u nastavi. To se malo vrednuje, čak nikako, ali vam je detaljno nabrojano koliko radova, udžbenika, monografija trebate imati, pa se onda masovno prepisuju udžbenici ili prevode, što je samo unakazilo sistem.

 

Samir Dolarević: Istražujući jednog kolegu koji je bio prorektor za nešto našao sam sjajan sistem koji su ljudi napravili. Pogledao sam na Google Scholar – on je tamo citiran, pogledam ko ga citira i vidim jedan čovjek iz Zagreba i jedan iz Beograda. Potom pogledam koga je on citirao i vidim uvijek dva ista čovjeka, jedan iz Zagreba i jedan iz Beograda. Oni su napravili krug, njih trojica, i sve su riješili brzo i izvrsno.Samir Lemeš: Da li je to akademska izvrsnost ili korupcija?

 

Aleksandra Nikolić: To je onaj put za citiranje koji sam spominjala na početku, način kako možete naokolo i na mala vrata postići citiranost. Nismo odgovorili na jedno pitanje iz publike: Univerzitet mora pokrenuti to ukrupnjavanje, on mora sam sebe organizovati, jer šta god dođe izvana – neće proći. Moram podsjetiti i da je Senat oduvijek vršio izbore, i u bivšem sistemu, i uvijek su izbori išli na Senat, ali imate komisiju (Samir Dolarević: Samo da se potvrde.) Vijeće predloži, potvrdi Senat. Dakle, postoji komisija koja mora biti izabrana po jasnim kriterijima i kojoj se daje povjerenje da izabere ljude i da im napiše izvještaj i da pošalje izvještaj, prvo na Vijeće fakulteta, a onda na Senat. Senat bi trebao da bude drugostepeni organ, ako se nešto desi da tu možete riješiti svoje probleme, ono van kuće/fakulteta.

 

Samir Lemeš: Zahvaljujem se svima!

Najnovije

 
Cuke i djeca
Školegijum redakcija
06.12.2023
Francuski i može i ne može, ali turski može svakako
Smiljana Vovna
30.11.2023
Nije Facebook za škole i zvanične komunikacije
Anisa Mahmutović
29.11.2023
Nasilje nad ženama i Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju školu u FBiH
Fontoplumo
28.11.2023
Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.
Andrej Arkoš
24.11.2023
Hitna pomoć na putu od rata do mira
Svjetlana Nedimović
22.11.2023
Kafić s pogledom na školu
Školegijum redakcija
22.11.2023
Nacionalizam i ljepota
Školegijum redakcija
22.11.2023
Dvije polovine mozga nastavnika
Školegijum redakcija
22.11.2023
Gdje su Romi u školi?
Školegijum redakcija
22.11.2023
To je ono crveno i malo više smrdi
Školegijum redakcija
22.11.2023
Školske biblioteke, stvar prošlosti
Školegijum redakcija
22.11.2023
Od otpada do ukrasa
Školegijum redakcija
20.11.2023
U Vitezu čuvaju uspomenu na učenike generacije od 1965. do 2022. godine
Andrej Arkoš
20.11.2023
Pitanja, primjedbe i odgovori
Fontoplumo
15.11.2023
U školama Tuzlanskog kantona pištolji, prijetnje...
Anisa Mahmutović
14.11.2023
Udžbenici historije o Jevrejima i Palestini
Nura Varcar
13.11.2023
Nečitljivi rasporedi, stari školski kalendari...
Andrej Arkoš
10.11.2023
Kad je nemoguće ćutati...
Nenad Veličković
10.11.2023
Kako s djecom razgovarati o konfliktu i ratu
Školegijum redakcija
10.11.2023
Nije lako biti učitelj
Dejan Ilić
10.11.2023
Bilo bi dobro da se ministarstva obrazovanja oglase
Marko Ban
10.11.2023
Kad vašar zaigra pred školom
Anisa Mahmutović
09.11.2023
Jedan neobičan doktorat
Nenad Veličković
08.11.2023
Ono crveno što smrdi
Nenad Veličković
08.11.2023
Mitovi o obrazovanju
08.11.2023
Rendgen nastavničkog mozga
08.11.2023
Pogled sa Stijene
Nenad Veličković
08.11.2023
Sretan dan sretnih bankara ili treba li djecu voditi u banke
Svjetlana Nedimović
06.11.2023
Mnogo zastarjelih izvještaja, planova i informacija
Andrej Arkoš
03.11.2023
Dobri 100
Nenad Veličković
03.11.2023
Mentor on sentry duty
Rubina Čengić
03.11.2023
O golubovima i kišobranima
Marko Ban
01.11.2023
Na pravni sam ti put, majko, izišo
Nenad Veličković
30.10.2023
Internacionalni univerzitet Travnik: Demant
30.10.2023
Škole ne promovišu postignuća svojih nastavnika i učenika
Andrej Arkoš
28.10.2023
Hoće l' je bit', neće l' je bit'...
Anisa Mahmutović
26.10.2023
Baš osnovnu zanima gdje ćemo u srednju!
Fontoplumo
24.10.2023
Ima zapisnika sa sastanaka Vijeća roditelja, ali iz 2021. godine
Andrej Arkoš
20.10.2023
Nova školska godina će biti u znaku nadzora i kazni
Smiljana Vovna
19.10.2023
Zastava na fasadi Sveučilišta
Svjetlana Nedimović
18.10.2023
Agencija za mužu studenata
Nenad Veličković
17.10.2023
Mentor na mrtvoj straži
Rubina Čengić
16.10.2023
No phone – no problem!
Fontoplumo
09.10.2023
Subvencija za društvo u ćošku!
Svjetlana Nedimović
06.10.2023
Ima obrazaca za prijavu korupcije, ali i fotografija ravnatelja bez imena
Andrej Arkoš
06.10.2023
U oktobru 2023. daje se saglasnost za plan rada za 2023.
Nenad Veličković
04.10.2023
Inclusion in Confusion
Mumić Iskra
03.10.2023
Millions for unusable textbooks again this year
Nastavnica Na Godišnjem
03.10.2023
Zadržite još malo obrve podignute
Marko Ban
30.09.2023
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum
Mumić Iskra
29.09.2023
U Sarajevu zaboravili naziv škole staviti na zvanični web
Andrej Arkoš
29.09.2023
U Brčkom ljetna škola čitanja
Adnan Pečković
26.09.2023
Neke škole prazne, neke prenapučene
Fontoplumo
25.09.2023
U ovom krugu uglavnom laka i brza navigacija
Andrej Arkoš
22.09.2023
Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...
Svjetlana Nedimović
21.09.2023
Inkluzija u konfuziji
Mumić Iskra
18.09.2023
Vodi se računa o pristupu putem mobilnih telefona
Andrej Arkoš
15.09.2023
Sedlanje mrtvog konja
Nenad Veličković
14.09.2023
Ima svega, ali malo šta korisno
Andrej Arkoš
08.09.2023
Ako i preskočimo dječakovo razočarenje
Nenad Veličković
04.09.2023
Uključi me i razumjeću
Fontoplumo
03.09.2023
Ljeto kada sam naučila da sletim
Lamija Begagić
03.09.2023
Oaze u pustinji optimizma
Školegijum redakcija
01.09.2023
Mi smo smernice prihvatili, jel tako, Danice?
Ružica Marjanović
01.09.2023
Imali smo 57 radova koji nisu pisani isključivo zbog želje za nagradom
Školegijum redakcija
31.08.2023
I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike
Nastavnica na raspustu
31.08.2023
Autorice i autori izgubljeni u reformi
Arifa Isaković
30.08.2023
Opet brze izmjene pravilnika i ad hoc rješenja
Smiljana Vovna
29.08.2023
Sve je vrlo konfuzno i, nažalost, dolazi 5 do 12
Rubina Čengić
27.08.2023
Vizionarsko metiljanje
Nenad Veličković
25.08.2023
Niti škole znaju da li imaju nastavnike, niti nastavnice da li imaju posao
Rubina Čengić
24.08.2023
Čas o društvenim mrenama
Nenad Veličković
21.08.2023
Zgušnjavanje odsustva
Nenad Veličković
18.08.2023
Izabrano šest eseja među kojima su i tri koji će biti nagrađeni
17.08.2023
Nada umire posljednja
Fontoplumo
17.08.2023
Uzdam se u loše đake
Nenad Veličković
14.08.2023
Naziv o učešću
Nenad Veličković
11.08.2023
Gdje su danas roditelji u školi – 13 radova za drugi krug čitanja
Školegijum redakcija
10.08.2023
Kome ili čemu?
Marko Ban
09.08.2023
30 djevojaka kao 120 mladića i Sarajevo kao trećina FBiH
Marko Ban
01.08.2023
Uz morati ne ide voljeti
Fontoplumo
31.07.2023
Više odgovornosti, a ne viši stepen zaštite
Arifa Isaković
25.07.2023
Nastava povijesti jezikom vizuelne umjetnosti
Nenad Veličković
19.07.2023
Vratio se iz Engleske i sudario s tabuima
Rubina Čengić
17.07.2023
Glup, gluplji, mašine
MaiMei
07.07.2023
Čas može biti i kombinovan
Fontoplumo
05.07.2023
Dani Školegijuma: Peti dan – Kako modernizirati nastavu maternjeg jezika?
Školegijum redakcija
03.07.2023
Dani Školegijuma – četvrti dan: Obrazovanje u medijima i mediji u obrazovanju
Školegijum redakcija
03.07.2023
Šiljenje zakona
Marko Ban
03.07.2023
Od bleh muzike, preko udžbenika i upisa do pucnjave
Marko Ban
01.07.2023
Treći dan: Metodika seksualnog neobrazovanja
Školegijum redakcija
29.06.2023
Dani Školegijuma – drugi dan: Ako je bog jedan, zašto tri vjeronauke?
Školegijum redakcija
27.06.2023
Šta sa roditeljima koji ne žele odgajati djecu u duhu mira
Arifa Isaković
26.06.2023
S mature u hold mod
Fontoplumo
20.06.2023
Šta sa školom
Nenad Veličković
15.06.2023
Priča jednih cipela
Damir Dizdarević
07.06.2023
Saglasnost naša svagdašnja
Fontoplumo
06.06.2023
USFBiH: Skupština uvodi pravnu nesigurnost i provodi diskriminaciju
Smiljana Vovna
05.06.2023
Vršnjačko nasilje u porastu
Arifa Isaković
03.06.2023
Znači – nasilje se smije desiti samo između 9 i 16:30
Nastavnica Na Godišnjem
01.06.2023
Pažnja učenika i studenata na mikro i makroplanu
Samir Lemeš
29.05.2023
Zaštita djece
Damir Dizdarević
17.05.2023
Ne nedostaje nastavnog kadra, nego mnogi ne žele raditi u školama
Arifa Isaković
09.05.2023
Maturalni postizborni poklon od milion KM
Smiljana Vovna
08.05.2023
Odgovornost je kad imaš odgovore
Fontoplumo
06.05.2023
In the absence of a criminal registry, a dress code will do
Rubina Čengić
04.05.2023
Nasilje i obrazovanje
Ena Šehić
04.05.2023
Krađa digitalnog identiteta
Damir Dizdarević
28.04.2023
Tek će da se pitaju
Miloš Janković
28.04.2023
Tema Gdje su danas roditelji u školi?; jedna osoba može poslati više radova
Školegijum redakcija
27.04.2023
Knedla u grlu
Arifa Isaković
14.04.2023
U nedostastku registra, može i kodeks za oblačenje
Rubina Čengić
13.04.2023
Sovi škola ne treba, leptir je previše nemiran
Fontoplumo
12.04.2023
Pravo i književna kritika
Nenad Veličković
07.04.2023
Reklamiranje, kampanja, tabuizacija... u režiji Ministarstva obrazovanja
Lamija Begagić
07.04.2023
Statute of the University of Sarajevo
Nenad Veličković
04.04.2023
Broj pokušaja prevare u digitalnom svijetu mnogo je veći nego u fizičkom
Damir Dizdarević
04.04.2023
Obrazovanje u bh. medijima, mart 2023.
Marko Ban
03.04.2023
Oni će njih pretumbati, a možda i ukrasti zgradu i opremu
31.03.2023
Njezino veličanstvo – prezentacija
Fontoplumo
28.03.2023
Život nam se preselio na internet
Zoran Ćatić
24.03.2023
Tajni sastanci ministrice Hote-Muminović
Rubina Čengić
23.03.2023
ŽIVIO SOCREALIZAM!
Dubravka Ugrešić
20.03.2023
Plaćanje pametnim telefonom
Damir Dizdarević
16.03.2023
Statut Univerziteta u Sarajevu
Nenad Veličković
15.03.2023
Vrijeme je da mijenjamo kriterije za akademsko napredovanje
Samir Lemeš
15.03.2023
Oči jednog dječaka
Nenad Veličković
13.03.2023
Mitoza, mejoza i dekapodni rakovi
Fontoplumo
07.03.2023
Prisluškuju li nam telefone, prate li nam laptope?
Damir Dizdarević
06.03.2023
When the spaghetti blossom
Enes Kurtović
05.03.2023
Šta je tebi, školo?
Školegijum redakcija
28.02.2023
Online plaćanje
Damir Dizdarević
21.02.2023
Zavali i vladaj
Marko Ban
20.02.2023
Izbor najboljih pet radova na konkursu
Školegijum redakcija
18.02.2023
Eutanazija imaginacije i empatije
Fontoplumo
17.02.2023
Obrazovanje mora biti fleksibilno
Rubina Čengić
15.02.2023
Zaštita je moguća
Damir Dizdarević
14.02.2023
Skraćenje časa može biti korisno ili kako smo otkrili da je prava osoba na pravom mjestu
Arifa Isaković
13.02.2023
The authorities usually do the opposite of what is necessary
Rubina Čengić
12.02.2023
Out of 121 laid-off school principals who filed a lawsuit, 81 did so against their own school
Smiljana Vovna
12.02.2023
Informacija o pristiglim radovima na konkurs i prvom krugu izbora
Školegijum redakcija
10.02.2023
Lični identitet i izazovi
Damir Dizdarević
08.02.2023
Ministarske legende o prosvetiteljstvu Svetog Save
Tomislav Marković
05.02.2023
Zapošljavanje samo kada Ministarstvo utvrdi da je potreba stvarna
Rubina Čengić
03.02.2023
Sa bombom pod jastukom
Nenad Veličković
02.02.2023
San i zamajava
Nenad Veličković
01.02.2023
Za školske aktivnosti mora biti očigledno da koriste svoj deci
Miloš Janković
31.01.2023
Cilj postignut, forma zadovoljena, a suština – nula bodova
Smiljana Vovna
26.01.2023
Kriza, kriza, e pa šta je...
Nenad Veličković
24.01.2023
Sretno mjesto škola
Fontoplumo
24.01.2023
Šta će osmorka sa sedmorkom
Lamija Tanović
23.01.2023
Nastavnicima i nastavnicama treba doškolovanje ili ekvivalencija
Arifa Isaković
18.01.2023
Hoće li roboti prepisivati na ispitima?
Samir Lemeš
13.01.2023
Isključenost nastavnika iz oblikovanja obrazovanja vodi u monotoniju
Miloš Janković
11.01.2023
Iz ugla ili ćoška (moj pogled na učionicu)
Školegijum redakcija
10.01.2023
Od manjeg ka većem
Školegijum redakcija
09.01.2023
121 smijenjeni direktor podnio je tužbu, 81 protiv svoje škole
Smiljana Vovna
09.01.2023
Djeca, izbori i biranje
Fontoplumo
06.01.2023
Vlasti najčešće rade suprotno od potrebnog
Rubina Čengić
05.01.2023
Grlom u jagode, pa kud ko
Arifa Isaković
31.12.2022
Od brojeva do upitnika
Arifa Isaković
30.12.2022
urozivorter u ejnavozarbo, 2202
Nenad Veličković
28.12.2022
Đaci šampioni u Sarajevu, Banjoj Luci, Bosanskom Novom... Part 2.0
Marko Ban
28.12.2022
Više novca, manje studenata
Marina Meić
27.12.2022
Đaci šampioni u Sarajevu, Banjoj Luci, Bosanskom Novom...
Marko Ban
26.12.2022
Kazna bez objašnjenja nikom ne koristi
Rubina Čengić
23.12.2022
Komunikacija odozgo nadole
Nenad Veličković
22.12.2022
Djedovina
Sifet Karalić
19.12.2022
A onda se desilo ovo...
Nenad Veličković
15.12.2022
Kada je dobar dovoljno loš
Fontoplumo
14.12.2022
VKV programeri ili korak naprijed, nazad dva
Samir Lemeš
02.12.2022
Nema goriva i grijanja, plate pale ispod prosjeka – problem je skupštinska većina
Rubina Čengić
01.12.2022
Krenula reforma – sve isto, samo drugačije
Fontoplumo
30.11.2022
Naučno sljepilo za stvarnost
Irhad Suljić
29.11.2022
Korak prema napretku, jednakosti i slobodi ili potkopavanje obrazovne institucije
Marina Meić
28.11.2022
Nogometologija
Slavko Sušilović
26.11.2022
Duplo golo
Dejan Ilić
24.11.2022
U udžbenicima istorije u Republici Srpskoj nema ZAVNOBiH-a
Rubina Čengić
23.11.2022
Žena, majka, freelancerica
Lamija Begagić
23.11.2022
Bilješka sa javne rasprave o Budžetu Općine Novi Grad za 2023. godinu
Nenad Veličković
22.11.2022
Zanati još nisu umrli, a kad će, ne zna se
Amer Tikveša
22.11.2022
Povijest demantira sve mrzitelje i revizioniste
Rubina Čengić
21.11.2022
Nastavnice napisale priručnike o ishodima učenja
Hana Huskić
20.11.2022
Lako je dokazati napade kada se koristi metalna šipka ili sjekira, ali ima i drugih oblika napada
Arifa Isaković
19.11.2022
U miru sa dnom
Amra Penava
18.11.2022
Inercija i improvizacija
Nenad Veličković
17.11.2022
Šipak državnosti
Nenad Veličković
15.11.2022
Nedovoljno senzibiliziranosti, informiranosti i empatije
Darko Pandurević
14.11.2022
Sigurna kota 224
Enes Kurtović
10.11.2022
Pišem zlato, pamtim čokoladu
Jasmina Mršo
07.11.2022
Super-sak, tako lak
Fontoplumo
07.11.2022
Marija Kiri ili Maraja Keri?
Enes Kurtović
05.11.2022
Kad momak koji otvara e-mailove, zapravo pomoćnik ministra, dobije zadatak...
Rubina Čengić
04.11.2022
Posljedica je dugotrajno odsustvo đaka iz učionica
Marina Meić
03.11.2022
Koliko para, toliko nauke
Samir Lemeš
01.11.2022
Subjekat naprijed, ostali stoj!
24.10.2022
Plaši li se obrazovna vlast saradnje među nastavnicima
Arifa Isaković
19.10.2022
Potkolčari
17.10.2022
Gdje počinje femicid
Marko Ban
15.10.2022
Bitka za hranjenike
Nenad Veličković
05.10.2022
Nastavni plan i program izgubljen u reformskom vihoru
Arifa Isaković
23.09.2022
Neće biti djece za rat
Marko Ban
22.09.2022
O udžbenicima, rodu i emancipaciji
Miloš Janković
16.09.2022
Mnogi ostali neocijenjeni
Marina Meić
12.09.2022
Strah od obrazovnog cilja
Miloš Janković
31.08.2022
Puno verbalizma i nejasnih formulacija
Lamija Tanović
29.08.2022
Predizborna šarena laža od 4 miliona KM – zastarjeli i puni grešaka
Rubina Čengić
26.08.2022
Lana je spoj discipline i talenta
25.08.2022
Nekontrolisana privatizacija visokog obrazovanja značajno je snizila kvalitet 
Lamija Tanović
24.08.2022
Besplatni udžbenici i neostvareni ciljevi
Arifa Isaković
22.07.2022
Osnova za cvjetanje korupcije i nepotizma, ali i krađa budućnosti djece
Amna Dervišagić
20.07.2022
Staž izvan Sarajeva i muž poginuo u ratu ne pomažu, ali prave zbrku
28.06.2022
Jesu besplatni, al' džaba vam ih
Arifa Isaković
24.06.2022
Država ima obavezu da djecu nauči o demokratiji i pravima
Školegijum redakcija
07.06.2022
Dostupan jedan, a kao nijedan
Amna Dervišagić
02.06.2022
Vrijeme za promjene
Amna Dervišagić
31.05.2022
Ugrađivanje u holokaust
Nenad Veličković
30.05.2022
Reklo KAZALO
Nenad Veličković
30.05.2022
Preuzimanje
Nenad Veličković
28.05.2022
Akademska podvala 
Miloš Janković
25.05.2022
Udžbenici iz kojih djeca uče o ratu u BiH
Arifa Isaković
19.05.2022
Štivo nesavladivo đacima kojima je namijenjeno
Melisa Forić Plasto
11.05.2022
Ministrica obrazovanja odmjerila istaknute
Arifa Isaković
06.05.2022
Zašto je Prvi maj protjeran iz sarajevskih vrtića?
Marko Ban
06.05.2022
Ministarstvo nema posebne programe i škole ništa ne nude
L. Pi.
04.05.2022
Bašča i zemljište na kojem se uzgaja povrće
Arifa Isaković
29.04.2022
Zvekir i torabuša
Nenad Veličković
23.04.2022
Igrokaz u Zgradi na Koševskom potoku
Nenad Veličković
21.04.2022
U novu školsku godinu s velikim pozitivnim promjenama?
Arifa Isaković
20.04.2022
Sarajevski izdavači će pokušati oboriti tender dok neki možda već štampaju knjige
Rubina Čengić
19.04.2022
Nacrt, naprč
Nenad Veličković
15.04.2022
Može li 50 dolara promijeniti nečije obrazovanje?
Merima Dervišić
15.04.2022
Nikom se ne sviđa, ali nema veze, idemo dalje
Rubina Čengić
13.04.2022
Frljoke i tandarizmi
Nenad Veličković
13.04.2022
Topli napitak u restoranu na kraju galaksije
Nenad Veličković
12.04.2022
Rodni škrabopis
Nenad Veličković
12.04.2022
Ujdurmica
Nenad Veličković
12.04.2022
Empatikoni
Nenad Veličković
11.04.2022
Šiljenjem do tupljenja
Nenad Veličković
11.04.2022
Papir iz uhljebituta
Nenad Veličković
09.04.2022
Šuplja para
Nenad Veličković
08.04.2022
Engleska i Vels zabranjuju konverzijsku terapiju, osim za trans osobe
Merima Dervišić
06.04.2022
U Walesu zabranjeno bilo kakvo fizičko kažnjavanje djece
Merima Dervišić
31.03.2022
I higijenski ulošci i tamponi su školski pribor
Merima Dervišić
30.03.2022
Prešutni dogovor o nenapadanju (Haris)
Amer Tikveša
29.03.2022
Svi su đaci u Ulcinju jednaki, ali su neki nejednakiji
Edona Bakali
29.03.2022
Nastavničke kompetencije
Edina Međić
28.03.2022
Pritisak u šupljem loncu
Nenad Veličković
25.03.2022
Zašto djeca ne vole školu
Edina Međić
22.03.2022
Pomoć ili populizam
Nenad Veličković
21.03.2022
I kamion pun banana dovoljno je radioaktivan da pokrene detektor
Amna Dervišagić
17.03.2022
Posjete muzeju ne vode boljim ocjenama
Merima Dervišić
16.03.2022
Entitetski čiste ekskurzije
Srđan Puhalo
15.03.2022
Napušteni autobus kao kabinet muzičkog
Merima Dervišić
11.03.2022
Šest problema u vezi sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa
Arifa Isaković
09.03.2022
Socijalni radnici u školama mogli bi biti jedno od rješenja
Mirza Herco
08.03.2022
Online biblioteka Lektira narodu, četvrto kolo
Školegijum redakcija
07.03.2022
Nacionalizam, inkluzija i obrazovanje
Nenad Veličković
07.03.2022
Florida usvojila zakon Ne govori gej
Merima Dervišić
02.03.2022
Perfekcionizam može odmoći i najboljim đacima, ali škole mogu pomoći
Merima Dervišić
24.02.2022
Šta je nama naša vjeronauka
Srđan Puhalo
23.02.2022
Nijedna sličnost sa Balkanom nije slučajna
Nenad Veličković
23.02.2022
Ishodi učenja ne mijenjaju podučavanje
Arifa Isaković
16.02.2022
I u Belgiji štrajkuju prosvjetari
Merima Dervišić
14.02.2022
Vlada u Škotskoj za bolju ventilaciju podrezuje vrata učionica
Merima Dervišić
07.02.2022
Svi smo mi jedna velika cjelina
Vedran Zubić
02.02.2022
Četverodnevna sedmica u praksi: zadovoljnije nastavnice i bolje ocjene
Merima Dervišić
01.02.2022
Demokratsko odlučivanje u decentralizovanom obrazovanju
Dejan Ilić
31.01.2022
Kako je iz programa za osmi razred izbačen strip 'Maus' Arta Špigelmana
Školegijum redakcija
31.01.2022
Ne dajite toliko sebe
Dženisa Mešanović
29.01.2022
37% ljudi u BiH misli da obrazovanje ne daje mogućnost zaposlenja
Vedran Zubić
26.01.2022
O alkoholu uče iz priručnika koje sponzorira alkoholna industrija
Merima Dervišić
25.01.2022
Smanjen broj obaveznih knjiga mogao bi biti mač s dvije oštrice
Mirza Herco
24.01.2022
Nole me tangere
Nenad Veličković
21.01.2022
U šestim i sedmim razredima djeca ne znaju čitati
Arifa Isaković
21.01.2022
Napravila sam eksperiment – nisam ocijenila testove
Maksuda Muratović
20.01.2022
Djeca u Ugandi vraćaju se na nastavu nakon dvije godine pauze
Merima Dervišić
18.01.2022
Nastavnici odbijaju da se vrate na posao zbog COVID-protokola
Merima Dervišić
17.01.2022
Lektura kao hereza
Srđan Arkoš
17.01.2022
Čas hvatanja u laži
Ines Haskić
14.01.2022
Metodika za buduće kladioničare
Lota fon Bingof
13.01.2022
Nepotpisani šamar prevodilaštvu
Amira Sadiković
12.01.2022
Potrošačka korpa i obrazovno smeće
Enes Kurtović
11.01.2022
Dokument o propadanju obrazovanja
Srđan Puhalo
10.01.2022
Opće znanje, opća kultura i kritičko mišljenje
Arifa Isaković
10.01.2022
Evo kako neznanje izaziva probleme
Vedran Zubić
08.01.2022
Komplikovane procedure i podijeljene nadležnosti
Edina Međić
06.01.2022
Eksterna matura – u čemu je problem?
Nenad Veličković
05.01.2022
Lijek protiv pandemijskog stresa – manje časova
Merima Dervišić
05.01.2022
Prvi put sam zaključio negativnu ocjenu i pitao se je li do mene
Elvir Čajić
04.01.2022
Oda krompiru, ili kratak osvrt na medijsko izvještavanje o obrazovanju
Nenad Veličković
29.12.2021
Çka është kjo?
Radoje Dangić
29.12.2021
U Sjevernoj Irskoj mole penzionisane nastavnice da se vrate na posao
Merima Dervišić
29.12.2021
Važno je i super što smo nastavnice! Koje su vaše supermoći?
Vernesa Manov
27.12.2021
Ostrvo, zid i most
Edo Hirš
27.12.2021
Šarena učiteljica, najbolja prijateljica
Amer Tikveša
24.12.2021
Kako sam uz fiziku počela predavati muzičko
Amna Dervišagić
24.12.2021
Dolče Vita, na slici i dasci
Nenad Veličković
23.12.2021
Ništa nismo naučili iz dosadašnje prakse, a ni pravilnici nisu efikasni
Mirza Herco
22.12.2021
S djecom treba pričati o pornografiji prije nego što dobiju prvi telefon
Merima Dervišić
22.12.2021
Ni humanizam ni renesansa
Vedran Zubić
21.12.2021
Ima li života na dnu?
Aida Šarić
20.12.2021
Prosvjetni radnici nemaju pravo da budu uznemireni, tužni ili nervozni
Arifa Isaković
20.12.2021
U Afganistanu pokretne biblioteke ponovo u funkciji
Merima Dervišić
18.12.2021
Osnovni preduslov za reformu je da se dnevna politika isključi iz nje
Dženeta Ajanić
17.12.2021
Stjasni apjij
Nenad Veličković
17.12.2021
Moramo djecu naučiti da uče i mijenjati pravilnik
Maksuda Muratović
16.12.2021
Priča Vođa Radoja Domanovića obavila je zadatak
Minela Škrgić
14.12.2021
Znanje, ljubav i poštenje
Nenad Veličković
13.12.2021
Pravilnik za diskriminaciju
Arifa Isaković
10.12.2021
Zgode i nezgode razrednika i razrednica
Biljana Cvjetković
09.12.2021
Ne smijem nikome reći da je moja mama jako loša učiteljica
Dženisa Mešanović
08.12.2021
Kako mališanima objasniti klimatske promjene, a ne prestrašiti ih
Merima Dervišić
07.12.2021
Zaista želim da i djeci i meni bude zanimljivo
Tijana Bašić
06.12.2021
Nadareni i poniženi
Mirza Herco
04.12.2021
Naša djeca nemaju osnovna znanja i vještine i nisu zainteresovana da uče
Amna Dervišagić
02.12.2021
Igraće Stall Catchers i ubrzati traženje lijeka za Alzheimerovu bolest
Amna Dervišagić
01.12.2021
Samoposlužni automat za knjige
Merima Dervišić
30.11.2021
Na času violine ja sam učenica
Andrea Gračanin
29.11.2021
Koderi
Irhad Suljić
25.11.2021
Obrazovnoj politici je samo neodstajala osviještenost o rodnoj ravnopravnosti
Arifa Isaković
24.11.2021
Mogli bismo pokrenuti reforme u vlastitim učionicama
Edina Međić
23.11.2021
Učenici maltretiraju nastavnike na TikToku
Merima Dervišić
23.11.2021
Kauzalnosti znanja i osnova
Vedran Zubić
22.11.2021
Online biblioteka Lektira narodu, treće kolo
Školegijum redakcija
22.11.2021
Djeca kažu da su im roditelji rekli da ne reaguju na nasilje
Maksuda Muratović
19.11.2021
Engleski kod nas i u skandinavskim zemljama
Ognjen Stepanović
18.11.2021
Politička manipulacija
Miloš Janković
17.11.2021
Hokoš-bokoš
Nenad Veličković
17.11.2021
Više obaveza za one sa otežanim uvjetima rada
Mirza Herco
16.11.2021
Škole u Teksasu odbijaju vladi dostaviti popis knjiga
Merima Dervišić
16.11.2021
Sevdalinka
Ajna Hasanbegović
15.11.2021
#MeToo #MeToo Bekrijo
Dženeta Ajanić
15.11.2021
Inspekcija upozorava, Senat zapošljava, kandidati tuže...
Rubina Čengić
12.11.2021
Homo sepsiens
Nenad Veličković
10.11.2021
Britansko Ministarstvo obrazovanja upozorava da đacima nije mjesto na protestima
Merima Dervišić
09.11.2021
Rastaju se pred školom kao da su djeca krenula u vojsku
Đorđe Lalović
08.11.2021
Djeca igraju igre prikazane u seriji i gubitnik bude izudaran
Amna Dervišagić
04.11.2021
YouTube u nastavi
Maksuda Muratović
03.11.2021
Šta studenti znaju, misle, govore... ili zašto šute
Irhad Suljić
02.11.2021
Skupili 500 hiljada funti za sprečavanje samoubistva mladih osoba
Merima Dervišić
01.11.2021
Dobra prilika za istraživanje i vježbu mišljenja
Mirza Herco
29.10.2021
Prenaglašenost u ponašanju znak je da treba potražiti savjet i psihološku podršku
Nenad Veličković
28.10.2021
Kina zakonom smanjuje obim zadaće
Merima Dervišić
28.10.2021
Povjerenje je važno, ali ga treba graditi i čuvati
Maksuda Muratović
26.10.2021
Fizika je česta tema na časovima baleta
Sara Đurić
25.10.2021
Časovi vožnje kamiona izborni predmet u srednjoj školi
Merima Dervišić
25.10.2021
Ocjenjivanje – prečica do ćorsokaka
Dženeta Ajanić
21.10.2021
Čestitka je stigla, još se čeka stvarno priznanje rada i truda
Arifa Isaković
19.10.2021
Cigle u zidu
Mirza Herco
19.10.2021
Otkriće kao poticaj za daljnje učenje
Amna Dervišagić
19.10.2021
Biblioteke više ne naplaćuju kazne zbog kašnjenja
Merima Dervišić
19.10.2021
Jedno dijete uplašila je naslovnica udžbenika za muzičku kulturu
Adelita Zagorac
18.10.2021
Botoks zabranjen mlađima od 18 godina
Merima Dervišić
14.10.2021
Uporno tvrdim da je s djecom/đacima najljepše, moji mi i naočare popravili
Elvira Šišić
14.10.2021
FUJ
Nenad Veličković
13.10.2021
Online biblioteka Lektira narodu, drugo kolo
Školegijum redakcija
13.10.2021
Nula bodova za rad u trinaest škola
13.10.2021
Roditelji u školi
Mirza Ahmetović
12.10.2021
Peti razredi spašavaju norme
Dženisa Mešanović
11.10.2021
Lubrikacija privremenih odluka naspram sistemskog rješenja
Hana Vranac
08.10.2021
Moja čestitka
Edina Međić
05.10.2021
U toj ogromnoj učionici svakodnevno boravi, uči i radi nas šestoro
Dragana Arsić
04.10.2021
Najviše prijava se odnosi na obrazovanje
01.10.2021
Igre u učionici
Amna Dervišagić
30.09.2021
Čekajući Godoa
Maksuda Muratović
29.09.2021
Pet sati pauze između nastave u dvije škole koristim da obavim neke poslove u gradu
Ognjen Stepanović
27.09.2021
Priča o čovjeku koji je tužio Nirvanu
Merima Dervišić
27.09.2021
Opće obrazovanje i kultura spavaju s ribama
Mirza Herco
24.09.2021
Razlike su minimalne
Edina Međić
24.09.2021
Trebaš biti virtuoz da smisliš kako da rade sami i imaju osjećaj zajedništva
Edina Međić
23.09.2021
Abakusi u hladu fikusa
Dženeta Ajanić
23.09.2021
Uniforme, kecelje....
Amna Dervišagić
22.09.2021
Stručno usavršavanje nastavnica
Arifa Isaković
22.09.2021
Jesmo li zakasnili s reformom?
Arnela Borovac-Bekaj
21.09.2021
Pet dana opravdanog odsustva za bolje mentalno zdravlje
Merima Dervišić
18.09.2021
Nastavnici fizike žele da poboljšaju svoje kompetencije
Maksuda Muratović
16.09.2021
Univerzitetske kantine u Berlinu služit će manje mesa
Merima Dervišić
14.09.2021
Ove godine sam i mama i nastavnica, malo je čudno
Meliha Herić
13.09.2021
Dossierr Vax Populi
Egon Muljica fon Alchak
07.09.2021
Kako odabrati zaštitne maske za djecu
Merima Dervišić
03.09.2021
Vakcina kao test medijske pismenosti
Arifa Isaković
02.09.2021
Vakcinacija u zbornici
Nenad Veličković
02.09.2021
Rezultati konkursa za Nagradu Šukrija Pandžo 2021.
Školegijum redakcija
01.09.2021
Otvorena je online biblioteka naslova iz edicije Lektira narodu
01.09.2021
Pobijedila je konzervativna struja u obrazovanju i strah od novog, ali i više posla
Ismeta Kulenović
31.08.2021
Završio godišnji odmor – počele edukacije, i to poslijepodne
Saša Knežević
31.08.2021
Uvodna pitanja za više pročitanih lektira
Mirza Herco
30.08.2021
Pisana priprema za čas
Arifa Isaković
26.08.2021
Poduzetništvo u nastavi
Maksuda Muratović
25.08.2021
U borbi protiv Covida: učionice s monitorima kvalitete zraka
Merima Dervišić
24.08.2021
Sjediti na času ili hodati kroz učionicu
Amna Dervišagić
23.08.2021
Dva sata sedmično za funkcionalnu pismenost nije dovoljno
Mirza Herco
19.08.2021
Da li je korisnije vakcinisati mlade u bogatim ili odrasle iz siromašnijih zemalja
Merima Dervišić
18.08.2021
Postojeće čitanke ne zadovoljavaju nastavničke ni učeničke potrebe
Mirza Ahmetović
17.08.2021
Kakve škole trebamo i zašto ih nemamo
Nenad Veličković
16.08.2021
Planiranje anarhijskog nihilizma
Dženeta Ajanić
13.08.2021
Američko udruženje pedijatrica: U školama svi treba da nose maske
Merima Dervišić
12.08.2021
Pismo direktora osnovne škole o inkluziji LGBTIQ+ đaka
Merima Dervišić
03.08.2021
Kakva si ti ništarija, Ahmede Nurudine
Mirza Herco
30.07.2021
Da bi motivisale učenice, nastavnice moraju raditi više
Maksuda Muratović
30.07.2021
Elitna odjeljenja
Maksuda Muratović
28.07.2021
U Kini djeca nevakcinisanih roditelja neće moći u školu u septembru
Merima Dervišić
27.07.2021
Historija – da ili ne
Arifa Isaković
26.07.2021
Sindikat obrazovanja u Chicagu gradskim vlastima uputio zahtjeve
Merima Dervišić
26.07.2021
Filmska lektira za fiziku
Amna Dervišagić
23.07.2021
Konvencije o pravima djeteta u BiH u slučaju djece s dijabetesom
Edina Međić
22.07.2021
Pravilnik jedno, praksa nešto sasvim drugo
Mirza Herco
22.07.2021
Većina nastavnika nezadovoljna je čitankama
Mirza Ahmetović
19.07.2021
Matematička lektira
Dženeta Ajanić
17.07.2021
Postoji način da mnogo više djece, od sadašnjih 17,2 posto, ide u vrtiće
Rubina Čengić
14.07.2021
Univerzitet u Manchesteru nastavit će sa online predavanjima
Merima Dervišić
13.07.2021
Epilepsija u razredu
Amna Dervišagić
12.07.2021
Rešavati, a ne nadzirati i kažnjavati
Miloš Janković
10.07.2021
Devetogodišnja osnovna škola u BiH je kao zgrada bez temelja
Arifa Isaković
09.07.2021
Mnogo je pitanja bez odgovora
Anera Zagrljača
08.07.2021
Ovo je najbolji posao na svijetu
Orhan Maslo
07.07.2021
Mora li moje dijete čitati lektiru na raspustu?
Merima Dervišić
07.07.2021
Svake godine se na naše obaveze doda nešto više
Amna Dervišagić
30.06.2021
Direktor škole napisao poruku za svakog od 459 đaka
Merima Dervišić
30.06.2021
U pripremi kvalitetnije obrazovanje budućih nastavnika i nastavnica
Rubina Čengić
29.06.2021
Tri kilograma klikera iz Švajcarske
Zehida Biorac Odobašić
29.06.2021
Stariji svakako napreduju, a mlađi...
Mirza Herco
28.06.2021
I neodobrene čitanke mogu poslužiti
Mirza Ahmetović
24.06.2021
Zašto su nastavnice sklonije depresiji nego druge odrasle osobe
Merima Dervišić
23.06.2021
Ekonomska liberalizacija visokog obrazovanja
Denis Berberović
21.06.2021
Bez izmjerene temperature nema ulaska u školu
Edina Karasuljić
21.06.2021
Mit o nenadoknadivom
Lejla Pehlivanović
21.06.2021
U Škotskoj će utakmice evropskog prvenstva gledati i u učionicama
Merima Dervišić
18.06.2021
Teški roditelji
Amna Dervišagić
17.06.2021
Novi zakon, stara nafaka
Nenad Veličković
16.06.2021
Do sada pristiglo 25 radova o bibliotekama iz cijele Bosne i Hercegovine
Školegijum redakcija
16.06.2021
Sedam minuta za tjelesno, tri za informatiku, a za fiziku manje od minut
Nusret Ahmetović
15.06.2021
Zbog čega sebi ne mogu dati dobru ocjenu
Edina Međić
14.06.2021
Sedmica zabranjenih knjiga
Merima Dervišić
12.06.2021
Opsada ili predaja
Miloš Janković
11.06.2021
Farsa demokratskih procedura – forma bez suštine
Dženeta Ajanić
10.06.2021
Isto kao direktori preduzeća
Rubina Čengić
10.06.2021
Za nastavnički posao nisu važne samo funkcionalne glasnice
Arifa Isaković
09.06.2021
Moj posao je nesiguran, sve je manje đaka
Fadil Kadrić
08.06.2021
Inovacije u nastavi
Maksuda Muratović
03.06.2021
Fizika ne smije biti učenje napamet
Maksuda Muratović
02.06.2021
Korona u doba nastave
Alma Šahović
01.06.2021
Nastavnici i nastavnice ne znaju kako se nositi sa seksualnim nasiljem u učionicama
Merima Dervišić
01.06.2021
Loš odziv, još se ne zna ko će analizirati komentare
Rubina Čengić
28.05.2021
Nerasprava o kurikulumu
Školegijum redakcija
27.05.2021
Fizička aktivnost može pomoći siromašnijoj djeci
Merima Dervišić
27.05.2021
Različita količina posla za istu plaću
Arifa Isaković
26.05.2021
Osnovci postaju analitičari
Nusret Ahmetović
25.05.2021
E, moja profesorice, da ti se vratiti da vidiš...
Anera Zagrljača
24.05.2021
Bilješka o ishodima učenja
Mirza Herco
24.05.2021
Prosvjetni nomadi iz Unsko-sanskog kantona
Almira Topić
22.05.2021
Uloga peškira kod usmene provjere znanja u online nastavi
Amna Dervišagić
20.05.2021
Doručak nakon zvona
Merima Dervišić
19.05.2021
Čitanka
Mirza Ahmetović
18.05.2021
Samo u učionici svi imaju iste šanse, online je nešto drugo
Saša Knežević
17.05.2021
Vrijednosti u našem društvu
Edina Međić
15.05.2021
Olakšice od 1.000 dolara za vakcinisane studente i studentice
Merima Dervišić
12.05.2021
Studenti i studentice traže uvođenje obaveznog testa o seksualnom pristanku
Merima Dervišić
11.05.2021
Teško je, ali ili radiš čestito ili nikako
Amila Islamović
10.05.2021
Kad nastavnica ne zna odgovor na pitanje učenika
Amna Dervišagić
07.05.2021
Škole treba otvoriti
06.05.2021
Decu treba naučiti kako da budu racionalno nepoverljivi, odgovorni građani
Miloš Janković
05.05.2021
Nema veze, ne odustajem
Dženeta Ajanić
03.05.2021
Nije normalno da svršeni osnovac ne zna da živi u 21. stoljeću
Arifa Isaković
30.04.2021
Učimo djecu da misle, a ne šta da misle
Amna Dervišagić
29.04.2021
Obrazovna arhitektura za svijet nakon pandemije
Merima Dervišić
28.04.2021
Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2021.
Školegijum redakcija
27.04.2021
Fiziku treba uvesti u prvi razred osnovne škole
Maksuda Muratović
26.04.2021
Vruć krompir u rukama prosvjetara
Almira Topić
24.04.2021
Dječiji vrtić je izložen, a ni škole nisu sigurne
Amna Dervišagić
23.04.2021
Zašto je Instagram za djecu loša ideja
Merima Dervišić
20.04.2021
Hoće li fakulteti primati nevakcinisane studente i studentice?
Merima Dervišić
14.04.2021
Bilješke na času trebale bi biti obavezne
Maksuda Muratović
13.04.2021
General u borbi za obrazovanje
10.04.2021
2 naprema 25 za Bern!
Arifa Isaković
09.04.2021
Umjetnost pomaže da spoznamo kako radi mozak
Amna Dervišagić
07.04.2021
Pismena vježba
Mirza Ahmetović
07.04.2021
5 praksi koje bi univerziteti trebali nastaviti i nakon pandemije
Merima Dervišić
06.04.2021
Antigona, Sokolo i postojanje smisla
Almira Topić
05.04.2021
Uloga lijeka za virus SARS-CoV-2 u obrazovanju ili kako smo shvatili da ne mislimo
Marko Ban
02.04.2021
Osnovci u školu moraju pješke
Merima Dervišić
01.04.2021
Eksperimenti u razrednoj nastavi
Edina Međić
31.03.2021
Za one koji misle da su crtani samo crtani
Amna Dervišagić
30.03.2021
Kad kasne važne informacije
Edina Međić
30.03.2021
Svako može pospremiti svoje
Amna Dervišagić
29.03.2021
Samo je odustajanje poraz
Nenad Veličković
29.03.2021
Samoupravljanje i ugled Univerziteta
Miloš Janković
27.03.2021
Pobijedili smo strah od javnog nastupa
Mirza Ahmetović
26.03.2021
Za mene su ovakvi ljudi poklon
Maksuda Muratović
25.03.2021
Za neke đake online nastava znači bolje akademske rezultate
Merima Dervišić
24.03.2021
Kada u razredu imamo ožalošćeno dijete
Amna Dervišagić
23.03.2021
Ne moramo čekati da STEM postane zvanični dio nastave
Maksuda Muratović
22.03.2021
Između onog čemu učimo djecu i onog što im zaista treba
Amna Dervišagić
19.03.2021
U JU Gimnazija Živinice koriste nekonferencije
Maksuda Muratović
18.03.2021
Prvo riješiti postojeće probleme
Arifa Isaković
17.03.2021
28 godina od zabrane joge u školama u Alabami
Merima Dervišić
16.03.2021
Već od druge godine djeca mogu učiti da kuhaju
Merima Dervišić
10.03.2021
KWL tabela
Mirza Ahmetović
09.03.2021
Francuska omladina i pandemija
Merima Dervišić
08.03.2021
Prosvjetari naglašavaju da smo, brinući se o fizičkom, zanemarili mentalno zdravlje
Rubina Čengić
05.03.2021
Stvaramo novo ministarstvo; najveća pobjeda je fond za nauku od tri miliona konvertibilnih maraka
Nenad Veličković
02.03.2021
Pripravnici, papirologija i klikeri
Maksuda Muratović
27.02.2021
Čas odjeljenske zajednice
Maksuda Muratović
25.02.2021
Bolesna djeca ne trebaju ići u školu
Merima Dervišić
23.02.2021
Osim pandemije, postoje i epidemije, ali djeca ne uče o tome
Arifa Isaković
22.02.2021
Režimska patriotska tiranija
Miloš Janković
22.02.2021
Podcasting u službi učenja
Amna Dervišagić
19.02.2021
Prepisivanje i varanje na testovima
Maksuda Muratović
18.02.2021
Škola mišljenja i linija slaganja
Edina Međić
17.02.2021
Ljeto je za igru, a ne dodatne časove
Merima Dervišić
16.02.2021
Šta su uopšte obrazovni ciljevi u nastavi književnosti i ko ih postavlja?
Almira Topić
15.02.2021
Realno vrijeme je nerealno
Arifa Isaković
13.02.2021
Pravda, ispravnost, profit i tehničko znanje
Miloš Janković
12.02.2021
Kurikulis pubis
Nazor Ćitać
11.02.2021
Kina želi spriječiti feminizaciju muške djece
Merima Dervišić
11.02.2021
Dobrodošli u antropocen!
Seno Turković
10.02.2021
Zakoni su nam prenormirani
Rubina Čengić
09.02.2021
Pitaju me zašto mi to treba, ali sam nabavila uređaj za mjerenje zagađenja
Amna Dervišagić
08.02.2021
Reformski akti urađeni su usprkos vlastima, a ne zahvaljujući njima
Rubina Čengić
06.02.2021
Džaba analize, greške, tužbe, kad su podobni najbolji
Rubina Čengić
04.02.2021
Origami u službi učenja fizike
Amna Dervišagić
03.02.2021
Treba li omogućiti ponavljanje razreda zbog pandemije
Merima Dervišić
02.02.2021
Djeca vam se smiju
Nazor Ćitać
01.02.2021
U Brčko po prolaznu ocjenu?
Adnan Pečković
30.01.2021
Pomoć djeci ili izraz nepovjerenja
Maksuda Muratović
29.01.2021
Zašto su nam potrebne drugačije igračke
Merima Dervišić
28.01.2021
Smisao međunarodnih testiranja
Edina Međić
25.01.2021
Besplatni, pod kontrolom politike ili bez njih
Miloš Janković
21.01.2021
Radijem se emituje muk
Nenad Veličković
21.01.2021
Zašto je period od druge do sedme godine života bitan za razvoj mozga
Merima Dervišić
21.01.2021
Milorad Dodik na času vjeronauke
Seno Turković
20.01.2021
Ništa nije isto kao prije 20 godina, osim udžbenika
Maksuda Muratović
19.01.2021
Kafa s profesoricama na raspustu
Nazor Ćitać
18.01.2021
Da li metodologija tjera na kršenje zakona?
Arifa Isaković
18.01.2021
Voz u snegu
Dejan Ilić
16.01.2021
Oproštaj s Hogswartom
Nenad Veličković
15.01.2021
Nezainteresovanost đaka za takmičenja
Amna Dervišagić
15.01.2021
Samopovređivanje
Mirza Ahmetović
14.01.2021
Zašto igrati videoigrice sa porodicom
Merima Dervišić
12.01.2021
Ovo nije škola!
Maja Abadžija
11.01.2021
Drvo problema protiv lošeg uspjeha
Maksuda Muratović
07.01.2021
Tango, kino Zovo i plišana igračka
Zoran Ćatić
06.01.2021
Direktori škola u Engleskoj tuže ministarstvo
Merima Dervišić
05.01.2021
Zakon spojenih posuda
Maksuda Muratović
31.12.2020
Kritičko mišljenje je kada nastavnik kritikuje učenika
Arifa Isaković
30.12.2020
Zašto je prihvatljivo da djeca misle da Djed Mraz postoji
Merima Dervišić
30.12.2020
Kako približiti rezultate i preporuke međunarodnog istraživanja
Nenad Veličković
29.12.2020
Magija na času fizike
Amna Dervišagić
28.12.2020
Odgoj i obrazovanje u naslovu
Zoran Ćatić
25.12.2020
Teorije zavjere
Mirza Ahmetović
25.12.2020
Mnogo korisnih istraživanja provedeno je tokom 2020. godine
Merima Dervišić
24.12.2020
Neformalni sažetak informisanja o temi obrazovanja u bh. medijima
Nenad Veličković
23.12.2020
Tehnika Šest šešira
Maksuda Muratović
22.12.2020
Obrazovne vlasti koriste prava, ali ne ispunjavaju obaveze
Arifa Isaković
21.12.2020
Za normalnu nastavu vakcinacija školskog osoblja je prioritet
Merima Dervišić
16.12.2020
Kad je Sheldon Cooper gost na času fizike...
Amna Dervišagić
15.12.2020
Šta ćeš biti kad porasteš?
Zoran Ćatić
14.12.2020
Heroji pandemije
Edina Međić
12.12.2020
Treba uskladiti nastavne planove srodnih predmeta
Maksuda Muratović
11.12.2020
Google kursevi kao konkurencija fakultetskom obrazovanju
Merima Dervišić
10.12.2020
Ako su informacije iz TIMSS istraživanja biseri, ko su svinje?
Nenad Veličković
09.12.2020
Ko to tamo puca?
Enes Kurtović
08.12.2020
Pitanje stila, ali i povjerenja
Maksuda Muratović
07.12.2020
Teže, ali ljepše
Amna Dervišagić
05.12.2020
Fali mi potvrda
Samir Lemeš
04.12.2020
Kockice za jamb dobrodošle na čas fizike
Maksuda Muratović
03.12.2020
Zašto je volontiranje korisno za djecu u neizvjesnim vremenima
Merima Dervišić
01.12.2020
Kuhinja kao laboratorija
Maksuda Muratović
30.11.2020
Uloga odjeće u nastavi
Amna Dervišagić
30.11.2020
Jedan sat i jedan posto
Arifa Isaković
30.11.2020
Vakcinacija u potiljak
Nenad Veličković
27.11.2020
Pokret Loši đaci na Tajlandu traži promjene u državi
Merima Dervišić
23.11.2020
Izumiranje dinosaura
Irhad Suljić
21.11.2020
Humor na času
Amna Dervišagić
18.11.2020
Nakon lockdowna neka djeca zaboravila su koristiti pribor za jelo
Merima Dervišić
17.11.2020
Svjetsko, a hrvatsko
Nenad Veličković
16.11.2020
Nauka je važna, ali često biva zloupotrijebljena
Maksuda Muratović
13.11.2020
Najsiromašnija djeca na velikom gubitku
Merima Dervišić
13.11.2020
Neophodno je podsticati razvoj dječije kreativnosti i poticati njihovu samostalnost
Rubina Čengić
12.11.2020
Provjera znanja bez imena i ocjene
Maksuda Muratović
10.11.2020
Mikroskop zalutao u učionicu
Amna Dervišagić
09.11.2020
Zašto univerzitet u Bristolu testira drogu za studente?
Merima Dervišić
05.11.2020
Poruka u boci
Mirza Ahmetović
30.10.2020
Breza, sretno!
Irhad Suljić
29.10.2020
Avatari za lakše učenje stranih jezika i drugih predmeta
Amna Dervišagić
28.10.2020
Pandemija i procvat mikroškola
Merima Dervišić
27.10.2020
Nastavnica u kombinovanoj nastavi
Edina Međić
26.10.2020
Nema istraživanja, znanja, lijekova, dijagnoza...
Edo Marić
26.10.2020
I nastavnica uči dok je živa
Maksuda Muratović
23.10.2020
Kritičko mišljenje i vrijednosti zajednice protiv teorija zavjere
Merima Dervišić
23.10.2020
Ministar u Zemlji društvenih mreža
Rubina Čengić
23.10.2020
Kombinovani model
Mirza Ahmetović
22.10.2020
Za boju čaja odgovorna je difuzija, a za plač od luka syn-Propanethial-S-oxide
Amna Dervišagić
20.10.2020
Национална вриједност и политичко јединство
Vedad Smailagić
19.10.2020
Nauku treba uvesti u petom razredu
Maksuda Muratović
16.10.2020
Pokazali dobre nastavne prakse, iz kojih nastavnice širom svijeta mogu učiti
Rubina Čengić
16.10.2020
Mladima sa depresijom dati šansu da parcijalno polažu ili odgode ispite
Merima Dervišić
15.10.2020
Trema i strah od javnog nastupa
Maksuda Muratović
14.10.2020
Desant na šikaru
Nenad Veličković
13.10.2020
Koronavirus nije toliko opasan za djecu, ali jeste za mlade
Merima Dervišić
09.10.2020
Kokošarenje po skraćenom postupku
Nenad Veličković
08.10.2020
Igrom djeca stiču kompetencije
Edo Marić
07.10.2020
Pandemija i univerziteti širom svijeta
Merima Dervišić
07.10.2020
Dan učitelja
Edina Međić
05.10.2020
Eratostenov eksperiment u Živinicama
Maksuda Muratović
30.09.2020
Malo o zvuku
Amna Dervišagić
30.09.2020
A onda su se pojavili vatrogasci – kao kad u filmu negativci samo što nisu pobijedili, ali se pojavi konjica
Irhad Suljić
30.09.2020
Djeca kao faktor planiranja u obrazovanju
Nenad Veličković
29.09.2020
Trka s pet vremena
Irhad Suljić
25.09.2020
Grad New York još jednom odlaže početak nove školske godine
Merima Dervišić
25.09.2020
U školama u Bristolu istraživat će se zaraza među đacima
Merima Dervišić
24.09.2020
Đaci bolje razumiju i više nauče
Maksuda Muratović
23.09.2020
Djeca koja odrastaju u zelenilu imaju viši IQ
Merima Dervišić
10.09.2020
Obične junakinje: Irena Sendler, Diana Budisavljević, Kate Evans
Dejan Ilić
09.09.2020
Posljedice mogu biti veće od fizičkog međuvršnjačkog nasilja
Rubina Čengić
07.09.2020
Obrazovanje je prostor za rast
Rubina Čengić
04.09.2020
Sloboda u školi
Nenad Veličković
02.09.2020
Savjeti za roditelje pred novu školsku godinu
Merima Dervišić
01.09.2020
Djeca trebaju učiti praktične vještine koje život čine lakšim
Maksuda Muratović
31.08.2020
Čelnici sindikata rade prvenstveno za svoju korist, a ne za radnike
Marina Stojaković
31.08.2020
Online nastava – online čitanke
Nenad Veličković
29.08.2020
Dva citata i jedno lukavo pitanje
Nenad Veličković
27.08.2020
Lov na svjetlost ili svjetlopis trebao bi biti dio nastave
Amna Dervišagić
27.08.2020
U Madridu će nova školska godina početi nastavničkim štrajkom
Merima Dervišić
26.08.2020
Mala anketa za teške spoznaje
Amna Dervišagić
25.08.2020
Obrazovanje treba reformu, ali vlast treba loše obrazovanje
Školegijum redakcija
24.08.2020
Upravljanje razredom – sedam grešaka i sedam rješenja koje nudi nauka
Merima Dervišić
21.08.2020
Online nastava – za i protiv
Saša Knežević
20.08.2020
Površna i neznalačka improvizacija
Nenad Veličković
19.08.2020
Film
Mirza Ahmetović
17.08.2020
Gimnazijalke iz Bosanske Krupe odbrojavale sekunde do polijetanja rakete
Amna Dervišagić
13.08.2020
Obrnuta učionica kao rješenje
Maksuda Muratović
12.08.2020
Nazad u školske klupe prepolovljene pilama
Merima Dervišić
11.08.2020
Obrazovna inicijativa kao borba za pravedno obrazovanje
Marina Stojaković
09.08.2020
Analiza treba dati odgovore, a ne praksa
Edina Međić
03.08.2020
Ulice oko škola zatvoriti za saobraćaj i tako dobiti dodatni prostor
Merima Dervišić
03.08.2020
Više od 50% đaka s natprosječnim sposobnostima ne prolazi dobro u školi
Maksuda Muratović
03.08.2020
Strah od odgovornosti ili neuspjeha
Amna Dervišagić
03.08.2020
Višak šaka za stolom za obaranje ruku
Nenad Veličković
03.08.2020
Ivica Vanja Rorić: Više gube djeca nego izdavači koji ostaju bez posla
Rubina Čengić
30.07.2020
Vitalno postihnuće
Nenad Veličković
30.07.2020
Od akuzativa i novog vokabulara do kolonijalizma i ljudskih prava
Marina Stojaković
29.07.2020
Grad New York plaćat će dnevnu skrb za 100 hiljada djece
Merima Dervišić
27.07.2020
Kako s djecom pričate o pandemiji?
Merima Dervišić
24.07.2020
Per prevara ad astra
Osman Zukić
23.07.2020
Dragi roditelji, pedijatri, ministri...
Maksuda Muratović
22.07.2020
Nije lako zapamtiti sva nova imena u razredu, ali i za to postoji način
Amna Dervišagić
21.07.2020
Nova normalna škola
Enes Kurtović
20.07.2020
Direktori škola trebaju biti dio pregovaračkog tima o kolektivnom ugovoru
Marina Stojaković
20.07.2020
Šta znamo o rizicima koje koronavirus predstavlja za djecu školskog doba
Merima Dervišić
18.07.2020
Monitori u polumraku
Nenad Veličković
16.07.2020
Oportunizam i politika ćutnje
Marina Stojaković
13.07.2020
Uramljeni junoša
Marko Ban
11.07.2020
Mogle bi ići u drugi krug, ali...
Amna Dervišagić
09.07.2020
Uloga grupe Queen u podučavanju fizike
Amna Dervišagić
08.07.2020
Menstruacija u toku pandemije
Merima Dervišić
07.07.2020
Treba prestati djecu učiti da je prevođenje učenje jezika
Marina Stojaković
06.07.2020
10 hiljada snimljenih časova kao plan B za septembar
Merima Dervišić
03.07.2020
Vlada imenovala pregovarački tim
Rubina Čengić
01.07.2020
Rezultati konkursa za Nagradu Šukrija Pandžo 2020.
Školegijum redakcija
01.07.2020
Protuzakonito izabrani predstavnici
Marina Stojaković
29.06.2020
TikTok i mikroučenje/male lekcije
Merima Dervišić
27.06.2020
Pristigli radovi na konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2020.
Školegijum redakcija
26.06.2020
Ima načina da se đaci potaknu da misle, samo treba vremena i truda
Maksuda Muratović
26.06.2020
Veliko srce, pogled svisoka i pumpe koje hrane mozak i srce
Amna Dervišagić
25.06.2020
Djeca ne vole gimnaziju jer...
Amna Dervišagić
24.06.2020
(Ni)gdje s njima
Adnan Pečković
23.06.2020
Kako škole mogu pomoći đacima koji nemaju stabilnu internet-konekciju
Merima Dervišić
22.06.2020
Phet simulacije u nastavi fizike
Maksuda Muratović
20.06.2020
Saradnja porodice i škole
Edina Međić
19.06.2020
(Ne)spremnost nastavnika
Mirza Ahmetović
18.06.2020
Kako je izgledao povratak u školu širom svijeta
Merima Dervišić
17.06.2020
Još 10 dana za radove
Školegijum redakcija
08.06.2020
Ovaj svijet se preporađa
Marina Stojaković
04.06.2020
Britanska vlada ohrabruje odrasle da se besplatno školuju u vrijeme karantina
Merima Dervišić
03.06.2020
Mobilna mreža 5G
Amna Dervišagić
02.06.2020
Popušite, studenti!
Nenad Veličković
01.06.2020
Sve što se ne vidi
Maksuda Muratović
01.06.2020
Djeca su hrabra i pametna, samo ih treba potaknuti
Marina Stojaković
01.06.2020
Deset metara za studente
Nenad Veličković
01.06.2020
O mogućem rješenju za egzistencijalno mrcvarenje radnika Zemaljskog muzeja
Nenad Veličković
29.05.2020
Poruka dečaka iz pakla: Hellboy
Dejan Ilić
29.05.2020
KJKP Park: Moje dvije bašte
Irhad Suljić
29.05.2020
Kako nam kokice mogu pomoći da bolje razumijemo uticaj pritiska i temperature na brzinu kretanja?
Amna Dervišagić
29.05.2020
Šta smo naučile tokom pandemije
Merima Dervišić
28.05.2020
Učenice iz BiH nisu mogle razgovarati s astronautom – bile su na online nastavi
Amna Dervišagić
27.05.2020
Mišljenje učenika i učenica
Edina Međić
26.05.2020
Privilegija je jedino što ocjenjujemo u doba pandemije
Merima Dervišić
23.05.2020
KJKP Rad – Front u pozadini
Irhad Suljić
22.05.2020
Škola za malinare
Enes Kurtović
20.05.2020
Kabineti fizike nemaju opremu za eksperimente
Maksuda Muratović
19.05.2020
Trebaju li škole plaćati internet nastavnicama
Merima Dervišić
15.05.2020
Podijeli ako se slažeš
Samir Lemeš
14.05.2020
Dio nas kojeg se svakodnevno odričemo (Vodovod i kanalizacija, 2. dio)
Irhad Suljić
13.05.2020
Zašto videopozivi toliko umaraju
Merima Dervišić
11.05.2020
Leševi putuju u Sarajevo
Nenad Veličković
09.05.2020
Stripovi kao alat
Maksuda Muratović
07.05.2020
Najbolje rukavice su one za pranje mozga
Egon Muljica fon Alchak
06.05.2020
Šta ja to radim?
Nenad Veličković
05.05.2020
Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2020.
Školegijum redakcija
05.05.2020
Elektrodistribucija
Irhad Suljić
04.05.2020
Ništa vas ne čujem
Anes Osmić
04.05.2020
Zdravstvo u improvizatoriju
Nenad Veličković
04.05.2020
Kao Dodikova predizborna kampanja
Saša Buljević
30.04.2020
Kako će škola izgledati (ako se vratimo na nastavu)
Merima Dervišić
30.04.2020
Za svako pitanje postoji odgovor
Amna Dervišagić
29.04.2020
Ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa
Rubina Čengić
29.04.2020
Konkluzija u džipu
Marko Ban
28.04.2020
O platama prosvjetara odlučivat će struka
Rubina Čengić
28.04.2020
Čarolija cijevi
Irhad Suljić
27.04.2020
Online nastava odvija se uspješno, iznad očekivanja
Rubina Čengić
27.04.2020
Sandman Neila Gaimana kao specifični obrazovni roman
Dejan Ilić
24.04.2020
Aleksandra Elbakian – Robin Hood savremene nauke
Samir Lemeš
24.04.2020
Ocjena iznad svega?
Mirza Ahmetović
24.04.2020
Štala, pašnjak, štala, pašnjak
Enes Kurtović
23.04.2020
Zamislite da naša država odluči da počne ulagati u budućnost
Edina Međić
23.04.2020
Dan planete Zemlje u online učionici
Maksuda Muratović
22.04.2020
Inspekcija kao tehnološki višak
Nenad Veličković
22.04.2020
Grah i pravoslavne kašike
Egon Muljica fon Alchak
21.04.2020
Neki univerziteti povratak na nastavu planiraju tek 2021. godine
Merima Dervišić
21.04.2020
Povratak u vrtiće – čeka li nas isto
Jeppe Wedel-Brandt
20.04.2020
Prosvjetare bole ramena – nose težak teret odgovornosti
Amna Dervišagić
20.04.2020
Pogrešno podučavamo
Maksuda Muratović
17.04.2020
Platforme su bolje rješenje, na Viberu roditelji preuzimaju kontrolu
Enes Butković
17.04.2020
Trebaju li svi dobiti prolaznu ocjenu u vrijeme pandemije?
Merima Dervišić
16.04.2020
Od euforije do pregorijevanja
Lamija Begagić
15.04.2020
Virus, penzioneri i 5G mreža
Egon Muljica fon Alchak
15.04.2020
Kad špagete procvjetaju
Enes Kurtović
13.04.2020
Gdje ministarstva zakažu, struka spašava
Merima Ražanica
13.04.2020
Nastavnice predviđaju ocjene za otkazane ispite
Merima Dervišić
11.04.2020
Uticaj virusa na potenciju
Egon Muljica fon Alchak
06.04.2020
Korisne lekcije roditelja djece s poremećajem autističnog spektra za doba pandemije
Merima Dervišić
01.04.2020
Pojedinci kriju zdravstvene probleme
Adnan Pečković
31.03.2020
Organizovali smo je kako smo znali
Edina Međić
30.03.2020
Štiti li maska od virusa ozada?
Egon Muljica fon Alchak
28.03.2020
Škole u ekranima
Adnan Pečković
27.03.2020
Online nastava u očima nastavnika
Mirza Ahmetović
26.03.2020
Krečenje u nedoba
Nenad Veličković
25.03.2020
Uputstva za online nastavu u vrijeme pandemije
Merima Dervišić
24.03.2020
Pandemija i nespremnost škola za online učenje
Merima Dervišić
23.03.2020
Mobiteli u nastavi
Adnan Pečković
21.03.2020
Valja naučiti učiti
Amna Dervišagić
18.03.2020
Hranu ne treba koristiti kao nagradu ili kaznu
Merima Dervišić
14.03.2020
Gimnazijalci iz Bosanske Krupe s lakom za nokte ušli u finale International STEM-a
Amna Dervišagić
13.03.2020
Strah od (utopije) zombija/živih mrtvaca
Dejan Ilić
13.03.2020
Oprez, panika i zdrav razum
Egon Muljica fon Alchak
12.03.2020
Hir, hir, niko nije kriv
Nenad Veličković
11.03.2020
Ah, ti roditelji…
Maksuda Muratović
10.03.2020
Podvedi me nježno
Nenad Veličković
08.03.2020
Korona virus i nastava na daljinu
Merima Dervišić
07.03.2020
Očev i majčin posao
Mirza Ahmetović
03.03.2020
Nema smisla dok ne bude individualnog vrednovanja rada
Maksuda Muratović
29.02.2020
Adolescenti/ce i kafa
Merima Dervišić
28.02.2020
Ponekad i ne slutimo šta sve djeca razumiju
Amna Dervišagić
27.02.2020
Marionetska demokratija
Nenad Veličković
27.02.2020
Roditelji nisu obučeni za roditeljstvo
Edina Međić
26.02.2020
Sloboda u Prijedoru (?)
Enes Kurtović
26.02.2020
Djeci treba vratiti kreativnost i prijateljstvo
Lejla Kovačević
24.02.2020
You-tu-be-ha-es
Lamija Begagić
21.02.2020
Kako je sjedenje povezano s depresijom
Merima Dervišić
20.02.2020
Učitelj svom djetetu
Amna Dervišagić
19.02.2020
Prvi put s Pisom na izbore
Nenad Veličković
19.02.2020
Učeničke zadruge: Radišna Mladost iz Foče
Enes Kurtović
18.02.2020
Eshatologija i futurologija iz močvare
Dejan Ilić
18.02.2020
Hladna glava u učionici
Maksuda Muratović
17.02.2020
Internet
Mirza Ahmetović
15.02.2020
Nauka o pričanju na času
Merima Dervišić
14.02.2020
Status studenta na Facebooku isto što i psovka asistenta u učionici
Rubina Čengić
13.02.2020
Ni nastavnicima nije lako biti novi kolačić
Maksuda Muratović
12.02.2020
Dobar glas daleko se čuje
Maksuda Muratović
11.02.2020
Obrazovanje o lažnim vijestima već u osnovnoj školi
Merima Dervišić
10.02.2020
Aplikacija za lakši put do zaposlenja
Midheta Omić
08.02.2020
Uvid u nastavu i susreti s kolegama unapređuju kompetencije
Maksuda Muratović
07.02.2020
Kad se male ruke slože
Enes Kurtović
07.02.2020
Čas odjeljenske zajednice
Mirza Ahmetović
06.02.2020
Šta poslije PISA-e?
Edina Međić
06.02.2020
Kako obrazovati dječake da ne postanu nasilnici?
Merima Dervišić
05.02.2020
Ima STEM-a, nema STEM-a
Ilhana Dukić
04.02.2020
Manipulatori u učionici
Amna Dervišagić
03.02.2020
Razmišljam da napravim priručnik za eksperimente, ali mi za to treba kredit
Amna Dervišagić
27.01.2020
Strategija bez pokrića
Marina Stojaković
25.01.2020
Učitelj lutkar
Osman Zukić
24.01.2020
Psihijatrice od društvenih mreža traže podatke i novac za istraživanje
Merima Dervišić
23.01.2020
Ledeni dječak
Amna Dervišagić
22.01.2020
Nastavnici vagaju da li je to prihvatljivo ponašanje
Maksuda Muratović
21.01.2020
Škole tuže proizvođača elektronskih cigareta zbog epidemije među mladima
Merima Dervišić
20.01.2020
Roman o novčiću
Mirza Ahmetović
18.01.2020
Ne studira ti se više? Nema problema! Ili ima?
Marina Stojaković
17.01.2020
Imaju funkcionalno znanje, ali i problem s čitanjem i pisanjem
Arifa Isaković
16.01.2020
Naučna fantastika i fantazija u kurikulumu veronauke
Dejan Ilić
15.01.2020
Roditeljski sastanak
Marko Ban
15.01.2020
Škola kao sigurna zona
Lamija Begagić
14.01.2020
Bolja plaća neće poboljšati motivaciju nastavnica
Merima Dervišić
13.01.2020
Od izrabljivanja do dana za pamćenje
Maksuda Muratović
10.01.2020
Plavom tipkom do Mjeseca
Amna Dervišagić
09.01.2020
Slobodan dan za proteste
Merima Dervišić
06.01.2020
Vojnici UN-a i samohrane majke tinejdžerke
Merima Dervišić
31.12.2019
Budimo prijatelji
Edina Međić
28.12.2019
Ipak biram smanjenje obima posla
Arifa Isaković
27.12.2019
Po čemu se pamte direktori
Maksuda Muratović
26.12.2019
Osamnaesti čas: Napojnica
Ferhat-beg Vuković
25.12.2019
Najbolji način da učimo je da u 15% slučajeva griješimo
Merima Dervišić
24.12.2019
Naučna fantastika u službi akademske karijere
Samir Lemeš
23.12.2019
Vijeće mladih Brčko distrikta traži stipendije
Adnan Pečković
20.12.2019
Vrtlog dobrote i nade
Nenad Veličković
19.12.2019
Sedamnaesti čas: Ruždija sa Bara
Ferhat-beg Vuković
18.12.2019
Solidarnost je jača od sažaljenja
Školegijum redakcija
17.12.2019
Pilot-projekat u Dublinu: nema više zadaće za osnovce
Merima Dervišić
16.12.2019
...- --- .-.. .. -- / - . znači volim te
Amna Dervišagić
12.12.2019
Oni imaju stav o tome kakvu školu žele i šta bi bilo da je nema
Edina Međić
11.12.2019
Historija je pogrešno postavljena
Arifa Isaković
10.12.2019
Ocjenjivanje
Mirza Ahmetović
09.12.2019
Priče ili anegdote iz života velikana
Amna Dervišagić
07.12.2019
Svijetla tačka na beskraju tunela
Nenad Veličković
06.12.2019
Šta uslovljava želju za studiranjem
Merima Dervišić
06.12.2019
Projekat Dositej i treća sreća s 27 miliona KM
Enes Kurtović
05.12.2019
Sveti Sava na zidu, Dositej u ormaru
Enes Kurtović
04.12.2019
Evo zašto nam je kako nam je
Nenad Veličković
04.12.2019
Odjava
Nenad Veličković
04.12.2019
Pepezjanija
Nenad Veličković
03.12.2019
Ispod prosjeka, u zadnjoj četvrtini od 80 zemalja
Školegijum redakcija
03.12.2019
Pročitajte PISA 2018 Izvještaj za BiH
Školegijum redakcija
03.12.2019
BiH prvi put uključena
Školegijum redakcija
02.12.2019
Ajtizacija
Nenad Veličković
02.12.2019
Originalni anđeo
Dejan Ilić
02.12.2019
Vjerodostojni i međunarodno mjerljivi pokazatelji rezultata obrazovanja
Školegijum redakcija
01.12.2019
Jedno ili dva ministarstva
Nenad Veličković
01.12.2019
Lastavica nisko leti pred kišu jer padne pritisak, pa i mušice lete niže
Amna Dervišagić
30.11.2019
I Ajnštajn se zamislio oko paradoksa u šoljici
Maksuda Muratović
30.11.2019
Zakon u Kukuruzu
Nenad Veličković
30.11.2019
Na roditeljskom samo jedan roditelj
Midheta Omić
29.11.2019
Centar provincije
Nenad Veličković
29.11.2019
Zašto penzioneri žive u univerzitetskom kampusu
Merima Dervišić
29.11.2019
Kulikularna reforma
Nenad Veličković
28.11.2019
Neuspjeh đaka je neuspjeh nastavnika
Ljiljana Kranjc Tekavec
28.11.2019
Za šta spremamo djecu
Edina Međić
27.11.2019
Tri kamere
Nenad Veličković
27.11.2019
Istorijska sjedeljka
Nenad Veličković
26.11.2019
Neka svako preuzme svoju odgovornost
Edo Čelebić
26.11.2019
Nisu sva djeca za inkluzivno obrazovanje
Ines Kavalec
26.11.2019
Nastava fizike pokazala da je ova metoda učenja veoma korisna
Maksuda Muratović
23.11.2019
Da prava uđu u glavu
Adnan Pečković
22.11.2019
Šta razumiju petogodišnjaci, a ne razumije Federalna vlada
Lamija Begagić
21.11.2019
Nepodobni vojnik sa Krfa
Vanja Šunjić
21.11.2019
Tri prijedloga za kvalitetnije obrazovanje
Arifa Isaković
20.11.2019
Škole brinu o hrani za učenike koji je nemaju dovoljno
Merima Dervišić
20.11.2019
Zašto ukoso ako može ravno
Nenad Veličković
18.11.2019
Šume važnije od ljudi
Enes Kurtović
15.11.2019
Profesorica je malo pričala s njima…
Maksuda Muratović
14.11.2019
Nije bilo lako definisati vrijednosti modernog vremena
Saša Buljević
13.11.2019
Zašto svi moramo razumjeti nauku
Merima Dervišić
12.11.2019
Povodom malog istraživanja: kultura čitanja
Mirza Ahmetović
11.11.2019
Knjiga koju bi trebao pročitati svaki profesor istorije jer propituje granice znanja
Saša Buljević
09.11.2019
Najvažniji dio je klasifikacija
Amna Dervišagić
08.11.2019
Nije sotonistički već sekularni praznik
Saša Buljević
07.11.2019
Mogu li odrasli bar malo biti djeca?
Mirza Ahmetović
06.11.2019
Nacionalizam vs. nacionalizam
Saša Buljević
06.11.2019
Univerzitet nije zamišljen da služi ženama
Merima Dervišić
06.11.2019
Važnost mjerenja atmosferskog pritiska
Maksuda Muratović
02.11.2019
Radni dan đaka
Edina Međić
01.11.2019
Dok palme njišu grane
Enes Kurtović
31.10.2019
Đaci kao džokeri
Ines Haskić
30.10.2019
Besplatna školarina na fakultetima u Novom Meksiku
Merima Dervišić
30.10.2019
Naopaki čas i kamera na nastavi
Mirza Ahmetović
29.10.2019
Kultura i prosvjeta biće naša osveta?
Enes Kurtović
29.10.2019
Povodom dana osnivanja Mense: uloga pamćenja u nastavi fizike
Amna Dervišagić
28.10.2019
Zašto u američkim školama prestaju slaviti Halloween
Merima Dervišić
28.10.2019
Slijedi još jedna naopaka reforma
Arifa Isaković
26.10.2019
Baterija od limuna
Maksuda Muratović
23.10.2019
Znanje za čovjeka
Nenad Veličković
22.10.2019
Dečak koji je upregao vetar
Dejan Ilić
21.10.2019
Kurikulumi koji podržavaju fragmentirani obrazovni sistem
Arifa Isaković
21.10.2019
IT Akademija, Jala Brat i obrazovanje
Anes Osmić
17.10.2019
Inkluzivna nastava preko leđa nastavnika
Mirza Ahmetović
16.10.2019
Zagrli učiteljicu za bolje ponašanje u školi
Merima Dervišić
15.10.2019
Empatija, druga riječ za inkluziju
Nenad Veličković
14.10.2019
Vrata na kojima piše s. z. r. Oštrica
Irhad Suljić
12.10.2019
Klik na submit za škljoc aparatom na svemirskoj stanici
Amna Dervišagić
11.10.2019
Parada inteligencije
Samir Lemeš
09.10.2019
Je li nam u školi potrebna policija?
Merima Dervišić
09.10.2019
Neki od izvora spoznaje
Ferhat-beg Vuković
08.10.2019
Topla kuća u podnožju Bjelašnice
Irhad Suljić
08.10.2019
Mnogo je neusklađenosti
Rubina Čengić
07.10.2019
Izvini, gospođo reformo
Edina Međić
07.10.2019
Nekoliko reči za naše učitelje
Školegijum redakcija
05.10.2019
Meritokratija i emancipacija
Dejan Ilić
05.10.2019
Zagađenje bukom izaziva traume
Amna Dervišagić
04.10.2019
Program digitalnog odvikavanja za tinejdžere Južne Koreje
Merima Dervišić
03.10.2019
O izvorima filozofije – ekstaza, religija, umjetnost, znanost i svakodnevni život
Ferhat-beg Vuković
01.10.2019
Obrazovne vlasti ne razumiju inkluziju
Rubina Čengić
30.09.2019
Analiza pismene vježbe
Mirza Ahmetović
26.09.2019
Platforma osnovna.ba opet tema
Školegijum redakcija
25.09.2019
Novac je novac: duhanska industrija gradi škole
Merima Dervišić
25.09.2019
Šta je moral?
Ferhat-beg Vuković
24.09.2019
Treba nam institut za srednjovjekovnu Bosnu
Saša Buljević
24.09.2019
Pismenost i sjećanje
Enes Kurtović
21.09.2019
Mesto radnje: škola
Dejan Ilić
20.09.2019
Vole piće iz limenke, ali ne znaju o štetnosti aluminija
Amna Dervišagić
19.09.2019
Barbie lutke dobile izgled stvarnih žena značajnih za historiju
Merima Dervišić
18.09.2019
Fiskultura na časovima jezika i književnosti
Mirza Ahmetović
16.09.2019
Vuk, Petrol i Vitapur
Nenad Veličković
16.09.2019
Sindikat obrazovanja – društvo jednog lica
Nenad Veličković
14.09.2019
Brojke&postoci: Šestomjesečni obračun
Školegijum redakcija
12.09.2019
Najveći problemi u obrazovanju
Merima Dervišić
12.09.2019
Zašto i kako u Singapuru svi uče kodirati
Merima Dervišić
05.09.2019
Kako sam postala tehnološki višak
Amna Dervišagić
04.09.2019
Rezultati konkursa za nagradu Šukrija Pandžo
Školegijum redakcija
02.09.2019
Egipat kopira japanski sistem obrazovanja
Merima Dervišić
31.08.2019
Cedulja
Nenad Veličković
30.08.2019
Problematični đaci
Mirza Ahmetović
28.08.2019
Dan 7: Udisanje poezije
Lamija Begagić
28.08.2019
Dan 6: Na kraju krajeva
Lamija Begagić
27.08.2019
Natpis U Boga vjerujemo u školama SAD-a
Merima Dervišić
27.08.2019
A da promijenimo Okvirni?
Samir Lemeš
26.08.2019
Dan 5: Nije malo što je malo
Lamija Begagić
26.08.2019
Dan 4: Neočibne rejči
Lamija Begagić
25.08.2019
Dan 3: Ja, ja, ja
Lamija Begagić
24.08.2019
Dan 2: Normalni i nenormalni zec
Lamija Begagić
23.08.2019
Dan 1: Ne, nismo sami
Lamija Begagić
22.08.2019
Stranačke sofe i obrazovanje
Nenad Veličković
22.08.2019
Djeca koju roditelji umiruju dajući im mobitel ponašaju se gore
Merima Dervišić
20.08.2019
Djeca u Kantonu Sarajevo čekaju poštivanje prava na predškolsko obrazovanje
Irhad Suljić
19.08.2019
Djevojčice ne biraju STEM predmete jer su bolje u čitanju
Merima Dervišić
14.08.2019
Pomiriti obrazovanje i tržište rada
Adnan Pečković
14.08.2019
Bioritam
Mirza Ahmetović
08.08.2019
Dara više ne stanuje ovdje
Enes Kurtović
05.08.2019
Kako TV-program niske kvalitete zaglupljuje djecu (i pomaže populističkim političarima)
Merima Dervišić
02.08.2019
Nisu imali hrabrosti da nam kažu da smo razdvojeni po nacionalnoj osnovi
Anes Osmić
01.08.2019
Predložite temu i osvojite poklon
Školegijum redakcija
30.07.2019
Četiri lekcije za roditelje o seksualnom zlostavljanju djece
Merima Dervišić
29.07.2019
Škola u prirodi
Mirza Ahmetović
27.07.2019
Retardirani plan i program za djecu sa intelektualnim poteškoćama u razvoju
Anes Osmić
25.07.2019
Roditelji protiv LGBT časova
Merima Dervišić
23.07.2019
Ne stati na zmiju predrasuda
Nenad Veličković
22.07.2019
Oksimoron koji zorno oslikava stanje nauke i visokog obrazovanja u BiH
Samir Lemeš
22.07.2019
Djeca i novac
Merima Dervišić
19.07.2019
Možda jesam najlošiji nastavnik, ali mogu raditi na sebi
Mirza Ahmetović
18.07.2019
Upis u sudijskoj nadoknadi
Marko Ban
17.07.2019
Izvještavanje pod svadbenim velom ili uloga jedne svadbe u obrazovnom sistemu u BiH
Anes Osmić
17.07.2019
Šta je nama Amazon, a šta smo mi Amazonu?
Enes Kurtović
16.07.2019
Učenje o rodnim identitetima će pomoći učenicima da kritički misle o tome da je nešto prirodno ili normalno
Saša Buljević
16.07.2019
Izručenje bez osnova kao osnov za dobre prijateljske odnose
Irhad Suljić
15.07.2019
Plod stručne, intelektualne i moralne inercije
Nenad Veličković
15.07.2019
Nastavnici istorije u sjeni istorijskog falsifikata
Saša Buljević
12.07.2019
Mlijeko ili šta je istina
Ferhat-beg Vuković
10.07.2019
Elma Hodžić i Sanela Husić-Musabašić: Bajka o muzejskom kraljevstvu
Saša Buljević
09.07.2019
Životinje u učionici
Merima Dervišić
09.07.2019
Čitanka nije udžbenik
Mirza Ahmetović
08.07.2019
Preduniverzitetsko obrazovanje, what the facts
Nenad Veličković
08.07.2019
U potrazi za medijem
Dejan Ilić
06.07.2019
Fukare
Ferhat-beg Vuković
02.07.2019
Kulturno blago, fenomen ili pseudonauka na policama školskih biblioteka
Saša Buljević
01.07.2019
Starosna diskriminacija može se smanjiti obrazovanjem
Merima Dervišić
29.06.2019
Suđenjem Mladoj Bosni do kritičkog mišljenja
Saša Buljević
28.06.2019
I nastavnice bi u prirodu
Merima Dervišić
26.06.2019
Hiltijevka
Ferhat-beg Vuković
25.06.2019
Pogodite ko sam
Mirza Ahmetović
24.06.2019
Nije za žensko škola
Lamija Begagić
24.06.2019
Anketa koja spašava živote
Merima Dervišić
22.06.2019
Kada su emocije rukovodeći element političkog odlučivanja – odluke su pogrešne
Saša Buljević
21.06.2019
Drama ili lakrdija
Nenad Veličković
21.06.2019
Sibir
Ferhat-beg Vuković
20.06.2019
Djeca bez greške, a sistem bez razmišljanja
Lamija Begagić
20.06.2019
Higgsov bozon u Oštroj Luci
Enes Kurtović
14.06.2019
Neko je gurnuo ruku u nastavnikovu torbu
Mirza Ahmetović
13.06.2019
Pojo vuk konje
Irhad Suljić
11.06.2019
Samoubistvo treće na listi uzroka smrti djevojčica od 10 do 14 godina u SAD-u
Merima Dervišić
11.06.2019
Jedan čas – jedan kviz – ponovljeno gradivo iz cijelog polugodišta
Mirza Ahmetović
09.06.2019
Stidite li se svoje maturantske slike?
Enes Kurtović
08.06.2019
Gospođa direktorka
Anes Osmić
06.06.2019
U školi Doull u Denveru joga umjesto kazne
Merima Dervišić
06.06.2019
Opšti osvrt na Istočnu i Zapadnu Evropu
Saša Buljević
01.06.2019
Istoriografija i politička kultura u Srbiji
Saša Buljević
01.06.2019
Izložba Jugoslavija 1989.
Saša Buljević
01.06.2019
Slom socijalizma kao okosnica promjene u istočnoevropskim društvima
Saša Buljević
30.05.2019
Treba je ugraditi u obaveznu nastavu, bar za djecu koju to interesuje
Adnan Bajrović
28.05.2019
Skype pomaže da se u nastavi prošire znanja, ali i steknu prijatelji
Merima Dervišić
27.05.2019
Mi smo malo zaribali
Rubina Čengić
27.05.2019
Slabo divanim mađarski
Enes Kurtović
24.05.2019
Medalja s Infomatrixa za BiH ove godine kao kiše
Irhad Suljić
23.05.2019
Deveti čas: Šta je metafizika
Ferhat-beg Vuković
21.05.2019
Šta nam je važnije – popljuvana vrata učionice ili zdravlje djeteta
Damir Dvorniković
20.05.2019
Pidžama nije adekvatna odjeća za roditelje koji dolaze u školu
Merima Dervišić
20.05.2019
Jedna od 60 kockica u svemir ide iz BiH
Amna Dervišagić
17.05.2019
Čega se škola stidi, tome se djeca raduju
Anes Osmić
16.05.2019
U Arizoni poništili zakon koji diskriminira LGBT
Merima Dervišić
15.05.2019
Osmaši iznenadili stavovima o kažnjavanju i školovanju kod kuće
Nastavnica koja čeka godišnji
30.04.2019
Kakvo seksualno obrazovanje imaju zemlje širom svijeta
Merima Dervišić
30.04.2019
Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo
Školegijum redakcija
27.04.2019
Zbog naknade od 3 KM direktor završio na sudu
Adnan Pečković
27.04.2019
Škole u Barseloni čiste školske biblioteke od stereotipa i seksizma
Merima Dervišić
24.04.2019
Osmi čas – Klasifikacija znanosti
Ferhat-beg Vuković
23.04.2019
Rupa po rupa – zakrpa
Enes Kurtović
23.04.2019
Inspekcija uređuje SPUS
Irhad Suljić
20.04.2019
Nezamislivo je da učenice izostaju iz škole zbog menstruacije
Merima Dervišić
18.04.2019
Sedmi čas: Filozofsko preispitivanje znanosti
Ferhat-beg Vuković
16.04.2019
Zagađenje zraka može imati katastrofalne posljedice po zdravlje ljudi
Merima Dervišić
16.04.2019
Novi naziv predmeta bi mogao biti Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost
Merima Ražanica
12.04.2019
Šesti čas: znanost i nauka
Ferhat-beg Vuković
09.04.2019
Mene mama šalje u školu samo da joj ne smetam kući
Anes Osmić
08.04.2019
Muke po bolonji
Nenad Veličković
08.04.2019
U Velikoj Britaniji kazne za roditelje čija djeca izostaju zbog jeftinih odmora
Merima Dervišić
05.04.2019
Čas peti: Odnos filozofije i znanosti
Ferhat-beg Vuković
02.04.2019
Izložba Plavi artizam u Umjetničkoj galeriji BiH
Saša Buljević
30.03.2019
Stereotipi su prvi korak ka netoleranciji
Sandra Josović
30.03.2019
15.000 nastavnika štrajkuje u Rabatu
Merima Dervišić
30.03.2019
Koje bakterije sjede u školskim klupama?
Armin Stefanović
29.03.2019
Spremačica i gluhoprde
Anes Osmić
28.03.2019
Zašto je pješak prešao ulicu?
Enes Kurtović
28.03.2019
Kad bi pas bio učitelj...
Lamija Begagić
26.03.2019
Za 12 sati moguće je uraditi mnogo toga
Irhad Suljić
26.03.2019
Moba
Ferhat-beg Vuković
26.03.2019
U Holandiji nedostaje prosvjetara
Merima Dervišić
20.03.2019
Šifranje
Ferhat-beg Vuković
19.03.2019
Ministrice u Vladi ne garantuju manje rodno zasnovanog nasilja
Merima Dervišić
19.03.2019
Samo u Kantonu Sarajevo moglo bi oboljeti 60.000 ljudi
Rubina Čengić
16.03.2019
Lektira na staklenim nogama
Anes Osmić
14.03.2019
Ritam sekcija
Ferhat-beg Vuković
12.03.2019
Apsolventska sindžirijada
Nenad Veličković
09.03.2019
Instagram i opasnost online groominga
Merima Dervišić
09.03.2019
Matematika u raskoraku
Nenad Veličković
08.03.2019
Školski YouTube kanal donosi nagrade
Irhad Suljić
08.03.2019
Prepakivanje krova
Ferhat-beg Vuković
05.03.2019
n 4- za 10+
Nenad Veličković
05.03.2019
Rekonstrukciju mora inicirati rukovodstvo škole
Irhad Suljić
05.03.2019
Nastavnice se pridružuju zahtjevima učenika za više ekologije u nastavi
Merima Dervišić
04.03.2019
Da, djeca konzumiraju pornografiju
Merima Dervišić
26.02.2019
Dva časa o Vrapcima Van Pea
Ružica Marjanović
22.02.2019
Sezona gripe i dezinfekcija
Merima Dervišić
22.02.2019
TIMSS 2019 počinje u maju u Bosni i Hercegovini
Školegijum redakcija
20.02.2019
Autor tuđe pjesme
Damir Šabotić
19.02.2019
Globalizacija, digitalizacija i starenje najveći izazovi u obrazovanju 2019.
Merima Dervišić
18.02.2019
Bazen i nadgradnja
Irhad Suljić
18.02.2019
Lektira i selotejp
Nenad Veličković
15.02.2019
Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara
Rubina Čengić
15.02.2019
Traže bolji status
Adnan Pečković
12.02.2019
Prvo Pedagoški zavod, pa onda ostalo
Nenad Veličković
11.02.2019
Djeca protiv klimatskih promjena
Merima Dervišić
08.02.2019
Raspust Adios!
Damir Dvorniković
08.02.2019
U Engleskoj ohrabruju studente na komunikaciju licem u lice
Merima Dervišić
31.01.2019
Ka obrazovanju kao privilegiji bogatih
Hana Huskić
28.01.2019
Win-win situacija za sve igrače
Enes Kurtović
25.01.2019
Kenijci koji znaju mandarinski bit će u prednosti
Merima Dervišić
24.01.2019
Ekonomija pažnje
Dejan Ilić
23.01.2019
Krov mimo temelja
Irhad Suljić
22.01.2019
Zlatokosa i tri medvjeda: šta je prevruće, a šta prehladno u pričanju priče
Merima Dervišić
14.01.2019
Jako loša saradnja između institucija
Adnan Pečković
30.12.2018
Novogodišnje darivanje koje izmiče kontroli
Merima Dervišić
27.12.2018
U timu vlada dobra atmosfera
Irhad Suljić
25.12.2018
SPUS više nema pravo donositi odluke, ali ih donosi
Irhad Suljić
25.12.2018
SPUS praktično ne postoji – oteo ga predsjednik, koji to više nije
Irhad Suljić
25.12.2018
1.500.000 KM bez plana i strategije
Merima Ražanica
19.12.2018
Diskriminirajuće plaće na prestižnim univerzitetima u Britaniji
Merima Dervišić
11.12.2018
Nacionalizam ili samo ljubav prema učiteljici
Adnan Pečković
10.12.2018
I Amerikanci revidiraju istoriju
Merima Dervišić
06.12.2018
Jedna večer s filozofijom ili kako objekt želi postati subjekt
Gabrijela Bešlić
05.12.2018
Nove mjere američke vlade prema migrantima ugrožavaju zdravlje djece
Merima Dervišić
28.11.2018
Organizacioni nered
Irhad Suljić
26.11.2018
U školi u Liverpulu zabranjena skupa odjeća
Merima Dervišić
22.11.2018
Volontiranje i plaćanje mentora
Merima Ražanica
22.11.2018
Poezija o nejednakom tretmanu žena u nauci
Lamija Begagić
20.11.2018
Djecu zanima, ali ko ih pita
Adnan Pečković
16.11.2018
Djecu treba učiti da vjeruju u ljepotu svojih snova
Rubina Čengić
14.11.2018
Djeca iz imućnijih porodica imaju lakši pristup internetu
Merima Dervišić
13.11.2018
Što bliže SNSD-u to bliže donacijama
Saša Buljević
12.11.2018
Vlada mora učiniti mnogo više kako bi sva djeca imala jednake mogućnosti
Merima Dervišić
09.11.2018
Korak unazad u pravom smjeru
Saša Buljević
08.11.2018
Čudesni svijet privatluka u brčanskim školama
Adnan Pečković
07.11.2018
Kad nemaš udžbenik – napravi internet-stranicu
Školegijum redakcija
05.11.2018
Djevojčice koje govore u kodovima i informatika koje nema
Marina Veličković
04.11.2018
CEU tvrdi da mađarska vlada kažnjava programe studiranja za izbjeglice
Merima Dervišić
31.10.2018
Čemu nas uči videoigrica Fortnite
Merima Dervišić
26.10.2018
I može i ne mora, a utiče na ocjenu
Merima Ražanica
25.10.2018
Pobeda novca nad kulturom i politikom
Dejan Ilić
24.10.2018
Korisno je đake pozdraviti na ulazu u učionicu
Merima Dervišić
21.10.2018
Na drumu, uz piletinu i pomfrit
Damir Dvorniković
20.10.2018
Bosnian Art Deco
Enes Kurtović
19.10.2018
Školegijum rastjeruje strah i mrak u obrazovanju
Školegijum redakcija
18.10.2018
Besmisleno je pričati o inkluziji naglašavajući nečiju invalidnost
Zoran Ćatić
17.10.2018
Dodjela nagrade Šukrija Pandžo i promocija novog broja
Školegijum redakcija
15.10.2018
AntiOna
Neda Monti
15.10.2018
Fotokopiranje fotokopije fotokopijine fotokopije
Enes Kurtović
13.10.2018
U Londonu 81 % nastavnika razmišlja da napusti profesiju
Merima Dervišić
10.10.2018
Stranački volonteri neznalice, a stranke nezainteresovane
Saša Buljević
05.10.2018
Kratki mandat za jednog ministra obrazovanja, cijela vječnost za pokusne kuniće njegove reforme
Roditeljka
05.10.2018
Do kraja godine biće osnovan brčanski univerzitet
Adnan Pečković
03.10.2018
UNICEF kreira pasoš za učenje
Merima Dervišić
01.10.2018
Odluka je na roditeljima
Saša Buljević
01.10.2018
Nauka pokreće svijet
Amina Magoda
30.09.2018
Poštenje se u pravu ne isplati
Ines Haskić
27.09.2018
Izbori za obrazovanje
Nenad Veličković
26.09.2018
U SAD-u na izborima nikada više kandidatkinja-nastavnica iz Demokratske stranke
Merima Dervišić
25.09.2018
Iako je pogrešno postavljena, kaldrma je završila na cekerima i bedževima
Saša Buljević
24.09.2018
Kandidati i stranke ne govore o obrazovanju
Saša Buljević
21.09.2018
Matematika i računica
Nenad Veličković
19.09.2018
Djeca nisu boce
Zoran Ćatić
18.09.2018
Šah kao kazna za maloljetne delikvente
Merima Dervišić
17.09.2018
Nagradu dijele Indira Buljubašić i Mirza Ahmetović
Školegijum redakcija
15.09.2018
Zloupotreba poginule djece u predizborne svrhe
Saša Buljević
14.09.2018
Nema interesa i nema sindikata
Adnan Pečković
14.09.2018
Izbori (se) Za obrazovanje: Odgovori stranaka (II)
Školegijum redakcija
10.09.2018
U Amsterdamu oko 8.000 djece nema dovoljno nastavnika i nastavnica
Merima Dervišić
10.09.2018
Izbori (se) Za obrazovanje
Školegijum redakcija
08.09.2018
Vesela, antologija: Iz recenzija
Školegijum redakcija
06.09.2018
Uticaj carskog reza na uspjeh u školi
Merima Dervišić
04.09.2018
Podjele poslova na muške i ženske nemaju smisla
Saša Buljević
03.09.2018
Kairo i kairo nije isto
Dino Šiljak
02.09.2018
Gomila nesklada
Zoran Ćatić
02.09.2018
Izgubljena generacija bez šanse za obrazovanje
Merima Dervišić
30.08.2018
Pristigli radovi na konkurs za nagradu Šukrija Pandžo
Školegijum redakcija
28.08.2018
Nastavnicama i nastavnicima je najteže
Dino Šiljak
27.08.2018
Ništa ne bih uradio da sam čekao saglasnost učiteljica
Rubina Čengić
24.08.2018
Zelenilom u školskim dvorištima protiv terorizma
Merima Dervišić
22.08.2018
Volim što sam Ero
Zoran Ćatić
22.08.2018
Odgoj djece nije trka, svako se razvija po svom ritmu
Merima Dervišić
17.08.2018
Podijeljene table kao vrhunac demokratije
Adnan Pečković
17.08.2018
Krotki kolektiviteti, kratke pameti
Jasmina Bajramović
12.08.2018
U Delhiju uče da budu sretni
Merima Dervišić
12.08.2018
Pismenost, imenica muškog roda
Marina Veličković
10.08.2018
Sistemski njegovano neznanje
Nenad Veličković
09.08.2018
Monetarna politika Zubotehničke škole
Amer Tikveša
09.08.2018
Arheologija i san o veličini naroda
Saša Buljević
06.08.2018
Odgoj prije obrazovanja
Nenad Veličković
01.08.2018
Pričajmo o smrti u školi
Merima Dervišić
01.08.2018
Skepsa iz baze
Nenad Veličković
29.07.2018
Edukacija nastavnika i mentorstvo
Nastavnica na raspustu
28.07.2018
Školski kalendar nema logike
Nastavnica na raspustu
28.07.2018
Tramp-efekat
Adna Bašić
26.07.2018
Dugo gledanje TV-a, migracije... ugrožavaju uspjeh u školi
Merima Dervišić
24.07.2018
Zašto još književnost?
Dejan Ilić
24.07.2018
Previše je od nastavnika tražiti da budu policajci
Merima Dervišić
17.07.2018
Naučena bespomoćnost
Sandra Muratović
17.07.2018
Djeca ne idu u školu
Dino Šiljak
16.07.2018
A na Filozofskom fakultetu svi u kabanice
Amina Magoda
14.07.2018
Došao na red i pravilnik o oblačenju
Jasmina Bajramović
13.07.2018
Malo bazirani na činjenice, ali moraju kritički razmišljati
Saša Buljević
12.07.2018
Genocid u nastavi – opasnosti po pedagoške i obrazovne ciljeve
Saša Buljević
10.07.2018
U SAD-u roboti ocjenjuju ispite
Merima Dervišić
10.07.2018
Novi broj Školegijuma je u prodaji
Školegijum redakcija
09.07.2018
Sloboda i demokratija za usaglašavanje nastavnih planova
Jasmina Bajramović
05.07.2018
Online upis bez greške ostao samo obećanje
Jasmina Bajramović
30.06.2018
Šestosedmični program čitanja za đake s traumama
Merima Dervišić
28.06.2018
Pozorište protjerano iz škola u RS-u
Sandra Josović
27.06.2018
Ministarstvo ne odgovara na zahtjeve
Merima Ražanica
23.06.2018
Matematika puna proizvoljnosti
Školegijum redakcija
22.06.2018
Zabranom mobitela do boljih ocjena
Merima Dervišić
20.06.2018
Kraj školske godine
Pipirepka
19.06.2018
Mrtvo slovo inkluzije na papiru
Jasmina Bajramović
18.06.2018
Uzoravanje nastavnika
Nenad Veličković
14.06.2018
Gaokao polagalo 9,7 miliona đaka
Merima Dervišić
11.06.2018
Treba omogućiti smjenu loših
Rubina Čengić
09.06.2018
Najavljen elektronski upis bez grešaka
Jasmina Bajramović
08.06.2018
Turpijanje zraka kao obrazovni cilj
Osman Zukić
07.06.2018
Naučno dokazano – ne moš učit kad je vruće
Merima Dervišić
07.06.2018
Svaka platforma sama o sebi najbolje govori
Školegijum redakcija
06.06.2018
Ponos škole – sajdžijski zanat
Hana Huskić
04.06.2018
Zašto se kroz brile vidi dalje nego kroz teleskop
Nenad Veličković
03.06.2018
Od 41 posto za dvojku do 1.000 KM kazne
Merima Ražanica
01.06.2018
Sindikaliste posvađao 1,5 milion KM
Rubina Čengić
01.06.2018
Škole bez krova, štrajk, nepismeni...
Školegijum redakcija
31.05.2018
Matematika izaziva anksioznost
Merima Dervišić
30.05.2018
Mostarski prosvjetari opet štrajkuju
Rubina Čengić
29.05.2018
Borba za duše (2): Kako stoji srpska stvar
Dejan Ilić
29.05.2018
Reklama po glavi studenta
Merima Ražanica
28.05.2018
Borba za duše (1): Jezik i/ili crkva
Dejan Ilić
27.05.2018
Kad se ministrima ne da nagraditi
Školegijum redakcija
24.05.2018
Američki nastavnici sami kupuju pribor za nastavu
Merima Dervišić
23.05.2018
I nastavniku je glava ponekad puna pitanja
Pipirepka
22.05.2018
Zašto Finska ruši zidove u školama?
Merima Dervišić
21.05.2018
Posljednja izbjeglica
Osman Zukić
19.05.2018
Posjeta kinu kao povod za restigmatizaciju
Merima Ražanica
19.05.2018
Da djeci koja dolaze bude bolje
Osman Zukić
18.05.2018
Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u BiH
Saša Buljević
16.05.2018
Štrajkovi prosvjetara i zapošljavanje asistenata – paradoks u malom
Školegijum redakcija
16.05.2018
Materijalne greške, prepisani zadaci, netačna rješenja...
Školegijum redakcija
14.05.2018
Pogrešna pitanja i pogrešni odgovori
Školegijum redakcija
13.05.2018
Cijena gradnje sa ugradnjom
Školegijum redakcija
12.05.2018
Netačni odgovori, nema slušanja
Školegijum redakcija
10.05.2018
Zagrebi i uči
Rubina Čengić
09.05.2018
Uloga grudi u školstvu
Merima Dervišić
08.05.2018
Ljudska prava u zbornici i van nje
Pipirepka
07.05.2018
Samo još da deklaraciju usvojimo…
Sandra Josović
03.05.2018
Zakona ima, ali nema primjene
Ines Haskić
30.04.2018
Gdje li su, Bože, Ždrimci?!
Osman Zukić
29.04.2018
Književna nagrada Šukrija Pandžo 2018.
Školegijum redakcija
27.04.2018
Konaković: Moje opredjeljenje je obrazovanje kao temelj društva
Rubina Čengić
26.04.2018
Osnovci žele zanimanja za koja škole još ne postoje
Školegijum redakcija
24.04.2018
Djecu vam neću oprostiti
Saša Buljević
23.04.2018
Školegijum nas upućuje na realnost
Školegijum redakcija
20.04.2018
Sto protesta za platu, jedan za kvalitet
Školegijum redakcija
20.04.2018
Otvaranje škole na Aneksu i dalje neizvjesno
Merima Ražanica
19.04.2018
Školegijum u Banjaluci
Školegijum redakcija
18.04.2018
Pedagogija laži
Dejan Ilić
18.04.2018
Koeficijent 50
Nenad Veličković
17.04.2018
Svakodnevno ponižavanje struke
Nenad Veličković
12.04.2018
Riječ o tehnološkim i etičkim inovacijama
Školegijum redakcija
12.04.2018
Pješčana kutija za geografiju
Hana Huskić
10.04.2018
Novi broj Školegijuma je u prodaji
Školegijum redakcija
10.04.2018
Izložba pronašla školu
Elma Velić
09.04.2018
Ime bez škole
Školegijum redakcija
06.04.2018
Škole bez učenika u državi sa 62 fakulteta
Školegijum redakcija
05.04.2018
Toplo druženje u hladnom
Hana Huskić
04.04.2018
Kriza (visokog) obrazovanja
Dejan Ilić
03.04.2018
Kad fiskalni račun stane na put odličnoj ideji
Hana Huskić
02.04.2018
Imate li ideju vrijednu dijeljenja?
Školegijum redakcija
01.04.2018
Učenici oduševljeni, mogu sve
Rubina Čengić
31.03.2018
Prirodno-naučna pismenost: Primjeri zadataka (3)
Školegijum redakcija
30.03.2018
PISA na vrata, znanje kroz prozor
Školegijum redakcija
30.03.2018
Matematička pismenost: primjeri zadataka (3)
Školegijum redakcija
30.03.2018