Obrazovna politika

Pred početak nove školske godine opet problemi pri zapošljavanju prosvjetara

Niti škole znaju da li imaju nastavnike, niti nastavnice da li imaju posao

Rubina Čengić

24.08.2023

U školama ne prihvataju izvod Zavoda za PIO FBiH ili ugovor kao dokaz o radu na određeno, a traže potvrdu koja nigdje nije navedena.

Foto: Dids

Zbog propusta u konkursnoj proceduri u Kantonu Sarajevo je tokom prvih šest mjeseci 2023. godine šest osnovnih škola kažnjeno ukupnim iznosom od 9.000 KM. Kantonalna inspekcija je u tom periodu dobila 109 prijava na provođenje konkursnih procedura u osnovnim školama i izrekla 11 zahtjeva za otklanjanje nedostataka i spomenutih šest prekršajnih kazni. Ovaj broj je u vrijeme nastanka ovog teksta, krajem augusta 2023. godine, veći jer su konkursi za zapošljavanje za školsku 2023/24. godinu raspisivani krajem juna 2023. godine, a procedure još uvijek traju, ali su inspektori na godišnjim odmorima i teško je dobiti precizne podatke.

Nastavnice i nastavnici koji su se obratili redakciji Školegijuma tvrde da im nisu obračunati dodatni bodovi koji im pripadaju kao članicama/ članovima šehidskih porodica, da im je komisija dala nula bodova jer prijavu nisu poslali preporučeno ili su na koverti naveli samo broj ili oznaku pozicije za koju konkurišu, a ne i naziv radnog mjesta, ali i da su im tražena dokumenta koja nisu predviđena pravilnicima ili drugim aktima Ministarstva odgoja i obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo, poput potvrde o radu na određeno vrijeme s datumom ne starijim od objave konkursa.

U nekoliko škola su mi rekli da nisam dostavila potvrdu o radu na određeno vrijeme s datumom ne starijim od objave konkursa na koji sam se prijavila, a prijavila sam se u 42 škole koje su konkurse raspisivale sa različitim datumima. I šta sam trebala? Od direktora tražiti 20-ak ili više potvrda? Dakle, ne prihvataju izvod iz Zavoda penzijskog osiguranja ili ugovor o radu, a koliko god sam čitala pravilnike – nigdje nisam našla da je potrebna i ta potvrda i mislim da je to ili pogrešno tumačenje ili način da pojedince i pojedinke isključe iz borbe za radno mjesto, kaže jedna kandidatkinja. Naglašava da zbog sporne potvrde dodatne bodove kao pripadnica šehidske porodice nije dobila u Osnovnim školama Umihana Čuvidina, Vrhbosna, Mehmedalija Mak Dizdar, Skender Kulenović, Mirsad Prnjavorac, Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Džemaludin Čaušević, Peta osnovna...

Pojašnjava da je za neke njene kolege i kolegice problem i cijena preporučene pošiljke.

Konkurisala sam u 42 škole i bilo mi je jeftinije da sjednem u auto, obiđem te škole i lično predam prijave, nego da ih šaljem preporučeno, ali nemaju svi automobil, priča kandidatkinja koja se obratila redakciji Školegijuma.

Primjera radi, Osnovna škola Hadžići je imala tekst konkursa u kojem traži spornu potvrdu.

Da bi kandidat ostvario pravo na dodatne bodove, obavezan je dostaviti dokaz da je u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo evidentiran kao nezaposlena osoba (Uvjerenje Službe, ne starije od datuma objavljivanja Javnog konkursa) ili dokaz da je zaposlen na određeno vrijeme (Potvrda izdata od strane Poslodavca, ne starija od datuma objavljivanja Javnog konkursa) ili dokaz da je zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje (Potvrda poslodavca sa obaveznom naznakom stepena stručne spreme/zanimanja s kojim je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca, ne starija od datuma objavljivanja Javnog konkursa), stoji u tekstu konkursa (https://www.oshadzici.edu.ba/wp-content/uploads/2023/06/Tekst-javnog-konkursa_OSHadzici-27.6.23_.pdf).

U OŠ Hadžići direktorica Đenana Alispahić kaže da je pravnik pažljivo konsultovao propise, ali i da su tražili tumačenja.

Nije ni nama lako jer su propisi napisani tako da teško možete biti sasvim sigurni da ste ih razumjeli, mijenjani su i trebali bi biti objavljeni objedinjeno sa promjenama i tumačenjima. Mi smo za sve oko čega nismo bili sigurni tražili pojašnjenje. I neki kandidati i kandidatkinje su nam pisali i tražili objašnjenja, pa smo onda mi pitali dalje. Na kraju je bila i inspekcija i utvrdili su da nismo napravili propuste, kaže Đenana Alispahić.

Iz Inspekcije pojašnjavaju da je prijem radnika u osnovnom obrazovanju uređen Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 12/22 i 22/22) i da su kandidati, da bi ostvarili pravo na dodatno bodovanje, dužni dokazati da su na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju ili da su zaposleni na određeno vrijeme.

Članom 14. stav 1. tog Pravilnika propisano je da se, nakon bodovanja predviđenog ovim Pravilnikom, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti od pripadnosti boračkoj populaciji dodaju bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 37/20 i 27/21). Članom 5. stav 1. te Uredbe propisano je da lica iz člana 3. Uredbe imaju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju, a na evidenciji su JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili su zaposlena sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju ili su zaposlena na određeno vrijeme. Shodno navedenoj odredbi, kandidati, da bi ostvarili pravo na dodatno bodovanje, su dužni dokazati da su na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju ili da su zaposleni na određeno vrijeme, pišu iz Inspekcije Kantona Sarajevo.

Uvid u inspekcijski nalaz u Osnovnoj školi Vrhbosna pokazuje da Inspekcija nije utvrdila nepravilnosti.

U Ministarstvu odgoja i obrazovanja u Vladi KS ponavljaju da je dokumentacija za provedbu javnog konkursa decidno regulisana članom 16. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (https://drive.google.com/file/d/1_VFweIUeDvQCw3kQRz6girdUNyo5R9Y-/view) i članom 17 Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-08/pravilnik_s_kriterijima_za_prijem_radnika_u_radni_odnos_u_srednjim_skolama_kao_javnim_ustanovama_na_podrucju_kantona_sarajevo.pdf).

Nezadovoljni kandidati i kandidatkinje mogu podnijeti i žalbe na odluke direktora/ica škola. Pomenutim članovima Pravilnika je jasno definisano koja dokumentacija je obavezna, a koja se smatra neobaveznom, uz naznaku da se kandidat boduje samo po kriterijima za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Pitanje potvrde je u vezi sa članovima 14 i 17 pomenutog Pravilnika, ali se isto odnosi i na Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (https://mbp.ks.gov.ba/sites/mbp.ks.gov.ba/files/37_20.pdf) kojom je, između ostalog, propisano da prednost pri zapošljavanju navedene populacije imaju kandidati koji su u vrijeme raspisivanja javnog konkursa u radnom odnosu na određeno vrijeme, piše u odgovorima koje je Ministarstvo odgoja i obrazovanja u Vladi KS poslalo 15. 8. na upit upućen 7. 7. 2023. godine. Pojašnjavaju da prijave treba slati kao preporučene pošiljke da bi se izbjegle zloupotrebe u smislu tvrdnji kandidata da su dostavili prijave i zloupotrebe drugih učesnika u procedurama po javnom konkursu.

Desetak dana pored početak nove školske godine sagovornica Školegijuma koja je kandidatkinja na konkursima ne zna da li ima posao s početkom nove školske godine.

Mi pratimo bodovne liste. Gotovo uvijek je prvih desetak kandidata istih u svim školama i sada je do njih da odaberu gdje će početi raditi, pa nakon toga šta ostane. Konkursi su mahom raspisani za zaposlenje na određeno, od 1. 9. do 31. 8, priča nastavnica i naglašava da bi ugovore trebali potpisati sedam dana pred početak školske godine, ali da je sve neizvjesno.

Predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Saudin Sivro kaže da Sindikat ove godine nije imao prijava o nezakonitostima u konkursnoj proceduri.

Mi ove godine nismo zaprimili prijave kandidata, osim u nekoliko slučajeva u kojima smo odmah djelovali prema komisijama u školama zahtjevom da se greške otklone. Na naše insistiranje uvedena je praksa dostavljanja kopije dokumenata tako da ne vidimo problem po tom pitanju. Ono što je neophodno da se uradi jeste da ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donese novi pravilnik koji će centralizirati konkursne procedure i digitalizirati proces prijema radnika. To će riješiti većinu problema o kojima se govori nekoliko godina, a posebno problem različitog postupanja u školama, kaže Sivro.

Iz Ministarstva pišu da su započeli aktivnosti na digitalizaciji postupka zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama, a da će mediji o tome biti blagovremeno obaviješteni.

No, desetak dana pred početak školske godine škole još uvijek nisu sigurne da su kompletirale svoje timove – kandidati i kandidatkinje imaju pravo prihvatiti posao u više škola i tek naknadno obavijestiti direktore škola o svojoj konačnoj odluci.

Mislila sam da sam sve kompletirala, ali sam danas saznala da su dvije nastavnice koje su rekle da prihvataju posao kod nas prihvatile posao u još jednoj školi. Sad moram čekati još koji dan i vjerovatno ću opet raspisivati konkurs. Taj detalj u proceduri nije jasno definisan i ja zaista ne znam koji su mi sada konačni rokovi, a oni bi morali biti precizno postavljeni jer će roditelji sada nas kritikovati, kaže Đenana Alispahić.

Predsjednik skupštinske Komisije za obrazovanje Damir Marjanović, inače bivši ministar obrazovanja u KS, ne zna za ovu pojavu.

Komisija nema nikakvu ingerenciju ili utjecaj na donošenje podzakonskih akata jer takve dokumente donose resorna ministarstva. No, podzakonski akti nikako ne bi smjeli biti u koliziji sa zakonskim odredbama, kaže Marjanović i nudi vlastitu analizu konkretnih odredbi ili procedura koje su sporne.

Jedna mlada učiteljica kaže da ima dvije godine radnog iskustva skupljene kroz rad na određeno, na zamjenama i ne pripada boračkoj populaciji.

Ako se ovako nastavi, mislim da nikada neću dobiti posao jer nemam bodova na staž,  kaže ona.

 

Najnovije

Navodno krivotvorenje diploma u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli

Nije Facebook za škole i zvanične komunikacije

Anisa Mahmutović

Izbijanje iz pojma

Hitna pomoć na putu od rata do mira

Svjetlana Nedimović

Pet mjeseci nakon pucnjave u OŠ Lukavac Grad

U školama Tuzlanskog kantona pištolji, prijetnje...

Anisa Mahmutović

U školi O Gazi

Kad je nemoguće ćutati...

Nenad Veličković

U dvije srednje škole u Gračanici trodnevna obustava nastave

Kad vašar zaigra pred školom

Anisa Mahmutović