Nova čitanja

Sigurnost u digitalnom svijetu

Plaćanje pametnim telefonom

Damir Dizdarević

16.03.2023

Dosta je sigurno ako su ispunjene neke pretpostavke, a prva je zaštita PIN-om od bar šest karaktera ili, još bolje, biometrijskom zaštitom.

Ilustracija: PxHere

Kako se sve češće pojavljuju različiti načini plaćanja telefonima, logično je da i o tome kažemo koju riječ.

Za razliku od fizičkih kartica koje se za plaćanje koriste direktnim korištenjem na POS aparatu/bankomatu ili upisivanjem broja kartice na nekom web sajtu, plaćanje telefonima može se vršiti na još neke načine koji se bitno razlikuju jedan od drugoga.

Sa aspekta sigurnosti, plaćanje korištenjem pametnog telefona nije ništa manje sigurno od plaćanja karticom, a u nekim scenarijima je čak i nešto sigurnije. Zato nema osnova za neki poseban strah niti oklijevanje ako već koristite plaćanje na internetu na računaru. Pogledajmo koje opcije su nam na raspolaganju.

 

  • Plaćanje putem računa telekom operateru. Ovo je najstariji vid plaćanja korištenjem pametnog telefona i obično se vrši tako što se šalje SMS odgovarajućeg sadržaja na određeni broj, a telekom operater zadužuje vaš račun za telefonske usluge. Ovaj vid plaćanja najčešće se koristi za parking, humanitarne akcije ili glasanje. Praktično, telefon se koristi kao sredstvo za slanje signala (SMS) i podataka, a telekom operater se postavlja kao posrednik u plaćanju i za to uzima proviziju. Ponekad i aplikacija telekom operatera, instalirana na telefon, omogućava da se skeniranjem QR koda izvrši plaćanje nekog računa putem zaduživanja računa za telefonske usluge, ali to se kod nas dosta rijetko sreće. Generalno, ovaj vid plaćanja će u budućnosti biti sve manje u upotrebi u korist namjenskih aplikacija.
  • Plaćanje putem korištenja aplikacije za mobilno bankarstvo. U ovom slučaju telefon predstavlja interfejs putem kojeg se koristi aplikacija konkretne banke. Preko te aplikacije mogu se vršiti plaćanja na skoro isti način kao i putem internet bankarstva, samo što se to ne vrši putem računara, nego kroz aplikaciju na pametnom telefonu. Na ovaj način može se poslati novac na određeni račun, platiti račun, provjeriti stanje i sl. Dosta često aplikacija za mobilno bankarstvo koristi se i za dodatnu verifikaciju transakcija izvršenih putem internet bankarstva ili za plaćanje karticom na nekom web sajtu. Aplikacije za mobilno bankarstvo često su zaštićene i biometrijskim parametrima (otisak prsta ili skeniranje lica), što ih čini dosta sigurnim za upotrebu. Neke banke danas omogućavaju prenose manjih iznosa i putem korištenja vanjskih aplikacija poput Vibera i sl., ali to su specifični slučajevi, s posebnim uslovima korištenja.
  • Plaćanje putem mobilnog novčanika. Ovo je na našem tržištu relativno nov način upotrebe pametnog telefona za plaćanje. U ovom slučaju telefon simulira konkretnu debitnu ili kreditnu karticu. U aplikaciju koju obezbjeđuje banka ili proizvođač sistema na kojem radi telefon (najčešće iOS ili Android) unose se svi podaci s konkretne kartice koju korisnik ima (osim PIN-a). Nakon toga, telefon s aplikacijom mobilnog novčanika može igrati ulogu kartice prilikom plaćanja u prodavnicama. Praktično, umjesto da prislonimo kartice na POS aparat, prislonimo telefon. Podrazumijevano je da POS aparat podržava beskontaktnu komunikaciju. Ovo korisnika lišava potrebe da sa sobom nosi i kartice i telefon, može da nosi samo telefon. Aplikacije mobilnog novčanika, kao i samo vršenje transakcija, najčešće se verifikuje biometrijski, pa je i sigurnost veća nego kada se samo unosi PIN kartice. Najpoznatije aplikacije mobilnog novčanika su Apple Wallet (usluga Apple Pay) i Google Wallet (usluga GPay). Nažalost, na našem tržištu u momentu pisanja ovog teksta (februar 2023) još niti jedna bh. banka nema podršku za ove servise. Kao alternativa koriste se namjenske aplikacije mobilnog novčanika koje pravi konkretna banka. Suštinski, krajnji rezultat je manje-više isti, ako je aplikacija napravljena u skladu s aktuelnim funkcionalnim i sigurnosnim standardima. Međutim podrška za Apple Pay i GPay usluge je na globalnom nivou veoma široka, te je u tom smislu njihovo korištenje izvan BiH fleksibilnije, a dostupne su i na pametnim satovima (koji takođe mogu da simuliraju kartice). 
  • Plaćanje putem ostalih aplikacija. Pored navedenih, relativno standardnih načina korištenja pametnog telefona za plaćanje, postoji i niz drugih aplikacija koje se mogu instalirati na telefon te upotrebljavati za različite usluge plaćanja. Tako se može koristiti recimo Paypal, aplikacija za plaćanje gradskog prevoza, a putem kartice vezane za Google ili Apple nalog može se vršiti kupovina aplikacija za telefone, muzike, filmova itd. U ovim slučajevima zahtijevano je da korisnik unese podatke sa svoje kartice u svoj korisnički nalog, te da onda, najčešće biometrijski, potvrđuje određene transakcije.

 

Plaćanje korištenjem mobilnog telefona u praksi je dosta sigurno ako su ispunjene neke pretpostavke. Prvo, telefon obavezno mora biti zaštićen PIN-om od bar šest karaktera ili, još bolje, biometrijskom zaštitom. To je ključno da bi se zaštitile aplikacije za mobilno plaćanje, kao i podaci unutar korisničkog naloga. Biometrijska zaštita je nesumnjivo bolja, pa treba birati uređaje i aplikacije koji je podržavaju, a ako se koristi PIN, on ne smije biti lagan za pogađanje. Takođe, potrebno je postaviti automatsku blokadu ili brisanje telefona ako se pogrešan PIN upiše više od pet puta. 

Očekivano je da se u budućnosti pametni telefoni sve više koriste za plaćanje, te da sve češće budu u upotrebi umjesto samih kartica. To će vremenom smanjiti korištenje i nošenje kartica, ali će i povećati potrebu za zaštitom pametnog telefona.

Najnovije

Objavljujemo pobjednike konkursa Šta je tebi AI?

Školegijum redakcija

Razglednice iz Jajca

Nikad kasno za učenje i zabavu

Josipa Kulenović

Razglednice iz Tešnja, Doboja, Maglaja 3

Od čilanja do ćutanja

Mirela Buljubašić

Poznata imena autora/ica pet najboljih radova

23. februara tri prvoplasirana

Školegijum redakcija

Pravopisni amandman

U funkciji stvarnih potreba građana/ki

Nenad Veličković