Obrazovna politika

Povodom Uputstva o implementaciji nastavnih planova i programa sa ishodima učenja za školsku 2023/2024. godinu

Autorice i autori izgubljeni u reformi

Arifa Isaković

30.08.2023

Ako fond časova ostaje isti, zašto su u ovoj trijadi predmeti grupisani u nastavna područja!? Možda da bi se stvorio dojam bitnih promjena?

Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u Kantonu Sarajevu je pred početak školske godine za nastavnike pripremio Uputstvo o implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja za školsku 2023/2024. godinu. No, čini se da su se autorice i autori izgubili u procesu reforme obrazovanja!

Naime, nakon uvida u sadržaje predmetnih kurikuluma i obrasce za izradu godišnjih planova i programa jasno je da autori Uputstva ne poznaju sadržaje predmetnih kurikuluma. Novi obrazac za godišnje planove i programe podrazumijeva saradnju svih predmetnih nastavnika radi ostvarivanja međupredmetne korelacije, odnosno povezanosti, što je u suštini dobro, ali autori predmetnih kurikuluma nisu sarađivali i u kurikulumima nema međupredmetne povezanosti!

Da su autori Uputstva proučili predmetne kurikulume uvidjeli bi, naprimjer, da nema korelacije između historije, geografije i biologije.

Kurikulumi upućuju nastavnike na mogućnost koreliranja sa predmetima u dijelovima u kojima nije moguća, a ne upućuju na sadržaje koji su u direktnoj korelaciji, kao naprimjer nastavni sadržaji o postanku čovjeka iz predmetnog kurikuluma za historiju sa nastavnim sadržajima iz biologije o čovjeku kao biološkom i društvenom biću.

Možda i znaju, ali ne mare jer znaju da će nastavnici već pronaći neku međupredmetnu povezanost i završiti posao eksperata iz radnih grupa koji su izradili predmetne kurikulume, a to znači da svaki predmetni nastavnik mora bar pročitati kurikulume za sve predmete.

Uputstvo sadrži i novi Nastavni plan i program za devetogodišnju školu, ali nastavnice i nastavnike upućuje na predmetne kurikulume koji su objavljeni još prije dvije godine i koji sadrže nastavne programe, što znači da su prvo izrađeni nastavni programi sa ishodima učenja, a zatim nastavni planovi!? Ovo je dosta neobičan redoslijed: prvo nastavni programi, pa tek dvije godine kasnije nastavni plan kojim se propisuju odgojno-obrazovna područja, odnosno nastavni predmeti koji će se izučavati u školi, redoslijed izučavanja tih predmeta po razredima, sedmični i godišnji broj nastavnih časova za obavezne, fakultativne i izborne nastavne predmete!?

Uz to u javnosti imamo nepotrebne rasprave o ukidanju bosanskog jezika time što su u nastavnom planu i programu poistovjećeni nastavni predmeti i nastavna područja. Bilo bi mnogo jasnije da je izrađena posebna tabela za prvu trijadu devetogodišnje osnovne škole, ako su već samo u prvoj trijadi predmeti grupisani u nastavna područja. Uz to, ako već fond časova ostaje isti, zašto su u ovoj trijadi predmeti grupisani u nastavna područja!? Možda da bi se stvorio dojam da kurikularna reforma donosi neke bitne promjene u odnosu na dosadašnji koncept osnovne škole?

Pozitivna strana kurikularne reforme je oslobađanje nastavnika od doslovnog poštovanja nastavnih planova i programa, čime se i đaci rasterećuju. Samo je teško vjerovati da će ovom reformom učenici biti funkcionalno pismeniji. Ishodi učenja u predmetnim kurikulumima su previše općeniti da bi đaci svih škola u Kantonu Sarajevo dobili jednako obrazovanje. Kako će učenici steći jednako obrazovanje ako svaki nastavnik određuje šta će učenik moći učiniti poslije završetka učenja, odnosno koja nova znanja, vještine i stavove će steći učenjem!?

I do sada su nastavnice, definirajući ciljeve i zadatke svakog časa, same određivale koja će nova znanja, vještine i stavove đaci steći učenjem, tako da je suštinsko pitanje šta se konkretno mijenja ovako široko definiranim ishodima učenja u predmetnim kurikulumima. U ovoj reformi obrazovanja najteže je dešifrovati dokumente, odnosno shvatiti šta se očekuje od nastavnika i šta se osim terminologije mijenja, a istina je da se tresla gora, a rodio miš.

Kurikularna reforma se provodi po uzoru na kurikulume evropskih država, ali i sa usko definiranim ishodima učenja učenici neće ostvariti bolje rezultate na međunarodnim testiranjima jer su školski sistemi u evropskim državama potpuno drugačije organizirani. Sve dok osnovna škola traje devet godina, a ne četiri ili šest, nakon čega se učenici usmjeravaju na osnovu postignuća u srednje škole, BiH će zauzimati posljednja mjesta na međunarodnim testiranjima, a na međunarodnim takmičenjima će naši učenici osvajati medalje. Ko god je upućen u historijski razvoj didaktike shvatit će da su sve nastavne metode i oblici rada u nekom vremenu već primjenjivani u podučavanju, odnosno ne postoji neograničen broj nastavnih metoda, ali ni jedna općeprihvaćena ispravna nastavna metoda.

Vjerujem da je i sloboda koja se dopušta nastavnicima u izradi godišnjih planova i programa rezultat činjenice da kreatori više ne razumiju kurikulum i da su pod pritiscima javnosti jednostavno nastavnicima dali slobodu, ali se nameće i pitanje je li davanje slobode nastavnicima zapravo odricanje od odgovornosti. Ministarstvo je platilo ekspertne i radne grupe za izradu, već drugu godinu plaćaju članove timova za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma. Samo nastavnici koji moraju iščitavati i dešifrovati razne reformske dokumente, raditi posao ministricinih stručnjaka i popunjavati razne obrasce, odnosno na kojima je najveći dio posla, nisu plaćeni adekvatno, a ako su već prisiljeni na implementaciju besmislene reforme obrazovanja – trebalo bi ih platiti, pa da i oni u svemu vide bar neki smisao.

Najnovije

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu

Uz početak nove školske godine u Tuzlanskom kantonu sve po starom

Opet brze izmjene pravilnika i ad hoc rješenja

Smiljana Vovna