Obrazovna politika

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo

Online nastava odvija se uspješno, iznad očekivanja

Rubina Čengić

27.04.2020

Na početku oko 1,34% osnovaca i oko 0,2% srednjoškolaca nije pohađalo online nastavu iz različitih razloga, ali smo taj broj smanjili.

Foto: Vlada Kantona Sarajevo / Facebook

Zbog obima odgovora, intervju s ministrom Krivićem, koji smo realizovali pismenim putem, objavljujemo u tri nastavka. Prvi se odnosi na online nastavu u Kantonu Sarajevo tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom COVID-19.

 

Kako biste ocijenili dosadašnji tok online nastave u Kantonu Sarajevo?

Zahvaljujući zajedničkom radu i zalaganju menadžmenta i nastavnika škola, učenika i roditelja, online nastava u Kantonu Sarajevo se realizira dosta uspješno, mogu slobodno reći i iznad očekivanja. Svi sudionici u odgojno-obrazovnom procesu su pokazali odgovornost, potrebne kompetencije i visok nivo zalaganja i truda da se omogući kontinuitet i obrazovanje kakvo naši učenici zaslužuju, unatoč svim problemima u novonastaloj situaciji. Naime, problemi koji su se javili su nedostatak opreme za učenike i nedovoljna educiranost nastavničkog kadra, kao i nedostatak digitalnih sadržaja za izvođenje nastave. Međutim, u kratkom roku se svi problemi rješavaju. Vijeće roditelja Kantona Sarajevo, menadžmenti škola, humanitarne međunarodne i domaće organizacije, pravni subjekti i pojedinci, svi su se oni uključili u nabavku potrebne opreme za naše učenike kako bi nesmetano pratili nastavu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kontinuirano izdaje preporuke o realizaciji online nastave, a putem timova za nadzor pružamo punu podršku nastavnicima, roditeljima i svim učesnicima online nastave. Sasvim sigurno niko nije mogao očekivati da će online nastava funkcionisati bez problema, s obzirom na vrijeme i resurse koji su nam bili na raspolaganju. Prije samog donošenja odluke o provođenju online nastave u Kantonu Sarajevo bili smo svjesni da nemamo zajedničku platformu za učenje na daljinu, da jedan broj škola nema održan niti jedan dan online prakse, niti platformu za izvođenje ovog vida nastave, da određen broj menadžmenta škola i nastavnika nema dovoljna znanja i kompetencije za ovakav način rada, koji zahtijeva digitalnu pismenost, ne samo za korištenje platforme već i za pripremu digitalnih materijala, koje je bilo potrebno obezbijediti u vrlo kratkom roku i uz to redovno komunicirati sa učenicima. Nadalje, za ovaj složeni proces izvođenja nastave, ali i rada škola, bilo je potrebno veoma brzo upoznati i pripremiti učenike i roditelje, koji su također bili nespremni za taj korak. Sve ovo su bili izazovi koje smo u najvećoj mjeri, do danas, uspješno savladali i nastavljamo ih pratiti. S obzirom da se u srednjim školama online sedmica realizira već tri godine, u informatičkom smislu nije bilo većih problema i nerješivih situacija. Praktičnu nastavu u srednjim stručnim i tehničkim školama, koja se odvija kod poslodavaca, trenutno nije moguće provesti, dok se svi ostali procesi odvijaju putem online nastave. Generalno, nedostatak digitalnih materijala predstavlja i dalje jedan od najvećih izazova, a trenutno se rješava pojačanim radom nastavnika, međusobnom podrškom i pomoći koju nastavnici pružaju jedni drugima. Ministarstvo je u saradnji sa UNICEF-om organiziralo seriju webinara radi educiranja roditelja i nastavnog kadra u oblastima za koje iskažu interes, a prvi niz webinara će biti posvećen korištenju digitalnih platformi, a kasnije i njihovom naprednom korištenju. Veliki doprinos uspješnom realiziranju online nastave u Kantonu Sarajevo, pored menadžmenta škola i nastavnika, dali su školski administratori, koji su uspostavili rad na platformama, svakodnevno komuniciraju sa svim zaposlenicima škola, sa roditeljima i Radnom grupom za podršku i praćenje online nastave, koju sam imenovao na samom početku ovih dešavanja. Pojedini školski administratori, pored svih ovih poslova, drže i nastavu. Školama je omogućena kontinuirana administrativno-tehnička podrška za rad na platformama i pomoć pri izradi digitalnih sadržaja, tako da, u suštini, sve poteškoće koje se javljaju pri realizaciji online nastave pokušavamo riješiti brzo i efikasno.

 

Nastavnice koriste različite platforme, različito se snalaze, učenici i roditelji im šalju poruke po cijeli dan... Kako to ujednačiti i urediti?

Online nastava je novi vid nastave za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa, nastavnike, učenike i roditelje, te nosi određene izazove. Kako bi se pružila podrška i pomoć nastavnicima i kako bi im se olakšao rad, pripremljena su uputstva za korištenje online platforme, te su im dostavljena, a dostupna su i na web-stranici Ministarstva. Otvorenost online nastave, odnosno dostupnost virtuelnih učionica tokom 24 sata, može biti velika prednost, jer učenici mogu birati svoje najoptimalnije vrijeme za učenje. Međutim, to može biti i problem, ukoliko se ne uspostave jasna pravila komunikacije. Da bi sve funkcionisalo na pravi način, potrebno je uspostaviti pravila odvijanja nastave koja definiše sam nastavnik/škola u okviru datih mogućnosti, kao što su to ranije činili u tradicionalnoj nastavi (nastavi u učionici). U komunikaciji može biti problem oprema koja se koristi, prekid konekcije, ali eventualno i nedostatak samoodgovornosti učenika i roditelja koji su sada partneri u procesu online učenja. Prema izvještajima koje redovno dobijamo iz škola, već su uvedena pravila za odvijanje online nastave. Određena standardizacija online nastave je veliki izazov i Ministarstvo će, svakako, u narednom periodu razmatrati i ovo pitanje.

 

Da li su fakulteti uspješniji od nižih nivoa obrazovanja?

Realizacija online nastave na Univerzitetu u Sarajevu realizira se na nivou organizacionih jedinica, s tim da je Senat Univerziteta, odmah po obustavi redovne nastave, održao sjednicu na kojoj je zaključeno da će organizacione jedinice organizirati online nastavu. U ovom momentu Ministarstvo očekuje detaljnu informaciju o njenoj realizaciji, te će po primitku zbirnog izvještaja odlučiti na koji način će djelovati u cilju pomoći visokoškolskim ustanovama i studentima. Ono što već znamo jeste da je praktična nastava koja se izvodi na visokoškolskim ustanovama u potpunosti obustavljena i nadamo se da ćemo u saradnji sa Univerzitetom i organizacionim jedinicama iznaći način za nadoknadu ovog vida nastave. Ne bih poredio uspješnost realizacije online nastave na visokoškolskim ustanovama i nižim nivoima obrazovanja. Želio bih istaći da je online nastava ustvari učenje na daljinu, što mnogi naši fakulteti i u redovnom nastavno-naučnom procesu nude, pa je sada prilika da utvrdimo koliko to zaista dobro funkcioniše. Vjerujem da ćemo odgovor na to pitanje dobiti kada zaprimimo zbirni izvještaj od Univerziteta u Sarajevu o realizaciji online nastave.

 

Da li Ministarstvo pruža neku podršku, i ako da – u kom obliku?

Na samom početku vanredne situacije imenovao sam Radnu grupu na nivou Ministarstva i timove čiji je zadatak da vrše nadzor, pružaju stručnu podršku i pomoć školama, izrađuju videotutorijale, organizuju webinare za nastavnike, kreiraju primjere digitalnih sadržaja, prate realizaciju online nastave i daju prijedloge za poboljšanja. Timovi se sastoje od predstavnika Ministarstva, Vijeća roditelja, menadžmenta, nastavnika i profesora škola. Otvoren je novi službeni e-mail: onlinepraksa@mon.ks.gov.ba kako bi se omogućila efikasnija i brža komunikacija sa školama i školskim administratorima za online nastavu, u cilju informisanja i pružanja kontinuirane podrške i pomoći. Uspostavljene su digitalne platforme za realizaciju online nastave u svim javnim i privatnim osnovnim i srednjim školama (78 osnovnih škola i 43 srednje škole), te platforma za Javnu ustanovu Djeca Sarajeva za predškolski odgoj i obrazovanje. Pripremljen je priručnik o korištenju online platforme Microsoft Office 365 za učenike i nastavnike, te je dostavljen svim osnovnim i srednjim školama. Priručnici su dostupni i na web-stranici Ministarstva. Instrukcija o postupanju u izvođenju online nastave (akt broj: 11/06-34-157-5/20 od 12. 3. 2020. godine) dostavljena je svim osnovnim i srednjim školama kako bi se izvršile sve tehničke i organizacione pripreme u skladu sa Uputstvom za realizaciju prakse Online nastava u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koje je dostavljeno u januaru 2020. godine. Ministarstvo, u saradnji sa Radnom grupom za podršku i nadzor realizacije prakse Online nastava u Kantonu Sarajevo i timovima za podršku i nadzor, kontinuirano priprema i dostavlja dodatne preporuke za izvođenje online nastave i listu web-stranica na kojima se mogu naći ideje za pripremu digitalnog sadržaja, a u cilju što uspješnije realizacije nastave. Organizirani su i održani i webinari za 104 odgajatelja Javne ustanove Djeca Sarajeva za rad na platformi Office 365, putem koje će provoditi odgojno-obrazovni rad sa predškolcima. Online nastava u predškolskim ustanovama je počela i očekujemo prve izvještaje. Takođe, sa prvim izvještajima očekujemo i informaciju o eventualnom nedostatku informatičke opreme. Poučeni iskustvom sličnog problema sa osnovnim školama, očekujemo da određeni broj predškolaraca neće imati adekvatnu opremu za praćenje nastave i pokušavamo riješiti problem unaprijed. Škole su u obavezi da dostavljaju sedmične izvještaje o realizaciji online nastave, koje Radna grupa Ministarstva sa timovima za podršku, zajedno sa pristiglim upitima, prijedlozima i sugestijama, analizira, te na osnovu toga izrađuje dodatne upute, preporuke i instrukcije.

 

Imate li podatke koliko djece ne pohađa nastavu i šta su razlozi za to, te kako to riješiti (ako djeca nemaju računare ili internet-konekciju...)?

Analizom izvještaja koje su dostavile škole i kontinuiranom komunikacijom sa svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo i Vijećem roditelja, utvrđeno je da postoji određeni broj učenika koji nemaju računarsku opremu i/ili pristup internet-konekciji. Na samom početku realizacije online nastave oko 1,34% učenika osnovnih škola nije imalo računarsku opremu ili pristup internet-konekciji i oko 0,2% učenika srednjih škola nije imalo računarsku opremu ili pristup internet-konekciji. Uz maksimalan trud svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu, Vijeća roditelja KS-a, društveno-odgovornih organizacija i firmi, te generalno društva, danas je taj broj znatno smanjen. U međuvremenu, dok se taj problem u potpunosti ne riješi i omogući da svi učenici imaju jednak pristup online nastavi, škole štampaju nastavne materijale učenicima, te ih preuzimaju roditelji, tako da su svi učenici uključeni u nastavni proces. Prvenstveno smo radili na tome da osiguramo pristup online nastavi najranjivijim kategorijama naših učenika, kao što su učenici iz Sigurne kuće, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, učenici iz Konjević‑Polja i okolnih sela u općini Bratunac, koji pohađaju školu u Novoj Kasabi, te učenici iznimno slabog imovinskog stanja. Sada već razmišljamo o jednakom pristupu online nastavi za sve. Na koji način ćemo to osigurati u ovom trenutku nismo sigurni, ali ukoliko bude potrebe, Ministarstvo će izvršiti nabavku neophodne opreme, kako bi svi učenici imali jednak pristup. Prisutnost učenika nastavi je tokom online nastave povećana za 15% u odnosu na prisutnost učenika tokom redovnog nastavnog procesa.

 

Kako nastavu pohađaju djeca s poteškoćama u razvoju? Kako nadoknađujete aktivnosti djeci koja su pohađala specijalne programe ili kako pomažete njihovim porodicama da prebrode ovaj period, da li njima šaljete neke upute, materijale?

Ministarstvo kroz preporuke, upute i instrukcije kontinuirano daje savjete i podršku roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, nastavnicima, asistentima i svima onima koji su uključeni u rad sa djecom. Centri za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju pokazali su visok nivo odgovornosti i spremnosti da se sve aktivnosti prilagode novom vidu nastave. Nastavnici uspješno pripremaju materijale i digitalne sadržaje koji su u skladu sa mogućnostima i sposobnostima učenika. Prema izvještajima, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Centar za slijepu i slabovidnu djecu takođe uspješno realizuju online nastavu uz pomoć i podršku roditelja. U Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju učenicima sa kombinovanim poteškoćama se priprema printani materijal i dostavlja im se, u saradnji sa roditeljima. Individualni rehabilitatori su također uključeni u proces online nastave i roditeljima dostavljaju dodatna uputstva i materijale, kako bi i ovaj važan dio rada sa učenicima bio zastupljen u toku trajanja online nastave. Škole takođe, za roditelje, pripremaju i dostavljaju dodatne upute i organizuju online instruktivno-savjetodavni rad u cilju prevazilaženja izazova tokom rada u kućnom okruženju. Uključena je i online podrška psihologa, kako za roditelje tako i za učenike. Asistenti u nastavi i mobilni timovi u školi su se aktivno uključili u proces online nastave, te u saradnji sa razrednicima, nastavnicima i pedagozima pripremaju odgovarajući materijal i digitalni sadržaj za učenike koji nastavu pohađaju po IPP-u. Škola, u saradnji sa roditeljima, dostavlja učenicima materijal, te im se ostavlja dovoljno vremena za ispunjavanje radnih zadataka i usvajanje sadržaja. U proces pripreme i rada sa učenicima, kao i davanje pune podrške i pomoći roditeljima, aktivno su uključene i pedagoško-psihološke službe u školama. Mobilni stručni timovi za podršku inkluzivnom obrazovanju u školama funkcioniraju prema ranije utvrđenom rasporedu (20 timova raspoređenih po općinama na način da pokrivaju više škola na području jedne općine) i redovno dostavljaju Ministarstvu izvještaj o svom radu. Generalni je dojam da svi, manje-više, rade kontinuirano i u ovim okolnostima. Neki timovi su, naravno, za pohvalu, a druge ćemo trebati malo potaknuti. S obzirom na izmijenjene okolnosti i činjenicu da nisu svi mobilni timovi kompletirani iz objektivnih razloga (nedovoljno prijavljenog kadra na konkursu), treba pokazati razumijevanje za dinamiku rada i odgovora članova mobilnog tima na različite potrebe. U izmijenjenim okolnostima, mobilni timovi realiziraju svoje zadatke i aktivnosti online putem, odnosno putem platformi, Viber komunikacije, Skypea i tome slično. Ono što je najbitnije, mobilni timovi i dalje funkcioniraju s ciljem da dijete dobije adekvatnu pomoć i podršku za razvoj, učenje, učešće i postignuće. Suština je da djeluju za dobrobit djeteta, kroz komunikaciju sa roditeljima, asistentima, nastavnicima, stručnom službom škole, vanjskim resursima, i to pripremanjem materijala, slanjem savjeta i slično. Prema izvještajima škola, učenicima koji pohađaju nastavu po IPP-u se sviđa online nastava i pokazali su se jako uspješnim u izvršavanju svojih radnih zadataka.

 

Kako će djeca biti ocijenjena – sada se već nazire da bi ovakvo stanje moglo potrajati do kraja školske godine...

Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 24/18). Zbog novonastale situacije, donesen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, kojim je predviđeno da ministar može u izuzetnim okolnostima instrukcijom utvrditi izmijenjene kriterije o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Od početka realiziranja online nastave, mnogi nastavnici su odmah pristupili i ocjenjivanju učenika, tako da se, u ovom trenutku, proces ocjenjivanja odvija na zadovoljavajućem nivou. S obzirom da je online nastava, u ovom obliku i pod ovim okolnostima, veoma zahtjevna i kompleksna u svim segmentima njenog djelovanja, potrebno je i da ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog rada bude u skladu sa tom činjenicom. Konceptualno, online nastava je specifičan vid komunikacije s učenicima, te je preporuka Ministarstva da nastavnici iskoriste sve opcije koje su ponuđene platformom kako bi kontinuirano pratili, vrednovali i ocjenjivali učenike. Nakon prve sedmice online nastave, imali smo izvještaj iz kojeg je bilo vidljivo da nastavnici i učitelji imaju određenu bojazan od ocjenjivanja, što smo pripisali iznenadnoj, nagloj i nužnoj izmjeni nastavnog procesa. Međutim, plašili smo se da bi ovakav trend mogao potrajati, pa je s tim u vezi doneseno više povezanih instrukcija koje su se odnosile na ocjenjivanje učenika. Nakon četvrte sedmice provođenja online nastave, te nakon preporuka Ministarstva, većina škola je navela u izvještajima da su nastavnici ohrabreni i da rade aktivno na ocjenjivanju učenika. Nastavnici ocjenjuju aktivnost učenika, rad na času, izradu domaćih zadataka, projekata, referata i eseja, te pripremaju kvizove i interaktivne testove. Takođe, jedan dio škola je realizovao pismene provjere znanja u skladu sa kalendarom i planom, a jedan dio škola ih je stavio van snage. Nastavnici se sve više odlučuju i za videokonferencije i pozive sa učenicima, kako bi se ostvario interaktivan kontakt sa učenicima. Napomenuo bih da je pitanje neujednačenih kriterija u ocjenjivanju jedno od kontinuiranih problema sa kojima se Ministarstvo susreće, te ne mislimo da se neujednačeno ocjenjivanje pojavilo zbog online nastave. Nakon narednog izvještaja, namjera nam je sačiniti detaljan izvještaj o realizaciji online nastave u Kantonu Sarajevo na svim nivoima obrazovanja, te u zavisnosti od utvrđenog stanja, ukoliko to bude potrebno, Ministarstvo će pristupiti donošenju instrukcije, kojom bi se utvrdili izmijenjeni kriteriji za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika.

 

Postoji li plan polaganja završnih ispita, prijemnih, plan upisa u prve razrede, u srednje škole, na fakultete?

Ne želeći remetiti ustaljeni termin, pronašli smo način da se i ove godine upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu odvija u periodu od 1. 4. do 30. 4. 2020. godine, i to elektronskim putem. U tu svrhu, pripremljen je Prijedlog poziva za upis djece u prvi razred osnovnih škola sa prijavnim obrascem i dostavljen je osnovnim školama sa uputama o realizaciji upisa. Prijavljivanje djece za upis u prvi razred elektronskim putem podrazumijeva dostavljanje popunjenog prijavnog obrasca na e-mail škole ili putem pošte na adresu željene škole, a potrebnu dokumentaciju za upis roditelji će dostaviti kada se steknu uvjeti za to, što je opet jedno pitanje na koje odgovor u ovom trenutku nemamo, odnosno u zavisnosti od načina odvijanja situacije, adekvatno ćemo reagovati. Svakako, u interesu učenika. Takođe, istakao bih da ukoliko se situacija normalizuje, imamo namjeru administrativno olakšati upis. Što se tiče eksterne mature za učenike završnih razreda osnovne škole, na prijedlog Ministarstva, Vlada Kantona Sarajevo je donijela zaključak da se ona neće realizirati. Ovakav prijedlog nam je uputila i Kantonalna maturalna komisija i Prosvjetno-pedagoški zavod. Smatramo da zbog novonastale situacije u kojoj se odvija online nastava, učenici nisu u mogućnosti adekvatno se pripremiti za polaganje mature, što bi za posljedicu moglo imati lošije rezultate, koji bi znatno uticali na upis u srednju školu, a to bi bilo i dodatno psihološko opterećenje kako za učenike, tako i za roditelje i nastavnike. Proces polaganja mature/završnog ispita u srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini će se odvijati u okviru online nastave. U toku su pripremne aktivnosti za donošenje konačne upute srednjim školama na koji način će se provesti polaganje mature/završnog ispita u gimnazijama, srednjim školama za stručno obrazovanje i obuku u kojima se školuju učenici u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju i u srednjim školama u kojima se obrazuju učenici s poteškoćama. Ne postoji prepreka za realiziranje ovog procesa, osim u dijelu koji se odnosi na polaganje praktičnog dijela završnog ispita, koji učenici neće biti u mogućnosti realizirati. Ali, s obzirom na novonastalu situaciju, trebamo se maksimalno prilagoditi ovim uslovima, tako da ćemo ponuditi adekvatno rješenje u vezi sa ovim pitanjem. U toku su aktivnosti na izradi Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini, odnosno konačnog broja kandidata po školama i zanimanjima. Nakon što bude donesen Plan upisa učenika, Ministarstvo će u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/17 i 30/19), objaviti konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini. Učenici će vršiti prijavu i upis u srednje škole Kantona Sarajevo putem sistema Online upis. Plan upisa na visokoškolske ustanove ćemo realizirati u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu.

 

Hoće li biti tradicionalnih takmičenja, da li je to moguće organizovati online, ili se ne razmišlja o tome?

U ovom trenutku su do daljnjeg odgođena sva takmičenja i nismo razmišljali o organizovanju online takmičenja učenika. Iskreno se nadamo da ćemo biti u prilici staviti van snage odluku o obustavi redovnog nastavnog procesa u vrijeme koje bi nam ostavilo dovoljno prostora da organizujemo takmičenja na uobičajen način. Ukoliko se odluka o zabrani kretanja mlađih od 18 godina stavi van snage, bez obzira na nastavak redovnog nastavnog procesa, smatramo da bismo bili u mogućnosti organizovati takmičenja. Jedan broj takmičenja je održan, dok drugi dio nije. Iskreno smo zabrinuti u vezi s ovim pitanjem.

 

Drugi dio intervjua sa ministrom Anisom Krivićem čitajte ovdje.

Najnovije

Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Jedan sat i jedan posto

Arifa Isaković

Vakcinacija u potiljak

Nenad Veličković

Kuku i kurikulele

Svjetsko, a hrvatsko

Nenad Veličković

Komunikacija u obrazovanju u predizborno vrijeme

Ministar u Zemlji društvenih mreža

Rubina Čengić

О заштити српског језика и ћирилице

Национална вриједност и политичко јединство

Vedad Smailagić