Nova čitanja

Nagrada Šukrija Pandžo

Još 10 dana za radove

Školegijum redakcija

08.06.2020

Ohrabrujemo sve koji su već poslali jedan rad da, ako žele, do 25. juna pošalju još jedan.

Ohrabreno odzivom nastavnica, roditelja i đaka, uredništvo Školegijuma odlučilo je da produži rok za slanje radova do 25. juna. Očekujemo i nadamo se da će završetak nastave svima dati nekoliko dana oslobođenih pritiska nastave, u kojima će naći vremena i energije da svoje iskustvo sažmu u tekst.

Na osnovu prvog dijela do sada pristiglih radova zaključili smo da je iskustvo online nastave otvorilo mnoge zanimljive perspektive, te potvrdilo jedne i opovrgnulo druge predrasude o onome šta se događa iza zatvorenih vrata učionica.

 

Pročitajte propozicije konkursa za Nagradu Šukrija Pandžo i prijavite svoj rad. Sve objavljene radove možete pronaći u rubrici Konkurs, pod tagom Šukrija Pandžo 2020.

 

Osim novčanih nagrada za tri najbolje ocijenjena rada (1.000 KM za prvu, po 500 KM za dvije druge), vjerujemo da od na ovaj način sakupljenog i javno podijeljenog iskustva koristi mogu imati i donosioci političkih odluka u obrazovanju, kao i istraživači u toj oblasti. Prvi korak ka analizama prednosti i nedostataka nastave na daljinu može se učiniti i od ovogodišnjeg konkursa koji nosi ime književnika za djecu i učitelja Šukrije Pandže.

Ohrabrujemo sve koji su već poslali jedan rad da, ako žele, do 25. juna pošalju još jedan.

Najnovije

Školegijum čitaonica

Online biblioteka Lektira narodu, drugo kolo

Školegijum redakcija

Povodom Dana učitelja i učiteljica

Moja čestitka

Edina Međić

Filmovi u nastavi

Opće obrazovanje i kultura spavaju s ribama

Mirza Herco

Dossierr Vax Populi

Egon Muljica fon Alchak

Izvještaj žirija

Rezultati konkursa za Nagradu Šukrija Pandžo 2021.

Školegijum redakcija