Nastavnička pitanja

Budućnost prosvjetara koji rade u dvije i više škola

Više obaveza za one sa otežanim uvjetima rada

Mirza Herco

16.11.2021

Nastavnik koji radi u jednoj školi po više planova ima povećanje plaće od 0,5% po svakom dodatnom planu, dok se različiti planovi u više škola ne obračunavaju.

Ilustracija: Dzelaluddin / Shutterstock.com

Svake školske godine, sa raspoređivanjem tehnološkog viška u dvije i više škola, pojavljuje se problem (ne)pravedne raspodjele obaveza nastavnika – dok jedni imaju po jednu obavezu iz svake stavke iz evaluativnog lista, drugi imaju duple ili čak trostruke obaveze. Lično sam jedne školske godine učestvovao kao koordinator rada sekcije u tri škole, a ne mora biti tako.

Prema članu 3 Pravilnika o praćenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama, objavljenog u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona, br. 13 iz 2008. godine, vrednovanje rada nastavnika i stručnih saradnika vrši se na osnovu elemenata razrađenih u metodologijama koje su sastavni dio ovog pravilnika (obrazac 1)... Taj obrazac 1 je famozni evaluativni list koji na kraju školske godine popunjava direktor/direktorica, dodjeljujući bodove kojima ocjenjuje rad nastavnica i nastavnika:

 1. Planiranje i programiranje (6 ili 3 bod/ov/a),
 2. Realizacija planiranih programskih sadržaja (6, 3 ili 0 bod/ov/a)
 3. Vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije (8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 4. Odgovornost i radna disciplina (8 ili -4 bod/ov/a)
  1. Prisustvo sjednicama stručnih organa je redovno ili neopravdano izostajanje (8 ili 0 bod/ov/a)
 5. Frekvencija ocjenjivanja i distribucija ocjena (8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 6. Slobodne aktivnosti i kulturna i javna djelatnost (8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 7. Dopunska i dodatna nastava (i 8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 8. Odnos prema učenicima (8, 4 ili -8 bod/ov/a)
 9. Saradnja sa roditeljima ( 8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 10. Pripremanje i izvođenje oglednog časa (8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 11. Realizacija tema u stručnim organima (8, 4 ili 0 bod/ov/a)
 12. Stručno usavršavanja nastavnika (8, 4 ili 0 bod/ov/a).

Ovaj obrazac sadrži nekoliko, blago rečeno, nelogičnosti.

Naprimjer stručno usavršavanje nastavnika, odnosno redovno prisustvovanje seminarima u organizaciji Pedagoško-prosvjetnog zavoda: seminare smo u vremenu prije pandemije COVID-19 imali u prosjeku svake druge godine, i tako nastavnici nemaju pravo na bodove iz te stavke!

Također, oduzimanje bodova za poslove za koje nastavnici nemaju obavezu, poput slobodne aktivnosti, kulturne i javne djelatnosti, gdje se boduje je li nastavnik angažiran u bar jednoj od slobodnih aktivnosti i učestvuje li u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole. To se često svodi na pitanje učestvuje li sekcija koju nastavnik vodi u priredbi povodom dana škole, a na taj način zakinuti su nastavnici stručnih predmeta iz, naprimjer, ekonomske ili neke druge tehničke škole jer je njihov rad nemoguće pokazati na klasičan način, u kulturnim i javnim djelatnostima.

S druge strane, u nekim stavkama ostavljeno je previše prostora za subjektivne ocjene direktora/direktorice, kao što je, recimo, saradnja sa roditeljima, gdje najviše bodova donosi građenje partnerskog odnosa (8 bodova), a formalizirana saradnja nešto manje (4 boda). Do dana današnjeg nije mi jasno gdje je crta između formalizirane saradnje i partnerskog odnosa – popiti kafu s roditeljima ili...?

Nastavnici i nastavnice koje rade u dvije ili više škola moraju ispunjavati dvostruke obaveze u odnosu na sretnije kolege koje imaju punu normu u jednoj školi, tako da moraju dvaput, pa i više puta, pripremati teme za stručno usavršavanje, držati više oglednih časova, sačekati više posjeta direktora i pomoćnika, više posjeta članova aktiva, više termina za saradnju sa roditeljima i pedagozima, više rada na promovisanju škole, više uvida u frekvenciju ocjenjivanja, višestruko učestvovanje u obilježavanju dana škole... Uz to su i diskrimisani, jer nastavnici koji rade u jednoj školi, ali prema tri ili više planova, imaju povećanje plaće od 0,5% po svakom dodatnom planu, što je samo po sebi, blago rečeno, smiješno, ali je priznanje, dok se različiti planovi u različitim školama ne obračunavaju.

Dakle, glavni nedostatak postojećeg sistema ocjenjivanja nastavnica i nastavnika je nepostojanje jedinstvene baze podataka o radu, koja bi mogla olakšati ocjenjivanje njihovog rada i samim tim njihovo zapošljavanje. No, kako stvari stoje, taj vid nepravde će trajati. 

Najnovije

Učitelji i učiteljice prije 100 godina i danas

Obrazovnoj politici je samo neodstajala osviještenost o rodnoj ravnopravnosti

Arifa Isaković

Dnevnik profesora

Kauzalnosti znanja i osnova

Vedran Zubić

Seksualno uznemiravanje u školi

#MeToo #MeToo Bekrijo

Dženeta Ajanić

Dnevnik učitelja

Rastaju se pred školom kao da su djeca krenula u vojsku

Đorđe Lalović

Uz dodatne rokove na fakultetima

Ocjenjivanje – prečica do ćorsokaka

Dženeta Ajanić